Lisensblankett - Norges Håndballforbund

Comments

Transcription

Lisensblankett - Norges Håndballforbund
HÅNDBALL-LISENSEN 2012/2013
www.handball.no
Håndball-lisensen 2012/2013
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse
lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på
kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens.
Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4),
NM senior, NM junior, Lottoserien, Sparserien, Bringserien 16, Postenserien 14
og NM Beach håndball.
For spillere som fyller 13 år i 2013, betales det lisens som gjelder for perioden
1.1.2013– 31.8.2013.
For de som begynner å spille håndball etter 1.1.2013 gjelder egne priser
(se oversikt nedenfor).
Ditt brukernavn:
Ditt passord:
PS! Dersom du selv har endret brukernavn og/eller passord etter dette skjemaet gikk i trykken,
gjelder den endrede registreringen.
Spørsmål om lisens?
Les informasjon om lisens og forsikring på www.handball.no. Finner
du ikke svar på det du lurer på så ta kontakt med region/forbund:
Region
E-post
Telefon
NHF Region Innlandet
61 27 94 40 [email protected]
NHF Region Midt-Norge
72 47 20 40 [email protected]
Lisens kan ikke betales uten gyldig KID
Det er obligatorisk med bruk av KID ved betaling av lisensen. KID er personlig,
og skal kun benyttes for personen lisensen gjelder.
NHF Region Nord
77 61 00 66 [email protected]
NHF Region Sør
32 01 61 22 [email protected]
Klubben kan finne din KID på Klubbsiden på www.handball.no, og du kan selv
finne din KID på Personlig side på www.handball.no. På forhåndsutfylte
lisensblanketter er KID påført blanketten.
NHF Region Sørvest
51 73 78 70 [email protected]
NHF Region Vest
55 59 58 30 [email protected]
Personlig side
På Personlig side på www.handball.no, kan du se og redigere personlige opplysninger. Dersom du har en forhåndsutfylt lisensblankett finner du ditt
brukernavn og passord på blanketten.
NHF Region Øst
66 94 16 53 [email protected]
Lisensbeløpet du betaler går til dekning av NHFs utgifter til utøverforsikringen,
Håndballmagasinet og utviklingsmidler regionalt og sentralt.
Norges Håndballforbund 21 02 90 00 [email protected]
FORSIKRINGSYTELSER - SE BAKSIDEN
Dersom du ikke er registrert i vårt system, må klubben registrere deg, slik at du
får din KID. Dersom klubben registrerer deg med e-postadressen din får du
også tilgang til Personlig side.
LISENSKORTET 2012/2013
Du kan lese mer om Personlig side på www.handball.no.
ALDERSINNDELING OG LISENSBELØP
LISE
Født i 1992 eller tidligere
1000,-
1240,-
900,-
1140,-
Født 01.01.1993 - 31.12.1997
LISE PLUSS
635,-
820,-
320,-
413,-
Kun spill i Veteran NM
500,-
620,-
Født i 1992 eller tidligere
500,-
620,-
Født 01.01.1993 - 31.12.1997
450,-
570,-
Født 01.01.1998 - 31.12.1999
318,-
410,-
Navn
Klubb
Kvittering
Kroner
Ved oppstart etter 01.01. 2013
Til konto 7874 05 97301
Betalerens kontonummer
Øre
KVITTERINGSTRYKK
Bl.nr.
Kontroll av lisens. Det vil denne sesongen bli ført en aktiv lisenskontroll.
Skal du ikke delta i håndballaktivitet sesongen 2012/2013, kan du se bort fra
denne giroen.
PRESS KORTET FORSIKTIG UT LANGS PERFORERINGENE
GIRO
Forfall for betaling av lisensen for sesongen 2012/2013:
1. september 2012
Fødselsdato:
Betalingsfrist
01. 09. 2012
Underskrift ved girering
Kjønn (M/K): ______
07.12
Klubb:
Lisensen
innbetales til:
Spillerens navn og adresse
Betalt til
Norges Håndballforbund Håndball-lisens/skade
0840 OSLO
Håndballisens/skade
0840 OSLO
Kontonr: 7874 05 97301
GIRO F60-1
NORGES HÅNDBALLFORBUND
Belast
konto
Kundeidentifikasjon (KID)
H
Kroner
Øre
Til konto
<
>
7874 05 97301
Kvittering
tilbake
Blankettnummer
▼
Født 01.01.1998 - 31.12.1999
Født i 2000 (forfall 01.01.2013)
Fødselsdato:
HÅNDBALLISENSEN FOR 2012/2013
For deg som løste LISE PLUSS i fjor er beløpet ferdig utfylt
på giroblanketten. Hadde du bare LISE eller det er første gang
du løser lisens, må du selv angi kronebeløp for den lisenstype
du ønsker. Vi anbefaler deg å se hva som dekkes i tillegg hvis
du løser LISE PLUSS. I tabellen til høyre finner du hvilke
forsikringsytelser du er dekket for under de to alternativene.
Aldersinndeling og lisensbeløp finner du på motsatt side.
Velger du LISE PLUSS får du dekket operasjoner ved
private sykehus/klinikker i Norge med inntil kr. 25.000,-,
fysioterapi-/kiropraktor- o.l behandling, belastningsskader,
støtteskinner/bandasjer for knær, ankler og albuer og
briller/kontaktlinser.
Dette dekkes ikke under LISE lisensen.
MELDING OM SKADE.
Får du en skade som antas å gi rett til erstatning under
forsikringen, ber vi om at denne meldes oss snarest.
Se under tabellen til høyre hvordan du går fram.
Når skaden er registrert hos oss, får du en melding
tilbake med et skadenummer. Kvitteringer i original for
utlegg som ønskes erstattet, kan du ettersende.
For mer informasjon se også under vanlige spørsmål på
Norges Håndballforbunds hjemmeside - www.handball.no
Les mer om forsikringsvilkår på
www.handball.no
FORSIKRINGSYTELSER
LISE
LISE
PLUSS
A Dødsfall
Utbetales ved den forsikredes død:
50.000
50.000
Utbetales til ektefelle/samboer eller barn som
150.000 150.000
er begunstiget.
B Progressiv invaliditetserstatning
Erstatning utbetales prosentvis i forhold til
150.000 150.000
forsikringssummen.
Invaliditetsgrad under 5% gir ikke erstatning.
Utvidet forsikringssum ved invaliditetsgrad over 50% 350.000 350.000
Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad
over 50 %. Ved medisinsk 100% varig invaliditet
utbetales 200 % av forsikringssummene
dvs. 1 million i erstatning.
C Tannskader
20.000
20.000
D Behandlingsutgifter
15.000
25.000
Gjelder medisinsk behandling av idrettsskade i inntil
2 år etter skadedato inkl.operasjon v/private sykehus/
klinikker i Norge. Belastningsskader som oppstår over
tid er ikke dekket under behandlingsutgifter. Se pkt E 3.
E Tilleggsytelser for de som løser LISE PLUSS
1 Fysioterapi-/kiropraktor- o.l behandling
3.500
2 Støtteskinner for knær/ankler/albuer.
3.500
3 Belastningsskader
3.500
4 Spillerbriller/kontaktlinser(kun kamp)
1.000
EGENANDELER FOR LISE OG LISE PLUSS
F For behandlingsutgifter
1.000
1.000
For operasjon ved private sykehus/klinikker
2.000
2.000
Spillebriller/kontaktlinser
0
Det trekkes kun en egenandel. Den høyeste.
HÅNDBALLISENSEN FOR 2012/2013
For deg som løste LISE PLUSS i fjor er beløpet ferdig utfylt
på giroblanketten. Hadde du bare LISE eller det er første gang
du løser lisens, må du selv angi kronebeløp for den lisenstype
du ønsker. Vi anbefaler deg å se hva som dekkes i tillegg hvis
du løser LISE PLUSS. I tabellen til høyre finner du hvilke
forsikringsytelser du er dekket for under de to alternativene.
Aldersinndeling og lisensbeløp finner du på motsatt side.
Velger du LISE PLUSS får du dekket operasjoner ved
private sykehus/klinikker i Norge med inntil kr. 25.000,-,
fysioterapi-/kiropraktor- o.l behandling, belastningsskader,
støtteskinner/bandasjer for knær, ankler og albuer og
briller/kontaktlinser.
Dette dekkes ikke under LISE lisensen.
MELDING OM SKADE.
Får du en skade som antas å gi rett til erstatning under
forsikringen, ber vi om at denne meldes oss snarest.
Se under tabellen til høyre hvordan du går fram.
Når skaden er registrert hos oss, får du en melding
tilbake med et skadenummer. Kvitteringer i original for
utlegg som ønskes erstattet, kan du ettersende.
For mer informasjon se også under vanlige spørsmål på
Norges Håndballforbunds hjemmeside - www.handball.no
FORSIKRINGSYTELSER
LISE
PLUSS
A Dødsfall
Utbetales ved den forsikredes død:
50.000
50.000
Utbetales til ektefelle/samboer eller barn som
150.000 150.000
er begunstiget.
B Progressiv invaliditetserstatning
Erstatning utbetales prosentvis i forhold til
150.000 150.000
forsikringssummen.
Invaliditetsgrad under 5% gir ikke erstatning.
Utvidet forsikringssum ved invaliditetsgrad over 50% 350.000 350.000
Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad
over 50 %. Ved medisinsk 100% varig invaliditet
utbetales 200 % av forsikringssummene
dvs. 1 million i erstatning.
C Tannskader
20.000
20.000
D Behandlingsutgifter
15.000
25.000
Gjelder medisinsk behandling av idrettsskade i inntil
2 år etter skadedato inkl.operasjon v/private sykehus/
klinikker i Norge. Belastningsskader som oppstår over
tid er ikke dekket under behandlingsutgifter. Se pkt E 3.
E Tilleggsytelser for de som løser LISE PLUSS
1 Fysioterapi-/kiropraktor- o.l behandling
3.500
2 Støtteskinner for knær/ankler/albuer.
3.500
3 Belastningsskader
3.500
4 Spillerbriller/kontaktlinser(kun kamp)
1.000
EGENANDELER FOR LISE OG LISE PLUSS
F For behandlingsutgifter
1.000
1.000
For operasjon ved private sykehus/klinikker
2.000
2.000
Spillebriller/kontaktlinser
0
Det trekkes kun en egenandel. Den høyeste.
MELDING OM SKADE
MELDING OM SKADE
Skader kan meldes på
www.handball.no
Skader kan meldes på
www.handball.no
Les mer om forsikringsvilkår på
www.handball.no
LISE

Similar documents