Nydelege tomter i Lundegrend Lundegrend.no

Comments

Transcription

Nydelege tomter i Lundegrend Lundegrend.no
På Kattaneset, ved den idylliske
Gripnevågen, har vi for salg flere
tomter, både for hytte og hus,
samtlige på om lag 1000 m².
Utsik
t
Malk mot Grip
enes,
n
fra K evågen o
g
at t an
es.
Tomtene befinner seg i Leirebekken, med praktfull utsikt over
Gripne (t.v.).
Unik
moglegheit
på Tysnes
Nederst i bakken ligger tre av nausttomtene som er for salg, like ved de
avbildede naustene t.h.
Tlf: 91518600 eller 95141333
Tekst, foto og design: Jarle Petterson
st på KattaDet er flere nau
ter til flere!
nes, med tom
AT&T
12:34 PM
Telefonnummer for
informasjon om bygda
og det samlede boligog eiendomstilbudet:
95125203
Midt
i Lun
de sen
t
ru m
ved
lvika,
a
p
A
i
en 3
ar
Somm et Lundehag
elt
tomtef
Nydelege tomter
I det nye byggefeltet Lundehagen 3, sentralt
i Lunde-bygda, har vi for salg en rekke
tomter, både for enebolig- og flerboligformål.
Tomtene har vakker utsikt over Humlevik, og
ligger nær badestranden i Apalvika.
Tlf: 90788152
Tysnes Bolig har seks funkisleiligheter til salgs på Kattaland
Aftensol i L
undehagen
lig på
annbo .
m
e
r
i
f
Ny
olgt)
and (s
l
a
t
t
a
K
.
Les mer på:
Lundegrend.no
På K
at
tomt taland v
ent er
på de
det e
g.
n
På denne siden:
Lundegrend er en usedvanlig trivelig
bygd i Tysnes kommune, bare få mil
sør for Bergen, ikke altfor mange
minuttene fra Stord, som byr på
slående natur, alt du behøver av
servicetilbud – og eiendommer (både
tomter og ferdig oppførte hus) som vil ta
pusten fra deg. Og nå ønsker vi deg hjertelig
velkommen – med vidåpne armer – som
naboer, venner og sambygdinger.
3,
hagen
e
d
n
u
f ra L
nn.
Utsikt
satte i
n
e
r
å
fø r v
lvika, ved
Sommar i Apa
ndehagen 3
tomtefeltet Lu
il
ser t
s
a
l
Båtp
.
leie.
Oppe t.v.: Tysnes Bolig har for salg flere moderne leiligheter i et nytt kompleks
på Kattaland. Tlf: 91810638 eller 95702005
Oppe t.h.: Tysnes Bolig har oppført denne firemannsboligen på Kattaland,
samtlige leiligheter solgt.
Midt på siden: Veikryss i byggefeltet Kattaland, der Tysnes kommune har ni
forskjellige tomter for salg. Tlf: 53437110 eller 95125203
Mer på Lundegrend.no
Båtplasser til leie, og flere nausttomter til
salgs i Lundevågen og på Kattanes.
Båtplass/naust, Lundevågen:
Tlf 90788152
Naust, Kattanes: Tlf 915186
Ledige nausttomter i
Lundebågen..

Similar documents