v gen brosjyre 21x25 web versjon

Comments

Transcription

v gen brosjyre 21x25 web versjon
1
Vågen
transportskruer
Engasjert
Vågen AS leverer løsninger for effektiv og
rasjonell massehåndtering, der alt utstyr
blir designet og dokumentert etter kundens
unike behov. Vår standard er gjennomprøvde
tekniske løsninger, noe som reduserer
vedlikeholdskostnadene og forenkler tilgangen
på reservedeler.
I form av å være imøtekommende, glad
i mennesker og engasjert i våre kunder,
samarbeidspartnere og ansatte.
Redelig
I form av å være en stabil, pålitelig og
hederlig aktør.
Vår visjon er å være den foretrukne
samarbeidspartner i det internasjonale
markedet, med enestående spesialkompetanse
innen vårt fagfelt.
Fleksibel
I form av at vi til enhver tid holder fokus på
innovasjon, og er løsningsorientert og kreativ.
Våre kjerneverdier er engasjert, redelig
og fleksibel.
2
historien
Vågen AS så dagens lys i 1991, da vi overtok
industriproduksjonen til Leirvik Sveis. Leirvik
Sveis hadde arbeidet med transportskruer
til bruk i sukker- og fiskeindustrien siden
1962, og med overtakelsen fikk vi mulighet
til å spesialisere oss ytterligere innen dette
feltet. Fra vårt hovedkontor på Tysnes utenfor
Bergen, er vi blitt en ledende leverandør innen
transportskruer. I dag har vi store nasjonale og
internasjonale kunder, og er stadig i vekst.
Børge Pedersen | Administrerende direktør
+47 905 84 951 | [email protected]
Ledelse
Børge er utdannet sivilingeniør i USA,
med videreutdanning som internasjonal
sveiseingeniør. Han har arbeidet blant annet
i TTS og 10 år i Aker. Børge ble en del av
Vågen i 2007.
Kjell Arild er gründer av Vågen AS. Han er
ingeniør og har bred erfaring fra en lang karriere
i verkstedindustrien.
Kjell Arild Lien | Teknisk sjef
+47 913 28 994 | [email protected]
3
4
Foto: Edvard Tysnes
5
Dokumentasjon
Vi er opptatt av seriøsitet og soliditet. Våre
produkter CE-merkes og dokumenteres
i henhold til gjeldende regler som
maskindirektivet, trykkdirektivet og ATEXdirektivet. Vågen Transportskruer kan
konstrueres, produseres og dokumenteres slik
at de møter ATEX krav for operasjon i sone 1
og sone 2. For sone 1, er DNV ansvarlig for
oppbevaring av Teknisk Fil i 10 år.
Vågen AS er også godkjent av Achilles Joint
Qualification System som leverandør til
oljeindustrien, og får topprating hos Dun &
Bradstreet hvor vi ble ratet AAA også i 2011.
6
7
8
Produkter
og markeder
Vågen leverer transportskruer som benyttes
til en rekke formål. I tillegg til tradisjonelle
transportskruer, konstruerer og leverer vi utstyr
for pressing og avvanning, miksing og dosering.
I trau og rotor benyttes materialer som vanlig
stål, slitestål, rustfritt/syrefast stål, polyetylen,
eventuelt kombinasjoner av disse. Til drift
brukes elektromotorer eller hydrauliske
motorer – med gir og lager fra anerkjente
leverandører. Solide akseltetninger er standard.
Alle våre produkter modelleres i Autodesk
Inventor 3D.
EksEmplEr på produktEr
Transportskrue: For flytting av masse.
Doseringsskrue: For utmating av et
bestemt volum.
Utmatingsskrue: For tømming av beholdere.
Løfteskrue: En vertikal eller skråstilt
transportskrue.
Fordelingsskrue: For transport til flere utløp.
Silskrue: For transport av våt masse kombinert
med avrenning av veske.
Kjøleskrue: For nedkjøling og transport av
masse. Kan også nyttes til oppvarming.
Skruepresse: For avvanning og transport.
Mikser: For blanding av ulike masser i en
kontinuerlig prosess, eller i «batch».
Reservedeler
Til alle maskiner sender vi lister over
reserve- og slitedeler, sammen med nødvendig
dokumentasjon. Dette gir god oversikt
om det er behov for å bestille nye deler.
Markeder
Vi leverer transportskruer nasjonalt og
internasjonalt til olje og gassindustrien
(offshore og onshore), smelteverk,
næringsmiddelindustrien, fiskeoppdrett,
slam- og avfallshåndtering, gjenvinning,
bioanlegg og treforedlingsindustrien.
9
Kontaktinfo
Telefon
+47 53 43 02 00
E-post
[email protected]
nettside
www.vagen.no
Besøksadresse
Vågen AS
Vågsmarka 9
5680 Tysnes
10
11