Skolekart for Stavanger

Comments

Transcription

Skolekart for Stavanger
IKKE TIL NAVIGASJONSBRUK
20
o
R
W
G
120
135
5
6
4
188
137
115
178
121
R
G
78
G
Lindøysund
Oc 6s
120
30
2 Vassøy-Lindøy2
Cy
kalven
14
15
131
14
152
137
8
140
38
Nord3 vika
o4q5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o
4q5o4q5o4q5
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o
o
o9 o9
9
9
20
0
10
50
0
10
q5o4q
4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
o4
o4 q 5 o 4 o 4 q 5
50
100
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
o4q5o4q5o4q5o4
5o4q5o4q
o4q
oo4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
9
o9h
h
9
>
o4q5o4q5o4q5o
4q5o
q5o4q5o4q5o
o
o
I
5°45'
58'30"
W
h
q5o4q5o
q5o4q5o4q5o4
5o4
5o4q5o4q5o4q
4q5o4q5o4q
h
o4q5o4q5o4q5o o4q5o4q5o4
4
5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
q5o4q5o4q5o4
q5o4q5o4q5o
h
5o4q5o4q
o
I
I
9
4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4oq
4q5o4q
5o4q5o4q5o4
o4q
o
4
o4q5o4q5o4q5o
5o4q5o4q5o4q5
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4 o4q5
o4q5o4q5o4q5
99
G
5o4q5o4q5
99
q5o4q5o4q5o4q5o4q
o4 4 q5 o 4 q 5o 4 q 5 o
o4q5o4q5o4q5o4q5o4qo5o45qo54oq45oq5o4q5o4q5o4
o4q5o4q5o4
4q5o4q5o4q5o q5o4q o4
4q5 q
oq5 4 5o4q5o
4q
5o4q5o4q5o4q5o
oo44qq55oo44oqRq455qo5o4o4q4q5q5oo44q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
o h
q5o
qo4 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
o4q5o4q5 o4q5o4
q5o4q
5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4q5o
o4q5o4q5o4q
5
q
4
o
5
o
q
4
q
4
5
o
o
4
5
q
q
5
o4q5o4q o4
o4q5o4q5o4q5o
4q5o4q5o4q5o4 q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o 5o4q5o4q5o4qq55o4oq45q
q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
4q5o4q5
5 o4q5o4q5o4q5o
oo4q5o4 4q5o4 o4q
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
o
q5o
9 o 9o o4q5
o
4q5o4q5o4q5o4
o4q5o4q5o4q5o q5o4q5o4q5o4q
4q5o4q5o4q5o4q5 o4
q5
q5o
4
o
5
q
4
o
5
q
q5o4q5o4q5o4
o4oq45qo54oq45qo54oq45qo5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q 5o4q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 o 4q5o 4q5o o4q5 4 q 5 o 4 q 5 o
G
5o4q5o4
h
4q5o4q
o4q5o4q5o4q5o
o 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
q5o4q5o4q5o4q5
o4q
4q5o4q5o4q5o4q
q5o4q5o4q5o4
G
o4 q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
o5o4q5o4q5o
q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4q5o
4q5o4q5o4q5o4q
5o4q5o
o4q5o4q5o4q5o4
5o4q
q5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4
o
q5o4q5o4q
o5 4q5o4q5o4q5o4q5o4
q 5 o 4 q 5 o 4 q 5o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q
5 o 4 q5 o
I
05°39'30"E
o
o4q5o4q5o4
20
Lengde E Greenwich
59'
9
44'
59'30"
>
20
43'
W
9
42'
50
R
I
41'
9o 9
W
20
5°40'
Plottet 06/16 Kartverket, Stavanger. Rettet til og med "Efs" nr 10/16.
o 4 q 5 o4 q 5 o 4 q 5 o 4 q5o4
o
99
o4q5
I
7
5o4q 5o4q 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4
o
5
q
4
q
4
q
o
5
5
q
o
5
4
4
o
5
q
q
o
5
4
o
o
5
4
q
4
4
q
o
5
5
q
o
q
4
4
o
q
5
q
5
5
4
o
o
5
4
o
q
q
4
o
5
5
q
4
o
4
o
4
5
q
q
5
o
4
q
q 5 o 4 q 5 o 4q 5 o 4 q
5
o
4q5o4 o4q5o4
5o4q5o 4q5
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
o4q5o4q5o4q5
o4q5o4 q5o4q5o4q5o4q5o4q
1
5o4q5o o4q5o4
o4q5qo54o4 o4q5o4 o4q5o4
q5o 4
o4q5oo44q5o4q5o4q5
o4q
R
o4q5o4q5o4q5o4q5o4 50
q5o4q5o4q5o4q5o4q5
o4q5o
r rq or4q5o4q5qo54oq4q55oo44oqq455qoo544oqq45qo54oq45qo5o4q5o4q5o
mh9 q qr c r 4 r
rr q o4q 4q5o4q5o4rq5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o r
o
5
A r mh mhr mh9 r r hr d
rr r r
2
o
2
4q5o4q45qo4q5o4qq55o4oq45qo54oq45qo54oq45q5oo44qq55oo4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
R
m
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
Buøy
4q5o4q5o
r
00'
W
33
5o4q o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5 o4q5
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5 o4q5o
4q5o4q5o4q5o4q
o4q
o4q5o
11
26
o4q5o4q5o4q5
5o4q5o4q5o4q5
4q5o4
15
59°
70
34
44
FR2
s Vassøy45
Makka- 3
grunnen
3
20
42
vågen
12
M
45
34
W
95
12
4
Varde 21
70
o4 o4
4
30
21
15
44 Iso W 2s
23
R
o
5
2
Jonevika
4
16
150
o
9
9
5
o4q5o4q5oo44qq55oo44q5qo5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q5o
4q5o4q5o4q5o4q5o4q
5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4q
18
Iso W 4s
o
, 5°
08
0
13
0
-2
, 5°
0
28
½° E 2015 (6'E)
30
0
10
100
110
270
270
0
12
I
0
31
30
0
290
280
12
20
g0
o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o
4q5o4q5o4q5
R
Ld
sd
Roaldsøy
13
44
o4q
o4q5o4q5o4q5o4q5o
o4q5o4q5o4q
R
16
195
65
69
129
Hestholmen
5
o4q5o4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
9
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o
4q5o4q5o4q5o4
o4oq45qo54oq45qo54oq45qo54oq45qo54oq45qo54oq5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5qo54oq45qo54oq45qo54oq45qo54oq45qo54oq45qo54oq45qo54oq45qo54oq45q5oo44qq55oo44qq5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4 o4q5o4q5o4q5o4qq55oo44qq55oo44qq55oo44qq55oo4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
o4q5
q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q
4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4oq45qo54oq4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o
o4q5o4q5o4q5o4q5o4
5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
q5o4q5 o4q5o4
q5o4q5o4q5 o4q5o4q
5 o4q5o4q5o
4q5o4q5o4q5o4q5
o4q5o4q5o4q5o4q5o
4q5o4q 5 o
4q5o4q5o4q5o
4q5o4q5o4q5
t
15
20
82
76
26
130
15
33
4q5o4q
Galei-
Vassøytåna
4
00'30"
12
grunnane
22
14 20
26
q5o4q5o4q5o
Sk
16
K
3.9
6
190
14
126
3 Iso W 2s
23
5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
5
2
FG
36
80
32
Davidsholmen
FR
16
19
R
-
e
at
48
14
55
5 kn
W
17
1
3
r
1
36
130
111
8
q5o4q5o4q5o
4q5o4q5o4q5
o4q5o4
5
29
o4q5 o4 5
q5o4q5o4q5o4q
5o
o4q5o4q5o4q
o4q5o4q5o4q5
19 F R
99
o4q5o4q5o4q5o4q
Tastarevet
s
30 able 34
07
C
13
o4q5o4q5
5o4q5o4q5o4q5o4
4q5o4q5o
20
54q o4q5o4q5o4
q5o4q5o4q5o
4 q5o4
q5o4
Skogstø
o4q5 o4q5o4q5o4
Tasta
Stavanger3
58'30"
95
07
3
69
63 Revings-
50
1
19
Dy - Dynamittskjeret
12
63
5
M
5
39
2
57
45 5
FR
2
36
14
vågen
17
Banga- 84
Austbø
14
20
2
6
5
Sørvika
Hellesøy- 76
Ulsneset
5
1
9
21
vågen
57 33
13 Dynene
Tasta30
15
27
80
2
1
8
68
0
26
6
14
8
2
23
FR
24
Lindøy 14 1 6 62
1
20
14 Tømmer67
36
16
sundet W
3
M
Dragaberg2
s Vassøytåna 6
14
55
2 5
82
odden
33
17
G
27 12
sjøen
2
12
20
18
8
Ormøy 2
34
14
5
DEN NORSKE KYST
23
vika
Dy
30
6
46
Area under reclamation
Ulsnesgrunnen33
57
4
FR
25
15 5
14
4
3
13
140
Midtholmen
44
R 20
36
5
M
QR
2
1
6
3
67
80
28
64
11
7
Myraneset
11 6
58
53
87
9
27
22
14
Steinsøysundet
50
49
5
20 12
FR
Jadarhl 4 4
15
5 kn
W
35
43
Kuppholmen
23
4
FR
34
Tastaveden
7
8
7
38
Lindøygrunnen
Steinsøy
F
R
osen
84
50
14
F G 36
Vanntårn
49
Sh 32 M
Iso W 2s
12 14
68
33
38
57
52
130
110
91
Kart til skolebruk - Utsnitt fra havnekart 455
12
14
32
59
FG
25
37
6
1211
76
72
Steinsøyskj t
9
12
FR
8
63
90
4 3 kn 43 Kjerring5
94
80
K
39
45
15
Målestokk 1 : 25 000
neset
30
10.8
17
17
Tunsøy
35
PS
13
87
75
16
Engøy
53
43
43
5
13
54
06
1F G R
75
P
R 10
BRB
3 kn
31
84
11
Søravika
16
250 m
0
250
500 m
44
10
65
81
40
4
42
115
P M 60
4
68 14
K
M 7
45
1
17
14
3
18
25
Pinå
30
55
12
17 11
72
91
87
14
89
FG
17
34 22 20 YBY
Utgitt av Kartverket 1987.
1
5 FR
FG
Tjuvholmen
16
25 10
84
57
4
4
22
55
Sh
Oc(2) 8s
71
58
6
10
4
M
20
18
4
37
26
33
25 F G
Raudsteinskjera 5
43 R 26
34
Ny utgave 2012.
23 4
7
14 7
16
10
5
50
FR
36
15 4
W
1
1
119
3
16
115
QG
2
2
8
30
Dybder er i meter redusert til sjøkartnull.
11
89
38
52
Iso W 4s
57
8
14
6
14
M
14
12
9
114
Høyder er i meter over middelvann (Normalnull 1954).
50
107
23
7
28
45
Grasholmen
8 17
65
107
32
Sølyst
36
K
26
11
2
Oc 6s
Gradnett: WGS84 (World Geodetic System 1984).
86 12 69
16
31
135
55
5
42
14
6
See
caution
8
FG
FR
5 kn
FG
Gauss konforme sylinderprojeksjon, sentralmeridian: 5°44'30" øst.
2
6
FR
19
42
18
120
113
8
Tidevannsnivå relativt til sjøkartnull
96 49
65
Sjømåling: Se kildediagram, kart 455.
79
84
26
07
15
45
117
18
FG
2
5
Bukk57
77
2FR
Iso R 4s 3
Grashl n
Tidal Levels referred to Datum of Soundings
53 4 Iso G 2s
11
12
3
101
39
holmen
Posisjoner fra GPS refererer seg til WGS84 datum og kan plottes
1
22
20
Iso R 2s
5
1 13
16
100
11
M FR
direkte på dette kartet.
Lat
Long
Heights
in metres above datum
76
42
107
16
29
Fladaskjeret
4
6 13
8 97 24
Place
78
2
2
17
FG
8
M
26
For fortegnelse over symboler og forkortelser, se publikasjonen
N
MHWS MHWN MLWN MLWS
E
FG
21
23
126
5
14
115
64
8 FG FR
Tyttebærholmen 7
Marøysteinen
"Symboler og forkortelser i norske sjøkart".
83
87
K
STAVANGER
58° 59’ 05° 44’
0.9
0.7
0.6
0.4
3
55
24
67
Tr
72
M
18
FG
8
Nordkronen
Fladaskjergrunnen
2
29
14
105
13
77
Litla Stokkavatnet
9
VQ R
35
100
Vågen
36
Kampen
105
58°58'12"N
Finnastad
59'
1 md q5o4q r r
d qr m V hq r r
r
m9r r
qr r
o4q5o4q5o4q5oK4q5or4q5o4q5o4q5o4q5o4
3 kn
17
3 kn
M
litla Lindøy
o4q5o4q5o4q
5o4
sundet
1
FR
q5o4
2
3
15
28
4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4q 5 o 4 q 5 o4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5
48
34
6
Siriskj t
5o4q5o4q5o4q5o4q5
r r
4q5o4q5o4q5
64
Bjørnøy 3
(5)
o4q5o4q5o4
2FG
Entry prohibited
55
1
Revingen
Langøy1 1
53
sd t
2
6
14
q5o4q5o4q5o4q
38
3
19
Kalvhag-
Ulsnesvika
3
17
46
88
14
15
5 o4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o
52
stranda
59'30"
42
187
147
37
19
Vassøy- 36
FG
17
sundet
25
M
64
4q5o4q5o4q5o4q
45
39
4
7
FR
Svartaskjeret 11 64
2 39 15 3 kn
4
5
50
Tasta-
2
vågen
3
4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
Husabø
Tømmervika
17
5o4q5o 4q5o4q5o
37
131
100
75
h
7
1
Forevika
12
4
15
Davids0
9
28
grunnen
SP
33
6
Tasa-
09
2
3 5
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o
Hundvåg
01'
148
73
22
3
11
11
St R
vågen
4
16
27
M
4
6
27
23
15
Sauhl n
M
13
11
4
31
Brennevinsurda
Kistenes
6 Lunds12
vågen
3
18
3
M
06 Klubba-
9
2
28
63
65
Dei gule skjera
o4q5o4q5o4q
Vardeneset
74
15
s
19
3
7
160
Cy
5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
39
Maraskjeret
112
183
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o
4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
q5o4q5o4q5o4q
5
o
4
q
5
o
4
q
5
o
4
q
5
o
4
q
5
o
4
q
5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
o4q5o4q5o4q
61
12
2
50
156
20
79
1
7
120
170
9
40
16
4
20
sundet
15
20
9
5 kn
Kvitoddane
q
15
3
80
39
150
25
r r33 r q r3 r
r 3q r
13
16 S
4
50
124
145
o
57
q
3
2
35
20
75
37
Kvitepynten
87
Skeisanden
Skeie
fS
Klubben
96
7
3
0
10
90
141
14
20
01'30"
133
Eigerøya
1
118
130
127
48
35
22
4
S
8
59°01'36"N
85
Bertelgrunnen
30
52
10
65
15
10
2FG
14
9
14 Kiste-
Lunde
2
r p r
rr
qq
26
1
5 o 4 q 5 o 4 q 5 o4 q
4q5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4q5o
4q5o4q5o4q5o4q 5o4q5o4q5o
o4q5o4q5o4q5o4q5o4qq55oo44qq55 oo44qq55oo44q5qo54q45qo54qo54oq45o4q5o4q5o4q5o4q5o4q 4q
q5o4
o 4q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4
S8
5
18086 170
0
07
61
Odda
18
un
100
119
Cy
25
14
13
50
7
q3 r rr 3
q r 3 r3 p
3
99
m
q3 3
Sh S P
37
190
15
86
3
2
9
28
Niordsjøvika
5
2
35
Oterurdneset
27
S
Bekkja- 2
vika
35
Breivika
42
S
Being reclaimed (2016).
n
Kuneset
1
2
41
f S M 10
5 kn
2
5
5o4q5o4q5o4q5oo44qq55oo44q5qo5o4 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4q5o4q5
5o4q5o4q5o4q5o4q
83
0
14
160
18
2
70
100
1
07
r
95
36
7
vågen
12
3
3
1
1
Ra
Grasskjera
6
102
M
111
r r p qr 3 3 3
r
r
m
J
q3 1
1
r3 r
r
q
r3 r
hr
3 mh9 r om9
Langøy
3
3 3
m3 3
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5 4q 5o4q r 3
3
5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
o
3
4q5o4q5o4q5 r
q5o4q5
r
rhi r 3 r 3 3 r qih p rm3 3 33 o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o r
r
3
r
r
J
4
rr
q 3 3 r r 33 3
Vassøy3
3
r
r r
r r rq hi3 3 mo r3 m33
m9 m9 oq4q5o4q5o4oq45qo54o4qq55oo44qq55oo44qq55oo44q5o4q5o4q5o4r 3 1 3 3 3
r q5o4q5o4q5
m
9r r r 3 h
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
oo44qq55oro44qq55oo44qq55oo4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
1
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4 q5o4q5o4q5o4q5o 4q
4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o r
4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5 m
rh
r o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5or
r 33
q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5
r r3 r
m9 3
3
5o4q5ro4q5o4q5
q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
4
o
5
q
4
o
5
q
4
o
5
q
4
o
5
q
4
o
5
q
4
o
o
5
4
q
4
q
o
r
5
5
q
4
o4q5o4q5o4q5or4q5o4q5o4
o
5
q
4
o
5
q
4
o
r
5
q
4
o
5
q
4
o
5
q
4
3
o
1r rrih 3 hi r r q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o o4q5o4q5o4qr5oh4q5o4q5o4rq5o4q5o4q5o4q5o4rq5o4hiq5o4q5o4q5
1
r4q o4q5o4q5o4q5 r q5 hq
9
m
3
4
o
5
q
4
o
5
q
4
r
o
5
q
4
o
5
q
4
o
5
q
4
o
5
q
q5o4q5o4q5o r o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
r
o4q5o44qq55o4q55or4q5o4q5o4q5o4q5o4 o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4
r
r
r
o4q5o4q5o4q5o r
r
o4q5o4q5o
3 o43q5o r
J 5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q
m
9
h
4q5o4q5o4q5o4
V
3
3
q5o4q5o4
5
o
4
q
5
o
5
4
q
q
4
r
5
o
o
5
r
3
4
q
q
q
4
5
o
p
o
r
5
4
3
q5o4q5o4q5o
r
r
o4q5o4q
o4qq5o4q5o4q5o
5
q
4
o
r
4
5
q
q
5
4
o
o
Hellesøy
4
5
q
q
5o4q5o4q5o4q
r r 4q5o4q5o4q5o4qo4q5o43q5o o4q5o4 q m r r m
5o4q5o4q5o4q
m
h
5 o4q5o4q5 o4q5
qo4hmq5o4q5o4q5o
9
h
m
33
1
o
9
m
r
q5ro
4
o
5
q
4
o
5
q
4
o
5
q
m
rr
4
o
5
q
4
o
5
3
3
o4q5o4q5o4q
3 3 mh93 r
3
o4q5o4q 3 q
rm 3rq q
33 r 3 r r3 9mr
r
r
r
ih3
o4q5o4q5o4q
3 rr q 3
i
h
r
r
q
r
5Vo4q5o4q5o4q5
3
i
r m rr
3 o4 1
r
3
r
r
o q
m9 r 3 3mh9r
r
3 qh mh
r
q r
m o4qmh5mo4mq5o4
m
33 r
mr h9 r r r oh9m
m
r
r
9
h
m
r
r
2
4
2
20
Dusavika
2
Oc 6s10
r q qr
1
13
Sandøyvågen
64 7
q5o4q5o4q5o4q5o4q
0
Saltneset
rr
r
35
10
rr r r
78
36
25
J
96
Klovningen
Oc(2) 8s
86
Oddaholmen
Sandøy
89
q5o4q5o4q5o4q5o4
19
180
108 2
G 00
59
0
r
vågen 6
18
06
23
Sand- Grashl n
14
qq q r r
r
15
5
q5o4q5o4q5o4q5o4
1
15
Grasskjeret 2
Kråkeneset
85
107
18
17 Dusa8 S
38
24
vika
14
8 7
27
113
86
10
21
0
r
36
5
15
20
I
38
5 kn
S P 37
A
104
27
38
72
32
Skeisvika
29
5
77
See caution
M
105
090
r
0
23
37
22
W
5
3 rr
00'
0
0
26 24
Sh
4
15
24
15
110
112
69
15
59°
113
38
fSM
35
68
r
15
31
40
80
57
74
50
11
77
60
80
89
96
24
34
113
Lundegrunnen
83
65
24
118
2
125
133
250
00'30"
112
144
260
74
3
102
090
138
35
3
117
104
105
080
121
75
124
66
14
r p rr q r
4q5o4q5o4q5o
106
33
15
Varde
n Sandøy24
12
37
S
Sandøyvarden
74
fS
80
52
4q5o4q5o4q5o
134
132
114
M
76
105
106
070
128
0
0
06
100
03
0
27
q5o4
54q o4q5o4q5o4q5
4q5o4q5o4q5o4q5o4
o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q25o40q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o4q5o
4 q 5 o 4 q 5 o4 q 5 o 4 q 5 o4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o
0
33
85
103
107
116
0
109
59
57
88
100
Å m ø y f j o r d e n 106
04
0
0
06
01'
0
107
82
117
13
o4q5o4q
3
56
40
78
f S M St
32
q5o4q5o4q5 o4
q5o4q5o4q5o4
q5o4q5
56
88
41
106
05
132
03
71
103
8
5o4q5o4q5o4q
5o4q5o4q5o4q
5o4q5o
117
0
33
102
020
50
20
41
010
71
0
10
29
65
0
350
340
105
74
ih r q5o4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4q5o4q5o 4m 3
r q5o4q5o4q5o4q5 o4q5o4q5o4
r rr
5o4q o4q5o4
p
q5o4q5o4
36
31
78
92
16
17
>
20
19
\[]
10
r
Storholmgrunnen 85
o4q5o4q5o4q
3
82
h
28
49'
48'
47'
46'
o4q5o4q5o4q5
17
5°45'
R
Flada- 14
skjeret
QW
Persholmen
r
Kjeøya
11
Lengde E Greenwich
44'
05°49'30"E
6
43'
W
01'30"
mq q 1
21
42'
o 4 q 5 o 4 q 5o 4 q 5 o 4 q 5 o W
G 4 q 5o 4 q 5o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q
5o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4 q 5 o 4
q5o4
q
41'
\[]
5°40'
WGS-84 POSISJONER
46'
47'
48'
49'
© 2016 Kartverket

Similar documents