OSO KO Magneto kalkoppløser Montasje- og bruksanvisning

Comments

Transcription

OSO KO Magneto kalkoppløser Montasje- og bruksanvisning
KO
OSO KO Magneto kalkoppløser
Montasje- og bruksanvisning
OSO KO Magneto kalkoppløser
består av 6 stk. Neodym supermagneter. Dette
materialet gjør at magnetene beholder styrken og
kvaliteten i lang tid. OSO KO Magneto leveres med
et plastrør montert som viser hvordan den skal
monteres på rørinstallasjonen hos brukeren.
B
D
Funksjon
OSO KO Magneto arbeider kun gjennom det sterke
magnetfeltet som skapes. Dette feltet slår istykker
kalkpartiklene, slik at kalkens evne til å binde seg
på forskjellige overflater reduseres til et minimum.
Samtidig rettes vannets polaritet, så kvaliteten og
rense-evnen øker til maksimum. Dette medfører
at problemer med kalkbelegg i husholdnings- og
prosessutstyr ikke bare stoppes, men eksisterende
belegg vil også forsvinne over tid. Dette gir utstyret
lengre levetid og reduserer vedlikeholdsutgifter.
Helse
Den helsemessige fordelen ved å drikke magnetisert vann har vært kjent lenge. Når man drikker
magnetisert vann øker kroppens evne til å kvitte
seg med slaggstoff og avleiringer i blodårer,
muskulatur og ledd. Kroppens evne til å oppta
næringsstoffer øker også når vannets egenskaper
blir vitalisert gennom magnetpåvirkningen.
H
Stabilisering
Etter montering av OSO KO Magneto bør vannsystemet gjennomskylles kraftig. Dette gjøres ved
å åpne vannkranene for fullt i 2 minutter ukentlig
i 2 måneder. I bebodde hus eller der det er stort
vannforbruk, f.eks. i boligblokker o.l. er dette ikke
nødvendig.
Stabiliseringsperioden kan variere p.g.a. kalkens
beskaffenhet, det kan være nødvendig å forlenge
skylleprosessen.
Best. nr.
Bruksområde
Mål D x B x H
OSO KO Magneto
Behandling av kalkholdig vann
Vekt
40-72 x 65 x 210 mm
NRF nr.
1,8 kg
801.3754
Advarsel - Viktig!
Magneto bør ikke lagres eller monteres nærmere enn 50 cm. fra elektronikk og datamaskiner. Bankkort,
bensinkort, magnetiske datalagringsmedia osv. må ikke komme nær da magnetfeltet kan slette koder og
informasjon. Mennesker med innoperert Pacemaker bør ikke forestå monteringen av OSO KO Magneto
kalkoppløser. Vi håper du får glede av produktet.
142104-00
AUT. RØRLEGGER:
RS = RK ikke medtatt. Tot. 21 modeller
AUT. ELEKTRIKER:
Forandringer forbeholdes
FIRMA:
FIRMA:
TLF.:
TLF.:
DATO :
DATO:
BRUKER:
ER INFORMERT
DENNE ANVISN. LEVERT
DATO:
Forandringer forbeholdes
KO 8-03
Monterings- og bruksanvisning
Fig. 1
Fig. 2
OSO OK Magneto monteres
rett på inntaksrøret etter
evt. pumpe og trykktank.
Passer for alle typer rør med
ø 10 - 42 mm.
Monteres på inntaksrøret
etter hovedstoppekran og
vannmåler.
032
Viktig
NB: Demontér aldri alle fire skruer, da det vil føre til
store problemer med å montere platene sammen igjen
p.g.a. de kraftige magnetfeltene.
476
1
Fig. 3
OSO KO Magneto skal monteres ved husets vanninntak,
etter evt. trykktank eller vannmåler, men før varmtvannsbereder og annet utstyr, se fig. 1 og 2.
KO kan monteres på alle typer rør ø10-42 mm, uten bruk
av verktøy.
1)
2)
Løsne de to skruene som ikke har rødlakkert tupp og
ta dem ut av KO. De to skruene med rød tupp skal
aldri demonteres, da det kan gjøre det vanskelig å
sette platene sammen igjen p.g.a. de sterke magnetfeltene.
Når de to skruene fjernes vil KO gape opp.
KO føres inn på inntaksrøret som vist på fig. 3 (etter
trykktank/vannmåler) og de to demonterte skruene
tilbakemonteres og trekkes til.
Alle fire skruer trekkes jevnt godt til slik at de to platene
står parallelt, fig. 4
Fig. 4
rent velvære
OSO Hotwater
Hovedkontor/Fabrikk
3300 Hokksund
OSO Oslo
Gladsvei 20
0489 Oslo
OSO Bergen
Øvre Stadionvei 13
5162 Laksevåg
OSO Trondheim
Fossegrenda 13
7038 Trondheim
OSO Stavanger
Vestre Hamravei 1
4313 Stavanger
Tel.: +47 32250000
Fax: +47 32250090
Tel.: 32250010
Fax: 32250011
Tel.: 32250020
Fax: 32250021
Tel.: 32250030
Fax: 32250031
Tel.: 32250040
Fax: 32250041
142400-00
http://www.oso.no