Montasjesett for OSO industriberedere

Comments

Transcription

Montasjesett for OSO industriberedere
Montasjesett for OSO industriberedere
Hetvann
BS - blandesentral-sett
bereder
Blandet vv.
Komplett med blandeventil, tilbakeslagsventiler, termometer, hettvanns- og vvc-uttak, samt
T-stykke med koblinger både mot bereder, BS-sett,
PS 15 pumpesentral og evt. SR eller SRS samlerør. BS kan dreies 360°. For garantert blandetemperatur, be om kobling med utjevningstank.
Evt.
SRrør
Pumpesentral PS 15 for evt. varmtvanns-sirkulasjonskurs er også tilgjengelig, be om brosjyreblad.
OSO Best. nr.
OSO BS- og KV-sett er tilpasset for
montasje med Mapress klemfittingssystem.
801.3301
801.3302
801.3303
801.3454
Komplett med stoppekran, tilbakeslagsventil
og 9 bar sikkerhetsventil med tømmeplugg,
samt T-stykke både mot bereder og evt. SR/
SRS-samlerør. Kv-sett må alltid monteres på
berederen.
Kv
145013-01
NRF nr.
2 l/s
4 l/s
6 l/s
7 l/s
KV - kaldtvanns-sett
bereder
Overløp
Norm.kap.
BS - 3/4”
BS - 1 "
BS -1 1/2 "
BS - 2 "
OSO Best. nr.
Evt.
SR-rør
Norm.kap.
NRF nr.
KV -
3/4”
KV -
1 "
4 l/s
KV - 1 1/2 "
6 l/s
KV -
2 "
7 l/s
801.3325
801.3307
801.3308
801.3332
OSO 17RE 600
Multimontasje
For 400-1000 l. Plassér opptil 6 stk. like beredere i rekke eller i hjørne. Oppstilles i lodd og med mellomrom 5 cm. SR samlerør benyttes for
parallellkobling, SRS for serie/diagonalkobling. SR-rør må ha kompensator når mer enn 3 beredere sammenkobles. Rørene bør isoleres for å
redusere varmetap. SRS-rør passer for bl.a. OSO Turbosystem, og den diagonale koblingen der varmtvannet fra toppen av en bereder føres
til bunnen av neste gir jevnere utladning av alle tankene. SR samlerørene med T-stykker kobles på beredernes kv/vv-anslutninger som og
sammenloddes. SR-rør benyttes også for evt. Tur/Ret. for vvx. Montasjeanvisning medfølger. Kv-sett og evnt. BS- og PS-sett felles for alle.
SRS - samlerør for seriekobling
Hv
Leveres med bend og tippunion i begge ender. Kuples rett på bereder.
Øvrige rør (se skisse) legges av rørlegger. SRS-rørene benyttes bl. a. med
OSO Turbo-system (som vist i skissen) og sikrer jevn utladning av alle tankene. Dette hindrer også bakterievekst/legionella.
OSO Best.nr.
SRS 300
SRS 400
SRS 600
SRS 1000
Anslutning
Kv
40
30
40
30
50
60 7080
°C
40
90
30
100
20
10
10
120
50
60 7080
°C
90
100
20
110
0
110
0
120
40
30
50
60 7080
°C
90
100
20
10
110
0
120
Tur
Ret.
801.3707
801.3708
801.3712
801.3716
Kv
Type UP 20-45 N 150
230V ~
50 Hz
2,5uF
I1/1(A) P1 (W)
0,52 120
SR - samlerør for parallell kobling
P/N:95906472
PC:1035
DK
IP: 42
TF 110
Max. 1.0MPa
P/N:95906472
PC:1035
DK
IP: 42
TF 110
Max. 1.0MPa
Hv
Vv
Leveres med mulighet for Mapress klemfittings-tilkobling. Sammenkobles som
vist i illustrasjonen (viser 3x17RVE 600). Viktig: Kaldtvann inn monteres motsatt
av Vv ut. Kan speilvendes.
Diameter
ø 42
ø 42
ø 42
ø 42
Mapress-ansl.
Ja
Ja Ja
Ja
Kv
NRF nr.
801.3314
801.3311
801.3312
801.3313
120
VVX
I1/1(A) P1 (W)
0,52 120
SRT -rør parallellkobling
SR - 400
SR - 600
SR - 1000
90
100
110
0
Type UP 20-45 N 150
230V ~
50 Hz
2,5uF
OSO Best.nr.
60 7080
°C
10
NRF nr.
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
1 1/2”
50
20
Tur
Exp
Retur
Kv
Vv
Montasjesett for spesielle behov
Anode
mot saltholdig vann. Monteres enkelt ved at den skrues inn i en
av berederens eksisterende stusser. Messing hode med o-ringstetning.
Må straks monteres hvis vannets saltinnhold er over 50 mg
Chlorid/l. For beredere fra 400-1000 l.
Best. nr. AN 3/4” r.
Bestill 2stk.
NRF nr. 801.5359
Kalkoppløser
mot hardt vann. Behandler vannet med kraftige magneter, som
hindrer kalken i å felles ut. Monteres på husets hovedvannledning, gjerne før stoppekranen om mulig. KO beskytter rør,
kraner og utstyr som bereder, oppvaskmaskin, kaffetrakter,
vaskemaskin o.l.
KO monteres enkelt utenpå røret, ingen demontering av rør eller
kuplinger er nødvendig.
Best. nr. KO Magneto
for 10-42 mm rør
NRF nr. 801.3754
Varmekabel
med enøkgevinst. Passer for alle nye anlegg - fra boligbygg
til idrettsanlegg - istedenfor vvc-ledning med pumpe. Kabelen
måler temperaturen kontinuerlig i røret og justerer effekttilførselen automatisk uten termostat. Dette sikrer varmtvann straks til
alle varmtvanns-tappestedene. Samtidig er energibesparelsen
opptil 40%, sammenlignet med sirkulasjonspumpe med returledning. Og langt mer driftssikkert! Be om spesialbrosjyre.
Best.nr.
VK 55°
VK 85°
VK 45°
VK 4°
Passer for
Standard
Hv-kurs
Off. bad
Frostsikring
Vv.temp.
54-60°
80-85°
43-50°
4°
Nødv.isol.
20-40 mm
30-50 mm
20-40 mm
20-40 mm
NRF nr.
801.3909
801.3916
801.3906
801.3903
Gasskjeler
OSO storberedere kan også benyttes i effektive anlegg sammen med eksterne varmekilder som bl. a. gasskjeler. Se mer om våre
høykvalitets kondenserende gasskjeler i OSO Storberederbrosjyre.
Reservedeler
El-kolbe:
NRF nr.
RG 5 kW 230V 1-fas, ansl. 1” - std. for alle før 2015
801.5012
RGT 5 kW 230V 1-fas, ansl. 5/4” - std. fra 2015 -
801.5189
1
TS2
2
Termostat:
NRF nr.
TS2, justerbar 60-90°C - std. for alle
801.5823
Sikkerhetsventiler:
NRF nr.
SV15 sikkerhetsventil 9 bar, 1/2” ansl.
801.5741
PT 9bar/98°C, trykk/temp. sikkerhetsventil, 3/4” ansl. 801.5744
PT 10bar/99°C trykk/temp. sikkerhetsventil, 1” ansl.
3
RG1” 5 kW
RESET
4
1
2
SV
PT
840.5036
OSO Hotwater AS, Industriveien 1, 3300 Hokksund • Tlf. 32250000 • Fax: 32250090 • [email protected] • www.oso.no