KS TROMS HØSTKONFERANSEN 20. og 21. oktober Sted: Tromsø

Comments

Transcription

KS TROMS HØSTKONFERANSEN 20. og 21. oktober Sted: Tromsø
KS TROMS HØSTKONFERANSEN 20. og 21. oktober
Sted: Tromsø, Radisson Blu Hotel
Statsbudsjettet er hovedsak på høstkonferansen. Dag to av konferansen inneholder
bl.a. to dialogkonferanser; mellom UNN og kommunene og mellom BUF-etat og
kommunene. Detaljert program legges ut senere.
Målgruppe for konferansen er ordførere, rådmenn, økonomiansvarlige og andre
kommunale ledere.
Tirsdag 20. oktober – Radisson Blu hotel
Kl. 10.30-10.45
Åpning
Statsbudsjett 2016
Kl. 10.45-14.30
Regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 og kommentarer fra
KS. I tillegg stiller vi spørsmålet «Hva betyr statsbudsjettet for
Troms?». Programposten avsluttes med debatt.
(lunsj kl 12.00-13.00)
Kl. 14.45-15.45
Programpost kommer
Kommunereformen
Kl. 16.00-17.30
Kommunereformen - Hva er status i Troms? I tillegg kommer
et faglig/populærvitenskapelig foredrag.
Kl. 19.30
Middag – med kulturelt innslag
Onsdag 21. oktober
Kl. 09.00
Helse, dialogkonferanse UNN og kommuner
Samarbeidsavtalen mellom kommunene og UNN sier at det årlig skal
gjennomføres et dialogmøte hvor kommunenes ledere og helseforetakets
ledere kan løfte fram og diskutere samhandlingsspørsmål på overordnet nivå.
I år som tidligere år er dialogmøtet lagt til KS’ høstkonferanse.
Kl. 10.30
Besøk av verdensmester i helsefag, Jenny-Marlen Fossan
11.00
Pause
11.15
OSO Barnevern, dialogkonferanse BUF-etat og kommuner
Vedtektene til overordnet samarbeidsorgan (OSO) Barnevern sier det hvert år
skal arrangeres et kontakt- og drøftingsmøte mellom ledelsen av Bufetat og
politisk- og administrativ ledelse i kommunene i fylket lagt til en av KS
fylkesvise konferanser. Barnevernsledere og øvrige barnevernsfaglige fra
kommunene og Bufetat gis anledning til å delta i møtet.
Kl. 12.40
Tromsø kommunes arbeid med «Alternativ til vold»
- mulig samarbeidsområde med andre kommuner
Kl. 13.00
Avslutning og lunsj
Praktiske opplysninger:
Reise- og oppholdsutgifter:
For ordens skyld nevnes at reise- og oppholdsutgifter må dekkes av den enkelte
deltakers kommune/fylkeskommune/bedrift. Faktura vil bli tilsendt etter konferansen.
Kostnader:
Alt 1 Helpensjon (inkl overnatting dagpakker og middag)
kr 3.800,--
Alt 2 Dagpakker 2 dager m/middag
kr 2.900,-
Alt 3 Dagpakker 2 dager
kr 2.200,-
Alt 4 Dagpakke 1 dag (angi dato)
kr 1.500,-
Alt 5 Dagpakke 1 dag m/middag
kr 2.300,-
Alt 6 Ekstra overnatting
kr 1.145,-