Bærekraftig akvakultur - Ocean of Opportunities

Transcription

Bærekraftig akvakultur - Ocean of Opportunities
Dialogkonferanse: Fôring i merd
Morten Bergslien
Et klyngeprosjekt for
akvakulturaktører på Sør-Vestlandet
Morten Bergslien
Organisering
Hvem
Bedrift
Tittel
Erlend Sødal
Skretting AS
Operations Director Global Production
Tor Eirik Homme
Grieg Seafood ASA
Director Feed and Nutrition
Fiona Provan
IRIS
Senior Research Scientist
Jan Vidar Jakobsen
EWOS Innovation As
Manager Resources
Trine Danielsen
Center for Aquaculture
competence AS
Daglig leder
Prosjektansvarlig:
Eivind Helland, Blue Planet AS
Prosjektleder:
Morten Bergslien, Blue Planet AS
Observatører
Ragnhild Espeland, Innovasjon Norge
Hilde Aaresheim, Norges Forskningsråd
Kjernebedrifter og viktige kunnskapsaktører
Bedrifter og kunnskapsaktører
•
Skretting og Skretting ARC
•
EWOS og EWOS Innovation
•
Egersund Net
•
Orbit GMT
•
HOBAS
•
Marine Harvest
•
Grieg Seafood
•
Bremnes Seashore
•
NRS Feøy
•
FHL
•
Center for Aquaculture Competence
•
NOFIMA
•
IRIS Biomiljø
•
Bioforsk
•
Erapoil
•
Blue Planet
Norges største
forskningsmiljø
innen bearbeiding
av sjømat
Verdensledende
innen forskning og
produksjon av fôr til
oppdrettsindustrien
Verdensledende
teknologiutvikling
til oppdrett og fiske
Ledende norsk
miljø innen
måltidsforskning
Akvakultur på
Sør-Vestlandet
Internasjonale og
nasjonale
lakseoppdrettere
Store fiskerihavner
med landing av
pelagisk fisk og
produksjon av
fiskemel og olje
Landsledende på
utviklingen av nye
marine arter
Prioriterte satsingsområder og faglige temaer
1
Bærekraftig akvakultur
Optimal fôring av
laksefisk
Energiutnyttelse i
verdikjeden
Ressursutnyttelse i
havbruksnæringen
2
Fra fôr til matkvalitet
3
Nettverk
Laks og human helse
Fagdager og temadager
Fra fiskefôr til
gastronomi
Kompetanse og
rekruttering
Samarbeid rundt
utvikling av nisjefôr
Bransjeoverskridende
nettverk
Delmål
• Bærekraftig akvakultur
– Optimal fôring av laksefisk
– Logistikk og optimal energi
utnyttelse gjennom verdikjeden
– Utnyttelse fôrspill og andre
næringsstoffer fra fiskeoppdrett
• Fra fiskefôr til matkvalitet
– Fiskefôr og human helse
– Fra fiskefôr til gastronomi
– Samarbeid om utvikling av
nisjefôr
Status – aktiviteter og prosjekter
Bærekraftig akvakultur
Fra fôr til matkvalitet
- Prosjekt: Bærekreftsrapporter for klyngeaktørene
- Dialogkonferanse laks og human helse
- Håndtering av kategori 2 avfall – rapport
- Review: Laksekonsum og human helse utover
omega 3
- Reduksjon av produksjonstap til under 10%
- Framtidig sonestruktur for akvakultur i
Rogaland
- Forskningsprosjekter:
1. Seafood and Health; Convenience, available, tasty and
healthy processed seafood
- Fagrapport for Marin Overvåking Rogaland – status
2. Fish intervention study
for vannområdet Rogaland
3. The new omega-3
Nettverksaktiviteter
- Offisiell markering av oppstart Arena Ocean of Opportunites - for partnere
- Dialogkonferanse: Reduksjon av produksjonstap
- Dialogkonferanse: Laks og human helse
- Dialogkonferanse: Optimal foring av fisk
Fôring av fisk i merd
• Fôrer vi på mest mulig optimale måten?
• Flere selskap har begynt å gjøre forsøk med
undervannsfôring
• De nettverkene som er presentert i dag utgjør mye
kompetanse som til sammen har en unik mulighet
til å utføre fellesprosjekter
– Effektivt
– Organisert
– Reduserte kostnader og risiko