Fjelltunglimt 3-2011 - Fjelltun Bibelskole

Comments

Transcription

Fjelltunglimt 3-2011 - Fjelltun Bibelskole
Fjelltunglimt
03/11
Årgang 36
uds kjærlighet i ord og gjerning – «Hjem» til Israel – Gjensynsglede og takknemlighet
G
– Jubilanter – Gud er trofast – Velkommen i fellesskapet! – Bibelskolestudentene
3
Rektorspalten
4Glimtandakt
5 Guds kjærlighet i ord og gjerning
6
«Hjem» til Israel
8 G j e n s y n s g l e d e o g t a k k n e m l i g h e t
8 J u b i l a n t e r
1O G u d e r t r o f a s t 12
Glimtalbum
14 Ve l k o m m e n i f e l l e s s k a p e t !
16 B i b e l s k o l e s t u d e n t e n e
03/11
Vi ønsker våre lesere en riktig fin høst!
Fjelltunglimt
Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole
Fjelltun Bibelskole
Gulaksv. 4, 4017 Stavanger
Redaksjon: Jan Helge Aarseth,
Annelise Ødemotland, Johnny Vågen
Utgivelser: 4 pr. år
Opplag: 3 500
Tel: 51 82 65 00
E-post: [email protected]
Kontonr: 8220 02 90107
Forsidefoto: Johnny Vågen
Hjemmeside: www.fjelltun.no
Grafisk design: Liv K. Norland
Trykk: Omega Trykk a/s
Forside: Endelig til toppen av Hovknuten! Fra v.: Jostein Skartveit, Simen Arnesen, Johanne Gunnersen, Magnus Glorup og
Jan Helge Aarseth
2
Fjelltunglimt 03/11
rektorspalten
av Odd Geir Norland
o
H a l vveis t il 5 O – det n y t t er a be !
Det er 25 studenter på Bibelskolen denne høsten. Søkertallet lå hele våren og
sommeren lavere enn på samme tid i fjor. Derfor var det med en viss spenning
vi nærmet oss det nye skoleåret. Prosenten som takket ja til skoleplass var
høyere enn vanlig, så vi ble en fin flokk likevel. Vi har hatt en bønneaksjon
der vi ber om 50 studenter til 2012. Nå er vi halvveis til målet, og vi må bare
fortsette å be. Vi har allerede nå flere søkere til våren 2012 og til høsten 2012.
o
N y e m e da r b e ider p a F j el l t un
For å drive en god bibelskole trenger vi dyktige medarbeidere som setter
studenten i sentrum. Denne høsten har vi ansatt tre nye i personalet på Fjelltun
i ulike prosentstillinger.
Ronny Myksvoll har undervisning og han skal også være med å markedsføre
skolen.
Jostein Skartveit har undervisning og han skal ha hovedansvar for studieturen
til Øst-Afrika som går mellom vinterferien og påske.
Anne Kari Steinbru har en viktig stilling på Fjelltun. Hun sørger for god
mat og trivsel på skolen.
U tr u s t n in g t il t j e n es t e
Fulle
bibelskoler vil
gi velsignelse
tilbake til
forsamlingene
o
vare som
ingen aner
rekkevidden av.
Mange spør i dag etter ungdom som kan gå inn i oppgaver i menighet,
forsamling og skole. En ungdomsleder eller en forkynner kommer som regel
ikke fiks ferdig til oppgaven. Både opplæring og praksis er nødvendig. På
Fjelltun har vi gleden av å utruste unge til tjeneste i kristent arbeid. Skal vi
få engasjerte unge ut fra bibelskolen, må vi også ha noen inn i bibelskolen.
Vi mener at menigheter, forsamlinger og skoler kunne gjort mer for å
fylle plassene på bibelskolene våre, også Fjelltun. Fulle bibelskoler vil gi
velsignelse tilbake til forsamlingene våre som ingen aner rekkevidden av.
Fjelltunglimt 03/11
3
Av Magnus Glorup
o
glimtandakt
Leder for studentråadet ved Fjelltun Bibelskole
Evangeliets frelsende kraft
Da jeg var ca. 10 år gammel, mistet jeg min barnetro. Noen av barna på skolen som var
blant de “tøffe” i klassen, begynte å spørre ut de andre: Tror du på Gud? Og hvis svaret var
ja, fikk du straks høre at det bare var dumme folk som trodde på Gud.
Da jeg ble konfirmert, valgte jeg borgerlig “konfirmasjon”. Jeg ville ha pengene og brydde
meg ikke det grann verken om Gud eller kristelige verdier. Avstanden mellom meg og Gud
ble bare større og større.
Som 16-åring begynte jeg å dyrke det “sanne norske”: Vikinger, norrøn religion, ære og
stolthet. Jeg måtte jo fylle det voksende tomrommet jeg hadde inni meg, jeg måtte finne
min identitet. Jo mer jeg dyrket det norrøne, jo mer hatet jeg kristendommen som hadde
ødelagt norsk kultur.
Som 19-åring begynte jeg å høre på norsk folkemusikk, og dette ble straks et lyspunkt i
denne mørke perioden. Eneste problemet var at det stadig - til min store irritasjon - kom
noen gamle salmer på disse folkemusikk-CD-ene jeg hadde kjøpt. Jeg var selvfølgelig rask
til å hoppe over disse.
Men så var det det at jeg hadde for vane å legge meg til å sove med musikk på ørene. En
natt våknet jeg til den gamle salmen “Maria hun er en jomfru ren” hvor teksten lød (her i
nyeste utgave):
Maria hun er en jomfru ren, Gud ville sin miskunn vise, hun fødte en sønn foruten mén,
ham skal vi love og prise. Han har oss alle fra synden løst, han unne oss trøst og himmeriks
evige lise (lindring).
Var verdens mestre på samme sted, det var så fager en skare, de kunne dog ei med alt de
vet, hans godhet åpenbare; for så er Jesus av nåde full, han være oss hull (trofast) når vi
skal av verden fare.
Min synd den er som sand i strand, som støv i solfylt strime, Gud løse meg nå fra syndens
bann, og helst i dødens time. Gud, la meg aldri gå fortapt, du har meg skapt, bevar meg
nådig blant dine!”
Dette var mitt første møte med Jesus i voksen alder, og det ble et vendepunkt for meg. Etter
dette begynte jeg å tillate meg selv å høre på salmer, og før jeg visste ordet av det, hørte
jeg på gamle salmer hele tiden. Dette begynte å forandre meg på innsiden. Kunne Jesus
virkelig være den jeg trengte?
Det hele endte med at jeg i slutten av juli 2009 la meg ned på kne ved sengen min og sa til
Jesus: “Hvis du vil redde meg ut av dette grusomme livet som jeg hater, så skal jeg følge
deg. Amen”. Heldigvis svarte han bønnen min!
4
Fjelltunglimt 03/11
Guds kjærlighet i ord og gjerning
- Jeg satte pris på respekten for Guds ord som preget undervisningen. Alt Guds ord ble tatt på alvor
og fikk lov til å tale til en. Dette uttaler Bjarte Tidemann Andersen, nå bosatt i Arendal sammen
med kona Helen og deres tre barn, begge 20 års jubilanter ved Fjelltun Bibelskole.
Tekst og foto: Johnny Vågen
- Ja, vi lærte at Guds ord er hellig. Det har
vært en god ballast å ta med seg gjennom livet,
understreker Helen, født Sinnes. Ho kom fra
Sirdal og kjente litt til NLM, ikke minst fra
leirer på Tonstadli. Selv om ho hadde søkt litt
forskjellige steder, ble det Fjelltun, etter en
samtale med ei venninne.
Bjarte kom fra Kvæfjord, men kjente litt til
NLM og Fjelltun etter oppvekst i Ryfylke til og
med 1. gym. – Jeg ønsket å gå på en bibeltro,
konservativ bibelskole. Da ble det Fjelltun for
meg, forklarer han.
Bjarte var litt spent på hvordan det var å bli
kjent med så mange nye på bibelskolen. Så da
han reiste fra Evenes, postet han like godt et kort
til seg selv. Der ga han uttrykk
for at han håpet at han hadde det
godt. Slik ble han den aller første
som fikk post på Fjelltun.
Det ble et flott år for begge to på
alle måter, hvor de fikk lære Guds
ord bedre å kjenne, og hvor de
fikk oppleve et godt menneskelig
og åndelig fellesskap. – Jeg
hadde misjonærkall og fikk støtte
i dette kallet gjennom det jeg
hørte her på bibelskolen, utdyper
Bjarte. – Vi fikk fine utfordringer
gjennom bl.a. barnelagsarbeid og
institusjonsbesøk, legger Helen
til. – Og så fant vi jo hverandre
her, utbryter begge og smiler
godt. – Det er vi veldig glad
for! – Ja, vi anbefaler gjerne
bibelskole for våre egne barn,
Helen og Bjarte Andersen med Sofia Naomi på
armen.
Artikkelen fortsetter på s. 11.
Fjelltunglimt 03/11
5
«Hjem» til Israel
Vi har lenge sett frem til denne turen med Fjelltun, i et fellesskap som søker mer viten og
opplevelser fra de første kristne røttene, der Jesus satte sine fotspor - nemlig i det hellige landet,
Israel.
Tekst: Lars Jøran Storhaug
og Sindre Settemsdal
Foto: Johnny Vågen
Vi to skribenter har vært mye sammen siden vi
var små, og dette bibelskoleåret er det 12. året i
samme klasse. Begge har vi vært i Israel før –
Sindre én gang, i 2000, og Lars Jøran to ganger,
i 2008 og 2010. Vi vet begge at Israel er landet
Gud lovet Abrahams ætt, hans utvalgte folk, og
at vi får velsignelse dersom vi velsigner landet
og jødene. Selv om Israel møter mye motgang
og hat, med krig og terror og kamp om landet,
har vi med den allmektige Gud å gjøre. Derfor
hadde vi ingen problemer med å reise ned, selv
om landet blir truet fra omverdenen. Vi hadde
lyst til å reise og føler velsignelse med å komme
«him» igjen.
Vi ankom Ben Gurion flyplass, og følelsen
av å sette foten ut av flyet og vite at vi var
fremme, var ubeskrivelig. Salige smil og
forhåpninger var blandet med trøtthet etter en
lang reise, selv om vi ble oppkvikket da vi kom
ut av ankomsthallen. Stemningen blant elevene
var til å ta og føle på da vi kunne kjenne den
behagelige nattevarmen. Vi ankom trolig til 25
grader og tilbakela høstkulden fra Norge, og den
vet alle hvordan er på dag- og nattestid. Det var
vanskelig å få sove på bussen til Kafr Yasif i
Galilea, for det er så mye spennende å se.
6
Fjelltunglimt 03/11
Her i Kafr Yasif, hjembyen til reiselederen
vår, Paul Odeh, skal vi være i ca. to og en halv
uke, og herfra reiser vi mye rundt i Galilea og
ser på de bibelske stedene, slik som Nasaret,
Genesaretsjøen, Haifa, Karmelfjellet. Da vi var
i Nasaret, fikk vi oppleve de viktigste stedene,
og vi fikk dem også beskrevet fra bibeltekstene.
Det var fantastisk å være der Jesus vokste opp
og satte sine fotspor. Vi var også i et levende
museum, Nazareth Village, der vi fikk se det som
var dagligdags for en som bodde i Nasaret på
Jesu tid, slik som redskaper, jordbruksteknikk,
bolighus og synagoge. Det var utrolig bra laget,
og vi fikk mye informasjon og et nytt perspektiv
på hvordan de levde på den tiden. - Det blir
heldigvis også tid til en del bading, spesielt i
Middelhavet. Godt å få kjølt seg ned litt!
Etter oppholdet i Kafr Yasif blir det bading
(helst flyting) i Dødehavet og overnatting i
beduinleiren Kfar Hanokdim før vi drar til
Sindre Settemsdal og Lars Jøran Storhaug på
den gamle bymuren i Akko.
Alle samlet i synagogen i Kapernaum.
Jerusalem. Der skal vi være noen dager og
besøke flere bibelske steder. Vi skal også en tur
til Betlehem.
Opplevelsene til nå har vært fantastiske, med
mange nye inntrykk både bibelsk, historisk og
kulturelt - i en flott atmosfære. Temperaturen
har variert fra rundt 30 og opp mot 40 grader
i skyggen, litt dis vestover mot havet, ellers sol
og antydning til et par umerkelige skyer i ny og
ne (før det faktisk kom noen regnbyger! ). Vi
ser frem til to uker til i det hellige landet med
inntrykk fra bibelske steder og hendelser, slik at
det åndelige får være i fokus og ikke bare det
fantastiske været!
Vi vil til slutt få takke Paul Odeh ubeskrivelig
mye for alt han har lagt til rette, både med
boplass, all transport og vennlighet som den
perfekte reiseguide og ekstra-pappa. Vil også
takke mye alle Fjelltunelevene for fantastiske
stunder sammen, og ikke minst Johnny Vågen
for co-reiseguide, bibellærer og «medelev» - og
selvfølgelig også som ekstra-pappa.
Varme hilsener og gledelig uttrykt “Shalom” fra
to glade Israelsreisende, Sindre & Lars Jøran.
Paul Odeh lar Lars Jøran Storhaug og Johanne
Gunnersen og resten av flokken få et førsteinntrykk
av den flotte utsikten fra taket.
Fjelltunglimt 03/11
7
Gjensynsglede og takknemlighet
God stemning
lantene.
blant 5 års jubi
Det var stor gjensynsglede og
takknemlighet blant jubilantene på
elevstevnet i juni. For noen var det
mange år siden de møttes sist. Da
er det godt å oppleve at det ikke
tar lang tid å finne tilbake til tonen
fra «den gang». Det er også en
oppmuntring for oss ansatte å høre
hvor mye tida på bibelskolen har
hatt å bety for livet videre – både i
medgang og motgang. Takken og
æren går fremfor alt til Gud. Men
takk også til deg som kom!
Jubilanter
30-års jubilanter:
Foran fra venstre: Evy Oddbjørg Sjo Steffensen,
Johannes Eiken, Kari Tostensen, Tordis Lyche
Bak fra venstre: Annelise Ødemotland, Elin
Meland, Solvor Høiland, Astrid Kvamsøe
Kandal
25-års jubilanter:
Fra venstre: Signe Marie Landøy, Marit Olene
Skogseth, May-Britt Høyvik, Helga Røyland,
Grete Flesjå Aarstad, Marit Elin Bjørheim,
Johnny Vågen
8
Fjelltunglimt 03/11
Jubilanter
20-års jubilanter:
Foran fra venstre: Ingunn Aar Jacobsen, Valbjørg
Kjølvik Torland, Oddrun Gilje Tynning, NinaKristin Frafjord, Nils Boganes, Per Lerang,
Johnny Vågen
Bak fra venstre: Inger Marie Nygård Espeland,
Anne Brit Fuglestad Ackers, Helen Sinnes
Andersen, Bjarte T. Andersen, Trond Roger
Pundsnes, Tor Vatnedal
15-års jubilanter:
Foran fra venstre: Katrine Fredly, Kristine
Frafjord, Nils Boganes, Johnny Vågen
Bak fra venstre: Mirjam Ydstebø, Kristin Ravnås
Vedøy, Geirmund Gausel, Asger RefslundNørgaard
10-års jubilanter:
Foran fra venstre: Kristine Frafjord, Henning
Bøe, Helga Hunnes Bøe, Kristine Nordbø, Hilde
Rannestad, Gro Mariero Totland
Bak fra venstre: Knut Inge Edvardsen, Jon
Håvard Gundersen, Tore Lillemo, Svanhild
Nordhus, Tor Martin Rannestad, Johnny Vågen
5-års jubilanter:
Foran fra venstre (liggende): Solveig Elise
Lindhjem, Brynhild Roth
1.rekke fra venstre: Kristine Frafjord, Daniel
Lind Hermansen, Erlend Espeland, Marte
Blænes, Katrine Hermansen,
2.rekke fra venstre: Asbjørn Nordpoll, Svanhild
Nordhus, Renate Ydstebø, Ragnhild Harestad
Feed.
Bak fra venstre: Silje U.N. Ydstebø, Kristoffer
Ueland, Thana Veerasingam, Bjarne Ydstebø,
Jan Helge Aarseth, Odd Geir Norland, Johnny
Vågen.
Fjelltunglimt 03/11
9
Gud er trofast
- Det var et skriftord som drev meg til Fjelltun: “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine
disipler…” Jeg kjente på et kall til å reise ut som misjonær. Slik uttrykker Elin Meland fra Tysnes
det når ho skal begrunne hvorfor ho kom til Fjelltun for 31 år siden.
Tekst og foto: Johnny Vågen
Elin hadde ei fin tid på Fjelltun, og hadde planer
om å utdanne seg til jordmor etterpå for å bruke
det i misjonærtjenesten. Men det ble ikke helt
slik, i hvert fall ikke med planene om utreise. For 27 år siden, mens jeg gikk i sykepleien, fikk
jeg diagnosen MS, med de begrensningene det
innebærer, forteller ho.
Det har vært mange tunge stunder, mange
humper og ujevnheter underveis. - Selvfølgelig
har jeg bedt om å bli frisk, men det har ikke
gått slik. Derfor synes jeg det er stort at jeg er
blitt bevart i troen og tilliten til Jesus, midt i
sykdommen og som alenemor til 3 barn etter en
skilsmisse for 11 år siden.
Elin forteller hvordan ho har fått erfare sannheten
i Guds løfter om at “jeg vil gi deg skatter som er
skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på
lønnlige steder…” Jes 45,3a. – Jeg gikk fire år
i stor usikkerhet før de klarte å stille diagnosen
på sykdommen jeg hadde fått. Det skjedde
mens jeg gikk i sykepleien. I praksisen møtte
jeg en pasient som var veldig engstelig for sin
situasjon. Da ho betrodde seg til meg, kunne jeg
med de dyrekjøpte erfaringene i min usikkerhet
få hjelpe henne, understreker ho.
På grunn av sykdommen måtte Elin endre
videreutdannelsen fra jordmor til psykiatrisk
sykepleier. Ho jobber nå innen den sektoren i en
50 % stilling og føler ho får være til god hjelp
for mange, også ut fra de erfaringene ho har fått
gjennom livet.
- Når en blir rammet av sykdom og ikke blir
frisk, er det lett å tenke at det er noe galt med
forholdet til Gud. Men jeg har den tillit til Gud
at han ikke bryr seg mindre om meg, selv om jeg
ikke blir frisk. Det er et minst like stort under at
han bevarer deg gjennom sykdommen, utbryter
Elin med et trygt smil. – Og i mitt tilfelle har det
underet skjedd at sykdommen har stagnert og at
den ifølge legene kommer til å brenne seg ut.
Selv om jeg må leve videre med skadene som
sykdommen har forårsaket, har legene aldri sett
en lignende utvikling av en slik sykdom.
1O
Fjelltunglimt 03/11
Halvåret på Fjelltun ga Elin mye tid til både å
høre og å lese Guds ord. Ho fikk med seg mye
bibelkunnskap som var til stor hjelp for henne
i møte med sykdommen og andre problemer i
livet. - Da jeg gikk på Fjelltun, var ting så enkelt
og klart. Men gjennom livet har det skjedd ting
som jeg ikke kunne forestille meg på forhånd.
Da har det vært godt å få erfare at Gud er med
på tross av og ikke på grunn av meg, vitner ho
frimodig.
- Det er noe som heter “daglig omvendelse”,
fortsetter ho. - Ei tid var det ikke så lett å se hva
jeg skal vende meg fra. Jeg hadde ikke noen
åpenbare synder. Men så fikk jeg se at jeg skulle
få vende meg fra mine bekymringer – hver dag.
Bekymringene ble etter hvert mye mer konkrete
– om økonomien, om krefter til daglige gjøremål
osv..
Elin synes det har vært veldig godt å komme
tilbake til Fjelltun, både å treffe de andre 30 års
jubilantene og å få sitte ned og lytte til Guds
ord. - Min hverdag er ellers så travel at det er
vanskelig med et regelmessig menighetsliv.
Derfor har det å få være her, vært som en oase.
Det har gjort veldig godt, sier ho strålende.
“
- Nå, 30 år senere, er jeg
ikke ferdig med Jesu ord:
“Gå derfor ut…”. Men jeg
har fått mer bruk for siste
delen av misjonsbefalingen:
“Og se jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende.”
Fortsettelse fra s. 5.
legger Bjarte til. – Selv om det er flere år til det
er aktuelt, er det viktig at de får det inn som en
naturlig del av livet.
Helen tok sykepleierutdannelse, mens Bjarte
studerte noen år teologi og realfag, før han
fant ut at han skulle bli lege. Han spesialiserte
seg innen kirurgi og har sammen med Helen
arbeidet to perioder (én på to måneder og én
på 2 år) ved Jinka sykehus i Etiopia, utsendt
av NLM. – Gjennom dette har vi virkelig fått
øynene opp for betydningen av sammenhengen
mellom helsearbeid og misjon, forteller Bjarte
ivrig. – På denne måten kan vi hjelpe mennesker
i nød og være med å åpne deres øyne for Jesu
kjærlighet. På Jinka fikk vi se hvor viktig det er
for folk at det er et sykehus som fungerer. Der
fikk vi redde mennesker i nød og vise kristen
nestekjærlighet. Det er stort å få være med på
å redde liv, f.eks. til mødre og barn. Vi er glad
for at vi fikk være en liten del av dette arbeidet.
I dag er Bjarte spesialist i gastrokirurgi ved
sykehuset i Arendal. Men misjonærkallet lever
fortsatt hos begge. På privat initiativ planlegger
de en 6 ukers tur i høst for å tjenestegjøre ved et
sykehus i Etiopia.
Begge synes det har vært veldig flott å være med
på elevstevnet. – Det er artig å se på bildene
og friske opp gamle minner, sier Helen. – Fint
å møte flere av dem som vi gikk sammen med,
og veldig kjekt å treffe personalet igjen. – Det er
bare det andre elevstevnet vi har hatt anledning
til å være med på, så vi kommer når vi kan!
avslutter Bjarte med et smil.
Jeg har fått erfare at Gud er trofast. Og det
vil han være for oss alle, om vi lar han få lov,
avslutter Elin.
Fjelltunglimt 03/11
11
glimtalbum
Fornyelse
1. Lærerne Jan Helge Aarseth og Ronny Myksvoll gjør det lysere på Fjelltun – også
med maling. Foto: Johnny Vågen
Tur til Dalsnuten
2. Øyvind Askjem, Magnus Glorup, Hanne Bjønnum og Sigrun Vågø nyter utsikten
på Dalsnuten. Foto: Jan Helge Aarseth
Til Preikestolen
3. Det ble en våt opplevelse i høyden for de nye studentene, her representert ved Menelik Bekele, Audun Valbø og Lene Heian. Foto: Johnny Vågen
o
Apningsfesten
4. og 5. Fjorårsstudent Tone Iren Østebø gledet oss med sang og vitnesbyrd på
åpningsfesten. Foto: Johnny Vågen
Bli-kjent-tur til Tonstadli
6. og 7. Lurer på hvem som vant denne konkurransen?! Fra v.: Sigrun Vågø,
Johanne Gunnersen, Elisabeth Osaland, Marianne Sæter, Kristine Frafjord og Jan
Helge Aarseth. Foto: Johnny Vågen
8. Marie Hagevik og Lene Heian nyter den fine dagen i fjellet. Foto: Johnny Vågen
« K oinonia»
9. Kjekt med «Koinonia» - sosialt fellesskap på huset. Foto: Johnny Vågen
Besø k fra Israel
10. Både Lars Jøran Storhaug og vi andre syntes det var flott å ha Messiastroende
Lena Levin fra Jerusalem på besøk. Foto: Johnny Vågen
1
2
12
Fjelltunglimt 03/11
3
5
4
6
8
7
9
1O
Fjelltunglimt 03/11
13
Velkommen i fellesskapet!
Tekst og foto: Johnny Vågen
Ny kokk
Anne Kari Steinbru startet som kokk på Fjelltun i august. Ho er opprinnelig
fra Suldal, gikk på Lundeneset og Fjellhaug, før ho dro til Valdres sammen
med tre andre jenter for å jobbe og drive barne- og ungdomsarbeid på fritiden.
Deretter var ho nesten 21 år på kretskontoret til NLM i Haugesund og ca. 4 år
som bestyrer på Holmavatn Ungdoms- og misjonssenter. Nå er ho på Fjelltun i
60 % og i Internasjonalt Kristent Fellesskap i Salem, Stavanger, i 40 %.
- Selv om jeg ikke har vært så lenge på Fjelltun, trives jeg allerede veldig godt,
uttaler ho. - Jeg synes det er flott å få være i et skoleslag som har betydd så
mye for meg selv, og det er fint å få være sammen med gode medarbeidere.
Nye lærere
Jostein Skartveit startet som lærer i 25 % fra 1. august. Han er fra Vedavågen
på Karmøy, er gift med Randi (f. Haga) fra Stavanger og har 6 barn. Jostein
har gått på Misjonsskolen på Fjellhaug og har vært misjonær i Tanzania i
ca. 8 år. Han har vikariert som rektor ved Fjellheim Bibelskole. Ved siden av
jobben på Fjelltun, er han nå områdearbeider i NLM for Haugalandet.
- Det har vært en stor glede å bli bedre kjent med personalet på Fjelltun,
sier han. – Det er en spennende studentflokk, og jeg tror vi vil få det gildt
sammen både menneskelig og åndelig. Jeg håper på rike stunder sammen
med Guds ord.
Ronny Myksvoll begynte som lærer i 25 % fra 1. august. Han er fra Åsane
i Bergen, har gått på bibelskolen på Fjellhaug, har master i teologi fra
Fjellhaug internasjonale høgskole og har vært ettåring i Tanzania. Ronny
er gift med Bendedikte (f. Eikeland) fra Vikeså. Han har drevet firma innen
foto og video fra 2006, og også disse ferdighetene kommer Fjelltun til gode.
- Jeg synes det har vært veldig spennende å være på Fjelltun, uttaler han. –
Jeg har lært mye sjøl under forberedelsene til undervisningen. Det er veldig
givende å få ulike problemstillinger i møte med studentene, og jeg gleder
meg til fortsettelsen. Tror det blir et spennende år!
Vi ønsker alle tre hjertelig velkommen i fellesskapet!
14
Fjelltunglimt 03/11
Oppslagstavla
Elevstevnet 2012: 16.-17. juni
Fjelltunbasaren
Alle kvelder på Fjelltun kl. 19.30
Bilde fra kullsamling 2009-10
Tirsdag 18.10.
Tale: Kåre Eidsvåg. Sang: Bjerkrheim syngjande
kameratar. Kaffe. Kveldstrekning.
Onsdag 19.10.
Tale: Birger Helland. Sang: Vitne.
Kaffe. Kveldstrekning.
Fredag 21.10.
Tale: Kjell Håland. Sang: Fjordingane.
Kaffe. Kveldstrekning. Hovedtrekning
Mange av fjorårets kull var samlet på
Fjelltun i sommer. Et flott initiativ!
Foto: Marilou Rescobillo.
Vi gratulerer
Gi ft
Dagrun Haslestad og
Jakob Meling (74-75)
Karen Margrethe Frafjord (09-10)
og Ruben Veland
Marie Norenes (02-03)
og Rune Skogly
Camilla Handeland (08-09)
og Tor Gunnar Gjedrem
Anbjørg Naterstad (10-11)
og Andreas Våge
Randi Røgenes og
Jone Askeland (08-09)
Biwen Chen (10-11) og
Einar Christian Drange (08-09)
F o r lo ve t
Eva Slimestad (04-05)
og Kjetil Røysland
Anne Thorsen (09-10)
og Daniel Dåvøy (10-11)
Annelise G. Drange (10-11)
og Jan-Henrik Skogly (10-11)
Venneringen
200000
Enkeltgaver
150000
Fast givertjeneste
100000
50000
0
15.02.2011
Tot.: 40450,-
30.04.2011
Tot.: 90050,-
29.09.2011
Tot.: 197850,-
Vi gleder oss over gavene som er kommet inn
siden sist! Det er stort å erfare at Fjelltun heller
ikke er glemt i sommermånedene. Takk for
konkrete gaver, og takk for forbønn! Må Gud
velsigne dere rikelig igjen!
«Men ham som kan gjore mer
enn alt, langt ut over det vi ber
o
eller forstar, etter den kraften
som er virksom i oss – ham vaere
aere i menigheten og i Kristus
Jesus, gjennom alle slekter i alle
evigheter! Amen.» Ef 3:2O-21
Fjelltunglimt 03/11
15
B
Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.
Bibelskolestudentene
Fra venstre: Magnus Glorup, Lars Jøran Storhaug, Øyvind Askjem, Heidi Johansen, Åsmund Susort,
Sylvia Boganes, Sindre H. Knutsen, Fredrik Bjelland, Inger Marie Øgreid, Audun Valbø, Reidar
Stokkeland, Johanne Gunnersen, Eva Helén Olsen, Asta Gravdahl, Hanne Bjønnum, Sigrun Vågø,
Lene Heian, Marie Hagevik, Lilja Olafsson, Sindre Settemsdal, Emanuel Drange og Menelik Bekele.
Innfelt, f.v.: Sindre Arnesen, Anne-Britt Susort og Elisabeth Osaland.