universitet produkt/teknisk workshops/annet

Transcription

universitet produkt/teknisk workshops/annet
09:00 - 09:45
GRUNNSKOLE
VIDEREGÅENDE
SKOLE
HØGSKOLE/
UNIVERSITET
PRODUKT/TEKNIS
K
WORKSHOPS/ANNET
Frå oppstart til no
Godt læringstrykk med
tester på itslearning
What worries &
challenges, hopes & needs
are teachers within Higher
education facing today
related to facilitating their
students to succeed
better? (Sesjonen foregår på
Resertifisering for
administratorer
Oss som skole – De som
foreldre. - Eller er det vi?
Jan Erik Ølmheim og Linda
Rebni, Sogndal kommune
10:00 - 10:45
Videoretting i itslearning
Lene Vollan Christiansen,
Arendal kommune
John Ingebrigtsen,
Rogaland fylkeskommune
Se hva jeg får til!
Spørreundersøkelse,
kommunikasjon og
læringstrykk
John Ingebrigtsen,
Rogaland fylkeskommune
11:00 - 11:45
Bruk av dataspill som
inspirasjon til skriving
Helhetlig planlegging
Nils Hjelmervik, itslearning
Espen Clausen, Tysvær
kommune
engelsk, gruppearbeid vil være
på norsk, dansk og svensk. )
Matti Aarnio,
itslearning Finland
HVORFOR, NÅR, HVORDAN
bruke ulike verktøy i
itslearning
Trond Reite, Mobilskole AS
Bjarte Berntsen, itslearning
itslearning workshop:
Bli med på workshop
med våre egne
pedagoger
Og til slutt en kilo pepper...
Anders Baumberger,
Kikora
Bjarte Berntsen og Jørgen
Natlandsmyr Lunde,
itslearning
Resertifisering for
administratorer
Ragnhild Holm, Politihøgskolen
Bjarte Berntsen, itslearning
Integrasjoner – hvordan
virker det, og hva er beste
praksis?
Raymond Lund og Geir Dalen,
itslearning teknisk support
11:45 - 13:00
LUNSJ
LUNSJ
LUNSJ
LUNSJ
LUNSJ
13:00 - 13:45
Lesing som
grunnleggende ferdighet
Det globale klasserommet
Multi-Channel Learning
System
Sharing International
tips and tricks
Pedagogisk speeddating
Ann S. Michaelsen, Sandvika vgs
Anne Skauge og Liv Kjos,
Haukeland skole
14:00 - 14:45
SIDE – inspirasjon til
læring
Rannveig Vindenes,
Fjell kommune
15:00 - 15:45
Helhetlig planlegging
Nils Hjelmervik, itslearning
Ramin Darisiro,
Forsvarets høgskole
Hvordan forberede elevene
godt til undervisningen?
How to engage and
activate large groups?
Andreas Rasmussen,
Bergen Private Gymnas
Matti Aarnio,
itslearning Finland
(sesjonen er på engelsk,
gruppearbeid er på norsk, dansk
og svensk )
Egenvurdering og vurdering
uten karakter
Henning Lund, Eikeli vgs
Hvordan kan ledelsen
tilrettelegge for at
underviserne oppnår økt
kvalitet på
undervisningen?
Lise Myrdal, itslearning.
Nils Hjelmervik, itslearning
Sophia Elliot – itslearning UK
(sesjonen holdes på engelsk)
Hvordan skape den
beste
brukeropplevelsen i
itslearning?
Isak Falch,
UX-ekspert itslearning
Død over DirectEdit –
velkommen integrert
Office Web Apps!
itslearning
Videoretting i itslearning
Lene Vollan Christiansen,
Arendal kommune