10 Matsopper - Exlibris Media

Transcription

10 Matsopper - Exlibris Media
10 Matsopper
Denne hendige soppboka med vannavstøtende sider
og spiralinnbinding får enkelt plass i lomma og bør
være med på ut på soppturen. Boka beskriver 10 gode
matsopper og viser gjennom tekst og bilder hvilke
tegn man skal se etter. Boka gir også veiledning om
typiske vokseplasser for soppene. Du finner også forvekslingssoppene til disse 10 matsoppene. I tillegg
får du gode råd om sanking, rensing, tilberedning
og konservering.
Illustrasjoner og foto av Hermod Karlsen.
Fagkonsulent Anna-Elise Torkelsen.
Kommer i display med 10 bøker.
Undersiden av hatten
Soppens sporer dannes på undersiden av hatten, og
soppene kan bære sporene i skiver, rør, pigger eller porer.
MATBLEKKSOPP
Skiver
Skiver kan ha
forskjellig tykkelse
og være fri fra stilken
eller festet i stilken.
COPRINUS COMATUS
Beskrivelse: Matblekksoppen er lett gjenkjennelig med
sin hvite, høye og smale hatt med lyse, flisete skjell. På
undersiden av hatten har den tynne, hvite skiver som sitter
tett sammen. Skivene går med alderen over i rosa, så i svart
før hele hatten oppløser seg i blekk. Matblekksoppen har
hvit, hul stilk med ring. Mild duft og smak.
Frie: Skivene er fri av stilken
som hos sjampinjong.
Voksested og plukketid: Matblekksoppen er å finne over
hele landet fra august til oktober. Den trives best i fet og
næringsrik jord som i kompost, på gressplener og i parker.
Nedløpende: Skivene løper
ned på stilken som hos
matrisken.
Sanking, tilberedning og konservering: Vri soppen opp
fra underlaget og grovrens den. Matblekksoppen må ikke
overskjæres under sankingen, da setter du i gang den raske
prosessen som gjør at soppen til slutt løser seg opp i blekk.
Det kan være en idé å ha med et fuktig kjøkkenhåndkle
som du kan legge soppene i for å bremse denne prosessen.
Det er bare de som er helt hvite inni som er spiselige.
Finrens soppen og legg den i kaldt vann. Hvis den ikke skal
tilberedes umiddelbart, bør den oppbevares i kjøleskap, i en
fuktig plastpose. Matblekksopp egner seg best til frysing.
En nydelig matsopp, mange mener at stilken kan minne om
asparges i smak og konsistens.
Ribber
Ribber er tykke,
grunne og
gaffelgrenede, og er
uten skille mellom
hatt og stilk. Disse
finner vi hos kantareller.
8
20 10 MATSOPPER
10 SIKRE MATSOPPER
10 MATSOPPER
Porer
Porelaget kan ikke
skilles fra hattkjøttet
og er bare noen
millimeter tykt.
Porene har små
åpninger. Porer finner vi hos fåresopp.
Rør
Rørlaget kan i
motsetning til
porelaget skilles fra
hattkjøttet og kan være
én til tre centimeter
tykt. Rørlaget forandrer ofte både farge og struktur fra ung
sopp til utvokst, som hos steinsoppen hvor rørlaget går fra
å være hvitt, til gult og til slutt nærmest olivengrønt. Andre
rørsopper er rødskrubb og smørsopp.
Pigger
Piggene har gjerne
ulik lengde, de er
myke og ganske løst
festet til hatten og noe
nedover stilken, som
hos blek piggsopp.
10 MATSOPPER
9
21
Kjennetegn
Forvekslingssopp
GRÅ BLEKKSOPP COPRINUS ATRAMENTARIUS
Høy og smal hatt med
lyse, flisete skjell
Etter hvert som sporene
modnes, blir hatten en
masse av dryppende
blekk
Soppkjøttet er hvitt,
men skivene går raskt
over i rosa og blir til
slutt svarte
• Grå hatt uten skjell.
Kommer i display á 10
Tittel: 10 matsopper
Format: spiral
Størrelse: 10 x 15 cm
ISBN display: 978-82-8173-397-8
ISBN bok: 978-82-8173-408–1
Grå blekksopp er ingen matsopp. Den kan være til
forveksling lik matblekksoppen, men den har ikke de
karakteristiske skjellene på hatten, som for øvrig er grå
og ikke hvit. Grå blekksopp har en antabuslignende
effekt og kan forårsake forgiftning sammen med
alkohol.
Sider: 50
Pris per bok: 69,-
Hatten er 12–15 cm høy
22 MATBLEKKSOPP
10 MATSOPPER
Postboks 791 Sentrum
0106 Oslo
23
Utkommer: 01. september
Tel: + 47 22 62 64 60
Fax: + 47 22 62 64 69
www.exlibrismedia.no
[email protected]