Haukeliekspressen - NOR

Comments

Transcription

Haukeliekspressen - NOR
ÿ 180 Frå Bergen-Odda/Haugesund
Frå 14/12 14
D
7
DX67 6
ÿ Skyss linje 930 Bergen - Seljestad
0820
...
...
Bergen Busstasjon.............................. . .
Strekninga
0830p
...
.
. .Seljestad..
Åsane terminal.......................................
Bergen
0850
..
. . . av .Skyss,
. . køyrast
Arna terminal..........................................
spørsmål angåande
0910
...
. denne
. .på
..
Bjørkheim.................................................
lokaltrafikk
0945
.
.
.
.
.
.
.
.
Norheimsund terminal ......................
strekninga rettast til
.
.
.
.
.
.
.
.
Tørvikbygd f.kai .....................................
Skyss Î 177 eller skyss.no 1005
1030
...
...
Jondal f.kai ............................................... . .
1055
...
...
Austrepollen Øvrehus ........................ . .
1115
...
...
Odda busst. ............................................. . .
DX67
7
1150
1200p
1215
1240
1320
1335
1400
1425
1445
2055
2105p
2120
2140
2225
2240
2300
2325
2345
1120 1500 1500
...
...
Odda busst. ............................................. . .
1145 1525 1525
...
...
Seljestad vektstasjon .......................... . .
0930 1300 1300
...
...
Haugesund rb.st. ................................. . .
ÿ 400 Stavanger, Leirvik, sjå nor-way.no
0950 1320 1320
...
...
Aksdal Terminal ..................................... . .
1010 1340 1340
...
...
Knapphus................................................. . .
1030 1400 1400
...
...
Ølen terminal.......................................... . .
1040 1410 1410
...
...
Etne terminal .......................................... . .
1100 1430 1430
...
...
Kyrping bensin....................................... . .
1140 1515 1515
.
.
.
.
.
.
.
.
Seljestad vektstasjon ..........................
1150 1530 1530
...
...
Seljestad vektstasjon .......................... . .
1205 1545 1545
...
...
Horda ......................................................... . .
1210 1550 1550
...
...
Røldal Bruleite........................................ . .
1235 1615 1615
...
...
Haukeliseter ............................................ . .
1247 1627 1627
.
.
.
.
.
.
.
Botn ........................................................... .
1300 1640 1640
...
...
Haukeli....................................................... . .
ÿ 221 Setesdalsekspressen Haukeli - Kristiansand
1455 1640 1715
...
...
Haukeli................................................................. . .
1530 1710 1800
...
...
Hovden Bykle.................................................... . .
1830
...
1555
...
...
Bykle ..................................................................... . .
2130
...
1900
...
...
Kristiansand rb.st............................................ . .
...
...
0845
...
...
Kristiansand rb.st............................................ . .
...
...
1150
...
...
Bykle ..................................................................... . .
1550
...
1220
...
...
Hovden Bykle.................................................... . .
1620
...
1250
...
...
Haukeli................................................................. . .
1300 1640 1640
Haukeli.....................................................0635f 0740f . . .
1310 1650 1650
Grungedal E134 ...................................0647f 0752f . . .
1345 1725 1725
Åmot Vinje Kro......................................0720 0825 . . .
ÿ til/frå Dalen, Rauland, Rjukan, for info. Î 35 06 54 00 eller telemarkbil.no
Åmot Vinje Kro......................................0730 0830 1030 1415 1740 1740
Høydalsmo E134..................................0743 0843 1043 1428 1753 1753
Morgedal E134 .....................................0758 0858 1058 1443 1808 1808
Brunkeberg E134 .................................0805 0905 1105 1450 1815 1815
Seljord rb.st.............................................0815 0915 1115 1505 1830 1830
ÿ Kviteseid, Vrådal, Nissedal, Fyresdal, for info Î 35 06 54 00 eller telemarkbil.no
Seljord rb.st ...........................................0820 0915 1115 1510 1830 1830
Bø jb.st. buss ..........................................0850 0945 1145 1540 1900 1900
Gvarv jb.st. buss....................................0858 0953 1153 1548 1908 1908
Notodden skysstasjon.......................0930 1025 1225 1620 1940 1940
Kongsberg Bekkedokk......................1005a 1100a 1300a 1655a 2015a 2015a
Langebru Hokksund ..........................1025a 1120a 1320a 1715a 2035a 2035a
Mjøndalen E134 ...................................1035a 1130a 1330a 1725a 2045a 2045a
Drammen Bangeløkka......................1045a 1140a 1340a 1735a 2055a 2055a
Asker Hagaløkka ..................................1100a 1155a 1355a 1750a 2110a 2110a
Høvik kirke ..............................................1110a 1205a 1405a 1800a 2120a 2120a
Lysaker E18 sydsiden .........................1115a 1210a 1410a 1805a 2125a 2125a
Oslo bussterminal..............................1130 1225 1425 1820 2140 2140
ÿ 182 Telemarkekspressen, Seljord - Torp - Tønsberg.
Seljord rb.st .......................................................0830 0930 1130 1520 1830g 1830g
Bø jb.st. buss .....................................................0905 1005 1205 1555 1907h 1907h
Skien term. Landmannstorg ..................1008 1108 1308 1708 2008h 2008h
Porsgrunn terminal .....................................1040 1140 1340 1740 2040h 2040h
Larvik stasjon ..................................................1107 1207 1407 1807 2107h 2107h
...................................1125 1225 1425 1825 2125h 2125h
.........................1130 1230 1430 1830 2130h 2130h
Tønsberg stasjon ...........................................1200 1300 1500 1900 2200h 2200h
0010d
0035
2220
Bare for avstigning.
ÿ 180 frå Bø på laurdag.
ÿ 180 frå Bø.
Neste dag.
ÿ 180 frå Bø på sundag.
ÿ Lokalrute 101.
ÿ 180 til Bø.
Ved forseinkar må det påreknas å nytte buss frå Bø
kl. 2007 med ank. Tønsberg 2300.
p. Bare for påstigning.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Miljømerket trykksak 241 749 – Erik
1150
1200p
1215
1240
1320
1335
1400
1425
1445
Rabattar
Rabattar vert gjeve på ordinær vaksen takst
utover minstetakst. Reiser innan eit fylke kan
ha avvikande rabattar. Rabatt rundes oppad
til næraste heile 5 krone.
DX6
Barn under 4 år: Reiser fritt når reisa skjer
saman med ein vaksen person.
Barn: 4 t.o.m. 15 år: 50%.
Studenter og skuleelever: 25%
Gjeld på ordinære prisar ved fylkeskryssande
reiser. For reiser innanfor Telemark fylke gjeld
eigne betingelser for studentbillett.
Gyldig legitimasjon og skulebevis med foto
eller studiebevis med foto og kvittering for
betalt semesteravgift.
2240
2300
2320
2330
2350
0030d
0035
0050
0055
0120
0132
0145
Honnør: 25%.
Vernepliktige soldatar:
sjå nor-way.no
Kundekort (f.o.m. 100 km): 33% på fullt
betalt vaksen billett.
Busskort - sjå annonse.
Tur/returbillett: 12%
Voksne som kjøper tur/returbillett på bussen
får rabatt på returbilletten (åpen retur i 30
dager).
...
...
...
...
...
...
...
...
0145
0155
0225
Gruppe (f.o.m. 9,1 km).
Minigruppe:
13% - fellesbillett 2 - 8 personar.
Gruppe f.o.m. 9 personar:
33% - fellesbillett og førehandsbestilling minimum 24 timer før avreise. Kontakt selskapet
eller ring 815 44 444 /
[email protected]
(før kl 1400 på arbeidsdagar).
0310
0323
0338
0345
0355
Honnør og barn vert rekna som del av gruppa, men innrømmes ikkje rabatten. Andre
reisande med rabatterte billettar vert ikkje
rekna som del av gruppa.
0400
0430
0438
0515
0545a
0605a
0615a
0625a
0640a
0650a
0655a
0710
Alle rabattar har minstetakst kr. 45,- på
alle billettar, uansett rabatt der anna ikkje er
oppgitt.
Legitimasjon må fremvises ved krav om
rabatt.
0400g
0435
0528
0545
0607
0625
0630
0700
Trasé Seljestad-Odda-Bergen
køyrast av Skyss linje 930.
Bussbytte på Seljestad til/frå Bergen.
Merk: Med få avstigningar mellom
Notodden og Oslo kan ankomsttid
være inntil 10 min. før annonsert tid.
Ta nche Nilssen AS
Bergen
Gyldig frå 14/12 2014
Haugesund
Odda
Haukeligrend
Seljord
Åmot
Notodden
Bø
Kongsberg
Oslo
Haukeliekspressen
Ølen
Seljestad
Røldal
Hovden
Kristiansand
Skien
Larvik
Tønsberg
www.nor-way.no
Informasjon
35 06 54 00
177/815 00 184
Telemark Bilruter AS
telemarkbil.no
52 70 35 26
Ruteopplysning
i Telemark
telemark-177.no
Tide Buss AS
tide.no
NOR-WAY Bussekspress AS
815 44 444
nor-way.no
[email protected]
Hittegods:
man-fre fra kl. 0800-1600 35 06 54 00
Skyss Kundesenter 177 / 55 55 90 70
skyss.no
1. opplag desember 2014, 25.000 eks.

Similar documents