Setesdalsekspressen

Comments

Transcription

Setesdalsekspressen
1/11 15-30/4 16
Mandag-fredag
Lørdag
Søndag
Monday-Friday Saturday
Sunday
Kristiansand rb.st............................................ 0845
0845
0845. . .
Mosby........................................................................ 0855
0855
0855. . .
Hægeland................................................................ 0920
0920
0920. . .
Hornnes.................................................................... 0935
0935
0935. . .
Evje rb.st................................................................... 0945
0945
0945. . .
avg. Arendal rb.st. b.......................................0705c0705c
ank. Evje rb.st.........................................................0830c0830c
Evje rb.st................................................................... 0950
0950
0950. . .
Byglandsfjord........................................................ 1000
1000
1000. . .
Bygland..................................................................... 1020
1020
1020. . .
Ose .......................................................................... 1035
1035
1035. . .
Rysstad...................................................................... 1100
1100
1100. . .
Valle .......................................................................... 1125
1125
1125. . .
Bykle.......................................................................... 1150
1150
1150. . .
Hovden..................................................................... 1220
1220
12201550
Haukeli..................................................................... 1250
1250
12501620
avg. Haukeli b..................................................1300
1300
13001640
ank. Oslo Bussterminal ....................................1820
1820
18202140
ank. Skien...............................................................1708
1708
17082008
ank. Sandefjord Lufthavn, Torp.....................1830
1830
18302130
ank. Tønsberg.......................................................1900
1900
19002200
avg. Haukeli b..................................................1455
1455
14551850
ank. Haugesund rb.st........................................1830
1830
18302220
ank. Bergen Busstasjon.....................................2005
2005
20052325
c.) Kjøres kun fredager. Lokalbuss. / Only on Fridays. Localbus. Symboler og forklaringer /
Symbols and explanations
b = Buss/ Bus
Ank. = Arrival
Avg. = Departure
Sort kursiv = korrespondanse med annen
NOR-WAY Bussekspress´ rute
Black italic = operated by another NOR-WAY
Bussekspress´ service
Blå kursiv = korresponderende rute
Blue italic = corresponding route
Forbehold om ruteendringer i perioden,
gjelder også korresponderende ruter.
Reserve the right to make Route modification
during the period.
This also applies to corresponding routes.
Fullstendig oversikt over priser, rabatter,
regler og kjøp av nettbillett,
se nor-way.no.
A complete overview of terms and ticket
purchase, see nor-way.no.
F.o.m. 1/11 2015
Det er påbudt å bruke
sikkerhetsbelte.
Seat belts must be worn.
Lydløs og avgrenset mobilbruk,
gir bedre reiseopplevelse.
Silent and limited mobile use,
provides better travel experience.
Toalett ombord i bussen.
Toilet on board the bus.
Gi tydelig stopptegn!
Give a clear stop signal!
Levende dyr/Live animals
Busser i rute har ikke plikt til å ta med levende
dyr. Sjåføren kan kreve at dyr blir satt av om de
er til plage for andre passasjerer, allergikere til
eksempel.
Express buses that run on scheduled routes are
not obliged to allow animals on board the bus.
The Bus driver has the right to ask passengers
with animals to leave the bus during travel if
there are passengers with allergies on board.
Setesdalsekspressen
Bergen
1. opplag november 2015, 3.000 stk.
ÿ221 Fra/from Kristiansand
Haugesund
Oslo
Haukeli
Grenland/
Vestfold
Hovden
Bykle
Valle
Byglandsfjord
Evje
Kristiansand
nor-way.no
ÿ221 Fra/from Haukeli
1/11 15-30/4 16
Mandag-fredag
Lørdag
Søndag
Monday-Friday
Saturday
Sunday
avg. Bergen Busstasjon b............................08201150
0820
08201150
avg. Haugesund rb.st. b...............................09301300
0930
09301300
ank. Haukeli...........................................................13001640
1300
13001640
avg. Tønsberg b...............................................0830
1535083012400830
1435
avg. Sandefjord Lufthavn Torp b.............0900
1610090013100900
1510
avg. Larvik jb.st. b...........................................0940
1640094013400940
1540
avg. Skien rb.st. b............................................1040
1740104014401040
1640
avg. Oslo Bussterminal b............................0945
1630094513400945
1530
ank. Haukeli...........................................................1453
2105145318301453
2005
Haukeli..................................................................... 145516402105b
14551830b
145517152005b
Hovden..................................................................... 153017102135a15301900a153018002035a
Bykle.......................................................................... 1555. . . 220515551930155518302105
Valle .......................................................................... 1630 . . .
. . .
1630 . . .
1630 1900 . . .
Rysstad...................................................................... 1640 . . .
. . .
1640 . . .
1640 1915 . . .
Ose .......................................................................... 1705 . . .
. . .
1705 . . .
1705 1940 . . .
Bygland..................................................................... 1720 . . .
. . .
1720 . . .
1720 1955 . . .
Byglandsfjord........................................................ 1740 . . .
. . .
1740 . . .
1740 2015 . . .
Evje rb.st................................................................... 1750 . . .
. . .
1750 . . .
1750 2025 . . .
avg. Evje rb.st. b...............................................1800e1800e
ank. Arendal rb.st................................................1925e1925e
Evje rb.st................................................................... 1800 . . .
. . .
1800 . . .
1800 2030 . . .
Hornnes.................................................................... 1805 . . .
. . .
1805 . . .
1805 2035 . . .
Hægeland................................................................ 1820 . . .
. . .
1820 . . .
1820 2055 . . .
Mosby........................................................................ 1845 . . .
. . .
1845 . . .
1845 2115 . . .
Kristiansand rb.st............................................ 1900 . . .
. . .
1900 . . .
1900 2130 . . .
Ruteavvik i ruteperioden.
Ruten kjører som følger:/
Route deviations.
The route runs as follows:
a. Bare for avstigning. /
Only disembarking.
b. Kjører kun hvis der er passasjerer
fra Haukeliekspressen. /
Departing only if passengers
from Haukeliekspressen
e. Kjøres kun fredag og søndag.
Lokalbuss./
Only Friday and Sunday. Localbus.
Informasjon
2015
24/12: Avg./dep. 1445 fra/from Haukeli kjøres kun til/bus service only to Evje.
25/12: Innstilt/No departures.
26/12: Lørdagsruter./Like Saturdays.
27/12: Søndagsruter./Like Sundays.
Ruteopplysning
177 / 38 03 83 00
akt.no
2016
1/1: 24/3: 25/3: 26/3: 27/3: 28/3: NOR-WAY Bussekspress AS
815 44 444
nor-way.no
Søndagsruter./Like Sundays.
Søndagsruter./Like Sundays.
Søndagsruter./Like Sundays.
Lørdagsruter./Like Saturdays.
Søndagsruter./Like Sundays.
Søndagsruter./Like Sundays.
Setesdal Bilruter, Evje
37 93 44 00
sbr.no
Hittegods/Lost property:
Mandag-fredag kl. 0800-1500
37 93 44 00
Kjøp billett på nor-way.no
Buy ticket on nor-way.no