Småviltjakt på Voss 2014

Comments

Transcription

Småviltjakt på Voss 2014
Småviltjakt på Voss 2014
Lista viser informasjon motteke frå dei ulike grunneigarlaga på Voss, og vil
oppdaterast når me får utfyllande informasjon.
Evanger Syd Grunneigarlag
Jaktid:
20. september til 23. desember
Jakt på:
Rype og hare utan bruk av hund
Freda:
Storfugl og orre
Jaktkort kjøpast på

http://www.inatur.no
Raundalen Grunneigarlag
Jakttid:
20. september til 23. desember
Jakt på:
Freda:
Rype og hare uten hund
Storfugl
Jaktkortseljarer:





Lars Kløve, Mjølfjell tlf. 56515196, mob. 95437607
Teodor Reime, Reime , tlf. 56519131
Tormod Skiple, Skiple , tlf. 56518412, mob. 91122157
Knut Skiple, Grove , tlf. 56518494, mob. 91710594
Sport1 Voss (berre Raundalskort)

Kort selges også på www.inatur.no
Se for øvrig www.raundalen.net
Voss Gunneigarsamskipnad 2014
Gråsida Grunneigarlag
Laget sel jaktkort for småvilt (fjellrype, lirype, hare, måke, nøtteskrike, trast, skjære, kråke, ramn,
raudrev, røyskatt, villmink, mår og grevling), og jakta strekkjer seg frå 1. oktober til 23. desember.
Jakt med hund eller jakt på orrfugl og storfugl er ikkje tillete. Laget har skotpremie på raudrev; 500 kr
mot framvising av høgre framlabb.
Leiar 2013-14:
Per Ole Fremmersvik, Giljavegen 308, 5708 Voss
Tlf: 942 77 321
E-post: [email protected]
Prisar på jaktkort 2014:
Sesongkort (1. okt – 23. des), vaksen:
500 kr
Sesongkort (1. okt – 23. des), ungdom under 18 år:
200 kr
Dagskort:
150 kr
Sal av jaktkort 2014:



Inatur.no
Sportsbutikkane i Voss sentrum
Grunneigarar:
o Ivar Herre, Vikjavegen 45, tlf: 911 11 343
o Erlend Vinsand, Vikjavegen 504, tlf: 959 85 800
o Rognald Dagestad, Vikjavegen 662, tlf: 924 46 112
o Magne Lauvås, Giljavegen 249, tlf: 915 42 902
o Olav Tillung, Giljavegen 524, tlf: 975 20 513
o Odd Tesdal, Tesdalen 72, tlf: 911 79 743
Voss Gunneigarsamskipnad 2014
Bulken Nord
Jakttid:
1. oktober til 23. desember
Jakt på:
Rype og hare uten hund
Freda:
Storfugl og orrfugl
Pris:
Sesongkort: 400
Dagskort : 200,-
Grunneigarkort: 0,-
Jaktkortseljarar:




Steinar Steine, tlf 56 52 18 12 mob: 456 60 313
Leif Hovda, mob: 924 19 895, epost: [email protected]
Endeve sport
Sport 1 Amfi
Holbygdi Grunneigarlag
Jakttid:
13. sept til 23. desember
Jakt på:
Rype, hare og storfugl (egne kort)
Freda:
Røy
Pris:
Sesongkort: 500,-
Dagskort 150,-
Sesongkort Storfugl: 500,-
Dagskort Storfugl: 150,-
Jaktkortseljarar


Per Egdetveit tlf 950 94 986
Esso Vinje tlf 56 52 23 44
Beitedyr som vert observert i fjellet seint i jakta kan meldast i frå om til
Oddvin Sundve mob: 911 11 326
Voss Gunneigarsamskipnad 2014
Evanger Nord Grunneigarlag
Jakttid:
17. sept til 23. desember
Jakt på:
Rype og hare uten hund
Freda:
Storfugl og orrfugl
Jaktkortseljarar:
www.inatur.no
Austfjelli Grunneigarlag
(ikkje oppdatert 2014)
Jakttid :
22. September til 23. desember
Jakt på:
Rype og hare uten hund
Freda:
Storfugl
Pris:
Sesongkort kr 350,- vekekort kr 250,- dagskort kr 200,-
Jaktkortseljarar


Kjartan Bergsvåg, Nedre Fenne, tlf 90642168
Fredrik Settevik, Øvre Fenne, tlf 92253795
Myrkdalen Grunneigarlag
Jakttid:
26 september til 23. desember
Jakt på
Rype og hare utan hund
Freda:
Skogsfugl
Jaktkortseljarar:



Kjetil Mørkve mob 911 79 803 epost: [email protected]
Myrkdalen Fjellandsby tlf 56 53 10 30
Endeve Sport
Voss Gunneigarsamskipnad 2014
Nordfjelli Grunneigarlag
(informasjon ikkje oppdatert i 2014)
Jakttid:
1. oktober til 23. desember.
Jakt på:
Rype og hare uten hund
Freda:
Storfugl og orrfugl
Jaktkortseljarar




Knut Helge Veka Bulken
Lars T Trå Bavallen
Terje Brekke Gullfjordungen
Endeve Sport
Bordalen-Kvitli Grunneigarlag:
Jakttid:
26. september til 23. desember
Jakt på:
Rype og hare uten hund
Freda:
Storfugl og orrfugl
Jaktkortseljarar



Rongastovo v/Ågot Himle, tlf. 56517200
Aud Jensen , Bordalen, tlf. 91348244
Dyrdal Haugamoen, tlf. 56511795
Vossestrand Grunneigarlag
Jakttid:
1. oktober til 23.desember
Jakt på:
Rype og hare utan hund
Freda:
Storfugl og orrfugl
Det er ikkje fritt sal av jaktkort, berre utlevering av 1 kort på kvar gards- og bruksnummer.
Utlevering av jaktkort: Oddvar Nesheim, Gunnar Lilletun og Lars Arne Hemre
Voss Gunneigarsamskipnad 2014
Evanger Vest Grunneigarlag
Det vert ikkje sal av jaktkort i 2014.
Voss Gunneigarsamskipnad 2014

Similar documents