Sommerauksjon 2008 - Samler

Transcription

Sommerauksjon 2008 - Samler
Skriftlig og Internett
Sommerauksjon 2008
Auksjon
Auksjonen går over
2 dager.
Onsdag 23 juli kl. 18.00 selger vi stempler
+ stempler på røde merker. Objekt 1 - 604
Torsdag 24 juli kl. 18.00 selger vi klassisk
Norge, mynter m.m. Objekt 1001 - 2452
FRIMERKE
AUKSJONER
[email protected] – Tlf +47 2242 1111 – fax +47 2242 1121
www.samlerborsen.no
FORORD
Du sitter nå med vår sommer 2008 skriftlige auksjonsliste. Auksjonen er 2 delt. Del 1 blir solgt
onsdag 23 juli med start kl. 18.00. Del 2 blir solgt torsdag 24 juli med start kl. 18.00.
Vi har denne gang laget en katalog uten bilder. Du finner de fleste avbildet på internett. Du er
selvfølgelig velkommen til visning i butikken.
Vi har laget en liste i meget god spredning - alt fra stempler, til myntbrev, sedler, mynter m.m
Vi holder sommerlukket fom. 4 august tom. 15 august. Ta og ring først hvis du skal besøke oss.
Eller ta en titt på internett. Der kommer det mer informasjon etter hvert.
Vi oppfordrer DEG til å studere katalogen og ta en tur på visning eller ring oss..
VI ØNSKER DEG LYKKE TIL…… OG EN RIKTIG GOD SOMMER!
Med vennlig hilsen
SAMLER - BØRSEN AS
Åpningstider
sommeren 2008
Mand - fredag 10 - 15
Lørdag stengt
Hans Solbakken
Nina Solbakken
AUKSJONSBETINGELSER
1.
2.
3.
4.
Auksjonen er skriftlig, men vi vil også godta bud via internett og telefonbud.
Objektene selges til høyeste bud, hvis to like selges objektet til første innkomne bud.
Høyeste bud vil bli regulert til 10 % over nest høyeste bud.
Alle bud er å betrakte som bindene. Etter 3 uker hvis ikke objektene er betalt, kan
de selges på kjøpers regning.
5. Kjøper betaler 20 % salær, porto for sendingen samt fakturagebyr på kr 30,-.
6. Objekter blir levert mot forhånd-faktura eller oppkrav. Eller hentes i forretningen.
7. Reklamasjon må gjøres innen 10 dager etter utsendelsen dato. Kun skriftlige
reklamasjoner godtas. Beskrevne feil eller synlige feil på foto kan ikke legges til grunn.
Ved feil bildenummrering er alltid tekst som gjelder. Retur må avklares før varene blir
sendt tilbake til oss. Returen MÅ samtidig være oss i hende senest 20 dager etter
auksjonsdato.
8. Ved budgivning forutsettes det at kjøper godtar auksjons betingelsene.
9. Ved forsen betaling påløper 1,0 % rente pr. påbegynt måned + 56 kr i purregebyr.
10. Bud under 90 % av utrop aksepteres ikke!
11. Budfristen er kl. 18.00 auksjonsdagen.
12. Skriftelige, faks, telefon bud osv. MÅ være oss i hende 2 timer før auksjonslutt - hvis vi skal
garantere at de kommer med.
2
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
Stempler på nyere norske merker.
starter onsdag 23 juli kl. 18.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
962 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
964 LUX JØRPELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
965 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
966 LUX SKOTTERUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
966 LUX VINNE - 7650 VERDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
988 LUX HALDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1027 LUX BRATTLIKOLLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1029 LUX KONGSVINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1032 øvre LUX TROMSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1032 nedre LUX VADSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1033 nedre LUX HONNINGSVÅG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1060 LUX BJØRKELANGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1061 LUX SKJERVØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1064 LUX KRISTIANDSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1066 LUX RUDLÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1088 LUX BODØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1089 LUX KONGSVINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1090 LUX HALDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1118 LUX SØGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1133 LUX VESTFOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1139 LUX ÅS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1140 LUX ÅS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1141 LUX ÅS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1142 LUX ÅS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1154 LUX NESBYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1163 LUX FREDRIKSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1164 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1167 LUX KAUPANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1174 LUX STORTORGET - TROMSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1178 TRONDHEIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1179 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1189 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1192 LUX ÅKREHAMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1193 LUX TRANBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1195 LUX NESBYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1201 LUX ELVERUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1206 LUX NESBYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1224 LUX DRØBAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1226 venstre LUX TRØMSØ SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1226 høyre LUX SAUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1228 LUX FLISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1232 LUX DRAMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1252 LUX NESBYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1253 LUX ODDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1254 LUX ARENDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1255 LUX HOLTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1260 LUX særstempel EDØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1289 LUX BREKSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
De fleste objekter er avbildet
på internett!
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
3
Obj
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
4
Utrop
1345 LUX KONGSVINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1355 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1356 PAR LUX SARPSBORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1357 PAR LUX ULVIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1358 PAR LUX SARPSBORG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1378 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1412 LUX VESTFOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1413 LUX SVARSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1415 LUX HALSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1417 LUX BERGEN SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1430 B LUX NARDOSLETTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1431 B LUX NARDOSLETTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1432 B LUX NARDOSLETTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1433 LUX VADSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1434 LUX VADSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1435 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1436 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1437 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1438 LUX RØROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1439 LUX RØROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1442-1443 LUX STRØMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1444-1445 LUX GEILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1446-1447 par LUX GEILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1148 LUX FINNSNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1449 LUX FINNSNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1451 LUX OSLO SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1452 LUX FYLLINGSDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1453 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1456 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1457 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1458 LUX TRONDHEIM SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1459 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1460 LUX TRONDHEIM SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1465 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1466 LUX STOKKVÅGEN LP A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1469 LUX TRONDHEIM SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1470 LUX LØKKEMYRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1471 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1472 LUX FLEINVÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1473 LUX FLEINVÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1474 LUX BALLANGEN LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1475 LUX TRONDHEIM SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1476 LUX TRONDHEIM SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1477 LUX TRONDHEIM SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1479 LUX TRONDHEIM SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1480 LUX TRONDHEIM SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1481 LUX DENES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1482 LUX TRONDHEIM SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1495 LUX NESBYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1496 LUX NESBYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1498 LUX TRONDHEIM SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1517 LUX HOSPITALSLØKKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1518 LUX HOSPITALSLØKKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1522 LUX KRÅKERØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1526 LUX FLORØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1540 LUX GRUNERLØKKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1545 LUX STABEKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1555 LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Obj
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Utrop
1556
1560
1561
1562
1564
1565
1567
1569
1571
1576
1579
1580
1582
1585
1585
1588
LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX OSLO SENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4-BLOKK LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX KONGSBERG POSTTERMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX HAUGESUND POSTTERMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX ELVERUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX ÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Stempler på røde merker.
(Alle er avbildet på internett.)
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
ALTEIDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ALVERSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ALSTAHAUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ALSVAAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ANDENÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ARENDAL. To typer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AREMARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ASKIM på 37 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
ASKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ASKEVOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ASK kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
AURDAL, NORDRE på 37 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AURLAND kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
AURE def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
BAKKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BALSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BADDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BALESTRAND kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BAGHOLMEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BERGEN. To typer hvorav en 53 plate VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BEIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BEITSTADEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BERG JERNBANESTASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BEIEREN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BIRID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BJARKØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BJERKAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BJUGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BJELLAND kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BJØRØ def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
BLAKJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Hos oss kan du se de fleste objekter på internett.
Der kan du også by direkte.
Vi tar gjerne innleveringer til vår neste auksjon.
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
5
Obj
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
6
Utrop
BORØEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
BORGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BODØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BOGØEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BOLSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BRØNØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BREMANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BRANDBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BREMNÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BREVIG. To typer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BRUMUNDDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BRUNKEBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BRYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BRÆKKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BRYGGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BRUDVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BRANDSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BUREAU REEXP DE CHRISTIANIS luksus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
BUSKØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BYGDØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BÆGNADALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BØGSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BØ I TELEMARK kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BØ I VEST kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BØRSEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
CHRISTIANSSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
CHRISTIANSSAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
CHRISTIANSSAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
CHRA BYPOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
CHRISTIANSSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
CHRISTIANSSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
CHRISTIANIA. 4 typer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DAL JERNBANEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DAVIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DIGERMULEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DOVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DRØBAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DRAMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DRANGEDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DVERGBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
DØNNÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EGERSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EIDSAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
EIDSVOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EIDSSKOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EIDSBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EID I SØNDHORDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EID I NORDFJORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EIDFJORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ELVERUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ENEBAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ETNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EVJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EVINDVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FALEIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
Utrop
FARSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FAABERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FARDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FETSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FEIRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FITJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FISKEROSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FIKKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FINNØ kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FJÆLBERG kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FLORØ på 37 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
FLEKKEFJORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FLAAVÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FLESBERG kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FOLLEBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FROSTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FRON NORDRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FRØIEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FROGNER JERNB.ST kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FREDRIKSSTAD def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
FUSKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FØRDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GARMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GAUSDAL tynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
GIMSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GILDESKAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GJØVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GJERESTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GLOPPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GRØTØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GRIMSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GRIMSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GRANSHERRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GRUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GRÆSHOLMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GRORUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GRAVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GRAN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GRONG kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GURSKØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HMRFST-HMBRG, LITRA B,C,D,E,G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
HALSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HASVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HANESTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HAMMERØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HAMMERFEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HARHAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HAMMERFEST F HAMBURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HAVN I SENJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HAMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HAMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HATFJELDDALEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
7
Obj
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
8
Utrop
HAUGESUND. To typer begge med mangler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HAREID kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HAABØL kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HERØ I HELGELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HEGRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HERØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HEVNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HEMNÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HEMNÆS I HØLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HEGGEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HEEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HEMSEDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HENNINGSVÆR kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HELGERAAEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HERRANDSBYGDEN def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HITTERØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HITERDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HJELMELAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HJELLUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HJERTDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HJØRRENDFJORD def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HOL I SOLØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOLMEDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HORTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOLDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOLMESTRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOLTAALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOMMELVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOL I JARLSBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HORTEN på 37 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOUGSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HORNINGDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOLMSBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HOLE kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HOVIN TH kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HOVEDJERNBANEN def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HURDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HURUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HUSBY I NÆSNE tynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HVALSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
HVIDESEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HVALØERNE kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HYLLESTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HØNEFOSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HØLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HØLAND kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HØRSAND tynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
IBESTAD kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ILSENG brekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
INGØ kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
INDHITTEREN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
INDERØEN def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
JENSVOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
JEVNAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
JONDAL kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
JUPVIG tynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
Utrop
KABELVAAG lux toring med bjelke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
KASTNÆSHAVN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KARLSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KAUPANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KABELVAAG kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
KAAFJORD kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
KARASJOK kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
KIBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KIRKEBØ rift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
KJERRINGØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KLØVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KLEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KOLVEREID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KONNESMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KOBBERVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KONGSBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KORNSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KONGSBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KOPPANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KONGSVINGER def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
KRØDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KRØDSHERRED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KRAGERØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KRAGERØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KRIA-RANDSFJ.B. II def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
KVARØ, INDRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KVÆDFJORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KVAM kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LANGESUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LAURDAL I THEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LARSNÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LANGSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LADEVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LAND, SØNDRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LAURVIG, 3 typer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LAND, NORDRE def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LERVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LEKØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LEGANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LEVANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LEVANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LERFJORDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LEVANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LESJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LENVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LEREIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LEER def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LIKNÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LILLESAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LILLE-STRØM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LILLEHAMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LILLEELVDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
De fleste objekter er avbildet
på internett!
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
9
Obj
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
10
Utrop
LIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LOPPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LOFOTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LOMMEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LUNDEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LURØ kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LYSTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LYNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LYNGØER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LÆRDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LØKVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LØDINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LØITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MAALSELVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MARIFJÆREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MAALSNES def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
MERAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MELDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MELHUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MJØNDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MOLDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MOSVIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MOSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MOLDØEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MO I THELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MOSJØEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
NAMSOS i to typer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
NARESTØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NAKKERUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NANNESTAD kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
NORDDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NORDLANDS-AMB POSTEXP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NUFSFJORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NYKIRKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NYBORG kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
NÆS I ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NÆRBØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NÆRSTRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NÆRSTRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NÆRØ I NAMDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NÆS I HED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NÆS I HALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NÆSNE def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
NØTTERØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ODALEN, NORDRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ODDE kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
OGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ONSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
OPDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
OPHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ORKEDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
OVERHALVDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
PRÆSTEBAKKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RAADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
Utrop
RAKKESTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RAMSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RASTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
REENDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
REENDALEN, YTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RENNESØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
RIISØER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RISSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RINGSAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RINGEBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RINDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ROMEDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ROSENDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ROLLAG kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
RYGGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RØRAAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RØKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RØLDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RØRAAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RØST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RØROSBANEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RØDENÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
RØDØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SANDEFJORD utsøkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
SAMNANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SANDTORV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SANDVIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SALSBRUGETS POSTEXP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SANDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SAND I RYFYLKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SAUDLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SANDNÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SELSØVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SELBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SIGDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SILGJORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SIREDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SKOTSELVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SKONEVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SKJØREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SKIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SKRAAVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SKAFSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SKJÆRDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SKARNÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SKJOLDEHAVN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SKI kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SKUDESNÆS kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SKJÆRSTAD på NK 36 kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SLIDRE, ØSTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SNAASEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
De fleste objekter er avbildet
på internett!
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
11
Obj
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
12
Utrop
SOGNDAL I DAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SOGNDAL I SOGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SORTLAND kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SOON kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SPYDEBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SPARBO kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
STRYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STAREIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STORDØEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STJERNERØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STENVIGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STRANDEBARM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STRØMMEN I BODØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STØREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STØRDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
STOKMARKNÆS kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
STAVANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
STANGE kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
STRANDEN rift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SUNDDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SURENDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SUNDELVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SUNDERØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SUND I NORDHORDL kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SVELVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SVARSTAD kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SVOLVÆR kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SVENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SYD-KROGØ kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SÆTERSTØEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SØRVÆR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SØVEIEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TALVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TANGEN I STANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TERØEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
THRYGSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
THIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
THINGVOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
THOTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
THOTEN, VESTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TINN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TJØMØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TJØTØ kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TOLGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TRYSIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TRØTTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TRONDHJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TRØGSTAD JERNB.ST def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TROMSØ def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
TUFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TVEDESTRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TØNSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TØNSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TØNSBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TØNSBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
Utrop
ULLENSVANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ULVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ULFSTEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ULLENSAGER kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
UNDAL, SØNDRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
URE kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
URSKOUG kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
USKEDAL kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
VAALER I SMAAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VAALER I SOLØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VADEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VARDØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VAAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VALLØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VADSØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VALDERSUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
VANG kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
VESTFOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VEFRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VESTBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VEGØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VEBLUNGSNÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VENSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
VEØ rift, kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
VIK I SOGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VIGMOSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VIGSNÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VINJEØREN def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
VOLDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VOSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VRAADAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VUKU def . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
VÆRDALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VÆRDALEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
YTTERØEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ØDEGAARDENS VERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ØIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ØKSNÆS kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ØRSTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ØRSKOUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ØXNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ØXFJORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AARNÆS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AASTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AASNÆS FINSKOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AASGAARDSTRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AALHUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AALESUND, liten skrift. Stor skrift defekt medfølger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AALAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AABOGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
AASEN kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
AASNÆS kt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
AAL. Kt nvh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
AADALEN. Kt nede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
13
Obj
Utrop
Del II starter 24 juli kl. 18.00 på internett.
Hk 1
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1. Pen 4 sk luksusstp 172. Svak vertikal brekk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
1. Dekorativt eks. med to riststempler i kryss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
1. Normale marger, pent men utydelig nummerstempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
1. Meget god marg h. side, lett velplassert riststempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
1. Normal 4 sk med lett 11-streks riststp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
1. To meget gode marger, lett velplassert riststempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
1. Smalrandet 4 sk 1855 med lett riststp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1. 4 skill 1855, normale til litt smale marger. Nummerstempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
1. Rettvendt svakt st. ARENDAL. Meget pent eks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
2. Vakker, velsentrert 2 sk Oscar med god farge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 250
2. Fargefrisk 2 sk Oscar med stor del av originalgummi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000
2. Pent fullstp FREDERIKSSTAD 17/10-1857. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
2. Velsentrert og lettstp 2 sk med et par ktg. Hk(1000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2. Noe blek 2 sk Oscar med lett enringsstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2. Fargefrisk 2 sk Oscar fullstp 210 = Moss. Liten rift øverst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2. 2 sk Oscar sentr.hj.4. Tungt stp og brukket hj. Billig alternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3. Vakker 3 sk Oscar. Regummiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
3. Pen 3 sk Oscar sidevendt fullstp CHRISTIANIA 17/5-1861 ! Hk(600). . . . . . . . . . . . . 250
3. Rettvendt fullstp CHR 10/8-1863. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
3. Tørr 3 sk Oscar uten tegn til makulering. Beskåret øverst. Lukefyller. . . . . . . . . . . . . 200
3. Fargefrisk 3 sk Oscar med del av 2 stpl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
3. Grå 3 sk Oscar med 2 datostp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4 b. Pen 4 sk med stor del av originalgummi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200
4. 4 sk Oscar med avvasket blekkryss og en del originallim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4. Klart og pent nummerstempel 2, Aalesund. Merket sentrert ned . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Lett nummerstempel 14, Arendal, dobbelt avtrykk. Lave tagger nede . . . . . . . . . . . . 100
4. Lett nummerstempel trolig 14, Arendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Lett nummerstempel 25, Bergen type 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. Klipp med 4 sk praktstp 25 og sidestp blå BERGEN 22/5-1857. Brune tg. . . . . . . . . 125
4. Lett nummerstempel 25, Bergen type 1. Mangler en tagg nede . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Lett nummerstempel 42, Christiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Pent rettvendt nummerstempel 48, Drammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4 (A9) fullst. nr. 48 DRAMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Pent sidevendt nummerstempel 49, Drøbak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Omvendt nummerstempel 49, Drøbak. Noen snaue tagger nede . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Pent nummerstempel 76, Frederikstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. Lett nummerstempel trolig 77, Frederiksværn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. Litt svakt, men rettvendt nummerstempel 123, Holmestrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. Omvendt nummerstempel 123, Holmestrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. Klart pent nummerstempel 127, Horten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. Klart pent nummerstempel 135, Hølen. Merket med feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Klart pent nummerstempel 136, Hønefos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. Klart pent nummerstempel 137, Ibestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
4. Klart pent nummerstempel 159, Kongsvinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. 4 sk praktstp 160 = Kragerø. - 2 tg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4. Klart rettvendt nummerstempel 172, Laurvig. Liten tg. feil nede . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Klart rettvendt nummerstempel 181, Lillehammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. Klart og pent nummerstempel 207, Molde. N.v. hjørne svakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4 (D10) fullst, nær rettv. nr. 253 SANDEFJORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4 a/b. Fullstp hhv 253 og BERGEN. Hk(250). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4. Klart og pent nummerstempel 282, Stavanger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Pent nummerstempel 282, Stavanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Skilling Oscar
14
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
4. Litt uklart nummerstempel, trolig 283, Stegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4 (C3) fullst. nr. 306 THRONDHEIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Tydelig nummerstempel 306, Trondhjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Tydelig nummerstempel 306, Trondhjem, rundt hjørne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4. Meget fint nummerstempel 315, Tvedestrand, merket med svakt hjørne . . . . . . . . . . 100
4 (B16) pent fullst. nr. 317 TØNSBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. Tydelig nummerstempel 317, Tønsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4 (B24) prakt st. BERGEN 15-9-1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4 b. Praktstp BERGEN 15/4-1859. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. 4 sk Oscar sidevendt fullstp BERGEN 1/4-1860. Ktg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4 (C16) prakt st. DRAMMEN 21-1-1864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Sett 3 stk 4 sk lett enringsstp, fullstp 210 og pent blekkryss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4. Pent nummerstempel, kan være 66 el. 99, ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Dobbeltvektig brev stp CHR 16/2-1861. Påskrevet ukjent navn øverst. . . . . . . . . . . . 250
4. Brev pent stp CHR 30/8-1860. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4. Brev pent stp BERGEN 20/10-1860. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5 prakt stpl VARDØ 8-12-1858 - Pent! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
5. Luksusstp CHRISTIANSSUND 4/5-1859. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
5. Luksusstp 25 på 8 sk Oscar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
5. Lettstp 8 sk med tydelig abklatch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5. Sidevendt ujevnt fullstp 235 = Reine (3R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5. 8 sk Oscar praktstp 25. Brukket hjørne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
5. 8 sk Oscar svakt rettvendt fullst. 33 (?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5 - 8 skill Oscar pent lettstemplet (325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5. Fullstp FREDERIKSSTAD 26/9-1862. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5. Feilsentrert 8 sk fullstp CHR 10/5-1863. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5. Pen 8 sk stp BERGEN + liten bue. Hk(325). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5 pent lettstemplet merke (325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5. 8 sk Oscar med del av 3-ringstp. Hk(325). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5. Fargefrisk 8 sk med 2 deler HAMMERFEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5. Fullstp 75 = Frederikshald på 8 sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5. Svakt fullstp 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5. Fargefrisk 8 sk fullstp 306 + bue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5. Vakkert fullstp MANDAL 29/5-1859 på 8 sk. Skadd i hj.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2-5. Kpl serie Oscar tungt stemplet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
6. Lettstp 2 sk Våpen 1863. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
6. 2 sk Våpen 1863 uten lim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
7. Grå 3 sk lettstp MANDAL. Sentrert hj.3. Et par lave tg. Hk(3700). . . . . . . . . . . . . . . . 500
7 lettstemplet merke med div tg. mangler. (3600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
7. Tynn 3 sk 1863 med påsatt hj. Lukefyller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8 II. 4 skill våpen med blekkryss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8 Fullstpl. BIRID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8 Prakt BREVIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8 Ib, t.3. På brev stp STAVANGER 11/8-1866. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8 IIa, t.7. Vakkert brev stp CHR. 10/9-1868. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8 IIb, t.7. Luksusstp KRAGERØ 29/7-1867. Hjørnebrekk nede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8 PRAKT NAMSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8 PRAKT/LUX STORDØEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
9. Velsentrert 8 sk praktstp 35 = Brevig + bue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
9, t.2. Lettstp 8 sk sentrert opp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
9. Lett rundstp 8 sk 1863. Liten tynn flekk. Hk(425). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
9. Omvendt fullstp BERGEN 26/3-1864. Lett rundet hj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
9. Blek 8 sk lettstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Våpen I
På internett finner du de fleste objekter avbildet.
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
15
Obj
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
Utrop
9. Velsentrert 8 sk fullstp LILLEHAMMER 29/11-1864. Stor tynn flekk. . . . . . . . . . . . . . . 75
10, t.1. Vakker 24 sk lett fullstp LILLESAND 23/8-1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
10. Prima postfrisk merke (700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
10. Pen 24 sk med del av pk-stp 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
10. Letthengslet 24 sk sentrert hj.3. Hk(300). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
10. Letthng 24 sk sentrert høyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
10. Letthengslet 24 sk sentrert hj.3. Hk(300). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
10. Letthng 24 sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
10. Noe slitt 24 sk med stor tynn flekk, men OK lukefyller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
10. Tungt hng 24 sk sentrert høyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6-10. Våpen 1863 i normal til pen kvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500
Våpen II
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
11 1 skill 1 i vakker firestripe stp. CHRISTIANSSAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
11 pent lettstemplet litt butte tg. oppe! (350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
11. 1 sk 1 uten lim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
12. Prima postfrisk merke, høyre marginal (475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
12. På klipp med del av LILLESAND 21/9-1870. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
12. 2 skill 2, pent toringsstempel 1897 + bue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
12. 2 sk 2 fullstp enrings CHR. Normal kvalitet. Hk(350). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
11, 12. 1 sk 1 med del av 2 stp + skadd 2 sk 2 med lett enringsstp. Hk(725). . . . . . . . . 100
12. Klipp med 2 sk 2 stp CHRISTIANIA 1/6-1889. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
12. Lett enringsstp 2 sk 2. Tynn flekk i midten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
12. Lett enringsstp 2 sk 2 med småfeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
13 b. Perfekt tg/sentrering på 3 sk 3 luksusstp SKJÆRSTAD 15/2-1872. LIEB. . . . 750
13 b. Fullstp 3 sk 3 i pen kval for utgaven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
13 b. Rettvendt fullstp på 3 sk 3. Brukket hj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
14. 4 sk r praktstp 45 = Dal (2R). Lav tg nederst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
14 y. Skjev 4 sk 4 med kort hj.tg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
14. 4 skill 4 prakt/lux-stemplet Drammen 21.12.1868. Nydelig merke . . . . . . . . . . . . . . 150
14 y 4 skill prakt STØRDALEN 10-11-1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
14. 2 brev til Bergen med forskj CHR-stp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
14. Brev stp STAVANGER 24/9-1867. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
14 Prakt/lux st. CHRISTIANIA 1888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
14 y. Fullstemplet CHRISTIANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
14 y. Pent rundstemplet merke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
14. Lettst. 4 sk 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
11-14. 4 verdier Våpen 1867 i normalkvalitet. (1910). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
4/14. 2 forskj. 4 sk i normalkval. Hk(215). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
14. Sørgebrev til Hannover med par 4 sk stp CHRISTIANIA 8/9-1870.
Omadressert til Halberstadt. Div stp bak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
14. På brev fullstp AALESUND 30/9-1867. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
14. Brev til Bergen med 4 sk 4 stp STAVANGER 20/1-1868. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
15 b. Vakker, fargefrisk 8 sk 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 750
15 b. Velsentrert 8 sk 8 fullstp CHRISTIANIA 20/2-1868. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
15 b. Lett fullstp MELHUUS på 8 sk 8. Småfeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11-15. Våpen 1867. Kpl serie i pen normalkvalitet. 8 sk prakt BERGEN. . . . . . . . . . . . . 750
11-15. Våpen 1867. Kpl enringsstp serie i normalkvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
11-15. Våpen 1867. Kpl stp serie Våpen 1867. 3 sk med rift/ktg, ellers OK. . . . . . . . . . 400
Skilling posthorn
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
16
16 Ib. Fullstp 1 sk sentrert opp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
16 IIa. Lett fullstp 1 sk gulgrønn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
16 IIa. Prima 1 sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
16 IIa. Prima 1 sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
17 aX. Gråblå 2 sk rettvendt enringsstp STAVANGER 11/7-1875. Lett bøy over hj.1. . . 550
17 a 2 skill i den gode nyanse fullstp. nær luksus CHRISTIANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
17c. 2 sk posthorn ultramarin med enringsstempel, rundt hjørne (550) . . . . . . . . . . . . . . 75
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
Utrop
/
17 c. Pent lettstp (HØN)EFOS 6/11-1874. -tg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
17 cX. Lett enringsstp 2 sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
17 a/c. Begge nyanser 2 sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
18 b. Pen ustp 3 sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
18 b. Pen ustp 3 sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
18 a. 3 sk på tynt papir. Lettstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
18 a. Pent par dobbeltstp ARENDAL 16/1-1873. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
18. Helsakklipp med 3 sk rettvendt fullstp AALESUND 11/11-1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
18. Praktstp CHRA 8F BYP. 24/3-74. Lav tg øverst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
18. 3 skill, lux FRON. Slitte tagger nede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
18 C. På klipp med blått fullstp SOON 8/12-1875. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
18 c. Praktstp STAVANGER 9/12-1876. Ktg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
18 a. 3 sk omvendt fullstp VOSS 19/11-1872. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
19 I a 4 skill pl.I fargefriskt merke stp. CHRISTIANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
19 Id. Pen 4 sk fiolett med svakt hng-spor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
19 Id. Velsentrert 4 sk omvendt CHR 1874. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
20. Ustp 6 sk sentrert opp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000
20. Pen 6 sk rettvendt stp CHR. 25/4-1876. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
20. Pen 6 sk fullstp CHR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
20. Omvendt fullstp TRONDHJEM på 6 sk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
20. Lett rundstp 6 sk posthorn. Liten tynn flekk i hj.2. Hk(500). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
20. Lettstp 6 sk med bred tg nede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
20. Lett enringsstp 6 sk. Hjørnebøy. Hk(500). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
16-20. Skilling posthorn. Lett enringsstp 1 til 6 sk i normal kvalitet. Hk(1975). . . . . . . . . 500
16-20. Serie 1 til 6 skilling posthorn med fullstp og småfeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
21 III. Velsentrert 7 sk fullstp CHR. 1/6-1875. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
21. Vakker 7 sk nær postfrisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
16-21. Serie skilling posthorn i normalkvalitet. (2925). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
16-21. Serie skilling posthorn med enringsstp. Normalkvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
16-21. Serie skilling posthorn med enringsstp. Normalkvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
16/21. 5 verdier skilling posthorn i normalkvalitet/småfeil. 2 sk gråblå. (2830). . . . . . . . 400
16-21. Kpl enringsstp serie skilling posthorn. De fleste med småfeil. Hk(2450). . . . . . . 400
13, 15, 19, 20, 21. 5 gode sklllingsmerker med småfeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
6 skillingsmerker 11,13,15,16,18 og 21 alle med smådefekter (ca 2100,-) . . . . . . . . . . . 200
Skravert posthorn
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
22 1 øre skravert prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
22. Velsentrert 1 øre praktstp ELVERUM. 2 sider beskåret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
23. Perfekt sentrert 3 øre med hj.bøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
23. Trykksakbrev stp THRONDHJEM 25/9-1877. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
23. Rettvendt fullstp BERGEN 20III84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
24 I a Par type 7-2 pos 89-90 stp. CHRISTIANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
24 Ib. Mørkblå 5 øre m/st.vm. Lett rundstp. Brun flekk i hj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
24 IIa. Letthng 5 øre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
25. Lot 7 mrk med div platefeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
25 I. Luksusstp SKJÆRDALEN 11/5-1881. 2 lave tg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
25 III. Velsentrert 10 øre Skravert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
25 III. Praktstp DIGERMULEN 7/7-1879 (d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
25 III. Prakt hullstp SARPSBORG 18VI82. Lett brekk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
25 III praktmerke EGERSUND 13-12-1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
25 III med del av firmastp. S.J.IBENHOLT - CHRISTIANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Hos oss kan du se de fleste objekter på internett. Der kan du også by direkte.
Vi tar gjerne innleveringer til vår neste auksjon.
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
17
Obj
Utrop
1208 1209 1231 1232 25. 10 øre skravert med prakt KABELVAAG 10.5.1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
25. Brev stp BERGEN 9IX80. Påskrevet Retour og stp BOD 8/10 bak og
MOLDE 12/10-1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
25 I-II-III. Serie 3 lett rundstp merker. Hk(130). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
26 vakkert par stp. CHRISTIANIA 5 IV 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
26. Praktstp ØDEGAARDENS VERK 1/9-1884. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
26. Tørr 12 øre Skravert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
26. Lot 3 stk 12 øre i normalkvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
26 12 øre skravert prakt CHRISTIANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
26. Pen 12 øre med lett hj.brekk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
27. Pen, velsentrert 20 øre med svak diagonal brekk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
27. 20 øre skravert med blekkryss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
27 20 øre prima BERGEN 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
27 luksus noe svakt stp. HØNEFOS 12-6-1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
27. Velsentrert 20 øre rettvendt fullstp LILLEHAMMER 20/5-1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
27. Praktstp FREDERIKSSTAD 8/2-1879. Lav tg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
27. Rettvendt fullstp GRIMSTAD 12/3-1879. Ujevn tg høyre side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
28 vmst 7 stp. FREDERIKSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
30. Letthng 50 øre med perfekt tg/sentrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
30. 50 øre skravert, ubrukt merke (325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
30. Rettvendt fullstp LESJE 13/12-1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
31. Letthng 60 øre med perfekt tg/sentrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
31. 60 øre skravert posthorn med praktfull trekantet Kristiania Pakkepost 21 X 98 . . . . 100
1,5,12,50 og 60 øre skravert posthorn ubrukt. 3 merker omtagget.
Lukefyll (1725 for feilfrie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
22-31. Kpl serie Skravert i bra kvalitet og med et rundstp/kryss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
22-31. Kpl serie Skravert i pen normalkvalitet og med et rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
32. Luksusstp NAMSOS 18/6-1879. Lett hj. brekk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
32. 1 kr Oscar med flott trekantet Kristiania Pakkepost 7 XII 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
32. Praktstp CHRISTIANIA 19X98. Brukket hj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
32. Pent fullstp STAVANGER 20VIII03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
33. 1,50 kr Oscar med praktfull trekantet Kristiania Pakkepost 25 X 97 . . . . . . . . . . . . . 150
33. Perfekt sentrert Kr. 1.50 Oscar fullstp Chr. pk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
34 2 kr Oscar Prakt BERGEN 2-7-77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
32-34. Krone Oscar. Fullstp serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
34. Praktstp STAVANGER -1X02 på Kr. 2.00 Oscar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
34. Oscar 2.00 kr. Hk(300). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
34. Pakkest. kr. 2.00 Oscar. Hk(175). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
34. Rundstp 2 kr Oscar. Tynn flekk. Hk(175). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
32-34. Krone Oscar. Hng serie. 1 kr postfrisk ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
32-34. Rundstp serie Oscar kronemerker i normalkval. Hk(590). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
32-34. Oscar Kronemerker med et fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1248
1249
1250
1251
1252
1253
35 prima par stp CHRISTIANIA pos 93-94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
35 prima merke med blekk kryss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
35. Fullstp 5 øre 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
35. Pent merke svakt fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
35. Klipp med 5 øre stp CHRA 11F BYP. 13/12-80. Et rundt hj. Hk(650). . . . . . . . . . . . . 100
35. 5 øre skravert posthorn II. Normalmerke for utgaven med en del korte
tagger nede, lett enringsstempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
35. 5 øre lett rundstp. Ktg. Hk(650). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
35. Lettstp 5 øre 1879. Ujevn tg øverst. Hk(650). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
36. Rettvendt fullstp GREAKER 1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
Kronemerker Oscar
Skravert posthorn II
1254 1255 1256 18
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
posthorn 21 mm
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285 1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
37 I ELVERUM 23-6-1882 på hvert sitt merke på luksuspar. Vakre merker . . . . . . . . . 500
37 I. 10 øre uskravert med håndskrevet dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
37 I 10 øre vakkert CHRISTIANIA 7 III 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
37 I. Perfekt mrk fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
37 I. 10 øre skravert pent stemplet ...TAALEN i 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
37 II. Plansje med 30 rundstp 10 øre i normalkvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
35-36-37 I/II. Alle med et rundstp og mindre anmerkninger. Hk(1475). . . . . . . . . . . . . . . 200
35, 36, 37 I, 37 II. Fine lettstemplede merker som mangler i mange samlinger (1475) . 400
37 I+II 2 stk 10 lre 1882. Fra h.h.v plate I og II. Begge merker fra samme klisje. . . . . . 250
38. Plansje med 30 rundstp 10 øre i normalkvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
38. 10 øre uskravert med blekkryss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
38. Rettvendt hullstp LAURVIG 28III84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
38. Uren tg v.side, praktst. HØNEFOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
38. prakt KONGSVINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
38 xa 10 øre 1883 nær prakt STORDØEN 1-4-84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
38 ya 10 øre 1883 med Bentse Papir. Prima merke stp. CHRISTIANIA 24 VII 83.
sjelden papirtype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000
36-37 I/II-38. Kpl sett 10 øre 1879-82. Flere tg-feil. Hk(845). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
39 X. Lettstp 20 øre brun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
39 X. Rettvendt fullstp GJØVIG 9/4-1883. Lett beskåret nær hj.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
39 X. Rettvendt stp BRANDBO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
39 Y. Pen 20 øre med st. vm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
39 X/Y. Begge med et fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
40 Ib. Vakker, velsentrert matt blå 20 øre praktstp FØRDE 23/1-1884. LIEB. . . . . 1 000
40 IIa. Lettstp 20 øre med vm.II, st.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
40 II byX 20 øre Bentse lvm st 2 stp. TØNSBERG 18-1-1884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
40 II byX 20 øre bentse papir vannmerkestilling 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
40 II byY 20 øre prima eks. vmst.5 Norgesgruppen nr. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
40 II byY 20 øre med svm st. 5 vakkert toring NORDRE AURDAL. En ørliten kt.
hj.tagg ellers helt prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
40 II byY 20 plate II med ståvm st 7. NG nr 78. prima stp. TOLGEN men
merket har en brett og rift lite synlig fra forsiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
41. Velsentrert 3 øre med god tg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
41. Tørr 3 øre med god farge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
41. Praktstp STAVANGER 4X86. Snau tg i hj.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
41 - 3 øre fullst. CHR.BYP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
41. Rettvendt fullstp CHRA. 6E BYP. 29/8-85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
41. Velsentrert 3 øre rettvendt fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
42. Del av trykksak (fra Mowinchkel) sendt London stp BERGEN 12VI85.
Påskrevet pr Eldorado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
42 fullstemplet CHR. 26-II-86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
42. Velsentrert 5 øre praktstp CHRA 11F BYPOST 1/6-85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
42. Praktstp STAVANGER 26/3-1884. En halv tg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
42. Del av trykksak (fra Mowinchkel) sendt Frankrike stp BERGEN 2III85. . . . . . . . . . . . 50
42 II. Vakker, velsentrert 5 øre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
43. 10 øre med blekkryss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
43. 10 øre med prakt/lux Christiania 19 XI 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
43. Praktstp LÆRDAL 10/4-1888. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
43 x 2. Rettvendt fullstp AAMOT PAA MODUM 1885 på 2 x 10 øre. . . . . . . . . . . . . . . . . 60
43. Praktstp GRIMO 26IX84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
43. prakt AABOGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
43 a luksus CHRISTIANIA 2-1-85. meget vakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
43. 10 øre med praktfull Christiania 20 ll 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
43. Prakt rettvendt HAMAR 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
43. Merke med avkuttet hjørne, lux SKAFSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
44 pent fullstemplet CHR 18-IV-84 (2800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
19
Obj
Utrop
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
45 I/II. Serie 3 nyanser på 12 øre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
45 I. 2 mrk som har vært et vertikalt par. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
45 II. Postfrisk 12 øre med tg fra øverste rad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
45 I/II. Begge nyanser 12 øre med et fullstp. Hk(560). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
45 I/II. Begge nyanser 12 øre brun fullstp CHR. Normalkvalitet. Hk(560). . . . . . . . . . . . 150
46 a. Mattblå 20 øre med klart trykk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
46 b 20 øre prima enring STAI 11-5-1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
46 b, vakker enring SANDEFJORD 26-8-1885 + bue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
47 25 øre med engelsk stempel HULL meget uvanlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
41/47. Serie 21 mm (ikke mattgrønn) med et rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
48 II. Praktstp RANDSFJ. BANENS POSTEXP. 4IX91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
41-48. Kpl rundstp serie 21 mm. 12 øre mattgrønn med lett brk hj. . . . . . . . . . . . . . . . . 950
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
49 I. Hengslet 1 øre brun. Hk(120). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
50 abc. Kpl sett 2 øre med et rettvendt fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
51 I, t.2. Pent mrk rettvendt fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
51 IIa. Lot 3 pene mrk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
51 IIa, t.2. Velsentrert 3 øre lett rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
51 IIb. Brunlig oransje 3 øre med del av 2 stp. Attest Enger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
51 IIc, t.3. Vakker 3 øre med svakt hng-spor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
51 IIIa/b. Begge nyanser rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
51 I-IV. Kpl rundstp serie 3 øre 20 mm, inkl IIa og IIIa/b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
51 IVa/b. Begge nyanser fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
52 I. Del av trykksak (fra Mowinchkel) sendt Frankrike og returnert. Pent
enringsstp HMRFST D. HMBRG 5/6-1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
52 I. Perfekt sentrert mrk praktstp SKIEN 15VIII87 + bue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
52 IIc, t.1. Perfekt sentrert 5 øre med st.vm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
52 IV 5 øre 20mm plate IV. kun minimal skygge i limet skiller fra postfrisk.
Et meget vakkert eksemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
52 II-III-IV. Kpl rundstp serie i nyanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
52 IIa, t.1-4. Kpl typesett med et rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
53 I-II-III-VI. Alle med prakt/luxstp. Et par kval.anm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
53. 10 øre med blekkryss og krusedull. Uvanlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
53 I, t.4. Luksusstp GJETHUS 10/6-1886. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
53 IIa, t.1. På klipp luksusstp SØNDRE UNDAL 8/12-1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
53 IIb, t.3b. Vakker 10 øre lillaaktig rød. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
53 IIIb, t.2. Klipp med 10 øre stp LØKVIG 27/6-1890 (2R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
53 IIIb, t.3. Velsentrert 10 øre med en lav tg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
53 IIIb, t.1. Luksusstp KONGSVINGER -3IV89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
53 IIIb, t.2. På klipp pent stp NÆS I AADALEN 2VII89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
53 IIIc. 10 øre t1 vm 1 pent stpl Christiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
53 IIIc, t.1. Uplassert platefeil nr.1. Se håndbok. Uvanlig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
53 IV. Prakt hullstp SANNÆSSØEN 25VII91. Halv tg øverst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
53 IVa. 10 øre med stående vm med pen BODØ 30.XII.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
53 IVc, t.2. Luksusstp LUNDE 8/10-1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
53 VI. Prakt sidevendt HAVN I SENJEN (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
53 VI. Pent par luksusstp KONGSVINGER 23II93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
53 VI. Praktstp BRÆKKESTØ 25X92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
53 VI. Brev til Bergen ujevnt stp TRONDHJEM 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
53 VI. Praktstp KRAGERØ 21/2-1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
53 VII. Brev stp GRIMSTAD 15III94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
53 VII, t.1. Praktstp RISØHAVN 1/2-1894 (R). Hj.brk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
54 III, t.1 Rettvendt fullstp BRØNØ 19IV92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
54 V. Praktstp CHRISTIANIA 20XII93. Sk(200). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
54 V. Rettvendt fullstp FARSUND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
55. Matt lilla og lilla nyanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
49 I/II-55. Plansje med 18 mrk fra alle verdier av 20 mm. Alle rundstp og i pen kvalitet. 375
Posthorn 20 mm
1332 1333 1334 1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
20
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
1363 1364 1365
1366
1367
1368
49 I/II-55. Kpl serie 20 mm med et rundstp. Inkl begge 1 øre. Hk(535). . . . . . . . . . . . . . 200
53 I-VII. Nær kpl serie plater/nyanser på 10 øre 20 mm, inkl VII,t.2. 14 forskj mrk
med et rundstp. Hk(570). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
49 I/II-55. Kpl serie 20 mm lett rundstp, inkl begge 1 øre. Hk(500). . . . . . . . . . . . . . . . . 175
49 I-55. Kpl rundstp serie 20 mm. (455). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
49 II-55. Kpl serie 20 mm med et rundstp. Hk(325). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
49/55. Lot 3 pene 20 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Posthorn
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377 1378 56. Vakker 3 øre fintg 1893. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
57. Pen 10 øre fintg 1893. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
57. Klipp med 10 øre og 2 slag HEN 25 I 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
58 A. Vakker, velsentrert 20 øre fintg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000
58 a. Lot 9 stk rundstp 20 øre fintg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
58 B. Plansje med 10 stk 20 øre grovtg i normalkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
58 B. Plansje med 10 rundstp 20 øre grovtg i normalkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
58. Brev til England med 20 øre svakt stp HARDANGER POSTEKSP. 23VII95.
Rust på mrk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
56-58. Pent fullstp serie fintg Antikva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
56-58. Serie Antikva Central med et rundstp. 3 øre med en halv tg. Hk(180). . . . . . . . . . 50
Posthorn grovtagget
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
61 x. Par 5 øre hvor begge er type 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
61 II. Par 5 øre grovtg svakt rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
61 II. Rettvendt fullstp DRAMMEN 13I96. Småfeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
61 x. Grovtg 5 øre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
62. Komplett telegram med 10 øre stp NORDRE HAMMERØ 12VII95. . . . . . . . . . . . . . 200
62. Grovtg 10 øre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
62. 10 øre grovtagget cewntraltrykkeriet, pent ubrukt men liten hjørnebrekk (450) . . . . 100
63. Plansje med 15 stk 20 øre grovtg i normalkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
58 B/63. Plansje med 15 stk 20 øre grovtg i normalkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
63. Plansje med 15 stk 20 øre grovtg i normalkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
63. Plansje med 15 stk 20 øre grovtg i normalkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
63. Plansje med 15 stk 20 øre grovtg i normalkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
59-64. Pen serie grovtg Centraltr, inkl begge typer 5 øre. Pen kvalitet. . . . . . . . . . . . . . 275
64 x 50 øre grovtagget normalsentrering med hengselrester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
64 x. Perfekt 50 øre grovtg lett pk-stp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
59-64. Kpl rundstp serie grovtg Central i normalkvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
66. Pen 3 øre grovtg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
66. letthengslet 3 øre. Hk(275). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
67 mm. 5 merker med trekantede Kristiania Pakkepost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
67 - 5 øre Prima ubrukt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
68. Pen 10 øre grovtg med svakt spor av hng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
62/68. Lot 7 rundst. merker, inkl 2 x 50 øre og 1 x 1 øre. Hk(569). . . . . . . . . . . . . . . . . 150
69. Vakker 20 øre grovtg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
62, 69. Postoppkravs følgebrev med 30 øre stp Chr pk 18XII97.
Bak SUND i LOFOTEN 4I98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
70. Vakker 25 øre grovtg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
70. Kraftig hengslet 25 øre med noen brune tg. Hk(600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
70. 25 øre grovtagget med praktfull trekantet Kristiania Pakkepost 20 VIII 98 . . . . . . . . 150
71. Vakker 35 øre grovtg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
71. 35 øre Knudsen grovtagget, pent ubrukt merke sentr. ned (600) . . . . . . . . . . . . . . . 250
De fleste objekter er avbildet
på internett!
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
21
Obj
Utrop
72. 50 øre grovtagget med praktfull trekantet Kristiania Pakkepost 21 XII 96 . . . . . . . . 150
72. Par 50 øre grovtg stp SKIEN 20III02. Høyre mrk med tg-variant 3. . . . . . . . . . . . . . 100
65-72. Serie grovtg Knudsen i pen kvalitet og med et fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
65-72. Serie grovtg Knudsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
1412 1413 1414 1408
1409
1410
1411
Posthorn fintagget
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
75 x. Luksusstp FELTPOSTKONTOR No.6 22X08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
76. 5 øre med praktfull trekantet Kristiania Pakkepost 26 IV 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
76. På korsbaand konvolutt med logo DEN NORSKE ÆTHERFABRIK,
stp KRISTIANIA -8.6.06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
76 y. 5 øre med st.vm. Praktstp KVITINGSØ 23XII04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
77. Lux TØNSBERG 22XII00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
77 I. Omv. fullst. FALEIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
77 II. Postoppkravs følgebrev med vertikal 3-stripe 10 øre stp BODØ 21VII04. . . . . . . . 100
77 II. Luksusstp GJERESTAD 21/8-1903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
77 IIX. Velsentrert 10 øre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
77 II. På brev med logo Dethloff & Co, stp KRISTIANIA -8V05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
77 II. Lux LØDINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
79. Luksus enringsstp KAUTOKEINO 10/7-1901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
79. Prakt enringsstp KARASJOK 22/9-1899. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
79. Praktstp GRIMSTAD 14IV00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
79. Praktstp BERGEN -2X09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
79. Luksusstp KRISTIANIA PAKKEPOST 25III98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
81. Luksusstp FREDRIKSTAD -7VII08. Vanskelig å finne pen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
82. Prima postfrisk merke (325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
82. Postfrisk 35 øre Knudsen. Hk(300). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
82. Velsentrert 35 øre. Vakker. Hk(80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
83 x. 50 øre rettvendt fullstp KONGSBERG 13VII17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
83 Y. Luksusstp LILLEHAMMER -4III06 på perfekt mrk med st.vm. . . . . . . . . . . . . . . . . 100
73-84. Pen serie fintg Knudsen med små hengselspor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
73-84. Albumark med fintg Knudsen, inkl noen nyanser. Flere vakre stp. . . . . . . . . . . . 175
73-84. Kpl rundstp serie fintg Knudsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
73-84. Pen serie fintg Knudsen med et fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
85 I. Kroneprovisorie. Kr.1.00 luksusstp SKIEN -9XII05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
85 I. Par 1 kr lett rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
85 I. Kroneprovisorie. Velsentrert Kr.1.00 lett rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
85 I. Kroneprovisorie. Kr.1.00 fullstp SKIEN 14IV06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
85 I. Pent merke ubrukt, ikke hengslet, bare et par små matte flekker i limet(300+) . . . 100
85 I. Kroneprovisorie. Kr.1.00 fullstp 22I07. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
85 I. Kroneprovisorie. Kr.1.00 lysegrønt pent rundstp 1905. Skjev venstre. Hk(325). . . 100
85 I. Fullstp HAMMERFEST 23XI06. Sentrert opp og ktg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
85 I-87 I. Kpl serie Kroneprovisorier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
85-87. Kroneprovisorier. Kpl bruksstp serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
85 I-87 I. Kroneprovisorier. kpl serie med småfeil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
88. Perfekt sentrert og praktstp FREDERIKSVÆRN 14VIII07. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
89. Ustp Kr. 1.00 Haakon 1907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
89. Lett rundstp Kr.1.00 Haakon 1907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
89. Velsentrert 1 kr Haakon 1907. Deler av Bergen pk 1908. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
89. Haakon 1907. 1 kr pk-stp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
90. Vakker, velsentrert Kr. 1.50 Haakon 1907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
91. Vakker, lettstp Kr.2.00 Haakon 1907. Perfekt tg/sentrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
91. Kr.2.00 Haakon 1907 lett pk-stp. (900). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
89-91. Haakon 1907. Bruksstp serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
92. Praktstp KONGSVINGER -3XI09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kroneprovisorier
Kronekerker Haakon
22
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
Utrop
/
92 b. 15 øre Provisorie praktstp FELTPOSTKONTOR No.6 17 X 03. . . . . . . . . . . . . . . . 75
48 II, 88 x, 92 a. Fine postfriske merker (455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
88 x/y, 92 a/b. Begge nyanser på begge Provisorier med et rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . 90
93. Ustemplet Kr. 1.00 Haakon 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
93. Pen 1.00 kr Haakon 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
93. 1 kr Haaakon 1909 med lett pakkepoststempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
94. Vakker Kr. 1.50 Haakon 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
94. Vakker ustp Kr. 1.50 Haakon 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
95. Vakker, velsentrert Kr. 2.00 Haakon 1909. Kun antydning til hengselspor. . . . . . . . . 500
Utgavene fra 1909
1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480 1481
1482
1483
1484
1485
1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501 1502 98. Praktstp SØRSKOGBYGDEN 23XII18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
98. Reklamekonvolutt fra SÆTRE Kjæks og Nyttevæxt-Lotteriet,
med 3 øre stp KRISTIANIA 25.V.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
98. På brev sendt som trykksak med logo C.Ramberg, Skien - stp SKIEN 22III12. . . . . . 50
98. Adviskort med reklame fra Solvang Fabrikker (såpe),
med 3 øre stp KRISTIANIA 20VII11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
98. På brev med logo Moss Aktiemøller, stp SKIEN 25III11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
98. På brev sendt som trykksak med logo Kaffebrænderiet
Probat - Skien, stp SKIEN 16 I 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
98. På brev med logo Skiens Kreds av Den Norske Sjømandsmission. . . . . . . . . . . . . . . 30
99. Prima postfrisk merke (150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
99. Prima postfrisk merke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
99. Postfrisk 5 øre grønn 1909. Hk(150). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
99. Reklamekonvolutt fra Lundetangens Bryggeri Skien, med par 5 øre
maskinstp SKIEN 22VII10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Klipp av 5 ø brevkort stp. 4-ring nr 379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
77, 99. Reklamekonvolutt fra LILLEBORG FABRIKKER, stp CHRISTIANIA 13I02.
Også kort med samme logo og 3 øre stp VESTBANERNES 18II13. . . . . . . . . . . . . . . . . 40
100, 101. Prima postfriske merker (237) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
100. 2 forskj. brev med logoer fra A/S W.Jordans Børste & Penselfabrik, Kristiania. . . . . 50
100. Flisetagget, omv. prakt FAABERG 4.II.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
100. På reklamekonvolutt for RENOFIN rengjøringsmiddel stp KRISTIANIA -4.VII.12. . . 50
100. På 2 konvolutter med logo Østlandske Petroleumscompagni,
Kristiania. Stp KRISTIANIA 1915. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
100. På brev med logo fra W.Jordan Børste & Penselfabrik og reklame for
Skole og Militærtandbørster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
100. På brev med logo A/S REKLAMES ANNONCEBUREAU,
stp NORDBANERNES POSTEKSP. I 12X15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
100. På brev med logo HELLY J. HANSEN REGNKLÆDEFABRIK, stp MOSS 8VI15. . . 40
100. På brev med logo Tobaksfabriken Wirginia - Skien, stp SKIEN 26V11.. . . . . . . . . . . 40
100. På brev med logo Østlandske Petroleumscompagni og reklame for
elefant benzin, stp KRISTIANIA -1IX16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
100. På brev med logo fra A/S BRØDERNE LEVER og reklame for Lux vaskemiddel,
stp KRISTIANIA 1IX16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
100. På konvolutt med logo A.Christensen, Christiania. Stp CHRISTIANIA 4VII12. . . . . . 40
100. På brev med logo Tidens Tegn, stp KRISTIANIA 15.XI.16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
100. På brev med logo fra Ths. Offenberg & Co - Skien, stp SKIEN 22II12. . . . . . . . . . . 30
100. På brev med logo fra Gisholt & Co - Skien, stp SKIEN -5IV12. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
100. Reklamekonvolutt fra M.Zadig A/S Kem. Tekn. Fabrik, med 10 øre
stp KRISTIANIA 27.VI.16. Oljeflekk i hj.2 - delvis på merket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
100. Rettvendt enrings HOP 21 II 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
102. Luksusstp SULITJELMA 26IV14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
102. På brev pent stp HONNINGSVAAG 12X20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
99, 102. Postansvisning med 15 øre og 2 x 5 øre stp ØLEN 25VI20.
Beklippet venstre side. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
102 b. Prima postfrisk merke (260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
98, 103. Jubileumsbrevkort sendt Tyskland med 23 øre (?) stp BERGEN 11VII14. . . . . . 40
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
23
Obj
Utrop
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
24
100/03. 10 og 20 øre hengslet. 10 øre flisetg. Hk(80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
104. Klipp med 25 øre fullstp BREIVEGEN 12IX18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
104. Klipp med 25 øre praktstp PRÆSTEBAKKE 7VIII18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
104. Klipp med 25 øre fullstp RINGSAKER AASMARK 26II18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
104. Klipp med 25 øre fullstp VIKSFJORD 12III18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
105. Prima postfrisk merke (475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
105. Uvanlig 7-blokk 30 øre stp RENA 28IX25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
102, 105. Prima stemplede 4-blokker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
107. Prima postfrisk merke (400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
107. 40 øre grønnoliven postfrisk (400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
107. Postfrisk 40 øre grønnoliven. Halv hj.tg. Hk(375). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
107. Postfrisk 40 øre oliven. Ujevn tg høyre side. Hk(375). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
108. Prima postfrisk merke (950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
108. Pen stemplet 6-blokk, HOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
108. Luksusstp SON 28II25 på 50 øre. Diagonal brekk/hj.brekk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
108. Pen 4-blokk 50 øre stp RENA -5 X 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
109 II. Prima postfrisk merke (1200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
110,152,153,154,229. 5 merker med vakre T-stempler i ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
110. 1 kr Haakon 1910 med praktfull T i ring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
113. 5 kr. Haakon postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
110IIb-113. Kronemerker Haakon VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
110-113. Prima postfrisk serie (250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
110-13. Prima serie Haakon 1910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
115. Postfrisk par (300) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
116. Luksusstp VESTRE SAND 5XII14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
114-116. Prima postfrisk serie (500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
114-116. Grunnlovsjubileum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
114-16. Prima serie Eidsvoll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
118. 5 øre posthorn med praktfull T i ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
120. Prima postfrisk merke (400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
121. Prima postfrisk merke (275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
121. 15 øre posthorn blå, postfrisk merke (260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
121. Pen 4-blokk 15 øre svartblå stp RENA 11 I 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
122. Prima postfrisk merke (350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
123. Prima postfrisk merke (220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
124. Prima postfrisk merke (200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
96/124. Plansje med 10 ustp verdier fra 1909-utg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
125. Prima postfrisk merke (900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
125 40 øre Posthorn 1920 prima merke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
110, 126. Følgebrev med 110 øre stp ODDA 26III27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
128. 25 øre løve I litt svakt luksusstemplet Oslo 26.1.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
126-129. Postfrisk serie Løve I, alle med god tagging, 10 og 20 øre også velsentrert . . 750
126-29. Postfrisk serie Løve I, prima tagging, nær lux sentrering (1340+) . . . . . . . . . . . 600
126-29. Løve I. Hengslet serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
126-129. Serie Løve I pent ubrukt (243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
135. 20 øre Pol i postfrisk 10-blokk med hjørnemarginal. Lett flisetagget.
Sjeldent og bra objekt (2200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000
130-136. Polmerker, velsentrerte og med feilfri tagging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
130-136. Postfrisk serie Polmerker, meget god tagging (965+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
130-136. Postfrisk serie Polmerker, god tagging (1055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
130-36. Pen serie Polmerker med et stp. Hk(835). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
130-36. Kpl rundstp serie Polmerker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
131-36. Polmerker. Flere med kun antydning til hng spor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
130-36. Serie Polmerker. 5, 10 og 25 øre stp. 2 og 25 øre flisetg. Hk(655). . . . . . . . . . 200
130-36 Serie Polmerker letthengselt. pen ubrukt serie (505) GOD TAGGING . . . . . . . 200
130-36. Pen, letthng serie Polmerker. Hk(505). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
137-140. pen postfrisk serie Svalbard (475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
137-140. Svalbard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
Utrop
137-40. Svalbard. Postfrisk serie. Hk(430). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
137-40. Rundstp serie Svalbard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
137-40. Svalbard. Kpl serie med et rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
137-40. Svalbard. Hengslet serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
141. 10 øre løve I med lux T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
141. 10 øre løve I med lux T i ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
141 x 2. På brev med logo Staalberg Limited, maskinstp OSLO Br. 18.5.37. . . . . . . . . . 30
143. 15 øre løve I med praktfull T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
144. Prima postfrisk merke (800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
144. 20 øre fiolett løve I med lux T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Fra skib - lilla stp på brev til Oslo med Nk 144 maskinstp OSLO Br 27VII27. . . . . . . . . . 75
111, 144 x 3. Følgebrev for pakke (4,2 kg) med 210 øre stp SANDNES -1VIII27. . . . . . . 60
144. Letthng 20 øre fiolett Løve II. Hk(160). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
145. 20 øre rød løve I med lux T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
145. På 2 brev stp GULSKOGEN 1933-35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
145. Praktstp ORRE 25IX29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
145. Lux MOELV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
145. Luksusstp GAUSDAL HØIFJELLSSANATORIUM 17II34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
145. På brev med logo A/S NORSK GLASSVERK, stp MAGNOR 4VI37. . . . . . . . . . . . . 30
145. Klipp med 20 øre praktstp BREIM 30 4 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
147. Luksusstp KOLBOTN 21IX33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
141/48. Luftpostbrev (vinduskonv.) til Europa, med 40 øre maskinstp OSLO
Br. -9XII31. Rødt transittstp Hamburg Flughafen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1582 149. 35 øre olivenbrun prima postfrisk (2750) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400
1583 149 LUX st. GJØLANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1584 151. Prima postfrisk merke (200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1585 152. 40 øre grå løve I med lux T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1586 152. 40 øre grå løve I med lux T i ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1587 152. 40 øre løve, prakt STRANDEBARM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1588 153. Luksusstp SOLUMSMOEN 23XII36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1589 154. 60 øre løve I med lux T i ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1590 154. Luksusstp SAND 16VIII29. Flisetg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1591 141-154. Løve II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000
141-154. Prima postfriskk serie Løve II inkl. velsentrert 35 øre brun (4327) . . . . . . . . 1 750
1592 1593 141/154 Serie Løve II (minus 144, 149) meget velsentrerte merker
for utgaven (830++) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
1594 / 141-54. Løve II. Kpl pen serie, de fleste hengslet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
1595 141-154. 10 verdier fra løve II-serien, alle prima postfriske (410) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1596 155 I. Prima rundstemplet fireblokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1597 155 I. Velsentrert Luftpost I. Hk(110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1598 155 I. Pent merke. Hk(110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1599 155 II, 212, 253. Luftpost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1600 155 II. Prima velsentrert postfrisk merke (160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1601 155 II. Prima Luftpost med klar ramme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1602 156-58. Løveprovisorier. Hengslet serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1603 156-158 Serie Løveprovisorier i luksus kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1604 156-58. Løveprovisorier. Postfrisk serie, 157 er prima. (450). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
1605 159-162 Serle Ibsen luksus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
1606 159-62. Prima serie Ibsen. 15 øre noe mot venstre, resten uvanlig pene. HK(645). . . . 250
1607 159-162. Ibsen, prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1608 159-162. Komplett postfrisk serie ibsen (450) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1609 159-162. Postfrisk serie Ibsen, god tagging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1610 / 159-62. Ibsen. 3 merker xx, 30 øre x. Hk(355). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1611 159-162. Ibsen i prima stemplet serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1612 159-62. Rundst. serie Ibsen. Hk(87). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1613 168 b. Rek brev med 40 øre pent stp VALEN i SUNNHORDLAND 24III30.
Bak 2 flotte lakksegl fra samme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1614 168 a. Prima 40 øre Provisorie med arkmarg. Hk(170). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
25
Obj
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
Utrop
/
170. Prakt ministp NIDAROS P.P. 19-12-30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
163-71. Portoprovisorier. Kpl serie med et rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
163-71. Portoprovisorier. Letthengslet serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
163-71. Portoprovisorier. Kpl serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
163-71. Portoprovisorier. Kpl serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
163-171. Prima postfrisk serie portoprov, vanligste nyanser (495) . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
163-71. Prima serie Portoprovisorier komplett i hovednummer. Hk(480). . . . . . . . . . . . . 200
163-71. Portoprovisorier. Pen serie. Hk(465). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
163-71. Kpl serie Portoprovisorier. 3 merker med hengselspor. Hk(405). . . . . . . . . . . . . 150
163-71. Kpl serie Portoprovisorier i normalkvalitet. Hk(212). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
172-175. Abel, prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
172-75. Prima postfrisk serie Abel (320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
176. Postfrisk, sentrert ned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
179 20 øre Hellig Olav luksus OSLO 16 X 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
177-180. Prima postfrisk serie Hellig Olav (550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
182, var.1 - busk på platået. Lettstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
182. Rettvendt fullstp NORDKAPP 16-7-32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
181-82. Nordkapp I. 15 og 20 øre med hj.stp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
181-82. Nordkapp I. 15 og 20 øre med små hengselspor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
183. 30 øre Nordkapp. Meget pent letthengslet merke.
Medf. def. 20 øre og pent st. 15 øre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
1635 181-183. Nordkapp I, prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
1636 181-83. Prima postfrisk serie Nordkapp I (1800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
1637 / 181-83. Nordkapp I. 30 øre med lite hng-spor, resten prima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
1638 181-83. Nordkapp I. 20 og 30 øre praktstp RENA 23IV35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
1639 / 181-83. Nordkapp I. 20 og 30 øre letthengslet. Hk(1000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
1640 184. Prima postfrisk Radium (375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1641 184, var.1. Sky til venstre for N. Rettvendt fullstp MOSS 15 9 1938. . . . . . . . . . . . . . . . 100
1642 184. Radium på brev til Bergen maskinstp HAUGESUND 22V31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1643 184. Radium. Rettvendt fullstp BRATSBERGBANEN A 15 3 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1644 185-188. Ibsen, prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1645 185-188. Postfrisk serie Bjørnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1646 / 185-88. Bjørnson. 10 øre letthng, resten prima. Hk(155). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1647 185-88. Bjørnson. Prakt/fullstp serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1648 189-192. Holberg, prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
1649 189-192. Prima postfrisk serie Holberg (550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
1650 189-92. Prima postfrisk serie Holberg (502) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1651 189-92. Pen serie Holberg. Hk(114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1652 195 på pent brev st. Oslo 18-2-36 sendt til Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1653 184, 187, 196. 3 merker med prakt/lux reisende stempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1654 193-96. Nansen I. Kpl serie vakkert stp, inkl 15 øre lux FOTLANDSVÅG. . . . . . . . . . . . 150
1655 193-96. Nansen I. Serie lett rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1656 193-96. Nansen I. Serie lett rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1657 193-96. Nansen I. Kpl serie lett rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1658 193-96. Nansen I. Kpl serie lett rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1659 193-96. Nansen I. Kpl serie lett rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1660 193-96. Nansen I. Serie med små hengselspor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1661 193-96. Nansen I. Letthng serie. Hk(170). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1662 193-196. Nansen I, prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1663 193-196. Prima postfrisk serie Nansen I (325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
1664 193-96. Nansen I. Kpl serie med et hjørnestp. Hk(235). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
1665 193-96. Lettstp serie Nansen I. Hk(235). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
De fleste objekter er avbildet
på internett!
26
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
193-96. Serie Nansen I med et lett rundstp. Hk(235). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
193-96. Serie Nansen I. Hk(170). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
193-96. Serie Nansen I med svakt hengselspor. Hk(170). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
201. 7 øre på trykksak med logo DET NORSKE GARANTI SELSKAB,
stp OSLO SOLLI 17XII37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
201. På brev med logo FISCHER & TUNOLD A/S, OSLO - stp OSLO Br. 30.9.40. . . . . . 30
205. Luksusstp OSEN 11 2 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
205. Luksusstp OSEN 2 4 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
205. Praktstp OSEN 18 5 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
205. På brev med logo SIGURD BJØRNSTAD - OSLO, stp OSLO -1.10.40. . . . . . . . . . 30
209. Luksusstp SJØLISAND 19VI39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
209-10. Prima 40 og 50 øre Løve 1937. Hk(180). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
200/210. Lot 5 merker med prakt/luxstp; 5 øre SARPSBORG, 15 øre OSLO Br,
20 øre TRONDHEIM, 30 øre KRISTIANSAND S, 50 øre GRIMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
197-211. Komplett serie Posthorn og Løve III med vm, begge nyanser av 15 øre . . . . . 400
197-211. Prima postfrisk serie Posthorn og løve m. vm. billigste nyanser (765) . . . . . . 275
197-211. Letthng serie Posthorn/Løve 1937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
215. Rettvendt fullstp ELVERUM 23 6 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
213-215. Tidsriktige stempler med synlig årstall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
213-16. Haakon Kronemerker. Serie med et ekte rundstp. Hk(502). . . . . . . . . . . . . . . . 200
213-16. Kronemerker Haakon lett rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
213-16. Prima postfrisk serie Haakon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
213-216. Kronemerker Haakon VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
213-16. Haakon Krone 1938 med et lett hengselspor. Hk(150). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
218. Praktstp TRONDHEIM-KIRKENES B 11 5 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
218. På reklamebrev med logo NORSK SPARE-SELSKAP og reklame for DOVRE. . . . 40
218. På brev med logo P.MEIDELL, stp OSLO Br. 14 8 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
217-19. Turistmerker med vannmerke (210) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
221 x. Prima 20 øre på gullig papir. Hk(290). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
220-222. Turistmerker II, 20 øre er med tykt gult papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
217-222y. Kpl sett Turistmrk I-II-III med vakre stp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
223-24. Lettst. Nordkapp II. Hk(250). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
223-24. Nordkapp II på klipp vakkert stp NORDKAPP 15-7-39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
223-24. Prima postfrisk serie Nordkapp II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
223-24. Nordkapp II med lett hj.stp 1958. Hk(250). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
223-224. Nordkapp II, prima postfrisk serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
223-24. Nordkapp II. Ustp serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
225-28. Kpl serie Maud på brev stp OSLO 30-9-40, som var siste lovlige stp-dato. . . . 150
225-28. Kpl serie Maud rettvendt fullstp. 3 mrk med KONGSVINGERB.
POSTEXP. 9IV40. NB! DATO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
225-28. Kpl serie Maud rettvendt maskinstp, dvs ekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
225-28. Kpl serie Maud lett bruksstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
225-28. Alle tidsriktig stemplet med synlig dato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
225-28. Serie Maud. 2 med maskinst, 2 med dato. (350). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
225-228. Dronning Maud, prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
225-28. Prima postfrisk serie Maud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
225-228. Postfrisk serie maud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
229. Rettvendt lilla fullstp NAUSTDAL i NORDFJORD -9II46. 3 korte tg nederst. . . . . . . 50
229. Luxstp SALTRØD -7XI43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
229-232. Prima postfrisk serie Kronemerker løve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
229-32. Prima serie Løve krone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
229-232. Postfrisek kronemerker løve (215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
233-36. Prima postfrisk serie Nansen II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
233-236. Nansen II, prima postfrisk serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
233-36. Lettstp serie Nansen II. Hk(100). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
241. Kort med 7 øre klart fullstp EYDEHAMN 21XII45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
242. På klipp praktstp VÅGAHOLMEN -7-10-50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
245 Luksus KRONE Posthorn BERDENS ENDE 1 tg splitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
27
Obj
1721
1722
1723
1724
1725
1726
Utrop
246. Reklamekonvolutt fra LANDBRUK, med 20 øre maskinstp OSLO Br 17.10.40. . . . . 40
246 I/II. Prima 20 øre Løve i begge utgaver. Hk(91). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
246. På brev med logo og reklame for NORSKE LIV, stp MAGNOR 11III40. . . . . . . . . . . 30
246. På brev med logo A/S Schlytter, stp OSLO Br. -9.10.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
246. På brev med logo fra A/S Schlytter, stp OSLO Br. 14.10.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
237-52. Albumark med Posthorn/Løve 1940. Mange prakt/lux, inkl FISKÅBYGD,
KJØLLEFJORD og KVAMMEN I SUNNFJORD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1727 237-52. Posthorn/Løve uten vm. Kpl prima serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1728 237-252. Posthorn og løve 1940/41 ( mangler 245c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1729 255-58. Prima serie Redningsselskapet. Hk(101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1730 255-58. Prima serie Redningsselskapet. Hk(101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1731 258. Redning postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1732 255-58 prima postfrisk serie Redningselskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1733 255-258. Prima postfrisk serie Redning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1734 255-58. Prima serie Redningsselskapet. Hk(101). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1735 255-258. Redningsselspaket 50 år, prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1736 259. Legion hengslet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1737 260 universitet pent stemplet på brevstykke (475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1738 260. Universitetet på klipp med del av 1.dags stp. Hk(475). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1739 260. Universitetet hengslet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1740 263. V-merke. 3 øre med vm og lett maskinstp. Hk(175). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1741 266. Prima 10 øre V med vm. Hk(100). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1742 266. Prima 10 øre V med vm. Hk(100). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1743 272. 50 øre V med vm, prima merke med attest FCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000
1744 261-73. Kpl serie V-merker m/vm, inkl begge 15 øre. De fleste med dato e.l. 50 øre
lett rundstp. uten dato men med tydelig Vm.I, st.2. Hk(7065). . . . . . . . . . . . . . . . 2 000
1745 261-73. Kpl serie V-merker med vm (ikke 50 øre) med ekte stempler. Hk(935). . . . . . . 325
1746 261/73. Serie V-mrk m/vm. Begge 15 øre, mangler 50 øre. 3 øre minus tg. . . . . . . . . . 300
1747 261/73. Lot 16 x V-mrk m/Vm. Bl.a 10 øre maskinst. Hk(712). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1748 261-273. V-merker med vannmerke (mangler 50 øre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1749 261-273. Postfrisk serie V med vm. unntatt 50 øre (385) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1750 279 10 øre V luksus OSLO 22-10-41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1751 282. LUX SOGNDAL I SOGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1752 274-89. Overkpl serie 1-100 øre V-merker u/Vm. I alt 29 merker, inkl 4 x 3 øre. Hk(761). . . . . . . . . . 275
291. Prima 2 kr V. Hk(200). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1753 1754 274-92. Kpl serie V-merker u/vm. Alle ekte stp og de fleste med klar dato. Hk(2083). . . 850
1755 289-92. Krone V-merker med dato/ekte stp. Hk(1525). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
1756 274-292. V-merker uten vannmerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
1757 289-292. Postfriske kronemerker med V-overtrykk (555) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1758 / 274-92. Kpl serie V-merker u/vm. 8 merker med hengselspor, men 5 kr prima. Hk(770). . . . . . . . 200
1759 289-92. Prima sett Krone V-merker. 5 kr med lav hj.tagg. Hk(550). . . . . . . . . . . . . . . . . 175
1760 274-93. Prima serie V-merker uten Vm. Hk(780). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
1761 294. Prakt ministp SULITJ. 31X42. Uvanlig stp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1762 294. Luxstp FØRLAND 30XII41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1763 296 20 øre Snorre prakt SKREIA 21 IX 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1764 294-299. Prima postfrisk serie Snorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1765 294-99. Prima serie Snorre. Hk(80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1766 294-299. Snorre Sturlason postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1767 305. Prima postfrisk serie Nordraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1768 302-305. Nordraak postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1769 306. Rikstinget 1942, på uadr konvolutt st. OSLO xx 1.12.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1770 300-301, 306. Postfriske Quisling-merker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1771 300, 301, 306. Quisling, Rikstinget postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1772 300-10. (Komplett årgang) 1942. Hk(253). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
1773 311-313. Prima postfrisk serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1774 318. Rettvendt fullstp KOPPANG 31III44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1775 319-21. Landshjelp I. Serie med del av FD-stp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1776 319-321. Prima postfrisk serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
28
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
1777
1778
1779
1780
1781
Utrop
322-24.
326-29.
326-29.
326-29.
322-29.
Krigsforlis. Bruksstp serie med dato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Landshjelp II med rettvendte fullstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Landshjelp II. Bruksstp serie, 2 med dato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Landshjelp II. Bruksstp serie, 2 med dato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
to postfriske serier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Utgavene fra 1945
1782 342. Røde kors på brev stp OSLO Br. -7.1.46. Inneholder et ark med en presset
blomst fra året før. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1783 350. Luksus ÅSKOLLEN 19-12-56 på 2 kr Haakon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1784 350. Luksusstp ÅSKOLLEN 20-6-57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1785 350. Luksusstp GOL 14-1-50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1786 350. Praktstp LURVIK PÅ NORDMØRE 17 1 49. Liten rift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1787 350. Praktstp DJUPDAL 30IV56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1788 350. Luksusstp STAVANGER -6.3.58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1789 350. Praktstp EFTELØT 28 12 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1790 350. Rettvendt fullstp HEDENSTAD 17-11-51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1791 350. Praktstp KONGSBERG 22 3 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1792 350-353. Haakon kronemerker postfriske (720) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
1793 350-53. Kpl serie Haakon Kronemerker med hngs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1794 350-53. Serie Haakon Kronemerker med et fullstp, inkl RØDBERG og STORFOSNA. . . 25
1795 242, 355. På klipp vakkert stp 2 slag VÅGAHOLMEN -7-10-50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1796 357. Postfrisk 55 øre Løve. Et par halve tg. Hk(300). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1797 / 354-58. Løve dyptrykk. 30 og 55 øre prima. (750). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1798 354-358. Prima postfrisk serie Løve dyptrykk (805) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
1799 354-358. Løve dyptrykk, nye farger og verdier 1946/49, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
1800 / 354-58. Løve dyptrykk. Prima 25 øre, resten letthengslet. Hk(750). . . . . . . . . . . . . . . . . 125
1801 360. Praktstp YGRE 10-2-48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1802 362. Luksus ÅMLI 26 I 48 på 25 øre Postjubileum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1803 362. Rettvendt fullstp KONGSHAMN I AUST-AGDER 30-9-47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1804 362. 25 øre Postjubileum praktstp MISJE 29-1-48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1805 364. Rettvendt fullstp ÅLESUND 26 1 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1806 365. Praktstp OSLO 21-2-48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1807 365. Lettstp var.1 - H i hatten, Nk(60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1808 367. Praktstp SØRSDAL -3 7.47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1809 367. Praktstp SPERREBOTN 27-12-47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1810 359-69. Prima serie Postjubileum. Hk(282). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
1811 359-69. Prima serie Postjubileum. Hk(282). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1812 367,68 og 69 på vakkert ILBUD EXPRES brev st. LARVIK 27-6-47 sendt til Danmark . 150
359-369. Postjubileum, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
1813 1814 359-369. Prima postfrisk serie Postjub. (291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1815 371 på brev st. SKOTFOSS 26-8-47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1816 371. Haakon VII på maskinstp FDC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1817 386 25 øre Poliomyelitt prakt OSLO 10-1-51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1818 386-87. Prima Poliomyelitt. Hk(80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1819 386-387. Poliyomyelitt, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1820 386-87. Prima postfrisk serie Polio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1821 393. Brev fra DE-NO-FIL 1951 med spesialstp NORDISK FRIMERKE-UTSTILLING
2.9.1951. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1822 396 på vakkert brev LUX st. OSLO 13-12-52 sendt til Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1823 402. Postfrisk 60 øre Haakon. Et par lave tg. Hk(125). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hos oss kan du se de fleste objekter på internett. Der kan du også by direkte.
Vi tar gjerne innleveringer til vår neste auksjon.
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: sa[email protected]
29
Obj
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
Utrop
407-09. Prima serie OL 1952. Hk(150). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
407-09. OL 1952. Kpl serie med bruksstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
407-409. Olympiske Vinterleker 1952, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
415. Prima 20 øre Nordkapp IV. Hk(110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
415-417. Nordkapp IV, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
415-17. Prima postfrisk serie Nordkapp IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
414-18. Prima sett merker fra 1953, inkl Nordkapp IV. Hk(396). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
420. 30 øre NSB med luksus Oslo 12.7.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
420 30 øre luksus OSLO 4-7-54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
393-403. Øremerker kong Haakon 1950/52, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
428-430. NORWEX, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
428-430. Prima postfrisk serie Norwex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
393/438. Prima komplette serier Haakon øremerker. Hk(901). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
431-438. Øremerker kong Haakon 1955/57, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
443 på brev stpl. ISRAEL - UTSTILLINGEN 22-6-57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
445-47. Nordkapp V. Lett bruksstp serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
445-447. Nordkapp V, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
445-447. Prima postfrisk serie Nordkapp V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
460 på vakkert brev LUX st. KRISTIANSAND S 1-10-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
460 på brev st. OSLO - KRISTIANSAND S sendt til Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
460 på brev LUX st. KRISTIANSAND S 2-4-62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
460 på brev st. ØSTFOLDBANEN V.L. 16-3-59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
462, LUX STORSLETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
453-468.Prima postfrisk serie Olav øremerker (477) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
453-468. Øremerker Olav V 1958/62, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
453-68. Prima serie Olav øremerker. Hk(464). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
469. Luksus HOKKSUND 14 9 61 på 1 kr Olav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
469. Luksus EGGEDAL 8 4 65 på 1 kr Olav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
469. Praktstp TUVSBAKKEN -5-4-65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
469, LUX LAKSELV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
469. Luksusstp SNARUM -6-4-62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
469. Praktstp FLÅ 15-9-60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
471. Luksusstp EIDET I VESTERÅLEN 28III68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
471. Luksusstp USTAOSET 14-9-62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
471, LUX PARADIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
471. Praktstp PRESTFOSS 10 7 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
469-473. Prima postfrisk serie Olav kronemerker (657) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
469-473. Kronemerker Olav V, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
479 på brev stpl. Første ordinære Caravelle fra Fornebu 1-6-62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
479-480. Blomster I, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
479-80. Prima postfrisk serie Blomster I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
483-484. Flyktningehjelp, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
487 45 øre Skib luksus SÆLE. meget vakkert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
479-90. Prima sett merker 1960. Hk(357). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
479-90. Kpl. sett merker fra 1960. Alle lettstp, bortsett fra Flyktning som
er ubrukt. Hk(333). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
1869 492-95. Prima postfrisk serie Idrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1870 491-505. Prima sett merker 1961. Hk(114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1871 511. Prakt/lux GARDERMOEN FELTPOST 17-10-62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1872 513-529. Bruksmerker ståltrykk - vanlig papir, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1873 530, LUX BODØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1874 534. LUX ELVERUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1875 536, LUX GUDDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1876 530-48. Prima sett merker 1963. Hk(159). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1877 631/45. Kronemerker Olav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1878 650. 60 øre Naturvernår lux-stemplet Sandefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1879 677. 40 øre Eventyr 1 med lux stempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1880 731. Lagabøter med lux Asker 2.10.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
30
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
Utrop
750. 1,40 kr Arkitekturvern med lux Oslo 9.7.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
776, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
780, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
766-84. Prima sett merker 1976, inkl par Norsk Natur. Hk(154). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
817, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
839, LUX NARVIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
887, LUX BERGEN BKO. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
896, LUX FREDRIKSTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
910, Svak LUX HOLMESTRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
913-914. Lux ÅFARNES, VORMEDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
926, LUX NESSANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
935, Prakt/lux MORVIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
958. 250 øre Holberg luksusstemplet Oslo 26.7.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
959. 250 øre Ukepresse luksusstemplet Oslo 26.7.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
960. 350 øre Ukepresse luksusstemplet Oslo 26.7.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
961. 750 øre Parlamentarisme luksusstemplet Oslo 26.7.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1009, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1010, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1044, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1061/62 LUX TRONDHEIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1064, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1067, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1068, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1080, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1086. 3,20 kr norsk svane med luksus Oslo Sentrum 20.06.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1088, 1089. Lux ELVERUM, BEKKESTUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1093 LUX DOKKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1094, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1097, LUX BOGERUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1097, LUX ODNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1114. Lux KLØFTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1148, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1154, LUX SVENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1154, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1155, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1165, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1173, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1174, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1175, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1174-75. Lux MOSBY, BØ I TELEMARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1176, LUX RØDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1176, LUX VIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1176, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1177, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1178, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1180 par LUX st. BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1183, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1191, LUX SJØVEGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1190-91. Lux særstempel 9930 NEIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1193, LUX EIKSMARKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1192, 1193. Lux SARPSBORG, RØKLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1192, 1193. Lux NORDFJORDEID, SLEMDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1194, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1194, LUX ASKIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1195 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1202, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1201-02. Lux HJELLE, ALVARHEIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1203, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
31
Obj
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
32
Utrop
1208, Svak LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1218, LX DOMBÅS C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1223/23 par (Hs8-NP) Skogsbær prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1223-24. Par lux VÅGSBYGD KRISTIANSAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1230, LUX HERAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1233, LUX NESBYEN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1234, LUX NESBYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1234-35. Lux VØYENENGA, SØRVIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1242. Lux HEBEKK A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1253-54. Lux OPPDAL, AULI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1255 LUX RØYSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1255-56. Lux HOSPITALSLØKKAN, BODØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1260, LUX SKULESTADMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1260 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1260-61. Lux BERGEN POSTTERMINAL, MOSBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1275, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1289-90. Lux DRAGVOLL, ORKANGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1291, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1293, LUX FINNSNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1293 LUX KIRKENES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1293, 94. Lux RØKLAND, JENSVOLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1298. Lux NORWEX 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1299, LUX NESBYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1304, LUX NORHEIMSUND A, h. mrk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1306. LUX KLEPPESTØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1316/17x Juleposten 1997 Vanlig papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1318, LUX BIRI D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1320 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1325, LUX SÆVAREID LP B, BIRKELANDSOSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1324, 25. Lux RØYSE, GRANVIN B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1327. LUX BRYNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1327, LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1332 St LUX Bøler A Oslo midt på paret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1336 LUX KRISTIANDSAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1349. Lux MOSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1349 LUX KJERRGÅRDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1350/51 Fisk og redskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1359 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1361 LUX NESBYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1362. LUX TORSHOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1387 LUX ÅSANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1420 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1424 Aktiv Fritid 4,50 kr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1427 Aktiv Fritid 7 kr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1428 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1434 LUX SANDEFJORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1436 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1467 Norske eventyr III 5,50 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1468 Norske eventyr III 9 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1469 LUX st. FURUSET - OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1472 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1489 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1498 Norske eventyr IV 5,50 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1499 Norske eventyr IV 9 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1511 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1515 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1523/24 Oss menesker imellom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1526 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1527 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1528 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1532 Europa XXVII - Turisme 6 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1533 Europa XXVII - Turisme 7,50 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1534 Europa XXVII - Turisme 9,50 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1539 blokk 26 LUX BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1566 Ferie og fritid 6 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1567 Ferie og fritid 9,50 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1568 Ferie og fritid 10,50 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LB.1. Lykkebrevet i 2 deler serie B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
/
Tm.12. Prima 10 øre Off. Sak I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Tm.12. Brev med 10 øre maskinstp BERGEN -4XII35. Logo Militærsak etc. . . . . . . . . . . 25
Tm.14. Prima 20 øre Off. Sak I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Tm.9-20. Kpl serie Off.Sak I med et rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tm.9-20. Kpl serie Off.Sak I med et rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tjenestemerker 9-20 (unntatt nr.14), postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200
Tm.26. Luksusstp TRONDHEIM -8-8-39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TM 26 35 øre vakker BERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TM 27 prakt st. OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tm.21-28. Serie Off.Sak II pent stp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Tm.21-28. Serie Off.Sak II med et rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tm.21-28. Off.sak II. Serie med et rundstp, inkl 2 prakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tjenestemerker 21-28, postfrisk. Lim på forsiden på nr. 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Tm.34. Luksusstp TØNSBERG 19 10 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tjenestemerker 29-39, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Tjenestemerker 40-47, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tm.48/58. Solkors i bruksstp serie. Mangler bare 40 øre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
TM 48-58. Ustp. serie Solkors. De fleste med hengsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tm.61. Luksusstp ØYGÅRDSGREND 30 V 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tjenestemerker 59-66, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tm.67. Luksusstp HOMMELVIK 12-4-50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tm.63, 67. Rek.brev med 55 øre stp ÅNDALSNES 27-7-49.
Logo fra Lensmannen i Romsdal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tm.70. Brev med 30 øre maskinstp HORTEN 4/9-1955.
Logo MARINENS NAVIGASJONSVESEN (M.N.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tjenestemerker 68-74, O.S. postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tm.77. Brev med 15 øre maskinstp OSLO Br.30.5.56. Logo OSLO KOMMUNE
TANNPLEIEN + linjestp Huseby skoles tannklinikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tj. 75, 78, 79. Lux VEIDNESKLUBBEN, OSLO, VANSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tm.82. Luksusstp BØMLO 14III57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tm.85. Praktstp GARDERMOEN FELTPOST 13-11-59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TM 87, LUX DRAMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tj. 85, 86, 87. Lux TØNSBERG, HARSTAD, ÅLESUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tj. 89. Lux HAMMERFEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tj. 88, 89. Lux KRISTIANSUND N, HALDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tm.90. Luksusstp TJONGSFJORDEN 13-1-70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TM 90 65 øre luksus KONGSBERG 22.4.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tjenestemerker 75-97, OFF.SAK I - vanlig papir, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Tj. 113. Lux JESSHEIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tjenestemerker 98-117, OFF.SAK II - fosforescerende papir, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . 200
TM 129 a, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TM 129 a, LUX OSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
TM 131 kr 1,50 luksus SKJEBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tm.117-37. Kpl serie Off. Sak III med et stp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tjenestemerker 117-137, OFF.SAK III - Offset, forsforescerende papir, postfrisk . . . . . . 200
Tjenestemerker
2029 2030 2031 2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
33
Obj
Utrop
Portomerker/returmerker/Essays
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
Pm.2. Praktstp TROMSØ 6XII93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Pm.4x. Lot 4 stk rundstp 20 øre i pen normalkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Pm.4x. Lot 4 stk rundstp 20 øre i pen normalkval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Pm.4x. Lot 2 stk rundstp 20 øre i pen kval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Pm.1-5. Serie Portomrk Central med et rundstp. 20 øre -tg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Pm.5y. Pent par med 2 x ministp Kra P.P.I. 28XI21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Pm.6y. Grovtg 20 øre Central fullstp TRONDHJEM 26XI97. God tg. . . . . . . . . . . . . . . . 200
Portomerke 5 X, 8-12 i billigste nyanser. Prima postfriske (1080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Portomerke nr. 13a, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PM 13 a+b i prima postfriske fireblokker (1220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Portomerke nr.14, postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Pm.13-18. Serie å betale med et rundstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Portomerker å betale, prima postfrisk serie i billigste nyanser (2240) . . . . . . . . . . . . . . . 900
R 2y. Som uindløst, pent letthengslet merke (750) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
5 øre rød Akershus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
FDC
2064 185-88. Bjørnson. Kpl serie rettvendt fullstp FREDRIKSTAD -8XII32 = første dag.
På brevstykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
225-26. Kort fra Karl Johansgt.17, med 10 og 15 øre Maud med FD-stp. . . . . . . . . . . . . 75
233-36. Nansen II på vakkert FDC stp LILLEHAMMER 21-10-40. . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
FDC Blomster stp. OSLO 12-1-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7-4-60 Flyktningehjelp (140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5-8-63 Ivar Aasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
14-9-53 Europa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
31-10-64 folkehøgskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1-4-65 Fjernmeldingsunion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4-6-65 Røde Kors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
25-9-65 Europa V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
25-10-65 Harmonien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
29-11-65 Rondane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8-2-66 VM på ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
14-6-66 Norges Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
30-7-66 Johan Sverdrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
26-9-66 Europa VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
16-1-67 EFTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
16-02-67 Militær utdanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2-8-67 Johanne Dybwad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
26-9-67 Santalmisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8-9-69 Vigeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
10-10-69 Folketelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
26-11-69 Dronning Maud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
16-3-70 70, 80, 90 øre ståltrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
23-6-70 Bergen 900 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
17-11-70 Fysisk fostring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FDC, 6 stk 1960-61. Noen lette blyantnot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2092 2093 604 = jernbane Reinsvoll-Skreia på Nk 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
421 = SAMVIRKEGÅRDEN. Omvendt fullstp på Nk 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
Diverse stempler Reisende m.m
De fleste objekter er avbildet
på internett!
34
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118 2119 2120 2121 2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135 2136
2137
2138
2139
2140 2141 2142 2143 62. 10 øre rettvendt fullstp 129 (t.1) = D/S Jotunheim. Liten rift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
BORKENES -3 7 42. Vakkert hjelpestp på klipp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
HALSNØY KLOSTER 16IX63. Klart hjelpestp på klipp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
YTRE ÅLVIK 27IV46. Luksus avtrykk av hjelpestp på klipp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ÅS 31 7 43. Vakkert hjelpestp på klipp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
KPH SVANÅSEN. Rettvendt fullstp på Nk.145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Nota sendt som brev med Dampskibet Viken fra Kiel til Christiania 27 mai 1859. . . . . . 200
BERGENSBANEN B, C 1929-30. På 2 brev med Løve II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
BERGENSBANEN F 15V30. På brev med Nk 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
BERGENSBANEN D, 13.11.51, torings på brev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BERGENSBANENS POSTEKSP. A 17XII26 - på kort med Nk 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BREVIK-KR-SAND-S A 6VI05 - på kort (Sørfjorden i Hardanger) til
Tyskland med skadd Nk 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BREVIK-KRISTIANSAND_S D 2X10 - på kort med Nk 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA I 10V22 - på brev til Danmark med Nk 122. . . . . . . . 50
BUREAU REEXP. DE CHRISTIANIA 14IX87 - på Bk.30 II sendt Danmark. . . . . . . . . . . . 50
BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA II 11IX22 - på brev til Danmark med Nk 122. . . . . . 50
BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA II 14VI22 - på brev til Danmark med par Nk 100. . . . 50
BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA 9VII22 - på brev til Danmark 4 x Nk 118. . . . . . . . . . 50
BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA III -2X22 - på brev til Danmark med Nk 122. . . . . . . 50
BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA II 26X22 - på brev til Danmark med Nk 122. . . . . . . 50
BUREAU AMB.OSLO-ED 21IV28 - på 20 øres kortbrev til Sverige. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA 25V22 - på brev til Danmark med par Nk 120. . . . . . 40
BUREAU REEXP. DE CHRISTIANIA 12V87 - på Bk.30 II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA IV -2VII22 - tungt stp på brev til
Danmark med par Nk 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA 12XI06 - på kort med Nk 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BUREAU DE MER (BERGEN-NEWCASTLE) 18XII16 - på kort til
England med Nk 100. Svakt stp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CHR.A-BERGEN E 24VII05 - på brev til FINLAND med Nk 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
CHRISTIAN RADICH - 3 Paquebot brev med Nk 516 og 699 maskinstp
MONTREAL QUEBEC 14IX76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
CHR.A-BERGEN D 30XII14 - på kort med Nk 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
CHR.A-BERGEN F 22XII12 - på kort med Nk 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
CHR.A-BERGEN E 24XII13 - på kort med Nk 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
CHR.A-BERGEN D 29XII18 - på kort med Nk 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
CHR.A-BERGEN E 22XII15 - på kort med Nk 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DOVREBANEN B, M, N 1934-44. På 3 brev med Løvemerker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
DOVREBANEN (SL) litra K, L, M, N, bra avtrykk på 4 forsendelser 1927-29 . . . . . . . . 150
DOVREBANEN S. A -8XI33. På brev med Nk 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
FÆMUND II - motivstp på brev med Nk 882. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HAMAR-RØROS T-302 - på 2 kort + helsak 1946-50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HARDANGER-SUNNHORDLAND I 21XII44 - ujevnt stp på brev med Nk 246. . . . . . . . 40
HARDANGERS POSTEXP. -2IV98 - ujevnt stp på Bk.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HORTEN-KRISTIANIA-HORTEN-ARENDAL-KRISTIANSAND S. 12/7-1920-1980.
På brev med Nk 835. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
HØLANDSBANENS POSTEKSP. 27 4 53 - vakkert stp på
Hoover garantikort med Nk 389. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
HØLANDSBANENS POSTEKSP. 9 9 52 - klart stp på Hoover garantikort med par Nk 388. . . . . . . 90
JÆDERBANERNES POSTEKSP. 2XI17 - ujevnt stp på kort med Nk 99. . . . . . . . . . . . . 30
KONGSVINGERB.POSTEXP. D -1XI10. På brevkort til Stockholm. Mottaksstp. . . . . . . . 75
KØBENHAVN-TOKIO VIA NORDPOLEN 24.FEB.1957. Lot 2 reklamekonvolutter
sendt med 1.rutefly og returnert 26.2.57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
LEVANGERBANENS POSTEKSP. B -6IV16. På brevkort oppfrankert med
Nk 99 til Paris via England. Mottaksstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LEVANGERBANEN C 7.VI.28 på pent brev med Nk 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LEVANGERBANENS P.EKSP. 7.IX.11på kort med Nk 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
LEVANGERBANENS POSTEKSP. B 3.3.14 på kort med Nk 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
35
Obj
Utrop
2144 2145 2146 2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
LOFOTEN OG VESTERAALENS PXP. B 16XII96 - vakkert stp på brev med Nk 68. . . . 75
LOFOTEN OG VESTERÅLEN A 17XII56 - på kort med Nk 392. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MERAKERBANENS POSTEXP. 24V00. På brevkort til Gellivare transittstp
PKXP.No53 24/5-1900 + mottaksstp GELLIVARE 26/5-1900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
MIDTRE HELGELANDS POSTEKSP C 20II09 - på kort med Nk 74-75. . . . . . . . . . . . . . 75
NORDLANDS POSTEXP. H, U 1923-32. På 2 brev/kort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
NORDLANDS POSTEXP. C, E, H og I 1903-31 - på 4 kort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NORDBANERNES PEKSP.I K 23II14. På brevkort til Kjøbenhavn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
NORDBANERNES POSTEXP.II 12IX02 - på brev til FINLAND med par Nk 77 II. . . . . . . 75
NORDLANDSBANEN 16 10 46. På brevkort med Nk 346. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
NORDBANERNES POSTEXP. 23XII92 - på brev til T.hjem med Nk 53 VI. . . . . . . . . . . . 50
NORDLANDS POSTEKSP. , B, U - på 2 kort med Nk 67 + et brevkort. . . . . . . . . . . . . 50
NORDBANERNES POSTEXP., I, K - på 3 kort med Nk 76/99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
NORDBANERNES POSTEXP. -1VIII93 - på brev med Nk 53 VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
145. På brev stp NORDLANDSBANEN A -1 10 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
NORDBANERNES POSTEKSP.II A 16X06 - på kort (av slottet) med Nk 76. Brekk. . . . . 30
NORDLANDSBANEN 251135 - på kort med Nk 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NORDLANDS POSTEXP. O 19VIII22 - dobbeltstp på brev med Nk 122. . . . . . . . . . . . . 25
NORDBANERNES POSTEXP. 4XII81 - på Bk.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
OFOTFJORDENS POSTEKSP. Lot med 5 objekter som består av ett prøvetrykk
fra Rui, to brevstykker med vakre stempler, nydelig postkort med NK 99 og
luksusbrev med NK 127 fra 1923. Utsøkt lot! Sjelden anledning. . . . . . . . . . . . . 1 000
OSLO-KORNSJØ -4-5-50 T142. På luftpostbrev til Tyskland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
OSLO-DOMBÅS B (?) t420 (?) på postkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
OSLO-KORNSJØ 26-12-52 T141 - på kort med Nk 413. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
OSLO-MONTEVIDEO 30-XI-1971. Reklamekonvolutt (25 års reklamekonv.)
sendt Montevideo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
RYFYLKE POSTEXP. B 29X44 - på brev med Nk 246. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
RYFYLKE POSTEXP. C 16IV29 - ujevnt stp på kort med Nk 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
RØROS-TRONDHEIM 11-4-46 T.5711 - på kort med 3-stripe Nk 240. . . . . . . . . . . . . . . . 50
SALTENS POSTEXP. D -1XII13 - på brev med Nk 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SALTENS POSTEXP. B 10IX15 - på brev med Nk 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SOGN OG FJORDANE L 25 11 57 - på brev med 3 x Nk 246. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
SOGNS POSTEXP. S 28II91 - på Bk.30 II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
SOGNS POSTEXP. D 29XII09 - på kort med Nk 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SÆTERSDALSB. POSTEKSP. A 23VII10 - dobbeltstp på kort med Nk 99. . . . . . . . . . . . 30
TRELLEBORG-SASSNITZ B 24.11.99 - på 5 øres brevkort til FINLAND
oppfrankert med Nk 76 stp KRISTIANIA 22XI99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TRONDHEIM-BERGEN F 27-11-57 - på helsak. Arkivhull. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
UTRØNDELAGENS POSTEKSP B -5X05 - på beskåret kort med Nk 76. . . . . . . . . . . . . 50
VALDRESBANENS POSTEKSP. B 30XII37 - på kort med Nk 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
VALDRESBANENS P.EKSP. 14 X 46 - på oppfrankert helsak med Nk 346. . . . . . . . . . . 50
VESTBANERNES POSTEXP. - på 2 brev til Trondhjem med Nk 53 VI. . . . . . . . . . . . . . . 75
VESTBANERNES POSTEXP. 28XI92 - på brev til Trondhjem med Nk 53 VI. . . . . . . . . . 50
VOSSEBANENS POSTEXP. 27VIII53 - på kort med Nk 392. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Lot 7 ulike jernbanestempler på enkeltmerker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
217. Prakt KPH MAIHAUGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
354. På brev pent stp KPH SAGOSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
VALLE - 11 merker/klipp med div stp 1397-89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
OSE I SÆTERSDALEN - 9 merker stp 1931-47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EVJEMOEN FELTPOST etc - 11 merker/klipp med stp 1948-89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2190
2191
2192
2193
Bypost. Namsos 1-4 postfrisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Bypost. Levanger 1-4 postfrisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Bypost. Steinkjær 1-4 postfrisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Christiansund bypost 5, 4 øre svart. Merke med feil, hull i midtfeltet. Meget sjeldent . . 150
Bypost
36
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
Stempler
2194 53 mm. Lot 5 merker med HULLSTEMPLER. Bl a SØKELVEN, Stokke. . . . . . . . . . . . . 200
Postens orginale årsett
Se også objekt 2222-23
2195
2196
2197
2198
2199
2200
Postens
Postens
Postens
Postens
Postens
Postens
orginale
orginale
orginale
orginale
orginale
orginale
årsett
årsett
årsett
årsett
årsett
årsett
1980
1981
1984
1985
1986
1993
(60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
(150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
(250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
(270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
(350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
(415) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Diverse
2201
2202 2203 2204
2205
2206 2207 2208 2209 2210 MB.1. Minneblokk DE-NO-FIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Norsk svarkupong, valør kr. 1,50. Ikke stemplet ved utleveringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Reklamekonvolutt fra Esso, med maskinstp fra Essolube A/S ØSTLANDSKE
PETROLEUMSCOMPAGNI 1940. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mb.10-12. Lot 3 reproduksjoner + et bilag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
MB.1a. Minneblokk DE-NO-FIL - Nødblokk. Sjelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
LB.1. Uadressert kort med kpl Lykkebrevet serie B stp OSLO 10-8-64, som var
siste bruksdato. Ubrettet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
LB.1. Uadressert brev med kpl Lykkebrevet serie A stp OSLO 10-8-64, som var
siste bruksdato. Ubrettet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Lykkebrevet serie B på postkort med reklame for lykkebrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
LB1. Lykkebrevet. Klipp med nedre del stp HASLUM 29-7-64. Hk(200). . . . . . . . . . . . . . 75
Lykkebrevet serie A nederste del pent ubrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Postkort
2211 2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
Christiania. Victoria Terrasse med hester i gaten. Sendt til Sverige og ankomstst.
Gøteborg 03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Julekort. Glædelig Jul, mor spiller piano, barn danser. Br. -10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Panorama av Lom. Fargekort. Beskåret i høyre del og mangler et frim. . . . . . . . . . . . . . 25
Odda. Oversiktsbilde. Br. -05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Sverige. Hästutställningen 1901. Hest trekker ku i vogn. Br. -01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Valstadbraaten Rekonvalesenthjem. Br. -25 Kv. 1-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Finland. Fältmarskalken, ur Fänrik Ståls sägner. Br. -00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Glad Jul. Barn med nisseluer. Litt skrift. Br. -04.
Påsatt Tub.merke som ikke er stemplet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Minne från fästligh. den 9. juli 1905. Hertigparet om bord å drott. Br.05 . . . . . . 50
Sverige. Odengatan, Stockholm. Ubet. skrift. Br. 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Drottningholms Slott. Fargekort, Biasson nr. 3069. Br. 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Silskip og folk ved kaia. Fargekort br. 1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Seilbåter. G.G.& Co, Ser. 64/6. Skrift. Br. 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Brismans Hotel, Kristianstad. Br. 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Greve Danilo fra Den Glade enke. 2 ulike kort br. -07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Svenska Riksskyttetävlingen 1906. Sendt til Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Kaiserhof Ølsiphoner, Stockholm. Br. -01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Kristianstad, Sparbanken. Fargekort 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Vaxholms fästning. st. VAXHOLM 1908, med årstall opp ned i stempelet . . . . . 50
USA. Mt. Adams incline plane, Cincinnati O. Sendt Norge -08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
516. TRONDHEIM-HAMBURG 1/11-1972. Jubileums postkort (3 skilling posthorn),
frankert med 20 øre. Sendt Danmark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
37
Obj
Utrop
Polar
2232 2233 Spitzbergen. Tyskt polarkort frankert med 10 øres POLARPOST-mrk stp
NORDLICHES EISBEEN 80 NORDBRETTE og 77 II stp HAMMERFEST 20VII04.
Sendt Tyskland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
MAGDALENENBAY (SPITZBERGEN). Polarkort med 10 øre Spitsbergen stp
ADVENT BAY og 77 II stp HAMMERFEST 15VII08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Diverse brev
2234 2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
Lot 5 brev med logo fra Den Norske Amerikalinje. M/S SAGAFJORD, M/S
SKIENSFJORD, M/S VIGRAFJORD og 2 fra M/S OSLOFJORD.
Sendt fra 4 forskj land i 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
103. På brev pent stp NORDLANDS POSTEKSP. O 29VI21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
127. På brev pent stp NORDLAND C 17VII27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
HARDANGER-SUNNHORDLAND E -9II26. På 15 øres brevkort til Bergen. . . . . . . . . . . 30
100. På brev med logo Aktieselskabet Holms Hattefabrik, stp KRISTIANIA 10.IV.12. . . . 40
100. På brev med logo fra ALF BJERCKE FARVEHANDEL, stp KRISTIANIA -9XI10. . . 30
Lot 3 oppkravs følgebrev 1899-1919. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Lot 12 brev med div spesialstp 1967-81. Bl.a FIRST FLIGHT TRANS-ASIAN
EXPRESS, D-S SKIBLADNER, JULEN PÅ FRIMERKER
1974 og 6 forskj fra NORWEX 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Lots Norge
2242 25/53. Plansje med 12 forskj røde 10 ører med enrings fullstp. Noen med feil. . . . . . . . 300
2243 / Lot postfriske og ubrukte merker på tre plansjer og liten innstikksbok, noen litt
bedre serier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2244 / Lot postfriske og noen få ubrukte merker på fire plansjer, bl.a. postfriske serier
Nansen I og II, Redning m.fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2245 Lot postfriske og noen få ubrukte merker på seks plansjer, fra 1943 og opp til
60-tallet. Kompl. serie Postjub, bruksmerker m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2246 Lot postfriske posthornmerker inkl 3 heftepar, nk 50 (3), 59, 65 m.fl. . . . . . . . . . . . . . . . 200
2247 / Lot postfriske og noen få ubrukte merker på 5 plansjer, fra 1943 og opp til 60-tallet.
Inkl. bedre serier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2248 Lot ubrukte merker på 5 plansjer, en del verdi, bl.a. kpl. Polmerker, Hellig Olav m.m. . . 150
Danmark
2249 2250 2251 Danmark Afa 5 - 8 skilling pent nr. st. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Danmark. 5 stk 7 øres overtrykk til 15 øre unntatt 5 øre, prima ubrukt . . . . . . . . . . . . . . . 75
Danmark. 9 stemplede fireblokker, mest prima rundstemplet. 1923-1960 . . . . . . . . . . . 100
2252 2253 2254 D.V.I. St.Thomas.Utgiver Lightbourns West Indies Series. Ubrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
D.V-I. St Thomas Frenchmens Hill. Utgiver Lightbourns West Indies Series. Ubrukt. . . 200
D.V.I. St.Thomas.Docking U.S.S "Algonquin" at St Thomas.Utgiver Lightbourns
West Indies Series. Nr 117. Ubrukt." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
DVI 16,17 1 og 5 cent prima lettstp. merker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
D.V.I.
2255 Finland
2256 2257 2258 Finland. Afa 16 LB. prima ubrukt merke (250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Finland. Afa 175. prima postfrisk merke (140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Finland. Afa 266, 266a. prima postfriske merker (60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Grønland PP afa 15 - 10 øre prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Grønland PP afa 16 - 20 øre prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Grønland PP afa 17 - 70 øre prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Grønland PP afa 18 - 1 krone prima postfrisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Grønland Afa 8-16 Amerikansk utgave prima postfrisk serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Grønland
2259
2260
2261
2262
2263
38
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
2264 /Grønland. Samling mest stemplede merker på plansje, flere litt bedre . . . . . . . . . . . . . 100
2265 Grønland 33-35, 41. Gustav Holm prima lettst. inkl. 5 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Island
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
/
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
Island. Afa 10. 20 aur fiolett, pent ubrukt merke (250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Island. Afa 20,21, prima ubrukte merker (270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Island. Afa 7B, 8B, 20, pene lettstemplede, medfølger 9B ubrukt med hjørneskade . . . 100
Island. Chr IX, 9 ubrukte merker fra 3 aur til 1 kr, inkl. bl.a 5 og 6 aur. (570) . . . . . . . . . 200
Island. Afa 51, pent ubrukt merke, litt kraftig krakkelering (500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Island. Afa 60, pent ubrukt merke (200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Island Afa 63-68. Kpl. stemplet serie. 6 a med uren tg, ellers pene (542) . . . . . . . . . . . 125
Island. 63-68 kpl ubrukt serie (373) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
island. Fr. VIII 5 a og 1 kr, pene ubrukte merker med nær usynling h.spor (420) . . . . . . 125
Island. Dobbelthoder vm. IV. 1, 3, 4, 5 og 10 aur.5 aur uten lim, 3 og 4 aur er
postfriske (910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Island. Afa 90, 15 aur Chr. X, meget pent ubrukt merke, letthengslet (300) . . . . . . . . . . 100
Island. Afa 90, pent ubrukt merke, litt rust bak (280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Island. Chr. X 1920, 1 tom 25 aur unntatt 15 aur, i tillegg 5 aur olivgrønn.
Pene ubrukte merker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Island. Afa 96, 1 kr Chr. X, pent ubrukt merke,litt ujevn tg. som vanlig, letthengslet (700) . . . . . . . . . 150
Island. provisorier, Afa 105, 106, 107, 108, 109, 112, pene ubrukte merker (447) . . . . . 125
Island. landskaper 7 og 10 aur prima ubrukt, 20 aur med limbrekk (750) . . . . . . . . . . . . 150
/Island. 125-134. Allting 1930 t.o.m. 40 aur, inkl. pen ubrukt 20 aur, 25 aur
med flekk i fiolett blekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Island Afa 147. Zeppelin 30 aur prima ubrukt (250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Island Afa 156- 62, 193. Chr. X. ny gravering 8 ubrukte pene merker inkl. 10 aur. . . . . 300
Island. 9 ubrukte merker inkl 10 aur luftpost prov. og 10 aur Dynjandi uten lim.
Chr. X sølvjub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Island. Afa 190-92, Miniark Chr. X postfrisk (600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Island. Afa 199-201. Miniark Lifr Eiricsson postfrisk ( 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Island. 6 ubrukte fisk, samt 10 aur flagg Afa 214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Island Afa 254. prima postfrisk merke (420) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Island Afa 465. Verdensmesterskap i sjakk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
/ Island. Tj. 34-38. Chr. X 4-20 aur, 10 aur postfrisk. (550 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Island Tj 14, 16, 10B-15B. Prima ubrukte overtrykksmerker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
Sverige
Sverige F 14B. 3 øre løve. 2 vakre eksemplarer. Venstre merke med liten tynnhet . . . . . 75
Sverige. Afa 29, pent ubrukt med var. fargeflekk foran Frimärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sverige. F 34, prakt BRÖSARP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sverige. Afa 38, prima ubrukt merke (600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Sverige. F 45, prakt BORGHOLM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Sverige. F 48, prakt BREDARYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Sverige. 2 merker Gustav V, st. DEROME, DALA JÄRNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sverige. Afa 265 B +C, nær postfrisk par, bare en minimal blank flekk i limet (350) . . . 100
Sverige. F280, lux FRÄNDEFORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. F 326 B, lux BREDARYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sverige. F 358A, lux TORSHAMMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. L 3 perf 13 5 øre brun, prima lettst. merke (260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Sverige. Tjeneste 8 B, lux KLIPPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Sverige. Tj 13 B, lux STRÅLSNÂS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. Tj. 21, 2 stk med ulike FALUN-stempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sverige. 2 ulike merker med st. DALA HUSBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Thule/Danzig
2309 2310 Thule Afa 1-5 prima postfrisk serie (320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Danzig Michel 212 1 gulden orange/sort DM 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
39
Obj
Utrop
Europa/Oversjø
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323 2324 2325 2326 2327
2328
2329
2330
England. 166 a, liggende vannmerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Heligoland. 5 ubrukte merker i ulike valører. Trolig nytrykk. Selges som de er . . . . . . . 200
Heligoland. 7 ubrukte merker i ulike valører. Trolig nytrykk. Selges som de er . . . . . . . 150
Luxemburg 199-200. Pene lettst. merker. Medf. Belgia. Afa 993 ubrukt . . . . . . . . . . . . . . 50
Monaco. Afa 6 , meget pent lettstemplet merke (700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Monaco. Afa 13 , meget pent ubrukt merke (600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Monaco. Afa 20 , meget pent ubrukt merke (325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
San Marino. Afa 7, meget pent ubrukt merke med originallim (3600) . . . . . . . . . . . . . . . 700
Spania. 921 A postfrisk (200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Spania. Nytrykk av 1/4 peseta, grønt på hvitt papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sveits. Afa 175-78. 15 c Pro Juventute 1919, Pro Juventute 1920, prima stemplet
serie (430) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Sveits. Afa 149 prima ubrukt, 323 prima rundstemplet (500) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Deutsches Reich. Overtrykk på Bayern 3, 4 og 5 Mark prima ubrukte . . . . . . . . . . . . . . . 75
TYSKE RIKE Afa 421-23 Zeppelin luftpost pen lettstemplet serie 1 til 4 mark
(1 og 4 mark med prakt/lux stempler ) ( 1250++) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
TYSKE RIKE Afa 451 Zeppelin 1 mark med overtrykk POLARFAHRT 1951
pent stemplet. (1100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Tyskland 1874-75 2 1/2 Pf brustschil, rotbraun und 2 Mk Ziffer im Oval,
violettpurpur. Michel Euro 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tyskland Mi. 422 prima postfrisk. Kat 340 euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
VESTTYSKLAND Afa 1103 Lubeck Mariekirke 20+5 (1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
VESTYSKLAND Afa 1139 Velgjøringsmerker Nansen (800) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Østerrike. Afa 323, prima ubrukt merke (250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Myntbrev
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
Samlerhusets Myntbrev Nr 3 Harald 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Samlerhusets Myntbrev Nr 4 Kongeparets sølvbryllup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Samlerhusets Myntbrev Nr 5 Oslo avtalen . Bakark medfølger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Samlerhusets Myntbrev Nr 20 Kong Harald 60 år. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Samlerhusets Myntbrev nr 68. Maud Angelika. Bakark medfølger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Myntbrev 7 stk fra det Norske Kongehus.Mange tillegsark. Sonja 60 år, Ingrid
Alexandria, Maartha, Kong Olav V, Harald V, Krp Haakon og Sonja. . . . . . . . . . . . . . . . 400
Myntbrev Nye Norske Mynter fra Kongsberg 1997 + 2 stk mineralbrev .
Prinsebryllup og Norske mineraler. Strøkne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Myntbrev 3 stk Konglige. 2 stk fra Danmark og ett fra Isle of Man.
Mange bakark medfølger. Billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Gull 20 krone + skillingsmynter
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
40
20 kr 1902 GULL kv 0/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000
2 skilling 1786 kv 1 NM 83 Chrisriav VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1/2 skilling 1867 kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1/2 skilling 1841 kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1/2 skilling 1867 kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1 skilling 1649 kv 1 NM 227 Fredrik III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000
1 skilling 1816 kv 1/1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
1 skilling 1870 kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2 skilling 1702 kv 1 Rufset kant. NM 44 Fredrik IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2 skilling 1810 kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2 skilling 1827 kv 1 Lys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
2 skilling 1842 kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2 skilling 1870 og 1871 med rosetterkv 1/1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3 skilling 1872 rosetter kv 1/1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
3 skilling 1869 stjerner kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4 skilling 1809 med rosetter kv 1/1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
4 skilling 1809 kv 1/1+ NM2 Fredrik VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4 skilling 1842 kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
2357
8 skilling 1809kv 1/1+ NM 1 Fredrik VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
1 øre 1877 kv 1+ Mørk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
1 øre 1878 kv 1/1+ Mørk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
1 øre 1931 kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1 øre 1938 kval 01/1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1-ører fra handlerlager 1935-1967. Før utpris 294,- kv. fra 0-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
2 øre 1877 kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200
2 øre 1891 og 1893 kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2 øre 1902 kv. 1, 1906 kv. 1+/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2 øre 1923 kv 1++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2 øre 1932 og 1933 kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2 øre 1933 kval 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2 øre 1950 kv 01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1 øre og 2 øre 1972, begge i originale ruller på 50 mynter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5 øre 1941 kv. 0/01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5 øre 1979 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5 øre + 5 øre m/stjerne 1980 - originalruller (2 stk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5 øre 1981 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5 øre 1982 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
10 øre 3 sk 1875 kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
10 øre 1882 kv 1Flekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
10 øre 1888 kv 1/1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
10 øre 1894 kv 1/1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
10 øre 1920 kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
10 øre 1951 med hull x 2 stk kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
10 øre 1952 kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
10 øre 1979 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
10 øre + 10 øre m/stjerne 1980 - originalruller (2 stk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
10 øre 1981 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
10 øre 1982 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
25 øre 1915 kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
25 øre 1953 kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
25 øre + 25 øre m/stjerne 1980 - originalruller (2 stk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
25 øre 1982 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
50 øre 1915 kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
50 øre 1979 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
50 øre 1981 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
50 øre 1982 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1 kr 1914 kv 1/1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1 kr 1915 kv 1/1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
1 kr 1972 og 1973 kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
1 kr. 1980 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
1 kr. 1981 - originalrull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1 kr. 1984 i hel rull med 50 usirkulerte mynter (600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
2 kr 1915 kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
5 kr 1978 Hæren i rull fra Den Konglige Mynt.(1200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
5 kr 1982,1986 Den konglige mynt 300 år 1992 og 1997 Posten i kv 0 . . . . . . . . . . . . . . 50
25 kr. minnemynt 1970, Churchill 1965 + to engelske sølvmynter 1917 og 1929 . . . . . . 100
5 kr 1975 Veien mot vest og kronemynten 100 år kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
50 kr. minnemynt 1978 kv. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
50 kr 1978 kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
200 kr 1980 kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
100 kr 1982 kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5 kr 1975 veien mot vest,50 kr 1978, 100 kr 1982 og 200 kr 1980 kv 0 . . . . . . . . . . . . . 500
175 kr 1989 med orginalpose kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Årgangsmynt
Minnemynter/sett
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
41
Obj
Utrop
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
Proofsett norske mynter 1990 (950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myntsett 1969 i Schanildkassett. Helt strøkent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Myntsett 1970 i Schanildkassett. Helt strøkent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Myntsett 1973 i Schanildkassett. Helt strøkent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myntsett 1974 i Schanildkassett. Helt strøkent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myntsett 1975 i Schanildkassett. Helt strøkent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myntsett 1976 i Schanildkassett. Helt strøkent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myntsett 1978 i Schanildkassett. Helt strøkent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myntsett 1979 i Schanildkassett. Helt strøkent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myntsett 1980 i Schanildkassett. Helt strøkent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400
000
700
750
400
500
500
400
200
250
2422 Postens originale årssett norske frimerker 1975, 1980(2), 1981, 82, 84, 85, 91.
I tillegg Island 1986 og Åland 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Postens originale årssett norske frimerker 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
!!NB!! Frimerkeårsett
2423 Mynter utland + medaljer
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
Philip I 244-49 Æ Antoninianus. kv 01 Sølv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Vespasian 69-79 bronse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Russland 5 Kopek 1788 EM kv 1+ Pen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Russland 5 Kopek 1785 EM kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Medalje til Drammen Filatelistklubbs 50 års jub. 1976, utgitt av den kongelige mynt . . . 100
England. Minnemedalje Charles og Diana 198, gullbelagt 22 K, montert i ring rundt
hele medaljen, halskjede montert på ringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Unesco-Rvbens bronsemedalje 1577-1977 Meget fin. med sertfikat. . . . . . . . . . . . . . . . 100
9 stk poletter/medaljer, bl. a Moderne Hjem 5, Hannovermesse 1948,
State of Washington Sales Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Erindringstegn Herning Kommune 100 år Herning Myntsamlerforrening 10 år i Finsølv. 100
Italia Europas minnemynter - overgangen til Euro i sølv - kopi av 1 lire fra 1951 . . . . . . . 75
Italia Europas minnemynter - overgangen til Euro i sølv - kopi av 1 lire fra 1946 . . . . . . . 75
Sverige. Bronsemedalje Riksgolfen 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sedler
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
1 kr 1941 B kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
1 kr 1944 G kv 1 Flekker bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1 kr 1948 M kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5 kr 1925 J kv 1 Rift og tapet. Tilig år. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
5 kr 1939 R kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
10 kr 1938 X kv 1/1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
10 kr 1943 E kv 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
10 kr 1946 E kv 1/1+ Meldahl Nilsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
50 kr 1935 B kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500
50 kr 1964 E kv 1+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
50 kr 1982 M kv 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
100 kr 1931 A kv 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200
100 kr 1956 E kv 01Pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
2449
2450
2451
2452
SKI VM 97 Trondheim ICA 1 år igjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lillehammer 94 Norsk tipping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lillehammer 94 pictogram 1 storslalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lillehammer 94 Elektrolux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Pins
Lykke til og ha en
fortsatt god sommer!
42
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
Obj
Utrop
BUDSEDDEL
SAMLER - BØRSEN AS
Auksjon 0066-0070/08 - Sommerauksjonen 2008
Besøksadresse: Tordenskjolds gt. 12
Postadresse: Postboks 1775 Vika
N-0122 Oslo
Tlf: 22 421111
Fax: 22 421121
Bank: 7026 05 45130 DNB
Dansk konto: 52909010225008 DNB
BUD
OBJ.
BUD
OBJ.
Svensk konto: 5733-5705 DNB
E-mail: [email protected]
OBJ.
BUD
OBJ.
BUD
Dessverre viser det seg at en del kunder ikke “når opp” med budene sine og taper med noen få
kroner. Vi har nå muligheten til å hjelpe deg å “følge med” de objektene du ønsker. Du kan heve
budene dine hvis det trengs med noen prosenter. Kryss av hvor høyt du vil gå.
Jeg ønsker hvis nødvendig å heve budene mine med:
_____ 10%
_____20%
_____30%
_____
% (Skriv inn prosenten)
Navn:__________________________________________
Dato:______________________
Adresse:_______________________________________
(kunde nr.:) _______________
Sted:________________________________________
Betalingsmåte: (kryss av)
Tlf:_________________________
Forskuddsfaktura _____ Postoppkrav _____
Maksimal kjøpesum ca.________ (eks 20% salær)
Hente objektene hos SAMLER - BØRSEN _____
Email:_________________________
Underskrift:________________________________
Bud kan også ringes inn på tlf: 22 421111 eller pr. fax: 22 421121
E-mail to: [email protected] - Hjemmeside: www.samlerborsen.no
BUDFRIST 23 og 24 JULI 2008
Samler-Børsen AS, Pb 1775 Vika, 0122 Oslo. Tlf: 22421111 Fax: 22421121.
Internett: www.samlerborsen.no - Mail: [email protected]
43
Internett
Alle våre auksjoner går direkte på internett. Du finner
auksjonene på vår hjemmeside www.samlerborsen.no
På internett finner du avbilding av de fleste objekter og
du kan by direkte under hele auksjonen.
For og by trenger du et passord. Du kan enkelt
registrere deg på vår startside.
Du kan også bare sende oss en email.:
[email protected]
Husk - de fleste
objekter er avbildet
på internett.