ORDENSREGLER KLUBBHUS LILAND IF

Transcription

ORDENSREGLER KLUBBHUS LILAND IF
ORDENSREGLER KLUBBHUS LILAND IF
1. Hold klubbhuset og området utenfor rent og ryddig
- Rydd etter treninger – husk; sjekk gangene, toaletter og
garderober.
- Gjør rent etter bruk av kjøkkenavdelingen.
- Vask etter bruk hvis nødvendig.
- Forlat klubbhuset i den stand du selv ønsker å finne
det. Husk at de som skal benytte det etter deg ikke må
begynne med å rydde eller gjøre rent.
2. Klubbhuset skal være forsvarlig låst når det forlates – sjekk
at vinduer er lukket og dører låst.
3. Person(er) som gjør hærverk på bygning eller inventar kan
bli gjort erstatningspliktig.
4. Nøkler til klubbhuset lånes kun ut av materialforvalter eller
hovedstyrets leder.
5. Brudd på ordensreglene kan føre til utestenging fra
klubbhuset.
Oppdatert og vedtatt 6. mai 2014 av hovedstyret i Liland IF

Similar documents