FOREDRAGSHOLDERE - ÅPEN SKOLE 21. MARS

Transcription

FOREDRAGSHOLDERE - ÅPEN SKOLE 21. MARS
 FOREDRAGSHOLDERE - ÅPEN SKOLE 21. MARS
Kl 14:00
Navn:
Stilling:
Helsepolitiske reformer - begrensninger og muligheter
Jan Grund
Professor i helseadministrasjon, tidligere rektor ved HiAk og prorektor ved BI
Kl 14:45
Hvorfor funker det ikke?
Navn:
Stilling:
Hilde Grindvik Nielsen
Førsteamanuensis og forskningsleder, Norges Helsehøyskole
Forskningsfelt: Idrettsfysiologi, treningslære og biologiske emner, idrett i forebyggende
helsearbeid, antioksidanter og frie radikaler.
Kl 15:30
Motivasjonell virkning og påvirkning
Navn:
Torgrim Gjesme
Stilling:
Professor i motivasjonspsykologi, UiO/HiAk
Kl 16:15
Osteopati versus Fysioterapi
Navn:
Espen Glomsrød
Stilling:
Høyskolelærer, Norges Helsehøyskole
Kl 17:00
Informasjon om akupunktur
Navn:
Anette Koppang
Stilling:
Studieleder akupunktur, Norges Helsehøyskole
Kl 18:00 Informasjon om høyskolen. Hvem er vi – og hvor skal vi?
Navn: Hilde
Skjerve
Tittel: Direktør Norges Helsehøyskole
Studentklinikken - Kom innom for en prat!
Vi inviterer til omvisning og demonstrasjoner av
behandlingsformer innenfor osteopati og akupunktur
Møt studenter og behandlere:
Anette Sørensen
Klinikkansvarlig – akupunktur
Joel Haugeberg
Klinikkansvarlig - osteopati
Fysiolab’en vår finner du inne på klinikken:
Demonstrasjon av kondisjonstesting i praksis!
Informasjon om studiet Fysisk aktivitet og ernæring. Vil
du vite mer om den nye anatomi-lab’en vi bygger opp?
Navn:
Stilling:
John Magne Kalhovde
Asgeir Mamen
Førstelektor / Utviklingssjef
Førsteamanuensis