STUDENTKLINIKKEN - Høyskolen Campus Kristiania

Transcription

STUDENTKLINIKKEN - Høyskolen Campus Kristiania
STUDENTKLINIKKEN
AKUPUNK TUR & OSTEOPATI
OM STUDENTKLINIKKEN
STUDENTKLINIKKEN VED Norges Helsehøyskole Campus Kristiania (NHCK) tilbyr akupunktur- og osteopatibehandling
i moderne lokaler på Ullevål Stadion. Akupunkturhøyskolen og Nordisk Akademi for Osteopati har gått sammen
og blitt Norges Helsehøyskole Campus Kristiania. Vi tilbyr behandlinger under kyndig veiledning og er en
studentklinikk hvor høyere utdanning, forskning og praksis møtes på en optimal måte. PRAKSIS PÅ STUDENTKLINIKKEN er en del av våre studenters utdanning. Når du kommer til oss vil du behandles av
studenter under kyndig veiledning av våre egne faglige ansatte veiledere. På denne måten sikrer vi at du får faglig
oppdatert og kvalitetssikret behandling.
STUDENTKLINIKKEN ER EN del av et aktivt læringsmiljø på høyskolen, med fokus på grundighet, kompetanse og
sikkerhet. Som pasient kan du forvente undersøkelse og behandling av høy kvalitet, hvor dine behov står i sentrum.
HVA ER AKUPUNKTUR?
AKUPUNKTUR ER EN METODE innen tradisjonell kinesisk
medisin, som forklarer helse og sykdom ut fra et
helhetlig syn. Den har teorier om hvordan forskjellige
deler av kroppen og organsystemer forholder seg til
hverandre og hvordan fysiske og psykiske tilstander
gjensidig påvirker hverandre.
DIAGNOSE OG INDIVIDUELL tilpasset behandling bygger
på en grundig utspørring, undersøkelser, sykehistorie,
puls- og tungediagnostikk. Akupunktøren anvender
seg av nåler, moxa, (tørket urt som kan settes på nålen
for å tilføre varme), kopping og elektroakupunktur.
Behandlingen bidrar til å gjenopprette energiflyten
i kroppen og derved påvirke kroppens fysiologiske
funksjoner.
KOSTHOLDSVEILEDNING ER også en viktig del av
akupunkturbehandlingen og gis iht tradisjonell
kinesisk medisin. Ut fra de diagnostiske metodene
kan akupunktur og kostholdsveiledning brukes som
forebyggende behandling ved å styrke kroppens egne
resurser. Triggerpunktbehandling gis for smertefulle
områder i muskulaturen, og brukes ofte ved muskelog skjelettlidelser.
AKUPUNKTUR ANVENDES FOR mange ulike tilstander
og Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler
akupunktur for tilstander innen: Akutte og kroniske
smerter, revmatisme, nevrologi, øre- nese-hals,
fordøyelsessystemet, gynekologi, urologi, emosjonelle
lidelser og søvn.
Usikker på om akupunktur kan hjelpe deg? Ta kontakt
med oss eller se mer informasjon på
akupunkturforeningen.no.
HVA ER OSTEOPATI?
OSTEOPATI ER EN MANUELL behandlingsform som brukes
til å diagnostisere og behandle en rekke tilstander.
Pasienter oppsøker ofte osteopat ved smerter og
lidelser i rygg, nakke, skulder, albue, håndledd, fot, kne,
hofte og bekken, men også ved hodepine, idrettsskader
og fordøyelsesproblemer. Osteopati egner seg for
pasienter i alle aldre.
I PASIENTUNDERSØKELSEN benytter osteopaten seg av
klinisk-medisinske, ortopediske og nevrologiske tester
ved siden av en detaljert osteopatisk undersøkelse.
Ved mistanke om sykdom vil osteopaten videresende
pasienten til lege.
BEHANDLINGEN TILPASSES pasientens individuelle
behov, og osteopaten benytter seg av en rekke
manuelle behandlingsteknikker. Formålet er å redusere
symptomer, forbedre funksjon og velvære. Utover dette
gir også osteopaten råd om trening og helseveiledning.
Usikker på om osteopati kan hjelpe deg? Ta kontakt med
oss eller se mer informasjon på osteopati.org.
OM NORGES HELSEHØYSKOLE CAMPUS KRISTIANIA
HELSEHØYSKOLE CAMPUS KRISTIANIA (NHCK) har som målsetning å bli en ledende aktør innen helsefag og utdanne
morgendagens helsepersonell i dag. NHCKs fokus vil være å redusere faktorer som medfører helserisiko og i stedet
ha fokus på å styrke faktorer som bidrar til bedre helse.
NHCK VIL OGSÅ BYGGE BRO mellom medisinsk behandling og egenmestring og utvikle kompetanse for endring av
helseatferd. Vår ambisjon er å utvide det tradisjonelle helsebegrepet ved hjelp av nytenkning og forskning og tilby
godkjente høyskoleutdanninger innenfor helsefag, samt være en viktig bidragsyter til norsk helsevesen.
NHCK SKAL GI STUDENTENE en relevant og solid helsefaglig utdanning med en faglig tyngde. NHCK tilbyr i dag
profesjonsutdannelse med bachelorgrad i akupunktur og utdannelse i osteopati. Fra 2012 vil høyskolen tilby
bachelorstudier innen osteopati, friskliv og fysisk aktivitet.
For mer informasjon se campuskristiania.no/nhck
INFORMASJON
KONTAKTINFORMASJON
ÅPNINGSTIDER
Studentklinikken
Ullevål stadion, inngang A, 4 etg.
Sognsveien 75 A, 0855 Oslo
Mandag:
Tirsdag:
Torsdag:
Fredag:
971 17 690 for å bestille time.
[email protected]
campuskristiania.no/nhck
08.00 - 16.00
08.00 - 20.00
08.00 - 19.00
08.00 - 16.00
PRISER
Førstegangskonsultasjon: 300,- (250,-*)
Påfølgende behandling: 220,- (190,-*)
*Studentrabatt
Avbestilling må skje senest innen kl. 10.00 arbeidsdagen før. Ikke avbestilt time må betales.
DESIGN LISA SOLEM SÆTER & JOSTEIN STRAND HENDRIKSEN FOTO LARS MARTIN BØE
RING 971 17 690 FOR
Å BESTILLE TIME
PÅ STUDENTKLINIKKEN

Similar documents