AKTIVITETSKALENDER

Transcription

AKTIVITETSKALENDER
V I N T E R / VÅ R 2 0 1 4
AKTIVITETSKALENDER
7. jan – 15. juni
Et tilbud til deg som ønsker å fylle dagen med aktivitet!
* Timer vi formidler for andre
For å få laget program i treningsstudio, bestill time hos Aktiv Hverdag
Mandag
11.00-13.00
11.00-14.00*
11.15-12.00
12.00-13.00
Badminton, Stordalshallen. Kr 30,Bowling, honnørbevis/ledsagerbevis. Royal Bowling. Kr. 30,Lett trening i sal, Stamina City Nord. Kr. 60,Kondisjon og styrke, Stamina City Nord. Kr. 60,-
Tirsdag
10.00-11.00* Stamina Senior, Slyngetrening i TRX. Stamina City Nord. Kr. 60,10.00-11.00 Molotrimmen, oppmøte Tusenhjemmet.
10.00-11.00 Kondisjon og styrke, Stamina Spektrum. Kr. 60,11.00-14.00* Bowling, honnørbevis/ledsagerbevis. Royal Bowling. Kr. 30,12.00-13.00 Ballspillaktiviteter, Bodøhallen. Gratis.
12.45-13.30 Vanngym på grunna, Nordlandsbadet. Kr. 75,17.00-18.00* Ung-trening, Ung styrke på Stamina Aspmyra.
Ungdom mellom 13-15 år. Gratis.
Onsdag
10.00-11.00 Kondisjon og styrke, Stamina Mørkved. Kr. 60,10.00-11.00* Tennis for nybegynnere, Tennishallen. Kr 60,10.30-14.00 Markatrimmen, oppstart jan/feb. Dagsturer i Bodømarka.
Oppmøte ved Nordlandshallen. Kr. 60,Turprogram: www.aktivhverdag.com
11.00-12.00 Vanngym med treningsslange, Mørkvedbadet. Kr. 60,11.00-14.00* Bowling, honnørbevis/ledsagerbevis. Royal Bowling kr. 30,20.00-21.00 Svømming for hjertegruppa. Brukere fra VHSS.
Basseng Hunstad ungdomsskole.
20.00-21.30* Dametrim i gymsal, Saltstraumen. For mer informasjon,
ring Synnøve på 957 81 265.
Torsdag
10.00-11.00 Molotrimmen, oppmøte Tusenhjemmet.
11.00-14.00* Bowling, honnørbevis/ledsagerbevis. Royal Bowling. Kr. 30,11.00-13.00 Badminton, Stordalshallen. Kr. 30,11.00-11.30 Stoltrim, trening for hele kroppen. Tusenhjemmet. Kr. 30,11.00-12.00Kondisjon og Styrke, Stamina Jensvoll. Kr. 60,12.00-13.30 Seniordans, trimrommet på Tusenhjemmet. Kr. 60,17.00-18.00* Ung-trening, Ung dans på Stamina Aspmyra.
Ungdom mellom 13-15 år. Gratis.
18.00-21.30 BASIS Kafé, et klubbtilbud for personer med
nedsatt funksjonsevne. Kulturhuset Gimle. Kr. 40,19.00-21.00 Trening i sal for hjertepasienter som har hatt opphold ved
Valnesfjord Helsesportssenter. Gymsal Støver Barneskole.
Fredag
11.00-14.00* Bowling, honnørbevis/ledsagerbevis. Royal Bowling. Kr. 30,11.00-12.00 Kondisjon og styrke, Stamina Tverlandet. Kr. 60,11.00-12.00 Kondisjon og styrke, Stamina Aspmyra. Kr. 60,11.30-13.00 Mørkvedtrimmen. Stoltrim til musikk, loddtrekking
og servering av kaffe. Mørkved Dagsenter. Kr. 40,-.
Søndag
19.00-21.00 Bowling for personer med nedsatt funksjonsevne.
Royal Bowling. Kr. 30,- pr. omgang.
Timer utgår ved kommunale anlegg og Nordlandsbadet ved skolefri!
AKTIV SKOLEFRI - Aktivitetstilbud for de mellom 9 og 18 år!
Vinterferie: 24. – 28. februar • Påskeferie: 14. – 16. april
Aktiv Hverdag og Bodø Spektrum inviterer barn og ungdom til fri aktivitet i
Nordlandshallen når det er skolefri, men er stengt i sommerferien.
Barn under 9 år må ha en voksen/storesøsken med seg.
Treningsgrupper med påmelding / sesongavgift:
Gruppene kan startes underveis, du betaler redusert pris fra oppstartsdato.
Friskliv 2 med Aktiv Hverdag
Nytt aktivitetstilbud til personer i yrkesaktiv alder.
Friskliv 2 er en videreføring av Bodø Frisklivssentrals treninger. Denne
gruppen er åpen for alle uten henvisning fra lege.
Se www.bodo.kommune.no/fls for mer informasjon
om Bodø Frisklivssentral.
Kondisjonstrening 4 x4 ute i Maskinisten
Mandager kl. 14.00 - 15.00
Sirkeltrening med styrke og kondisjon i Stordalshallen
Onsdager kl. 14.00 - 15.00
Pris: Kr. 400,- for 2 treninger i uken i 3 måneder.
Vanngym for overvektige
Vi gjør øvelser til musikk for å bedre treningseffekten. Vanngym gir
ingen belastning på bæreleddene, og vi bruker vannmotstanden for
å øke styrken. Her kan man i stor grad bestemme intensiteten selv.
Vannet eliminerer de individuelle forskjeller, som gjør at alle kan delta.
Instruktøren står på bassengkanten og viser hvordan øvelsene skal
utføres. Dette er en lukket gruppe og vi kommer til å ha garderobe og
basseng for oss selv.
Bodin bad
Mandager kl. 20.40 - 21.30 (innslipp i garderober kl. 20.30)
Pris: Kr. 1500,- for 18 ganger fram til sommeren.
Vanngym tilpasset personer med muskel- og skjelettplager
Friskvern i vann er en gruppetime, der vi benytter både kaldt- og
varmtvannsbasseng. Timen består av øvelser tilpasset muskel- og
skjelettplager. Øvelsene tar sikte på å bedre bevegelighet, styrke,
stabilitet og kondisjon. Dette kan både forebygge og behandle muskelog skjelettplager. Man kan i stor grad bestemme intensiteten selv.
Treningen blir utført til musikk og ledet av instruktør.
Nordlandsbadet
Tirsdager kl. 13.45 - 14.45 Vanngym for gravide
Vanngym for gravide er gruppetrening i basseng, bestående av lette
og lystbetonte øvelser tilpasset gravide. Øvelsene tar sikte på å
vedlikeholde kondisjon, bevegelighet, styrke, stabilitet og sirkulasjon.
Dette kan både forebygge og behandle svangerskapsrelaterte plager.
Mange gravide som har vanskelig for å være i fysisk aktivitet, opplever
at det er behagelig å bevege seg i vann. Øvelsene blir utført til musikk
og ledet av instruktør.
Nordlandsbadet
Fredager kl. 14.00 - 15.00
Dere velger selv hvilken aktivitet dere vil holde på med! Vi har utstyr til
fotball, badminton, bordtennis, eller du kan ta med eget utstyr.
Åpningstider 11.00 – 14.30. Pris: Kr. 1000,- for 10 uker
Pris: Kr. 30,-
Bli kjent med Bodømarka gjennom «Postkassetrimmen» og «Turkortene»
Passer for både unge og eldre og det er lagt ut postkasser på forskjellige
steder i Bodømarka. Vi har 22 turkort som viser ruter med bilder, turfakta,
kart og turbeskrivelser. Kontakt oss for å få tilsendt turkort!
Fylkesmannen i Nordland
AKTIV HVERDAG: 75 55 74 90 / 951 67 901 • [email protected] • www.aktivhverdag.com
Pris: Kr. 600,- for 5 uker eller
Kr. 1000,- for 10 uker
PÅMELDING TIL AKTIV HVERDAG:
75 55 74 90 / 951 67 901
[email protected]
www.aktivhverdag.com