Fredag 19. april 0830-1100 GF GENERALFORSAMLING

Transcription

Fredag 19. april 0830-1100 GF GENERALFORSAMLING
0830-1100
1100-1120
1120-1132
Fredag 19. april
GF GENERALFORSAMLING
Pause
F1 Vaskulær proliferasjon i maligne melanom
1132-1144
F2
1144-1156
F3
1156-1208
F4
1208-1315
1315-1327
1327-1334
1334-1346
1346-1358
1358-1410
Lunsj
F5 Fraksjonert ablativ laser-assistert PDT for
keratoser på håndryggen hos
organtransplanterte
D1 Hurtigvoksende tumor på hånd
F6 Kreftsår og PDT
F7 BCC, SCC og MM ved IR mikrospektroskopi
Isotretinoin og selvmord 2013
F8
1410-1417
K1
1417-1435
1435-1447
Pause
F9 Nasjonalt HAE senter og forskningsgruppen
BRAKUTAN
D2 Førti år gammel enslig kvinne med et utbredt
nodulært utslett genitalt
K2 Tverrfaglig vulvateam ved StOlavs hospital
F10 Olafiaklinikken – ett år som nasjonal
kompetansetjeneste– status og erfaringer så
langt
F11 20 år med fotoferese i Norge – en retrospektiv
oppsummering
F12 Follikulotrop mycosis fungoides; en annen
sykdomsentitet enn vanlig mycosis fungoides?
K3 Med en fot i graven og den andre i journalen
1447-1454
1454-1501
1501-1513
1513-1525
1525-1537
1537-1544
1544-1605
1605-1617
1617- 1624
1624-1636
1636-1648
1648-1700
Betydningen av kirurgiske eksisjonsmarginer
og sentinel node diagnostikk i behandling av
malignt melanom
Ny behandling av metastaserende melanom,
virkninger og bivirkninger.
Euromelanoma -Trenger Norge en
informasjonskampanje?
Isotretinoin på blåresept?
Pause
F13 Prikktesting av lokalanestetika- og klorhexidin
allergi
D3 Pinch graft ved kroniske leggsår
F14 Kutan Langerhanscelle-histiocytose, to
kasuistikker og en kort litteraturoversikt
F15 Stasjonseksamen i dermatologi og venerologi –
erfaringer fra Oslo
F16 Mellom makt og kunnskap
Ingeborg M.
Bachmann
Rita Grude Ladstein
Ragnar S. Faye og
Kristin Skullerud
Ingrid Roscher
Per Helsing og Gro
Mørk
Ane Vedå Scheel
Chinh K. Le
Natalja Eikje
Claus Lutzow-Holm
Jon Anders
Halvorsen
Linn Landrø
Børge Østhus
Helle Hanssen
AO Olsen, H Moi
Marit Saunes
Panagiota Mantaka
Emilia Hugdahl,
Lisbeth Rustad
Narinder Kaur
Kristian Enerstvedt
Dagfinn Moseng,
Øyvind Bremnes
Petter Gjersvik
Barbara GasiorChrzan
19:00
Festmiddag på Ekeberg restauranten for de som er forhåndspåmeldt
Mer info i velkomstbrevet.
0900-0935
0935-0942
0942-0954
0954-1006
1006-1030
1030-1037
1037-1049
1049-1056
1056-1108
1108-1115
1115-1122
1122-1134
1134----
Lørdag 20. april
Foredrag ved prisvinner(e)
Erythropoietisk protoprofyri (EPP),- en
D4
underdiagnostisert sykdom?
Lysfilter som forebygging av fotodermatosen
F17
ved erytropoietisk protoporfyri
Måling av latentsperiode i huden av
F18
diabetespasienter
Pause
Nasjonalt dermatologisk register for biologiske
K4
legemidler
Klimabehandling versus biologisk behandling –
F19
hvilke krav stiller vi til pasientene?
Omalizumab ved bulløs pemfigoid
D5
Kostholdets betydning for huden
F20
Dermatologisk underernæring?
D6
Perifollikulær purpura hos en voksen nordmann
D7
Nytt om pustuløs psoriasis.
F21
Lunsj (inkludert i dagpakken)
Tor Langeland
A. Brun
Natalja Eikje
Silje M. Solberg
Jürgen Funk
Jan-Øivind Holm
Bjørn E Bondevik
Lars Kåre Fagerheim
Alesya Knutsen
Lasse.R.Braathen

Similar documents