norsk forening for dermatologi og venerologi

Transcription

norsk forening for dermatologi og venerologi
NORSK FORENING FOR DERMATOLOGI OG VENEROLOGI
Årsmøte Tromsø/Hurtigruta 2015
TORSDAG 23. APRIL
1300
1400-1405
1405-1450
Lunsj på Polarinstituttet
Velkomst
Infeksjoner hos den immunsupprimerte pasient – med
fokus på selektive immunmodulatorer
Borreliose, Flått i Nord
Pause
Hudmanifestasjoner ved tropesykdommer
Antibiotika-veileder
Pause
Resistensutvikling
Soppinfeksjoner i hodebunn
1450-1535
1535-1600
1600-1645
1645-1730
1730-1800
1800-1845
1845-1930
2030
00.00
Katarina Zak Stangeland
Jan Kristian Damås
Dag Hvidsten
Jan Kristian Damås
Vegard Skogen
Vegard Skogen
Theis Huldt-Nystrøm
Etter kurset: Pizzakveld på Rorbua
Innsjekk Hurtigruta. CIC deler ut nøkler. Husk
legitimasjon.
FREDAG 24. APRIL
0900-1200
1200-1230
1230-1237
1237-1249
1249-1301
1301-1308
1308-1320
K1
F1
K2
K3
F2
1320-1327
1327-1510
D1
1510-1522
F3
1522-1534
F4
1534-1541
1541-1548
1548-1600
D2
D3
F5
Generalforsamling. Pause i forbindelse med seiling
gjennom Risøyrenna ca kl 1015.
Pause
HISREG
Byttestudien NOR-SWITCH
Dermatologisk register for biologisk behandling
Kvalitetsregister for genodermatoser
Resultat etter kombinasjonsbehandling med buttonering
og MAL-PDT av over 350 BCC.
Erosiv oral lichen planus behandlet med infliximab
Lunsj
Ca kl 1415: Til kai på Stokmarknes. Hurtigrutemuseet og
skipet Gamle Finnmarken. Gratis inngang.
Deirdre Nathalie Dufour
Cato Mørk
Silje Michelsen Solberg
Jan Cezary Sitek
Adel Olasz
Nils-Jørgen Mørk
Holdninger til kortisonbehandling hos foreldre med
barn med atopisk eksem
Probiotika i primærforebygging av atopisk dermatitt.
En randomisert, dobbelt blind studie.
Hanne Gustavsen
Snekkeren med rød og hoven hånd
Pyodermi av uvanlig årsak
Konklusive titler i originalartiker i dermatologiske
Mari Skylstad Kvernebo
Anne Marte Henriksen
Petter Gjersvik
Christian Dotterud
1600-1630
1630-1642
1642-1649
1649-1701
1700-1730
1730
F6
D4
F7
fagtidsskrifter 1974-2014
Pause: Innseiling Raftsundet
TEN/SJS. Erfaringer fra brannskadeavdelingen i Bergen
En kvinne med utslett og utfordrende
medikamentanamnese
Hud og hypnose, humbug eller halleluja
Avslutning. Ca 1700: Innseiling Trollfjorden
Filetering av laks. Skipets kokk demonstrerer filetering av
Kåre-Steinar Tveit
Guro Sunniva Brandsæter
Bjørnevaagen
Theis Huldt-Nystrøm
hel laks ute på dekk. Gjestene får smake sashimi av
laks.
1945
2030
Aperitiff, dekk 9.
Årsmøtemiddag, dekk 5.
LØRDAG 25. APRIL
0910-1010
1010-1022
1022-1029
1029-1041
1041-1048
1048-1130
1130-1142
1142-1154
1154-1201
1215
1330-1500
1500-1512
1512-1524
1524-1536
2030
Foredrag ved prisvinner(e)
Pause: Polarsirkelen krysses ca kl 0915. Seremoni ute på
dekk for alle passasjerer kl 0945
F8
Maligne og precancerøse hudlesjoner hos
nyretransplanterte pasienter. En prospektiv studie over
10 år i en privat hudlegepraksis
F9
Hva vet vi om basalcellecarcinom subtype før vi velger
behandling?
F10
Malignt melanom i hode-halsregionen i Norge 2008-2012
D5
Irregulær melanocyttlesjon behandlet med Imiquinod
Pause
F11
Har mikrometastaser i sentinel node ved malignt
melanom klinisk betydning?
F12
Mycosis fungoides av follikulotrop type: Mulig rolle for
glykolipid antigenstimulering
D6
Primary and myeloma-associated cutaneous amyloidosis
Pauseaktivitet: Skrelling av reker. En kokk demonstrerer
hvordan man enkelt kan skrelle reker. Demonstrasjon og
prøvesmaking av reker ute på dekk.
Lunsj. Passerer de syv søstre ca kl 1350 og Alstadhaug ca
kl 1420.
F13
Retningslinjer og behandlingsstrategier for Hidradenitis
Suppurativa-pasienter
F14
Hvordan er Norges største dagpost innen hudsykdommer
organisert?
F15
Undervisning av legestudenter i dermatovenerologi:
eksempler på aktiv læringsstrategi
Lars Kåre Dotterud
Eidi Christensen
Per Helsing
Bjarte Steinkjer
Ragnar S. Faye
Panagiota Mantaka
Barbara Gasior-Chrzan
Gisli Ingvarsson
Kåre-Steinar Tveit
Brita Pukstad
Middag, dekk 5.
Søndag: Ankomst Trondheim kl 0630. Utsjekk lugar senest kl 0800. Kan være om bord frem til kl
0930.