Til behandling på SKUPs årsmøte 2015 Tønsberg 20. mars 2015 Sak

Comments

Transcription

Til behandling på SKUPs årsmøte 2015 Tønsberg 20. mars 2015 Sak
Til behandling på
SKUPs årsmøte 2015
Tønsberg 20. mars 2015
Sak:
3
Saken gjelder: Styrets beretning for 2014
Vedlegg:
Årsberetning fra styret 2014
Oppsummering:
Styret legger frem sin beretning for perioden etter fjorårets årsmøte. Her er et kort
sammendrag av innholdet:
SKUP-konferansen 2014:
Konferansen i 2014 samlet 569 deltakere, hvorav 481 var betalende. De øvrige er
foredragsholdere, inviterte gjester og stab. Fjorårets konferanse hadde 22
utenlandske foredragsholdere. Deltakerantallet er noe lavere enn i 2013, men fortsatt
over budsjett. Programmet besto av mer enn 70 seminarer. Blant temaene var
internasjonale graveprosjekter, digital sikkerhet for journalister, Quick-saken,
intervjuteknikk og etikk. For første gang ble Frie Medier-konferansen arrangert som
en helintegrert del av SKUP-konferansen.
SKUP-prisen: SKUP-prisen ble delt mellom Dagbladet og Bergens Tidende. Dagbladets
Linn Kongsli Hillestad, Espen Sandli og Ola Strømman fikk prisen for NullCTRL.
Ingunn Røren, Ingvild Fredriksen og Anne Hovden i Bergens Tidende fikk prisen for
«Jannes historie».Diplomer ble tildelt Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise i
Adresseavisen for «Helsereisene», Linda Reinholdtsen i NRK Nyheter for
«Fastlandsforbindelsene» og Siri Gedde-Dahl, Henning Carr Ekroll, Trond J. Strøm og
Fredrik Hager-Thorsen i Aftenposten for «Forsvarskuppene». Christoffersen og Øyvind
Lefdal Eidsvik i Bergens Tidende for «PST og Global Shield».
SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse
[side 1 av 2]
Utadrettet virksomhet: SKUP har vært representert på journalistfaglige konferanser
i Brussel, Umeå, Baltimore, København, Johannesburg, San Fransisco og Amman.
Økonomi: Stiftelsen går samlet med et overskudd på 28.034 kroner og egenkapitalen
er på 715.145 kroner.
Organisasjon: Det har vært store utskiftinger i SKUP-juryen før 2015. Juryleder Thor
Woje trakk seg etter ti års tjeneste. Ny juryleder er Bernt Olufsen (Schibsted).
FORSLAG TIL VEDTAK:
Årsmøtet tar styrets beretning for 2014 til orientering.
SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse
[side 2 av 2]

Similar documents