Last ned pdf

Comments

Transcription

Last ned pdf
90_Personalia.fm Page 90 Monday, January 5, 2015 12:58 PM
P E RS O N A L I A
Dødsfall
Arne K. Ullern, Vestskogen, 3. februar,
90
Harald J. Isaksen, Konsvikosen, 12. februar, 60
Tor Sigmund Bergvad, Drammen,
13. februar, 60
Johan Ulstad, Kolsås, 18. februar, 60
Hans Christian Bäckström, 19. februar,
60
Jon Ottar Askevold, Førde, 21. februar,
60
85 år
50 år
Truls Herud, Kongsvinger, 20. februar,
85
Per Eivind Måreid, Blommenholm,
26. januar, 50
Anders Jr. Finne, Ulset, 30. januar, 50
Lillian Hansen, Sandsli, 1. februar, 50
Henrik Kårestedt, 7. februar, 50
Cathrine Haugland, Asker, 9. februar,
50
Bettina Iversen Thomseth, Oslo, 18. februar, 50
Erik Henriksson, Hommelvik, 19. februar, 50
Kåre Normann Hanssen, 03.04.1936,
tannlegeeksamen 1966, død 23.11.2014
Fødselsdager
90 år
80 år
Leif Krogstie, Flisa, 26. januar, 80
75 år
Turid Seime, Trondheim, 17. februar,
75
70 år
Trond Myrhaug, Oslo, 31. januar, 70
Tove Enderle Norheim, Jar, 7. februar,
70
Vidar Lundqvist, 7. februar, 70
Tom Fredrik Klitzing, Hvitsten, 15. februar, 70
Ragnar Borning, Kristiansand, 17. februar, 70
Anita Fagerberg, Oslo, 18. februar, 70
Kjell Øyvind Marienborg, Tårnåsen,
19. februar, 70
Øystein Skogan, Kongsberg, 20. februar, 70
60 år
Bjørn Klokset, Eidsvåg i Romsdal,
27. januar, 60
Ole Magne Sand, Son, 27. januar, 60
Ola Bøysen, Alta, 28. januar, 60
Jorun Kleppe, Kleppe, 28. januar, 60
Trond Erik Sjørbotten, Årnes, 31. januar, 60
Vigdis Haugeto Strat, Nedenes, 3. februar, 60
40 år
Kari Johannesen Sigdestad, Loddefjord,
25. januar, 40
Peter Stefan Lindner, Loddefjord,
31. januar, 40
Hilde Halvorsen, Bardufoss, 1. februar,
50
Kaspar Haustrup Hermansen, Dilling,
1. februar, 40
Njål Lekven, Bergen, 2. februar, 40
Marie Granmo, Ålesund, 4. februar, 40
Gilles Fossheim, Oslo, 6. februar, 40
Eilev Bent Rønnekleiv, Florø, 6. februar, 40
Esben Malde, Grimstad, 7. februar, 40
Marius Bunes, Oslo, 9. februar, 40
Tonje Lundin, Alta, 10. februar, 40
Hanne Christin Kaland, Stavanger,
10. februar, 40
Synnøve Arntsberg, Trondheim, 10. februar, 40
Duy Minh Nguyen, Oslo, 13. februar, 40
Glenn Slette, Rolvsøy, 16. februar, 40
Rafael Marques da Silva, Oslo, 17. februar, 40
Kenneth Stenshol Hestvik, Oslo, 20. februar, 40
Ingrid Straumsnes Merde, Søgne,
21. februar, 40
30 år
Anders Ganer, Drammen, 29. januar, 30
Ingrid Rabe, Oslo, 29. januar, 30
Diana Dobran, Oslo, 30. januar, 30
Anne Oppedal, Vestskogen, 30. januar,
30
Grete Olin Engan, Leikanger, 6. februar,
30
Marit Sandvik Lund, Oslo, 6. februar,
30
Tuva Nergård Rønne, Trondheim, 8. februar, 30
Anja Nyland Simensen, Bodø, 11. februar, 30
Trond Bjørvik Osen, Alta, 16. februar,
30
Arne Kjøhl Nodeland, Kristiansand,
18. februar, 30
Silje Tolo Engebretsen, Bergen, 20. februar, 30
Fødselsdager
Vi ber om at de som vil reservere seg
mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst åtte
uker i forveien på e-post:
[email protected],
faks 22 55 11 09 eller per post til
Tidende, postboks 2073 Vika,
0125 Oslo
Dødsfall
Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med
å gi NTF beskjed når en kollega er gått
bort. Vennligst kontakt NTF,
tlf. 22 54 74 00 eller e-post:
[email protected]
K l. 0 0 0 0 på u tgi ve l se sdato
www.tannlegetidende.no
90
DEN
NORSKE TANNLEGEFORENINGS
TIDENDE 2 0 1 5 ; 1 2 5
NR
1