Over 3000 rundballer på Norigarden

Transcription

Over 3000 rundballer på Norigarden
NR 4/2013
Over 3000 rundballer
på Norigarden
Høstkampanje på gjødsel
Presentasjon av styret
i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal
Dyregod-dagane
Fokus på
grovfôrmangel
fknr.no
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal
Valget over…
Innhold
Høsten er her, og i skrivende stund er valget fortsatt forestående.
FKNR hadde besøk av samtlige partier den 20.august i regi av
NHO Møre og Romsdal. Ved hvert valg arrangerer NHO bedriftsbesøk med de 1-4 første kandidatene fra partiene. Formålet er at de
vordende politikerne skal bli kjent med næringslivet og det spørsmål som næringslivet er opptatt av. Politikerne fikk en presentasjon
av bedriften vår og hva som er vårt formål og visjon.
Leder… .....................................2
Aktuelle tema som ble diskutert:
• Korn- og kraftfôrpolitikk, der vi bl a lanserte Møre og Romsdal
Kornsilo som aktuelt beredskapslager for korn.
• Norsk Matproduksjon, hvorfor det bør være norsk matproduksjon og hvordan den kan løses. Det ble også fokusert på at hele
verdikjeden i norsk matproduksjon er viktig for næringslivet i
fastlands-Norge.
• Samferdsel er et alltid viktig tema i vår region, og vi pekte spesielt på at Møreaksen bør bygges snarest mulig, da det vil gi en
årlig økning i verdiskapinga på 800 mill kr i regionen.
• Utfordringer i arbeidslivet med behov for en mer fleksibel arbeidsmiljølov, samt frafallet i arbeidslivet som må løses i fellesskap.
Gjødselkampanje....................11
Det var en interessert og vitebegjærlig forsamling, så gjenstår det å
se hva som prioriteres og gjennomføres!
Det er en viktig oppgave å gripe muligheten til å «framsnakke»
hele verdikjeden – både i små og store sammenhenger. Felleskjøpet skal uansett være «Bondens førstevalg» og gjøre det beste ut
av de rammebetingelsene som settes av det offentlige, til det beste
for våre eiere.
Nøkkeltall for 1. halvår ..............3
Ny salgskonsulent ....................3
Premium i Nordigarden ............6
Produserer til hotellkjede ..........9
Viktig med lagringsplass ........12
Fokus på losseforholdene ......13
Styret i FKNR ..........................14
lastekapasitet på 45 m3 ..........16
Delelager Molde .....................19
Høsten: Sau og lam ................21
Grovfôrmangel ........................22
Kalvestell ................................25
Brukte traktorer ......................36
Fraktrute .................................37
Prisliste: Gjødsel ...................97
Telefonliste..............................40
God høst!
NR 4/2013
Randi Dyrnes
adm.dir.
Over 3000
rundballer
på Norigard
en
Høstkampan
je på gjødse
Presentasjo
n
i Felleskjøp
l
av styret
et Nordmøre
og Romsda
l
Dyregod-da
gane
Fok
us på
grovfôrmang
el
fknr.no
Felleskjøpet
Nordmøre og
Foto: Odd Ar
2
ne Øyen
Romsdal
Nøkkeltall for 1.halvår 2013
Veksten fortsetter på de fleste områder
1.halvår 2013 viser en omsetningsvekst i forhold til 2012. Innenfor varegruppene er det store forskjeller, og det er innendørsmekanisering/innredning som er det området med største vekst: Omsetningen er
nesten fordoblet i forhold til samme periode i fjor!
Dette betyr at det er stor aktivitet i
området med både nybygging og
ombygging av fjøs. Traktorsalget
har en markedsandel på 40 % i
første halvår, opp fra 22 % i 2012.
For de øvrige varegruppene er
salget stort sett tilsvarende fjoråret.
Resultat før skatt er 1,3 mill kr, noe
som er en reduksjon i forhold til
2012 da det var 3,9 mill kr.
Ved inngangen av 2013 gikk vi i
gang med prosjektet 101 Muligheter, som skulle redusere kostnadsnivået. Tiltakene er under gjennomføring, og vi vil se noen effekter i
løpet av året. Det jobbes også med
tiltak for å bedre inntjeningen, det
jobbes med tiltak innenfor butikk-
området, samt varehåndtering.
Fokuset er på effektivisering av rutiner og videreutvikling av service.
HMS-tallene er fortsatt gode i
FKNR, til tross for en økning. Pr
1.halvår er sykefraværet 5 %, opp
fra 3,2% i 2012. Det er langtidsfraværet som øker, og her skjer oppfølgingen i samarbeid med NAV.
Ny salgskonsulent innendørsmekanisering
Eivind Solstad er ansatt som ny salgskonsulent på innendørsmekanisering. Han erstatter Jostein Silseth som nå blir salgsleder
på samme området. Eivind er 39 år og bor på Moa i Elnesvågen.
Han har tidligere arbeidet som deleekspeditør og som selger innen
bilbransjen. Den siste tiden har han arbeidet på delelageret til Felleskjøpet i Molde. Sammen med samboeren er han også i oppstartsfasen med egen gårdsdrift.
VI ønsker Eivind velkommen og lykke til.
Eivind Solstad
Mobil: 92 09 06 23
E-post: [email protected]
FKnytt
er Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal
sitt informasjonsblad.
FKnytt blir sendt til alle gårdbrukere
og småbrukere i Romsdal og Nordmøre.
Bladet kommer ut 4 ganger i året.
24
1
Ø M ERKE
T
ILJ
9
Tr ykksak 6
0
M
Layout og trykk:
EKH, [email protected]
Tlf. 71 20 29 70
www.ekh.no
Opplag ca. 3 000 stk.
Utgiver:
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal,
Fannestrandsvn. 63, boks 2033, 6402 Molde
Telefon: 481 69 100
Telefax: 71 24 55 80
Stoff til FKnytt/annonser sendes
e-post: [email protected]
Kontaktpersoner:
Odd Arne Øyen
Lars Oltedal
Birgitte Lyster
tlf. 958 62 916
tlf. 908 65 484
tlf. 481 69 095
Redaksjonell medarbeider:
Frilansjournalist Thor Fuglset tlf. 71 25 48 68
[email protected]
FKnytt tar forbehold om eventuelle trykkfeil i prislistene.
3
4
Dyregod-dagane 2013 ble nok en suksess for de driftige arrangørene i SUS i Gjemnes.
Når det er mye folk, god stemning og godt vær, er det veldig hyggelig å stå på FKNRs
messestand. Både gamle og unge var innom vår stand og mange gjorde en god handel.
5
Premium i Nordigarden
Gardbruker og entreprenør Ola Vegard Holmeide (29) har denne sesongen produsert godt og vel 3000
rundballer; 500 av dem til bruk på hans egen Nordigarden, 7 km fra Tingvoll sentrum. Det tøffe løpet
som Holmeide har gjennomført denne sommeren, ville neppe vært mulig uten John Deere-traktoren og
samme merkes 744 Premium rundballepresser med pakker.
– Jeg bestemte meg i fjor for å
investere i ny rundballepresse. I
samråd med FKNRs Tommy Bøe
falt valget på John Deeres 744
Premium, som både presser og
pakker. Den ble levert i mai i år.
Dette har representert ei betydelig
investering, men så langt har jeg
ikke angret på satsinga, understreker Ola Vegard Holmeide, som
driver Nordigarden sammen med
samboer Marita (25). Hans foreldre,
Siv og Fredrik, samt søster Ingrid
Marie, er alle viktige medspillere.
UTSTYR TIL Å STOLE PÅ
– Etter å ha brukt annen rundballepresser en del år, bestemte jeg
meg for å satse på John Deere.
Med såpass stor oppdragsmengde
er det avgjørende å ha utstyr en
kan stole på. I løpet av årets sesong vil jeg ha pressa godt og vel
3000 rundballer. Alle oppdragsgiverne er hjemmehørende i Tingvoll,
forteller Ola Vegard og legger til at
noen av de største gardene i kommunen presser sjøl, mens andre lar
proffer som ham gjøre jobben.
Samtidig som han kjøpte rundballepresser, bestilte han også ny
Kverneland Taarup-rive. På traktorsiden er det John Deere som gjelder; nå er det den femte i rekken
som brukes.
– Strengt tatt har døgnet
for få timer. Dagene blir
ekstra lange i perioden juni – september. Innimellom gjøremål på
garden og med rundballepressing
rundt om i kommunen, har jeg
også to gravemaskiner som ikke
bør stå for lenge ubrukt. Heldigvis
er det mange som etterspør både
Caterpillar`en (8 tonn) og Volvoen
(17 tonn). Også entreprenørvirksomheten har de fleste oppdragsgiverne i Tingvoll. På dette området har jeg god hjelp av Jens-Erik
Hanem.
Superlaget i Nordigarden! Fra
venstre Siv Holmeide og Marita
og Ola Vegard Holmeide, med
datteren Elise.
6
Ola Vegard Holmeide, med datteren Elise på fanget, sammen med sine viktigste hjelpemidler i en travel hverdag,
– John Deere-traktoren og rundballepresseren med pakker, 744 Premium .
45 BALLER I TIMEN
I løpet av én time presser og pakker den
uvanlig arbeidsaktive 29-åringen 45 baller –
så sant forholdene er gode.
– Er sommeren «blaut», raker jeg sammen
graset; slik får jeg det også tørka. Samtidig
blir det mindre kjøring med rundballepressa.
Kvaliteten på graset er jevnt over god, det
samme kuttinga. Alt dette bidrar til fornøyde
kunder, forsikrer Ola Vegard Holmeide.
Også han er blant dem som er raus med
rosen til FKNRs sørsvismannskap. Han fikk
god hjelp til å komme i gang med den nye
rundballepresseren, og siden har alt fungert
som det skal. Når ordinær sørvis skal utføres,
kommer dyktige fagfolk fra FKNRs Halsaavdeling.
MELKEPRODUKSJON
Ola Vegard Holmeide tok over drifta på
Nordigarden etter foreldrene i 2004. Her er
det melkeproduksjon som står i fokus med ei
kvote på 150 tonn.
Jorda er fordelt på flere steder. 50% av
«lappene», som Holmeide sier, har bratt terreng, det resterende terrenget er stort sett
flatt. Alt i alt blir det noe tungdrevet, innrømmer han. Nordigarden har også en del skog,
som driftes av innleid hjelp.
Ingen bekymringer
John Deere lover at med én traktor, én fører
og én presse kan du lage perfekt innpakkede
baller.
Alt du trenger er ei 744 Premium rundballepresse
med integrert pakker. Det loves at det velprøvde
TT-systemet (Transport Table System) vil sørge for
at ballene beveger seg raskt og jevnt fra kammeret
til pakkeren. Og færre stopp gir økt produktivitet.
744-rundballepresseren med pakker er utstyrt
med standard MaxiCut 14 kutteaggregat med det
såkalte «drop- floor»-systemet.
Og girkassekapasiteten er økt til 113 kW, samtidig som det kraftige og justerbare kammeret sikrer
knallharde og velformede baller.
– John Deere 744 Premium presse med pakker,
er et «alt i ett»-konsept for maskinentreprenører
og storbrukere. Produksjonen økes, samtidig som
systemet tar godt vare på næringsstoffene. Pickupsystemet på 2,2 m med MaxiCut kutteaggregat og
25 kniver, sikrer toppytelser gjennom hele sesongen.
Konstruksjonen sørger også for å gi brukeren god
førerkomfort, færre og kortere stopp, lover John
Deere.
7
Båsmatter
Størrelse 120x170 cm
21 mm tjukke
Gårdskamera
91775682
Opptil 1km rekkevidde
965,-
Deleval Gårdskamera FMC60
Et trådløst kamera som enkelt kan
monteres på et par minutter. Med
kameraet, som har fjernstyring på
opp til 1 km, inngår også en håndholdt visningsenhet og batterier som
standard.
før: 1270,-
Størrelse 120x200 cm
21 mm tjukke
91775684
990,-
5124,-
før: 1304,-
Kalveflaske Speedy
Feeder
Kalveflaske med tre hastigheter og
justerbar «mater».
86703201
2,5 L
226,-
450,Kalveteppe
86633401
550,Calf Milk Supplement
Kvantum 2,5 kg som er nok til 500l
melk. Til syrning av melk og melkeerstatning.
94059480
Alle priser er uten mva. Tilbudene gjelder t.o.m. 30.09.13
8
Kalvebøtte 7 liter
Kalvebøtte produsert i kraftig blå plast.
Passer for utfôring av kalver. Gradert.
63,-
Produserer til
kjent hotellkjede
Folket i Nordigarden ligger ikke på latsida! Foruten gardsdrift og omfattende entreprenørdrift (se annen
tekst), drives det kafé og interiørbutikk, samt matproduksjon. Egen gardsbutikk finner vi også her - med
matprodukter fra en rekke nisjeprodusenter i hyllene.
I spissen for Nordigardens matproduksjon står Siv Holmeide, mor til
Ola Vegard Holmeide. Hun starta
Den Glade Ku allerede i 2005, med
glødende interesse for mattradisjoner og gleden over å finne den
opprinnelige smaken som utgangspunkt.
– Jeg begynte i det små med å
lage mølsgraut. Etter hvert som
etterspørselen økte, tok jeg kjøkkenet i grendahuset i bruk. Men
etterspørslen var så stor at vi
bestemte oss for å bygge nytt produksjonslokale og kafé på garden.
Vi flytta inn i nylokalene i oktober
2011. I dag tilbyr vi også frukt- og
bærprodukter, forteller hun.
Kafeen og gardsbutikken er åpen
hver lørdag. Og da er det liv og
røre i Nordigarden! I nærområdet
er hyttefolket tungt representert
og Den Glade Ku blir for dem som
nærbutikk å regne. I tillegg kommer
besøkende fra
særlig Molde,
Kristiansund,
Tingvoll, Oppdal
og Sunndal.
– Mølsgraut
og solbærmarmelade er
produktene vi
selger mest av.
Folk vet å sette
pris på produkter med råvarer
fra garden. Slik
kan vi operere
Siv Holmeide, født og oppvokst i Molde, produserer mat
med maksimal
som bl.a. RICA-hotellene har på frokostordet. Her ser vi
sporbarhet
henne ved grytene i egne produksjonslokaler. Hennes mølsgraut er viden kjent. Den nytes gjerne sammen med bakverk
også; jeg vet jo
hvilken ku melka – fra vafler til julebrød. Søst, gomme og dravle er andre navn
på mølsgraut.
vi bruker kommer fra! smiler
Siv, som lager «mølsgraut i verterspurt over det ganske land. Her
densklasse».
kan nevnes at bl.a. samtlige hotelOg solbærmarmeladen er etler i RICA-kjeden har Siv sin solbærmarmelade på frokostbordet.
Marita styrer interiørbutikken, i
tillegg til å hjelpe med øvrige virksomhet. Hun liker å være tilstede
på auksjoner for å jakte godbiter
til butikken. Men hun kjøper i
tillegg nye produkter direkte fra
produsent. Marita, som er utdanna
grafisk designer, stortrives med
butikkdrifta. Hun opplever stor
etterspørsel etter sine produkter /
varer.
Neste utfordring for Siv og Marita
blir julemessa, som i år arrangeres
for femte gang. Et julepynta Nordigarden er litt av et syn. Vi regner
med det blir folksomt her også
denne jula.
Marita Lervik, samboer med Ola Vegard Holmeide, avbildet i kafeen som holdes
åpen lørdager.
9
En av vERdEnS MESt SolgtE
MotoRSagER
HaR blItt bEdRE
Enn SEg SElv
fra
PRIS
5.990,-
stihl.no
10
MS 261 C-M
Høstkampanje på gjødsel er i gang:
Rabatt på 120 kr tonnet!
FKNR har stor tro på å kunne øke salget av gjødsel for sesongen 2013/2014. Markedssjef Svein Aure
sier det er flere forhold som gjør ham optimistisk, – vi kommer til å oppleve en større grad av fornying
av enga, samt sterkere gjødsling generelt.
Leiejord med lang avstand fra
bruket er økende, noe som gjør at
man velger bort kuskit i forhold til
kunstgjødsel og prisen på kunstgjødsel er lavere.
Og nå frister han med rabatt på
120 kr pr. tonn på gjødsel bestilt
før jul.
MARKEDSMESSIGE GREP
– Vi har gjort flere strukturendringer
for inneværende sesong, fortsetter
markedssjefen.
– Bl.a. kommer vi ikke til å legge
inn gjødsel i Kristiansund. Vi har
også «ryddet» i sortimentet. Det
har ført til at Fullgjødsel 22-2-12
går ut. Dette har vi hatt en faglig
diskusjon med Yara om. Konklusjonen som ble trukket, var at 22-310 vil være dekkende for de aller
fleste.
– Vi kommer heller ikke til å ta inn
OPTI-KAS, denne gjødselen inneholder ikke svovel, og etterspørselen har gått mye ned. Vi har erstattet dette volumet med OPTI-NS.
KJØP GJØDSLA TIDLIG
Selv om vi ikke kan gi noen garanti
for prisutviklingen fremover, viser
historien at i 9 av 10 tilfeller vil det
være økonomisk gunstig å kjøpe
gjødsla tidlig om høsten.
– Og det omfatter også FKNRs
kjøp fra Yara. Desto flere båter vi
kan ta inn tidlig, desto rimeligere
kan vi selge gjødsla til bonden.
Men for å få dette til er vi avhengige av å få kjørt ut gjødsla i større
grad enn i dag. Dette vil vi ha sterkt
fokus på framover. Vi kommer bl.a.
til å gi en rabatt på 120 kroner pr.
tonn til alle som bestiller gjødsel før
jul og med levering etter vårt ønske, sier Aure.
Blant alle som slutter opp om
høstens kampanje, kommer også 6
kunder til å bli trukket ut og tilbudt
tur til Yara sitt produksjonsanlegg i
Glomfjord.
STOR AKTIVITET
FKNRs driftsmiddelselgere og
avdelingsansatte kommer i tida
framover til å være aktive i markedet med opplysninger om priser,
leveringsbetingelser og sortiment.
– Følg derfor med på våre hjemmesider og Facebook. Og les våre
kundebrev! oppfordrer Svein Aure,
som ønsker alle FKNR-kunder en
god høst.
Svein Aure, markedssjef/driftsmidler.
Han belager seg på en hektisk høst.
11
–Viktig med god lagringsplass
Avdelingsleder ved FKNR / Elnesvågen, Nicholas Haugland, sier det er viktig å finne god lagringsplass til
gjødsla før den tas i bruk. Lagring kan skje ute eller inne.
– Men plassen bør
organiseres med
tanke på å lette
arbeidet med våronna. Det betyr bl.a.
at tilgangen til traktor
og løfteredskaper må
være god, understreker han.
LUNT OG
SKYGGEFULLT
Gjødsla kan godt
lagres ute, sier
Nicholas, vel å merke
at man tar noen
forhåndsregler. Det
forutsettes at gjødsla
alltid dekkes til med
presenning som
festes godt. Storsekken må stå opp fra
bakken, f.eks på et
underlag av paller
og plasseres på et
Nicholas Haugland er avdelingsleder ved FKNR / Elnesvågen.
Følg hans råd om lagring av gjødsel.
lunt og skyggefullt
sted. Mye gjødsel blir
lagret på denne måten med godt resultat. Vær ekstra
type osv. Sjekk også at embalViktig med avrundet krok! Sett dernøye med OPTI-KAS og OPTI-NS.
lasjen er hel og om det er hull i
etter sekken pent ned og ikke skyv
Denne gjødseltypen er mer følsom
pallehetta.
– eller skubb – storsekken mot
for sollys og tempe– Du bør videre
underlaget. Eventuelle skader bør
raturer over 32c. Man
forsikre deg om
om mulig repareres med en gang.
kan oppleve at gjødhvorvidt storsekken
selkornene sveller og
har stått på ureint
REKLAMASJON
Skader
blir ødelagt. Derfor
lasteplan og eventuEventuell reklamasjon må tas med
viktig at man finner et
elt fått rifter i bunnen
forhandler så snart som mulig.
bør
skyggefullt sted.
eller om sekkene er
– Noe av det viktigste brukeren
repareres
våte og skitne. Er
gjør er å forvisse seg om at proFIKK DET DU
ikke til stede når
duktene holder forventa kvalitet.
umiddelbart du
BESTILTE?
gjødsla kommer, så
Gir du klarsignal på dette, er det
Nicholas Haugland
sørg for å underopp til den enkelte bruker å lagre
råder også å være
søke produktene du
gjødsla riktig, slik at den «gjør jobtilstede når lastebilen
bestilte snarest etter
ben» straks våronna starter, sier
med gjødsel kommer. Sjekk at du
hjemkomst.
Nicholas Haugland.
har fått det du har bestilt; at antall
Haugland anbefaler bruk av
sekker stemmer, at det er riktig
godkjent storsekkløft på traktoren.
12
FKNR ønsker fokus på
losseforholdene
Innkjøpsleder Per Henry Kvalvik ved FKNR`s driftsmiddelavdeling, ønsker å minne om forholdene ved
lossing av kraftfôr. Det er viktig å understreke at de fleste kundene har god orden, men vi får tilbakemeldinger fra sjåførene om at losseforholdene bør bedres enkelte steder.
– Vi har fem bulkbiler som daglig
transporterer kraftfôr. Vi har noen
problemer knytta til framkommelighet ved lossing. Kraftfôrsiloen
er gjerne plassert ved låveveggen
og bilene må kjøre så nært lossepunktet som mulig. Da blir det
ekstra viktig at det er ryddig, plant
og godt fundamentert her, legger
Kvalvik til.
– Vi ønsker å gjøre kundene våre
oppmerksomme på dette fordi det
berører sjåførenes mulighet til å
utføre jobben trygt og effektivt. Og
sikkerhet rundt levering av kraftfôr
handler ikke bare om framkommelighet, men også om tilfredsstillende hygieniske forhold knytta til
losseprosessen, presiserer Kvalvik.
VINTEREN KREVENDE
Hver av FKNRs bulkbiler er innom
10-12 garder i løpt av dagen.
Særlig vinterstid kan utfordrende
situasjoner oppstå rundt levering
av kraftfôr.
– Vinteren byr ofte på problemer.
Gardsvegene har generelt god
framkommelighet på denne tida,
men etter brøyting lagres gjerne
snøen i nærheten av innblåsingsrøret til siloen. Det kan vanskeliggjøre
lossinga. Er det ryddig, bedres
også framkommeligheten. Slik kan
en få presis og effektiv levering og med det også sparte kostnader,
understreker Per Henry Kvalvik,
som slutter seg til sjåførenes «ønskeliste».
Sjåførenes egen «ønskeliste»
knytta til sikker levering av
kraftfôr:
• godt vedlikeholdte gardsveger
• ikke vegetasjon (greiner o.a.)
inn i gardsvegen
• snørydding
• strøing når det er is-føre
• ingen kjøretøyer/redskaper
foran kraftfôrsilo
• møkk og avfall rundt kraftfôrsilo fjernes
Per Henry Kvalvik, innkjøpsleder med oppfordring til gardbrukerne i forbindelse
med lossing av kraftfôr i bulk.
13
Styret i Felleskjøpet Nordmøre og
Vi spurte våre tillitsvalgte om
1.
2.
3.
4.
5.
Gard/kommune eller avdeling
Driftsform eller stilling
Tillitsvalgt siden
Hvorfor være tillitsvalgt?
Hvorfor handle på Felleskjøpet?
Olav Håkon
Ulfsnes
Leder
1. Ulfsnes indre i Aure kommune
2. Driver med melkeproduksjon. I tillegg prøver jeg å legge til rette for
økt aktivitet i bygda med boligfelt
og småbåthavn.
3. Tillitsvalgt siden 2008
4. Jeg har alltid ønsket å gjøre en
innsats for felleskapet. Ønsker, håper og tror at jeg bidrar
positivt med min innsats. Det å
være tillitsvalgt er på mange vis
utfordrende. Det gir meg mange
erfaringer både forretningsmessig
og mellommennesklig, noe som
utvikler meg som person.
5. Vi skal handle på Felleskjøpet
fordi det er bondens egen bedrift
som skal bidra til å fremme
økonomiske og yrkesmessige
interesser.
14
Søren Johan
Øveraas
1. Øverås i Vestnes kommune
2. Driv melke- og kjøttproduksjon.
Kvote 346 000 kg på ca. 50
årskyr. 30 islandshester. Tradisjonelt familiebruk der bruker og
to vaksne barn arbeider fulltid på
bruket.
3. Tillitsvalgt siden 2011
4. Eg er overbevist om at Samvirke
er den beste organisasjonsforma
for meg som bonde. For at dette
skal vare slik må me som eigere
engasjere oss.
5. Gjennom å handle mest mulig
gjennom Felleskjøpet set me dei i
ein gunstig konkurransesituasjon
mot resten av markedet. Hvis me
meiner at eit eigarstyrt samvirke
er gunstigt for bonden, er dette
sjølvsagt bra.
Anne Katrine
Jensen
1. Hansgarden på Osmarka i Gjemnes kommune
2. Økologisk melkeproduksjon 400
000 liter, økologisk storfekjøtt.
3. Tillitsvalgt siden 2010
4. Ved å være tillitsvalgt i FKNR
ønsker jeg å bidra til riktig pris og
god kvalitet på innsatsfaktoren til
bonden, og ikke minst at bonden
får god service.
5. Felleskjøpet er etablert på samvirketanken og felles økonomiske
interesser. Når man er mange
og representerer volum er det
enklere for en aktør som FKNR å
forhandle pris på innsatsfaktorene
som både kraftfôr, gjødsel og
såvarer. Som bonde opplever jeg
stor kunnskap hos de ansatte, noe
som kan bidra til å bedre produksjonen på min gård.
Romsdal
Bent Konrad Moen
Nicholas
Haugland
Wenche Ytterli
Nestleder
1. Øverbø’n, Holmemstrand i Rauma
kommune
2. Driver mjølk- og kjøttproduksjon i lausdriftfjøs sammen med
mannen. Mjølkekvoten er på vel
300 000 liter, og alle kalvene blir
framfôra.
3. Tillitsvalgt siden 2010
4. Som gardbrukere er vi eiere av
flere samvirkeforetak, som er eid
og styrt av brukerne. For meg er
det viktig og meningsfylt å være
engasjert i samvirkeforetakene.
Det er også en forutsetning for
demokratiet i foretakene, at vi
som eiere engasjerer oss. Gjennom å være tillitsvalgt får en godt
innblikk i det norske landbruket,
og får en mulighet til å være med
å påvirke. Å være tillitsvalgt er
både lærerikt og utfordrende.
5. Etter å ha vært kunde hos Felleskjøpet N&R i over 20 år, er
jeg godt fornøyd med servicen
jeg opplever og kvaliteten på
produktene. At Felleskjøpet også
er konkurransedyktig på pris, er
viktig når marginene blir presset.
I tillegg er det for meg viktig at
Felleskjøpet er et samvirkeforetak
som er organisert mot eiernes
behov. Her er det ingen investorer som skal ha avkastning på
innskutt kapital, men derimot
eierne som skal dele eventuelt
overskudd.
1. Avd. Elnesvågen
2. Avdelingsleder
3. Tillitsvalgt siden 2011
4. Det er interessant, lærerikt og en
kan være med å påvirke beslutninger.
5. Kvalitet til riktig pris og god service.
1. Moen Gård i Fræna kommune
2. Melk- og kjøttproduksjon
3. Årsmøteutsending fra Fræna
1995-2004
Tillitsvalgt siden 2002
4. Jeg synes at det er en interessant
og givende oppgave å ha tillitsverv
i FKNR. Selv om jeg har sittet lenge
i styret, så skjer det stadig uventede ting som holder en skjerpet.
5. Vi handler på Felleskjøpet fordi
det er Bondens eget selskap, og
det er til vår fordel å handle der.
Felleskjøpet ble dannet for at vi
skulle få kjøpe billige driftsmidler
og ikke blir flådd av andre private
butikker / forhandlere. Selv om
enkeltprodukter kan være billigere
andre steder skal det være mest
lønnsomt for bonden i det lange
løp å gjøre sine innkjøp på Felleskjøpet.
Monica
Haugen-Vik
1. Avd. Åndalsnes
2. Avdelingsleder
3. Tillitsvalgt siden 2010
4. Interessant arbeid å få sitte i
styret, få innblikk i bedriften
på en annen måte. Følge tall
og utvikling, være med å bidra,
bringe ansattes synspunkter og
meninger inn til styret, samt prøve
å gi styret rett bilde av «pulsen» i
organisasjonen.
5. Både bondemarkedet og forbrukermarkedet skal være trygge på
at Felleskjøpet bestreber seg best
mulig på innkjøp av varer, både
kvalitet og pris. Kanskje vi ikke
er billigst i alle situasjoner, men
kvalitet og service er våre fortrinn.
Ola Tjelle
1. Ivargarden i Nesset kommune
2. Drifta er kjøtt og skog.
3. Tillitsvalgt siden 2007
4. I ei krevande tid for landbruket,
er det interessant å være med å
påvirke Felleskjøpet til å vere bondens førstevalg også i framtida.
5. Eg handlar på Felleskjøpet for der
er det kvalitetsvarer, god service
og fagfolk som gir gode råd.
15
Lessevogn med
enorm kapasitet
Da Elling Kvammen på garden Myrvoll i Fræna gikk over til plansilo, ble kapasiteten til finsnitteren for
liten til maksimal utnyttelse av siloene. Svaret på utfordringa ble kjøp av Kverneland Taarups lessevogn
10045 med lastekapasitet på 45 m3 (middels presset).
– Jeg så lessevogna første gang
under Stjørdalsmartanen i 2011.
Rundball var ikke aktuelt, så valget
var enten sjølgående snitter eller
vogn. Førstnevnte koster en del
mer, i tillegg er en avhengig av
medhjelpere. Lessevogna til Kverneland Taarup er derimot utstyrt
slik at jeg kan gjøre det meste sjøl,
forteller Kvammen.
det er også steder jeg ikke tør å
fylle fra – av frykt for at det rett og
slett skal bli for tungt. Det stiller
seg annerledes med for-tørka gras,
som vogna har plass til enorme
mengder av. Og sjøl da nærmest
flyter den avgårde. Med tunge lass
blir vektfordelinga viktig. Men er
det skikkelig baktungt, blir traktoren i letteste laget, sier Kvammen.
SLO TIL
Etter hvert ble kontakt oppretta
med Hans Olav Ugelstad, FKNRs
traktor- og redskapsselger.
– Med et før-sesongtilbud på
rundt 400 000 kroner, slo jeg
til, fortsetter Kvammen, som er
storfornøyd med lessevogna. Han
forsikrer at alle forventninger er
innfridde.
– Den kutter bra og lastekapasiteten er stor. Det betyr at en hele
tida må ha «fast mark under beina». Storparten
av jorda på garden
har god bæreevne, men
TRAKTORER
Elling Kvammen har også handlet to John Deere-traktorer hos
FKNR, – John Deere 6420 og 5820.
6420-modellen er nå sju år gammel
og brukes til lessinga. Når vogna
er spesielt tung, justererer jeg bare
lasset. Dette er en god traktor
med imponerende driftssikkerhet,
forteller Kvammen. Også den andre traktoren er han fornøyd med.
Begge går rundt 1300 timer i året.
– Sørvisen som FKNR yter er
upåklagelig. Sørvisfolkene kommer
raskt og de gjør alltid en god jobb,
legger han til.
ETABLERT I 1946
Myrvoll er et bureisingsbruk som
ligger i Syltosen, bare få minutters
kjøring fra sentrum i Elnesvågen.
Det var Elling Kvammens foreldre
som etablerte bruket i 1946. Elling
har hatt ansvaret for drifta i en årrekke. I 2006 bygde han nytt lausdriftfjøs med ei kvote på 300 tonn.
– Storfeet er organisert i samdrift,
med deltakelse fra tre bruk. Samarbeidet er det aller beste, forsikrer
Kvammen. Ansvaret for gardens
100 vinterfôra sauer, er overlatt til
kona Sylvi Ann.
Kvammen har også vært mer
Elling Kvammen er fornøyd med
lessevogna. Den tåler store belastninger og gjør brukeren i stand til å
arbeide effektivt.
16
enn gjennomsnittlig aktiv på organisasjonsområdet. I mange år var han
bl.a. leder for Sau-og geitavlslaget.
Også i Fræna Værring har Kvammen
hatt flere tillitsverv. Hans trolig mest
krevende oppgave var ledervervet
i Fræna Bondelag gjennom mange
år. Gitt Frænas store betydning som
landbrukskommune, var det hele tida
viktige saker som skulle behandles.
GOD JOBB
Når dette skrives er ennå ikke årets
Stortingsvalg gjennomført. Det er
likevel ikke til hinder for formidling av
Kvammens landbrukspolitiske synspunkter:
– Jeg ser gjerne at nåværende regjering fortsetter. Og spesielt det siste
året synes jeg den har gjort en god
jobb. Om det skulle bli regjeringsskifte, kommer neppe store omveltninger.
Men over tid vil ei ny Høyre-dominert
regjering ta landet i ny og feil retning.
Når dagens regjering får godkjent hos
meg for innsatsen spesielt det siste
året, har det sammenheng med måten den opptrådte på etter forhandlingsbruddet i fjor.
Elling Kvammen konstaterer at
landbruket i Fræna fortsatt står sterkt
– slik det har gjort i mange år. Dette
har fristet mange til å satse, slik vi
har sett det flere steder i kommunen.
Store millionbeløp er blitt investert i
maskiner, utstyr og driftsbygninger.
SAMSPILL
– Strukturendringa har vært omfattende i Fræna, spesielt tydelig har
den vært på samdrifts-området. Særlig flere samdrifter ser jeg derfor ikke
bli etablert den nærmeste tida. Vi må
ikke glemme at fræningen er individualist og liker å kjøre sitt eget løp,
smiler Kvammen.
– Men samtidig må det erkjennes at
vi er ei næring som delvis er avhengig
av godt samspill med det politiske
miljøet, all den stund driftsbetingelsene i dette landet varierer så sterkt.
Det er som kjent ikke alle steder som
er like godt egnet til landbruk, fastslår
sjefen på Myrvoll.
Ville ha
«skreddersøm»
Da Elling Kvammen skulle kjøpe lessevogn, falt valget
på Kverneland Taarups 10045-10045 R.
Elling Kvammen og Hans Olav Ugelstad (FKNR) er enige om at
Kverneland Taarups lessevogner er blant markedets aller beste.
Den er som skreddersydd for Kvammes behov og ønsker.
For ham var det viktig med ei vogn som hadde lavere kraftbehov. En traktor med minimum 110 hk vil gjøre drajobben
– uten problemer. Med 17 000 kg som totalvekt, lessekapasitet på 8 900 kg og lastekapsitet (middels presset) på
45 m3, kunne derfor Kvammens behov imøtekommes.
Lessevognen er også utstyrt med pick-up uten føringsbaner. Dette gir redusert slitasje i forhold til ei løsning med
kurvebanestyring. Uten bevegelige deler er det heller ikke
deler som behøver å smøres. Det bidrar til roligere arbeid
og redusert behov for kraft. Et stort pluss er det også at
støynivået med dette reduseres.
Både 10045- og 10055-modellene er utstyrte med kraftig
rotor (V-MAX), som har topp kapasitet, uansett forhold.
Den drives av en vedlikeholdsfri olje-girkasse, som sikrer
stødig drift av rotoren på 800 mm.
– For mange er noe av det beste med både 10045 R og
10055 R den raske og effektive avlessinga, som skjer ved
hjelp av automatisk avlessefunksjon, som tømmer vogna
hurtig. På kontrollterminalen åpnes det for at en kan velge
manuell eller automatisk avlessing, sier FKNRs Hans Olav
Ugelstad.
På begge modellene kan det som ekstrautstyr monteres
to avlesseruller med stor diameter; dette gir jevn utmating
og dermed redusert behov for å måtte jevne i graset.
Forkuttesystemet til Kverneland Taarup har i alt 35 kniver. Disse sørger for perfekt kuttlengde på 40 millimeter.
Knivene er plasserte på ei rekke og arbeider sammen med
22 millimeter brede innføringstenner. Slik sikres en sikker og nøyaktig snitteprosess. Og mekanisk fjørutløser på
hver kniv, gir god beskyttelse mot fremmedlegemer. I følge
Kverneland Taarup vil en kniv som treffer et legeme, løses
ut. Kniven returnerer umiddelbart til opprinnelig posisjon,
straks fremmedlegemet har passert.
17
Felleskjøpet hjelper deg med riktige rør til ditt behov
drens- og overvannsrør
sandfangkum
trykkrør
Ny leverandør til
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal
rør med riktig kvalitet for norske forhold
18
fk brosjyre overvann_drens_kummer_ny forside.indd 1
02.04.2013 13:49:55
Endring i åpningstid
Delelager Molde
Delelager FKNR i Molde, har som den eneste av våre avdelinger hatt betjent delelager på lørdager i
vinterhalvåret.
Med fra og med uke 37 / 2013
vil delelager Molde være stengt
på lørdager. Fra 01.09.2013 vil
også delelager Molde ha samme
åpningstid som verksted 08:00 –
16:00.
Deler som er bestilt på ordre, og
ankommet fredag; vil kunne legges fram i egen reol, og hentes på
lørdag i åpningstida for butikk.
Denne ordninga gjelder fram til
ny sesong 2014. Fra FK-UKE 2014
og ut grassesong, vil delelager
igjen være bemannet på lørdag.
Vakttelefon slåttevakt vil være som
før i sesong.
Vi minner om vårt telefonnummer
for deler i FKNR: 481 69 109. Dette
er et felles telefonnummer for alle
avd, og du blir da betjent av den
som er ledig i kø av vårt personell
på deler i FKNR. Det kan da være
at du som kunde havner på Halsa
eller i Molde, selv om du skulle
ringe til Åndalsnes. Dette gjør
ingen ting, da bestilling kan gjøres
hos alle avd., uansett hvor du som
kunde er lokalisert.
Har du spørsmål, ta kontakt med
Atle Roset, ettermarkedssjef
Bestilling av deler på epost:
[email protected]
Felles telefonnummer
for deler i FKNR :
481 69 109
19
KAMPANJE MOI RX GJØDSELVOGNER
Moi RX 6
5
Fra kun 119 000,»
»
»
»
»
»
»
»
»
GALVANISERT HEL- RAMME !
500/60R22,5
RADIAL HJUL !
Standard sentrifugalpumpe
Hydraulisk lokkmanøvrering
Miljølokk
Lysutstyr
Std. Kraftoverføringsaksel
Fast trekkøye.
Moi RX 9
5
Fra kun 198 000,»
»
»
»
»
»
»
»
»
GALVANISERT HEL- RAMME !
500/60R22,5
RADIAL HJUL !
Standard sentrifugalpumpe
Hydraulisk lokkmanøvrering
Miljølokk
Lysutstyr
Std. Kraftoverføringsaksel
Fast trekkøye.
Moi RX 12
5
Fra kun 219 000,»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
GALVANISERT HEL- RAMME !
Boggi-aksling, 600/50R22,5
RADIAL HJUL !
Brems en aksel
Standard sentrifugalpumpe
Hydraulisk lokkmanøvrering
Miljølokk
Lysutstyr
Std. Kraftoverføringsaksel
Fast trekkøye
Alle priser eks mva. Frakt kommer i tillegg.
20
Pollestadveien 123, 4343 Orre
www.moi.no
Høsten: Sau og lam
Nå er det høst igjen, og det begynner å nærme seg tid for å ta hjem sauen. Det er fortsatt ikke for sent å
få alle lamma slaktemodne, selv om noen er litt små fortsatt etter beitesesongen.
Det kan være vanskelig å få lam
som veier opp mot 35 – 36 kg ved
sanking opp i slaktemoden vekt
på høst beite. I disse tilfellene vil
intensiv oppfôring innomhus være
en effektiv måte å få lamma raskt
opp i vekt. Ved innsett er det viktig
med gradvis tilvenning til kraftfôr,
rikelig tilgang til kraftfôr og vann.
Med fritilgang på FORMEL Lam
kan en forvente 10 – 12 kg i tilvekst
Kraftfôrtype
på en måned. Når lamma er vendt
på appetittfôring er det viktig at de
har tilgang på kraftfôr hele tiden.
Vi vil anbefale å klippe alle
lamma ved innsett, hvis de skal
holdes innomhus i 4 uker. Følg
med på fôropptak og tilvekst hver
eller annen hver uke. Sørg for god
tilgang til grovfôr med god smakelighet og en del fiber, som vil sørge
for at vomma fungerer best mulig.
Det kan også være smart å skille
værlam og søyelammene under
oppfôringen.
Vi anbefaler FORMEL Lam til intensiv oppfôring, FORMEL Sau Intensiv kan også benyttes. FORMEL
Sau Intensiv anbefales i de tilfeller
der lammene blir løse i magen av
store mengder FORMEL Lam og
trenger mer fiber.
Innhold
Bruksområde
Energi 0,95-0,96 FEm/kg AAT
på ca. 110gram/FEm
Fra ca. 1.aug – 1.feb
Kraftfôr til bruk for søyer og livlam fra innsett på høsten til
beiteslipp. Kan gis til slaktelam opp til 1 kg per lam/dag.
Har et moderat AAT-innhold på høsten og fram til ca 1.
februar. Passer sammen med de fleste typer grovfôr.
FORMEL Lam
Energi på ca. 0,88 FEm/kg AAT
på ca. 110 gram/FEm
PBV på ca. 0 gram/FEm
Til oppfôring av ikke-slaktemodne lam på beite eller
intensiv oppfôring innomhus. Har et mineralinnhold
som forebygger urinstein. Har et høyt innhold av fiber.
Dersom man likevel opplever at lamma har løs mage,
anbefalt FORMEL Sau Intensiv, som har et enda høyere
fiberinnhold.
FORMEL Sau Intensiv
Energi ca. 0,82 FEm/kg AAT på
ca. 115 gram/FEm
PBV på ca. +5 gram/FEm
Spesialblanding med svært høyt fiberinnhold. For intensiv
fôring med kraftfôr til søyene etter lamming. Også velegnet
til høstlam på intensiv oppfôring
FORMEL Sau
21
Små grovfôravlinger – Grovfôrmangel
Det har vært en vanskelig vinter og vår for enga. Sein og dårlig første slått, kan bli resultatet som vil
medføre at til vinteren vil enkelte oppleve grovfôrmangel.
I mjølk og kjøttproduksjon er det
da lett å tenke på drastiske tiltak
som utslakting. Finnes det alternativer?
Hvor mye grovfôr er nødvendig?
En drøvtygger er spesialist til å
utnytte beite og grovfôr for å produsere kjøtt og mjølk. Aller best er
fri tilgang på tidlig høsta og godt
konservert grovfôr. I en normal
situasjon vil man kunne forvente et
opptak på 9 - 11 kg TS (8-10 FEm).
Forsøk både i Norge og utlandet
har sett på effekt av ulike forhold
mellom grovfôr og kraftfôr i rasjonen. Mange vilkår spiller inn, så
spørsmålet er ikke enkelt. Generelt
kan man si at når man nærmer seg
halvparten av normalt fôropptak
(4,5 – 5,0 kg TS) er man på en ”minimums grense”.
Vi vil råde alle til å begynne å
planlegge allerede nå; jo tidligere
man kommer i gang med tiltak jo
mer grovfôr kan man spare på sikt.
Noen av tiltakene vi anbefaler er:
• Bytte ut deler av grovfôret med
kraftfôr. Ved å øke dagsrasjonen
med 1 kg kraftfôr vil man kunne
spare ca. 3-5 kg grovfôr pr. ku
pr. dag
• Gi mer fiberrikt kraftfôr, opptil
ca. 16 kg. Eksempler her er
FORMEL Fiber Grovfôrmangel,
FORMEL Biff, FORMEL Biff Intensiv eller FORMEL ProFet
• Utsett høstetiden noe. Vent
til 2 uker etter
skyting, dette
vil gi mer fôr i
volum. Fôret
vil ha en noe
lavere FEm
konsentrasjon,
men vil en
høyere andel
fiber, som vil
passe godt
sammen med
økt kraftfôr
mengde.
Fyll mjølkekvoten
• Ved grovfôrmangel vil høg kraftfôrandel være lønnsomt
• Innkjøp av grovfôr med transportkostnader kan ofte gi en pris per
FEm som overgår kraftfôrprisen
• Ved innkjøp av fôr er det vanskelig å vite nøyaktig hva man
betaler for
Innkjøpt fôr - Silorundballer
Kg
TS
FEm/kg TS
# FEm
Pris
Pris pr FEm
750
23
0,85
146,6
350,00
2,39
750
23
0,85
146,6
400,00
2,73
750
20
0,85
127,5
350,00
2,75
750
20
0,85
127,5
400,00
3,14
750
20
0,75
112,5
350,00
3,11
750
20
0,75
112,5
400,00
3,56
Priser på kraftfôr som egner seg til «sparing av grovfôr»
22
Pris bulk pr. 100 kg
Pris bulk pr. FEm
700 kg sekk Pr 100
kg
FORMEL
Biff Intensiv
305
3,63
345
FORMEL
Fiber grovfôr mangel
321
3,45
361
Forslag til fôrplan ved grovfôrmangel:
FORMEL Fiber Grovfôrmangel:
FKNR har i dag kraftfôr med høgt
fiberinnhold som er tilpasset situasjonen med lite grovfôr
FORMEL Fiber Grovfôrmangel vil
gi protein, energidekning og nok
fiber til produksjoner rundt 35-40
kg mjølk.
• Fiberinnhold (NDF): ca. 26%
• Høgt innhold av FEm og protein
til å være et fiberprodukt
• 93 FEm pr. 100 kg, 107 gr. AAT/
FEm og 10 g PBV/FEm
• Full vitaminisering og mineralisering
• Tilsatt bufferstoff som forebygger sur vom
• 6mm pellets
Ytelse i kg mjølk pr dag
20 kg
25 kg
30 kg
35 kg
Surfôr, middels/seint slått, kg TS/dag
7,0kg TS
(ca 30 kg)
7,0kg TS
(ca 30 kg)
7,0kg TS
(ca 30 kg)
7,0kg TS
(ca 30 kg)
FORMEL Fiber kg per dag Grovfôrmangel,
8,5
11,5
13,7
16,5
FORMEL Biff Intensiv:
• Anbefales primært til intensiv
oppforing av okser på høg kraftforandel
• Kan også brukes til melkekyr
ved grovfôrmangel
• Tilsatt bufferstoff og mye fiber,
som forebygger sur vom
Dersom en øker kraftfôrandelen i
rasjonen, bør en fordele kraftfôret
på flere fôringer for å unngå sterk
vomgjæring med ustabil og sur
vom som resultat.
For lite struktur (NDF) i rasjonen,
kan føre til rask passasjehastighet gjennom vomma med lavere
fordøyelighet og blaut gjødsel. Her
er det viktig å tenke på at de dyra
som produserer mest også treng
mest og best grovfôr.
Surfôrmengden i planen nedenfor
er satt til ca. halvparten av normalt
fôropptak. 5,0 kg TS med surfôr,
tilsvarer ca. 25 kg surfôr med tørrstoffinnhold på 22 %.
Ytelse i kg mjølk
15 kg
20 kg
25 kg
30 kg
35 kg
40 kg
Surfôr, middels/seint slått, kg ts/dag
5,0kg TS
(ca 25 kg)
5,0kg TS
(ca 25 kg)
5,0kg TS
(ca 25 kg)
5,0kg TS
(ca 25 kg)
5,0kg TS
(ca 25 kg)
5,0kg TS
(ca 25 kg)
FORMEL Biff Intensiv, kg per dag
7,5
10,0
12,5
15,0
18
20,5
Alternativ:
Har man mulighet til å gi 1 FEm
NH3-halm, ville man kunne få en
veldig god løsning med FORMEL
Energi 80
Gjør et overslag over grovfôrtilgangen så fort som mulig, slik
at tiltaka kan iverksettes allerede
tidlig på høsten.
23
HOS OSS FINNER DU BRENDERUP TILHENGERE TIL
NESTEN ALLE TRANSPORTOPPDRAG!
Brenderup 1205 S
6290,-
Praktisk tilhenger for privat og fritidsbruk.
Kassemål: 204 x 116 x 35 cm.
Totalmål: 306 x 158 cm.
Karmer: Stål
Totalvekt: 750 kg.
Nyttelast: 610 kg.
Dekkstørrelse: 13”
Bremser: Nei
Nesehjul
nning
og prese
risen
er inkl. i p
3
på disse
e!
modellen
Brenderup 1205 SL
6990,-
Tilhenger med ekstra lang trekkstang og
nedfellbar forlem.
Kassemål: 204 x 116 x 35 cm.
Totalmål: 347 x 158 cm.
Karmer: Stål
Totalvekt: 750 kg.
Nyttelast: 605 kg.
Dekkstørrelse: 13”
Bremser: Nei
Brenderup 3205 S
7490,-
Henger med stort kassemål og nedfellbar
for- og baklem
Kassemål: 204 x 142 x 35 cm.
Totalmål: 354 x 149 cm.
Karmer: Stål
Totalvekt: 750 kg.
Nyttelast: 590 kg.
Dekkstørrelse: 13”
Bremser: Nei
e
Kom og s v
a
lg
vårt utva re!
e
g
båthen
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal
24
Kalvestell
FORMEL kraftfôret til kalv utvikles etter hvert som vi får ny viten om kalvens ernæringsmessige behov.
Vi arbeider kontinuerlig med å optimalisere kvalitet og smakelighet.
Et av våre mål er å sørge for en
god tarmhelse hos kalven, og i
denne sammenheng har vi blant
annet bedret mineral- og råvaresammensetningen.
Helmjølk eller mjølkeerstatning?
Etter råmjølksperioden er det tid for
å gå over på enten helmjølk eller
mjølkeerstatning. Mål i kalveoppdrettet og kvotefylling vil her være
avgjørende for videre valg. Stadig
ny utvikling av mjølkeerstatninger
har ført frem til fullgode alternativ
til helmjølk. Felleskjøpets mjølkeerstatninger er godt utprøvde og kan
brukes rett etter råmjølksperioden.
Å sammenligne mjølkefôr
I sammenligninger mellom helmjølk
og mjølkeerstatninger brukes ofte
FEm som grunnlag, men dette
forteller oss lite om næringsinnholdet. Det viktige er å ha et optimalt
forhold mellom fett, protein og
karbohydrater for å få kalver som
setter muskler og ikke fett. FEm
forteller heller ikke noe om innholdet av mineraler og vitaminer. Ved
valg av mjølkefôr er det like viktig
å sammenligne forholdet
mellom næringsstoff,
som det totale innholdet
av energi.
Tilvekst og proteinnivå
Protein er viktig for god
tilvekst. Forsøk har vist
at mjølkeerstatninger
med likt energiinnhold,
men med stigende
proteininnhold, har gitt
bedre tilvekst opp til et
visst nivå. Felleskjøpets
mjølkeerstatninger er
bygd opp etter samme
prinsipp. I tillegg til forholdet mellom protein og
fett er det viktig med et
riktig innhold av mineraler og vitaminer, god
et tilskudd ved liten tilgang på
råmjølk eller ved dårlig eller ukjent
råmjølkskvalitet. Den inneholder
antistoff fra egg som binder seg
til sjukdomsframkallende bakterier. Effekten av slike antistoffer er
mindre diaré, lavere kalvedødelighet og dermed økt lønnsomhet i
kalveoppdrettet.
hygienisk kvalitet og gode utfôringsegenskaper.
God start med råmjølk
Kalven bør få ca. 2-3 liter råmjølk
av god kvalitet innen 2 timer etter
fødsel og til sammen ca. 5-7 liter
råmjølk i løpet av første levedøgn.
Råmjølk inneholder antistoff, hovedsakelig IgG- antistoff, som gjør
at kalven kan utvikle motstandskraft mot infeksjoner.
En undersøkelse har vist at mer
enn halvparten av mjølkekyr i Norge har for lavt innhold av antistoff
i råmjølka. Det anbefales å bruke
kolostrometer for å sjekke kvaliteten på råmjølka, som bør inneholde
minimum 50g IgG per liter.
Pluss Kalvepasta anbefales som
Kalvekraftfôr eller kukraftfôr?
FORMEL Kalv og FORMEL Mysli
Start er spesielt tilpasset unge
drøvtyggere som skal utvikle en
god vomfunksjon. Kraftfôret har en
råvaresammensetning som gir en
god proteindekning og aminosyrebalanse for kalven og tilstrekkelig
med energi for god tilvekst. I tillegg
brukes det råvarer og søtningsstoff
som gir en god lukt og smak på
fôret.
Kraftfôret til voksne drøvtyggere
har en annen vitamin- og mineralsammensetning sammenlignet
med FORMEL Kalv og FORMEL
Mysli Start. Voksne drøvtyggere har en velfungerende vom og
produserer mange av vitaminene
de trenger selv. Kalver derimot,
trenger tilførsel av en
del vitaminer den første
tiden. Mineralbehovet
til unge dyr er også ulikt
det som voksne dyr har.
En kalv skal utvikle et
sterkt skjelett, og trenger
derfor god dekning
av mineraler som for
eksempel kalsium, fosfor
og magnesium. Smidige
overganger For å unngå
stress og sjukdom hos
kalven er det viktig å
gjøre alle overganger så
smidige som mulig. Man
bør unngå for mange
endringer på samme
tidspunkt, og helst gjøre
kun én endring i uka.
25
DeLaval VMS
- frivillig melkesystem
”Kutrafikken bestemmer
du selv….”
Unik spenevask:
Markedets beste forbehandling av spenene.
Lunkent vann uten bruk av kjemikalier.
For mer informasjon om den nye
generasjonen VMS, ta kontakt med
Felleskjøpets salgskonsulent I-mek eller
besøk våre internettsider: www.delaval.no
og www.felleskjopet.no/i-mek
26
Skann meg for demovideo
DØRER OG VINDU
Bredt spekter!
• Trevindu i alle størrelser og farger
• PVC-vindu i alle størrelser
• Tredører i alle størrelser, og alternativ dekor
• PVC-dører i flere størrelser
w w w.d a l e - a s .no
27
FORMEL Lam
Spesialfôr til lam som kan brukes vår,
sommer og høst. Gir topp kjøttfylde og
god klassifisering av lamma. FORMEL
Lam sikrer økonomien i oppfôringa.
• Kangisetterappetitt
• Høgtinnholdavfibergirgodvomog
forebyggerdiaré
• Sikrerstabiltfôropptakoghøgdaglig
tilvekst
• Mineralinnholdsomforebyggerurinstein
Pilkemaster EVO HC
Hydraulisk kontroll for sagsverd og hydraulisk høydejustering for klyvekniv
Pilkemaster EVO
«Pilkemaster EVO er
andregenerasjons
vedmaskin med unike
egenskaper når det
gjelder sikkerhet, kraft
og hurtighet.»
28
Rask kapping:
Dreiepunktet for sverdet er endret. Det gir en ”selvmatende” bevegelse,
som medfører en lett og meget raskt kapping av stokken. EVO 36 sin
kapasitet er opp til 36 cm stokkediameter.
Kraftig og rask kløving:
Kløyvekraften varieres automatisk fra 2 til 7 tonn. Ved hurtiggang med 2
tonn skyvekraft har den en sekvens på kun ett sekund når vedlengden er
33 cm. Den 4- eller 6-delte kløyveøksa justeres enkelt opp og ned med
eget håndtak fra førerplassen. Hydraulisk betjening er ekstrautstyr.
!
d
n
a
l
g
I
r
e
het
ny
Gras- halmsnitter FHS
Igland 2575
–
Kvernelans nye FHS-serie
beitepusser/snitter skiller seg fra
FH-seien med mer robust konstruksjon og en mer brukervennlig løsning på sideforskyvingen.
Ny, prisgunstig fres for å trekke etter traktor(70hk)FHS-serien har nytt, kompakt
tårn for trepunktstilkopling, masSom standard utstyr med kantvinge(høyre), 3-pktog
kinen kommer dermed nærmere
Triangelinnfestning og hydraulisk styring av tut og
inntil traktoren. Dette gir bedre
toppklaff.
manøvreringsevne og lavt løftekraftbehov. Tårnet er for øvrig
• Diameter kastevifte: 750 mm
av samme konstruksjon som på
• Diameter mateskrue: 405 mm
Kvernelands rotorharver.
–
Den solide konstruksjonen med
fire mm tjukke plater gir forlenget
levetid også under tøffe forhold.
Meget effektiv og solid til bruk på
brakk arealer, frukt og bær hager,
rydding av kratt, til pussing av
beiter og andre grasmatter, til
snitting av halm og stubb etter
skurtresking.
–
Stor støtterull (Ø 160 mm) bak,
med justerbar avskraper. Arbeidsbredden er på 185 eller 230
cm.
–
Fellekjøpet lagerfører maskiner
utstyrt med hammerkniver og hydraulisk sideforskyvning, prisen
er spesielt gunstig!
To-trinns snøfres
• Påkjørsels sikring er tilleggsutstyr
• Arbeidsbredde: 250 cm
–
Snitteren kan forflyttes 50 cm
sideveis. Dette skjer manuelt eller
hydraulisk på smørefrie, nylonlagrede føringsskinner.
Igland dS 800
–
Girboks (opptil 80 hk) med valgfri
pto-hastighet (540 eller 1000
omdr./min). Kraftoverføring til
rotor med fire kilereimer og automatisk stramming.
Sandstrøer
Ny traktormonterts trøer med hydraulisk utmatervalse.
• Beholdervolum på 800 liter.
• Strøbreddevelger og trinnløs utmaterhastighet som tilleggsutstyr.
• Arbeidsbredde på 2 meter.
Igland
Pallegaffelklype
Spesialsmidde pallegafler med løftekapasitet 1600 eller
2500 kg, målt ved 60 cm. Gaffel-lengde 95 eller 112 cm.
Konstruksjonen gir god oversikt og stabilitet, bygget i
smal eller bred utførelse for 2 eller 4 gafler. Gaflene har
hurtiglås, og leveres med valgfrie skrubare festebraketter
tilpasset de fleste lastertyper.
29
tilskuddsfôr!
05-2013
30
Storfe
Problemløseren
Her kan du lese om tiltak som kan forbygge noen
av de vanligste produksjonsutfordringene. Kontakt
praktiserende veterinær dersom du har mistanke
Mineral- og vitamintilskudd
om sjukdom på dyret.
PRODUKT
Pluss Storfe
Melkefeber
BESKRIVELSE
BRUK
DOSERING per dyr og dag*
Allsidig tilskuddsfôr i pellets- eller
Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr
Jurbetennelse/mastitt
Ketose
pulverform
Pellets: 40-300 g
Pulver: 20-150 g
pellets- eller pulverform
graskrampe
Pulver: 20-150 g
Allsidig tilskuddsfôrTiltak
i pelletsform
Fra sinlegging og fram til kalving
Tiltak
200 g
Ved melkefeber synker kroppstempeVed jurbetennelse får kua feber,
Redusert matlyst og redusert ytelse er
Pluss Storfe VM-blokk
Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr
Fri tilgang (20-150 g)
raturen,
kua slutter å ete og Allsidig
blir oftetilskuddsfôr
redusert almenntilstand
og melkevanlige symptomer ved ketose. Årsaken
Pluss
Storfe
Appetitt
Allsidig
tilskuddsfôr
i
pulverform
Ved
mindre
enn
ca.
5
kg
kraftfôr
Fri tilgang
(20-150
g)
liggende uten å kunne reise seg opp.
ytelsen kan synke drastisk.
til ketose er at kua
kommer
i underÅrsaken
til melkefeber er kalsiumsomi vekst,
regel særlig
en til okser
Pluss Ca-rik
Allsidig kalsiumriktJurbetennelse
tilskuddsfôr i skyldes
Ungdyr
20-150 g
balanse på energi.
pulverform
mangel på grunn av stort kalsiumbehov
bakterieinfeksjon.
tilPluss
melkeproduksjon.
Mg-rik
Allsidig magnesiumrikt tilskuddsfôr i Ved ekstra behov for Mg, forebygging av
Pellets: 40-300 g
Pluss Sinku
Tiltak
Melkefeber
kan forebyggesAllsidig
ved å tilskuddsfôrE-vitamin
virker positivt
på ved mindre enn ca.For
Pluss Ammeku
i pulverform
Ammekyr,
5 kg
kraftfôr Fri
tilganganbefales
(20-150 g)
å forebygge
ketose
gi
Pluss
Sinku
i
hele
sinperioden,
kroppens
naturlige
motstandskraft
det
å
gi
Pluss
Energibalanse
Tørr
Natura Minovit Drøv
Allsidig økologisk tilskuddsfôr i
Ved mindre enn ca. 5 kg kraftfôr
20-150 g
alternativt gis Pluss Sinku i pulverform
første del
mot infeksjoner som jurbetennelse.
fra 2 uker før kalving til 8 uker etter
av
sinperioden og Pluss Ionebalanse
Pluss E-konsentrat,Ved
Pluss
E-vitamin
kalving, eventuelt
kan det
Pluss
Pluss Fullfôr Total
Tilskuddsfôr til fullfôr
bruk av kraftfôr
I henhold
til gis
oppsatt
fôrplan
Sinku de siste 3 uker før kalving. Ved
m/Selen og Biotin, Pluss Sinku og
Energibalanse Flytende de første
Pluss Fullfôr Mg-rik
magnesiumrik Før beite, ved høyt kalium-innhold i grovfôr I henhold til oppsatt fôrplan
mistanke
om at kua skal fåTilskuddsfôr
melkefe- til fullfôr,
Pluss
Ammeku har et høyt innhold
6 uker etter kalving. Pluss EnergiPlussgisFullfôr
Na-redusert
innhold
Ved bruk av brød, myse
I henhold
oppsatt
ber
Profycalk,
to flaskerTilskuddsfôr
siste døgn til fullfôr,
av lavt
E-vitamin.
balanse Flytende
brukestilofte
ogsåfôrplan
av kalving.
salt
før kalving og to flasker etter
som tillegg til veterinærbehandling.
Pluss Fullfôr
Tilskuddsfôr
Ved bruk av bygg, potet, mask
I henhold til oppsatt fôrplan
Dersom
kuaCa-redusert
har fått melkefeber
skal til fullfôr, lavt innhold
av kalsium.
veterinær kontaktes. Profycalk
skal Suppleres med kalk ved
ikke gis uten i samråd medbehov.
veterinær
Pluss Fullfôr
Tilskuddsfôr til fullfôr, magnesiumVed bruk av bygg, potet, mask
I henhold til oppsatt fôrplan
dersom
kuaKonsentrat
har fått melkefeber.
rik. Suppleres med kalk og salt ved
behov.
Tiltaksprodukter
PRODUKT
BESKRIVELSE
BRUK
DOSERING per dyr og dag*
Pluss Ionebalanse Sinku
Tilskuddsfôr i pelletsform
De siste 3 uker før kalving til kyr med risiko 1,2- 2,5 kg
for melkefeber
Profycalk
Kalsiumtilskudd
til forebygging av melkefeber
Rett før og rett etter kalving
Pluss Energibalanse Tørr
Diettfôr for forebygging av ketose
Fra 2 uker før kalving til 8 uker etter kalving
250 g x 2
Pluss Energibalanse Flytende
Diettfôr for forebygging av ketose
Fra kalving og i ca. 6 uker
2,5 dl x 2
Pluss YeaSacc
Tilskuddsfôr med levende gjærceller
Ved fordøyelsesproblemer
50-100 g
4 flasker i tida rundt kalving
E-vitamintilskudd
PRODUKT
Side 8
BESKRIVELSE
BRUK
DOSERING per dyr og dag*
Pluss E-konsentrat
E-vitamintilskudd i pulverform
Ved behov for ekstra E-vitamin feks.ved
høyt innhold av frie fettsyrer.
Ca. 50-250 g
Pluss E-vitamin
m/Selen og Biotin
E-vitamin, Biotin og Selentilskudd i
pulverform eller i pelletsform
Ved fruktbarhets- og klauvproblemer
Pellets: 40-100 g
Pulver: 20-50 g
Saltslikkesteiner
PLUSS - dyras beste tilskuddsfôr
PRODUKT
Pluss Saltslikkestein Grå
BESKRIVELSE
Saltslikkestein med mikromineraler.
Godkjent til økologisk bruk
BRUK
Til storfe. Skal ikke gis til sau. Inneholder
2000 mg kopper pr. kg.
DOSERING per dyr og dag*
Fri tilgang (Ca. 20 g)
* Les på sekk/etikett for mer detaljert bruksanvisning og anbefalt dosering.
Se baksiden for innhold.
PLUSS - dyras beste tilskuddsfôr
Side 5
31
Gi kalven det den
fortjener!
FORMEL Kalv og FORMEL Mysli Start er
spesielt tilpasset unge drøvtyggere som
skal utvikle en god vomfunksjon.
Vårt mål er at du skal ha friske kalver med
god tarmhelse som tilslutt gir en god
tilvekst og et godt resultat for deg!
32
FORMEL kraftfôret til
kalv utvikles etter hvert
som vi får ny viten om
kalvens ernæringsmessige
behov. Vi arbeider kontinuerlig
med å optimalisere kvalitet
og smakelighet.
Et av våre mål er å sørge for
en god tarmhelse hos kalven,
og i denne sammenheng har
vi blant annet bedret mineralog råvaresammensetningen.
d sort/hvitt tråd, Ø3,5mm, med tre kobber
n rustfri tråd
0M
V.nr.: 91356901 / 6809
VEGG
251,-
364,-
Før 803,-
Ergoskaft
90599610
SKLISIKKERT, SLITESTERKT OG LETTSTELT!
PRIMER 100% 8 KG
500 M
V.nr.: 90599609
SURFACE COATING
COLOUR 9 KG
V.nr.: 91356850 / 57
Aluminiumsskaft med gjenger
98880139
GULV
1700 mm
A500 Grå 10 kg
V.nr.: 91356831
med
åder.
Svaber med fast blad
STORT
35x400 mm
92060110
UTVALG I
EL-GJERDE
APPARATER!
fra kr 1100,-
246,-
RINGISOLATOR
GJERDEAPPARAT
DELAVAL 20B, BATTERIAPPARAT
Kraftfullt 12V apparat, med trinnløs
regulering av energiforbruket
V.nr.: 94300064
V.nr.: 94247050
atorer
7270462
26,-
32,-
«armering»/sklisikring. Egner seg til
melkerom, fôrbrett, vegger, siloer,
garasje, lagerrom, kjeller m.m.
GJERDEAPPARAT
GRUNNING
E60 M
FØR 439,350,Primer 100% 1,6 kg
Kraftig nettdrevet. Egner seg
PRIMER 100% 8tilKG
FØR forhold.
1277,- 1022,lange og tøffe
Før 243,-
P110, 110 CM
SKLISIKKERT,
SLITESTERKT
OG LETTSTEL
slitesterkt. Kan
blandes med sand
Før 2806,-
194,-
ASSFIBERSTOLPE
Epoxy belegg for vegg og gulv, særs
SPAR
500,-
2306,-
ØKONOMI, 120 STK
I BØTTE.
V.nr.: 91356901 / 6809
SPAR
VEGG
500,-
942,-
V.nr.: 85488720
2102,-
SURFACE COATING
COLOUR 9 KG
Før 1192,-
V.nr.: 91356850 / 57
SAUENETT
Elektrisk, 84 cm x 50 m
1338,-
FØR 2178,-
1742,-
Før 2602,-
GULV
A500 Grå 10 kg
V.nr.: 90601680
FØR 1672,-
V.nr.: 91356831
– mer enn du aner!
GJERDETRÅD POLY, BWP4
13.indd 1
KVALITETSTRÅD!
Solid sort/hvitt tråd, Ø3,5mm, med tre kobber
og en rustfri tråd
200 M
500 M
290,-
643,-
V.nr.: 90599610
V.nr.: 90599609
Før 364,-
Før 803,-
GRUNNING
Epoxy belegg for vegg og gulv, særs
slitesterkt. Kan blandes med sand
«armering»/sklisikring. Egner seg til
melkerom, fôrbrett, vegger, siloer,
garasje, lagerrom, kjeller m.m.
29.04.13 09:13
Primer 100% 1,6 kg
PRIMER 100% 8 KG
V.nr.: 91356901 / 6809
Fjærvekt
VEGG
Med en stor visertavle.
Tydelige lettleste siffer.
SURFACE COATING
COLOUR 9 KG
92735851
250 kg
V.nr.: 91356850 / 57
GJERDEBAND
POLY BWR9, 200 M
Drikkekar S22
580,-
GULV
A500 Grå 10 kg
før: 780,-
KVALITETSTRÅD!
V.nr.:stål
91356831
Drikkekar S22 er et romslig drikkekar i rustfritt
med
lang
levetid.
Den
blanke
rustfrie
utsiden
gjør
at
Solid sort/hvitt band, 9mm, med
karet holder seg rent. Det har en volumventil som
seks kobber og tre rustfrie tråder.
gir opp til 22 l/min. Kyr drikker med en hastighet på
V.nr.: 98919160
15 - 20 l/min.
286,Før 358,-
790,-
90602880
S22 med ventil
før: 1050,-
RINGISOLATOR
ØKONOMI, 120 STK
Alle priser er uten mva. Tilbudene
gjelder t.o.m. 30.09.13
I BØTTE.
V.nr.: 94247050
STORT
UTVALG I
EL-GJERDE
APPARATER!
fra kr 1100,-
GJERDEAPPARAT
DELAVAL 20B, BATTERIAPPARAT
Kraftfullt 12V apparat, med trinnløs
regulering av energiforbruket
V.nr.: 94300064
2306,-
Før 2806,-
SPAR
500,33
R
IGLAND 4001
Kraftig, sprek og pålitelig skogsvinsj med god
arbeids-kapasitet. Vinsjen har en enkel konstruksjon og er enkel i bruk. Stor trommelkapasitet gir rom for forskjellige utvalg av ståltau.
Vinsjen betjenes med snor fra traktorsetet eller
i sikker avstand ut til siden. Vinsjen har en
høydejustering av akseltapp for bedre tilpasning til ulike traktorstørrelser. Passer ideelt for
små til mellomstore traktorer og kan leveres
med HMV eller Lyng Triangel hurtigkobling
som ekstrautstyr.
• Trekkraft 40 kN (4 tonn)
• Passer traktorer 30 – 52 kW (40 – 70 hk)
• Pal brems
• Mekanisk betjening
• 3-punkt feste som standard
• Vekt 197 kg
• Lunnepanne bredde 1,25 meter
• Ståltaugrind hindrer avsporing
• Mulighet for radiobetjening
• Stor lunnepanne med ekstra oppheng for
tømmer og «kniv» for kapping av ståltau
• Høydejustering av akseltapp for god tilpassing til ulike traktorstørrelser (4 innstillinger)
E
LG
SE
T
ES
B
SKOG
VED
VEI
LØFT
KJETTING
IGLAND GR 20 Tømmerklo
IGLAND WS 90
Traktordrevet hydraulisk vedkløyver
Kraftig vedkløyver som yter 9 tonn ved 205 bar. Denne
er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er
kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell
og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge
og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan
varieres fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk
regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved
kontrollsenteret, dette gjør prosessen meget effektiv og
gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med
3-punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.
34
GR 20 er en allsidig klo fra IGLAND. Kloa kan brukes
til mange forskjellige formål og er meget godt egnet
til løfting av tømmer, stein og diverse andre materialer. Kloa er enkel å
montere og det finnes et
bredt utvalg av festebraketter til de forskjellige
frontlasterene. GR 20
tømmerkloa er et prisgunstig arbeidsredskap
som alle skogsbønder
burde ha for å kunne
utføre effektivt arbeid der
sikkerheten blir ivaretatt.
Se under for riktig festebrakett. Maks åpning 103
cm. Vekt 145 kg
NÅ ER TIDEN TIL Å FORBEREDE VINTEREN
DALEN SANDSTRØER
DUUN TRAKTORSKJÆRE
NORJE SNØSKUFFE
DALEN TRAKTORSKJÆRE
IGLAND SNØFRES
TRYGG NØSTED
KJETTING
IGLAND V-PLOG
35
BRUKTE TRAKTORER
BRUKTE TRAKTORER
Refr.nr. Merke
1795
John Deere
1883
John Deere
2061
John Deere
2062
John Deere
2091
John Deere
2107
John Deere
2121
John Deere
Type
6400
6300 PQ
6300
6620PR+
6210 SE
2850
5820
Modell
1997
1993
1993
2006
2002
1988
2005
HK
100
90
90
138
90
86
92
Timest.
5700
6800
7500
6500
2123
John Deere
3350
1990
2054
2089
2112
Case
Case
Case
MX100C
JX95
CX 100-4
1998
2006
1999
102
5300
1700
4400
Trima +2,0 laster
Med Ålø laster
2109
2125
2114
2116
2060
New Holland
New Holland
MF
MF
Valtra
TM 190
6355
6480
5465
A95
2005
1998
2005
2004
2008
190
85
4620
5360
5500
4300
3100
Trima +5,0P laster
3 dv ventiler
Q65 laster
Fronthydraulikk
Q35 frontlaster
95
8100
4100
Utstyr
Bukbeskytter
Aircondition
Ålø frontlaster
Ålø frontlaster
John Deere 631 frontlaster
Trima 1495 laster
Ta kontakt for pristilbud!
VÅRE SELGERE
Hans O. Ugelstad
915 10 543
36 36
Tommy Bøe
918 21 300
Trygve Aasen
907 68 153
FRAKTRUTE
Rasjonell frakt er viktig - både for
deg som kunde og for Felleskjøpet
som leverandør. Vi har nå samlet alle
våre utkjøringsruter i et oppsett. Se
gjennom denne tabellen og merk deg
den ruten som gjelder ditt distrikt. En
effektiv bruk av disse utkjøringsrutene vil hjelpe oss til å holde fraktene
nede. Som før vil hasteordre bli sendt
med rutebil/varetaxi og bli fakturert til
faktiske priser.
UTKJØRING FRA FELLESKJØPET NORDMØRE OG ROMSDAL
Avd./lager
Kjøreområde
Dager
Molde
481 69 100
Nesset m/Hjelset/Kleive
Eikesdal
Skåla
Gjemnes
Aukra
Midsund/Harøy
Sunndal
Averøya
hver tirsdag
annen hver tirsdag
annen hver mandag
hver torsdag
annen hver onsdag
første fredag i mnd
hver tirsdag
annen hver onsdag
Elnesvågen
481 69 104
Eide/Fræna
Aurosen/Gjendem
annen hver fredag
annen hver fredag
Halsa
481 69 107
Halsa
Kr.sund
481 69 102
Tustna, Aure
Tingvoll, Bergsøya
Smøla
hver onsdag og fredag
etter behov
etter behov
Sunndalsøra
481 69 105
Rute fra Molde
hver tirsdag
Åndalsnes
481 69 103
Sørsiden
Nordsiden
hver torsdag
hver fredag
!
Uker
uke:38, 40, 42, 44, 46, 48
uke:38, 40, 42, 44, 46, 48
uke: 39, 41, 43, 45, 47, 49
uke: 40, 44, 49
uke:38, 40, 42, 44, 46, 48
uke:38, 40, 42, 44, 46, 48
uke:38, 40, 42, 44, 46, 48
Åndalsnes til Vestnes kommune
Åndalsnes til Vistdal
Bestillingene må være inne senest kl. 12 dagen før utkjøring.
37
KAMPANJESTART!
FULLGJØDSEL®
25-2-6
3280,*
OPTI- NS™
27-0-0 (4S)
2630,*
FK-TUR TIL GLOMFJORD
Vær med i trekningen av tur til
Yara i Glomfjord ved bestilling av
gjødsel før nyttår!
* Prisen pr. tonn forutsetter leveringsrabatt og bestilling 15-30 tonn.
38
GJØDSELPRISER
GJØDSELPRISER
01.09.2013
FORBRUKER, SEPTEMBER
PRISLISTE HANDELSGJØDSEL TIL FORBRUKER
Vare nr:
Vareslag
STORSEKK 600kg:
Vareslag
1421929
Fullgjødsel® 8-5-19 mikro
NPK - GJØDSEL Fullgjødsel® 12-4-18 mikro
1421931
Fullgjødsel
8-5-19 mikro18-3-15
1421936
Fullgjødsel®
Fullgjødsel
12-4-18
mikro
1421932
Fullgjødsel®
19-4-12
Fullgjødsel
18-3-15
1421930
Fullgjødsel®
21-3-8 +Se+Na
Fullgjødsel
19-4-12
1421934
Fullgjødsel® 22-3-10
Fullgjødsel
21-3-8 + Se+22-2-12
Na
1421933
Fullgjødsel®
Fullgjødsel
22-3-10
1421935
Fullgjødsel® 25-2-6
Fullgjødsel
25-2-6
1421924
Kalksalpeter™
Pris pr 100 kg
Storsekk
mai/juni
1421925
Nitrabor™
NK-, PK- P- GJØDSEL
1421926
OPTI-KAS™ 27-0-0
Kalksalpeter
1421927
OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)
Nitrabor
OPTI - NS 40kg: 27-0-0 (4s)
SMÅSEKK
Urea
1421953
OPTI-P™ 0-20-0
1421954
OPTI-PK™ 0-5-17
1421948
Fullgjødsel® 12-4-18 mikro
I 1421952
tillegg kommer 25%
mva.
Fullgjødsel®
18-3-15
1421950
Fullgjødsel® 22-3-10
1421941
Kalksalpeter™
1421942
Nitrabor™
Pakn.str
574,00
510,00
600 kg
431,00
600
422,00 kg
600 kg
449,00
600
410,00 kg
600 kg
418,00
600
376,00 kg
600 kg
289,00
318,00
305,00
600 kg
321,00
600 kg
600 kg
600 kg
802,00
556,00
560,00
481,00
460,00
339,00
368,00
september
Pris pr 100 kg
528,474,395,398,379,371,344,-
269,322,279,476,-
Kvantumsrabatter:
15-30 tonn
Kr. 40,- pr tonn
30-50 tonn
Kr. 60,- pr tonn
50 kommer
tonn
Kr. 80,- pr tonn
Iover
tillegg
25% mva
I tillegg kommer
mva.
Produkter
merket25%
®/™
er registrerte varemerker for YARA International ASA
Leveringsrabatt: leveres etter FKNRs ønske kr. 120 pr. tonn.
Lagerleie tilkommer for ikke levert vare.
Kvantumsrabatter
Fom. uke
det10lagt
til grunnprisen.
10-15
tonn40 blirkr.
pr. termintillegg
tonn
15-30 tonn
kr. 40 pr. tonn
30-50 tonn
kr. 60 pr. tonn
Forfall
februar
2014
over
5010.
tonn
kr. 80
pr. mot
tonn tillegg i prisen:
Vi
tar forbehold om
eventuelle prisendringer
og trykkfeil
i prislisten.
Fakturabeløp
September
Oktober November
Desember
0 - 25000
400
300
200
150
25000 - 50000
800
650
500
350
50000 - 75000
1250
1000
750
450
75000 - 100000
1800
1500
1200
900
100000 - 200000
3600
3000
2400
1800
> 200000
5500
4500
3500
2500
EKH.no
Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer
og trykkfeil i prislisten.
39
Returadresse:
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal
Postboks 2033
6402 Molde
Telefonliste
Bestillingstlf. kraftfôr
– 24 timer –
Epost delelager
[email protected]
FKNR
Randi Dyrnes
Lars Oltedal
Andreas Hagset
Jostein Silseth
Svein Aure
Atle Roset
481 69 100
Adm. dir.
Økonomisjef
Traktor
IMEK
Markedssjef driftsmidler
Ettermarkedssjef
Molde
Molde
Molde
Molde
Verks. kundemottak
Ordrekontor driftsmidler
Butikk
481 69 116
481 69 110
481 69 101
481 69 102
Verksted
Åndalsnes
Åndalsnes
957 52 507
908 65 484
957 52 316
959 67 311
971 11 240
901 46 145
481 69 100
Kristiansund
Kr.sund
481 69 110
481 69 098
481 69 103
Verkst.bil
901 98 718
Elnesvågen
481 69 104
Sunndalsøra
481 69 105
Halsa
481 69 107
Halsa
Verksted
908 77 631
IMEK
IMEK
Redskap/traktor
Redskap/traktor
Redskap/traktor
Fagsjef driftsmidler
Salg driftsmidler
920 90 623
950 45 202
918 21 300
915 10 543
907 68 153
916 05 307
917 15 313
Selgere
Eivind Solstad
Knut Sjømæling
Tommy Bøe
Hans Olav Ugelstad
Trygve Aasen
Linda Hansen
Asbjørn Gussiås
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal