Last ned Indikert Termisk Virkningsgrad del 3 som

Transcription

Last ned Indikert Termisk Virkningsgrad del 3 som
Indikert Termisk Virkningsgrad 3:4!
www.enkiiebooks.com!
!
I forrige artikkel om indikert termisk virkningsgrad, så så vi hvordan vi kunne beregne den indikerte
termiske virkningsgraden ved å benytte blant annet salgvolum, effektiv termisk virkningsgrad,
mekanisk virkningsgrad, effektivt middeltrykk og indikert middeltrykk for å nevne noen. I denne
delen så skal vi se på 3 nye måter å finne motorens indikerte termiske virkningsgrad på.!
!
Indikert Termisk Virkningsgrad 3:4:!
!
ηi =
!
!
1
P
Pe
= e =
!
bi hb Pinηm hb m! bηm
Symbol! !
Beskrivelse! !
bi !
!
!
hb !
!
m! b !
!
!
!
Enhet!
Spesifikt indikert brennstofforbruk!
!
!
!
kg
!
J
!
Brennstoffets nedre brennverdi!
!
!
!
J
!
kg
!
!
Massestrøm brennstoff!
!
!
!
!
kg
!
s
Pe !
!
!
Effektiv effekt! !
!
!
!
!
!
W
!
1
Pin !
!
!
Tilført effekt!
!
!
!
!
!
W
!
1
ηi !
!
!
Indikert termisk virkningsgrad!!
!
!
!
1
!
1
ηm !
!
!
Mekanisk virkningsgrad!
!
!
!
1
!
1
!
!
!
!
Formel 1!
I artikkelen om indikert effekt, så beviste vi at den indikerte effekten er kvotienten av massestrøm
brennstoff dividert på indikert spesifikt brennstofforbruk. Vi kan derfor erstatte indikert effekt med
massestrøm brennstoff og indikert spesifikt brennstofforbruk.!
!
Pi =
!
ηi =
m! b
!
bi
Pi
1
⇒ ηi =
hb m! b
bi hb
Formel 2!
Det kom ikke frem i videoen hvorfor jeg valgte å benytte effektiv effekt og mekanisk virkningsgrad.
Grunnen til det er at indikert effekt er kvotienten av nettopp disse to variablene. Vi kan derfor
erstatte indikert effekt i formel 1 fra del 1 i denne serien. Vi gjør det på denne måten:!
!
Pi =
!
ηi =
!
Pe
!
ηm
Pi
P
⇒ e !
Pin
Pinηm
Formel 3!
Vi kan utlede formel 2 videre i de tilfellene hvor tilført effekt er ukjent. Tilført effekt er produktet av
brennstoffets nedre brennverdi og massestrøm brennstoff, og kan dermed erstattes med disse. Det
ser slik ut:!
!
P = h m! !
!
in
ηi =
b
b
Pe
Pe
⇒
!
Pinηm
hb m! bηm
!
!
Se artikkelen online:!!
!
Se videoen online:! !
www.EnkiiEbooks.com!
www.Youtube.com!
Bli en Sjømann!
•
•
•
•
www.Facebook.com!
www.Twitter.com!
www.Youtube.com!
www.Google.com!
The Black Book: Engine
Ønsker du å skaffe deg en stor fordel i studiene og få høyere karakterer, i tillegg til å vise din støtte
til arbeidet Vegard Hansen gjør på www.EnkiiEbooks.com? Da anbefaler vi at du kjøper den
skipstekniske formelsamlingen The Black Book: Engine. Prisen er kun 259,- og den er en helt ny
og interaktiv e-bok formelsamling for maritime motormann- og maskinist studenter, lærere, og
yrkesaktive sjømenn.