Bengt Holmgren, Hammerfest Industriservice AS

Transcription

Bengt Holmgren, Hammerfest Industriservice AS
Rica 25. januar 2013
Hammerfest
Mulighetenes By!
Bengt Holmgren
Daglig Leder
Piping in the Arctic
Hammerfest
Industriservice
Fyrvokterveien Tarhalsen
Nordre Sørøy
Member of
RAISED IN THE ARCTIC
Hammerfest
Industriservice
Member of
Visjon
• Hammerfest Industriservice AS skal være den beste
aktør og samarbeidspartner i Barentsregionen.
• Dette skal være tuftet på et høyt fokus på Helse,
Miljø, Sikkerhet og Kvalitet.
• Vi jobber etter Norsok standarder.
• Har hovedfokus på Olje & Gass, men skal fremdeles
være en sentral aktør i det lokale marked.
Hammerfest
Industriservice
Member of
Du blir hva du tenker!!
Tenk stort da blir det stort.
Tenk lite da blir det smått
«Sky is the limit»
Member of
NYE MARKEDER!
Aibel, Technip Norge, Aker solution,
Fabricom, Linde, Schlumberger,
Polarbase, Haliburton, Bring Logistics,
NCC, AF Gruppen, Saipem, Transocean
Apply Sørco,
Finnes MASTER NØKKELEN - som åpner for nye muligheter.
NØKKEL Momenter:
Kvalifisering
Gode samarbeidspartnere
Ekspansivt miljø
Kompetanse
Logistikk
RIGGVEDLIKEHOLD
Takk for oppmerksomheten

Similar documents