Møteoversikten er i år sponset av

Transcription

Møteoversikten er i år sponset av
aasf_moteoversikt_0714.qxp_Layout 2 15.07.14 11:34 Side 1
Møteoversikten
er bekostet av:
Møteoversikt
høst 2014 - vår 2015
Paletten - Åsgårdstrand
Åpningstider: 800 – 2100 (800 – 2000)
Telefon 33 08 10 04
Vi er et veletablert rørleggerfirma.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.
Tverrmyra 7 B, 3185 Skoppum
Telefon 40 00 38 83
www.energitec.no
Åsgårdstrand
Sjømannsforening
www.sjomann.com
Mail: [email protected]
aasf_moteoversikt_0714.qxp_Layout 2 15.07.14 11:34 Side 3
Møteoversikt Åsgårdstrand Sjømannsforening
Høsten 2014
5. sept. Ordinært medlemsmøte
Vertskap: Arve Becher,
Jan Gjerdsjø, Gunnar Eggen
3. okt. Ordinært medlemsmøte
Vertskap: Knut Hals, Reidar B.
Andersen, Svenning Amundsen
17. okt. Pubaften kl. 19.00
7. nov. Ordinært medlemsmøte
Vertskap: Olav Vilnes,
Rolf Gustavsen, Ole Stenersen
5. des. Julemøte
Vertskap: Bjørn Elgesem,
Per Kristian Pedersen,
Steinar Solum
Møtene begynner kl. 19.00.
Antrekk jakke/slips.
Ikke gjester 6. mars.
NB! Vertskap som ikke kan møte,
må selv skaffe stedfortreder.
Våren 2015
9. jan. Ordinært medlemsmøte
Vertskap: Benn Solem,
Ivar Aasen, Egil Nilsen
6. feb. Ordinært medlemsmøte
Vertskap: Gunnar Eriksen,
Eirik Stedje , Steinar Birkeland
6. mars Generalforsamling
Vertskap: Øystein Bredal-Thorsen,
Knut Heian, Jan Ekstrøm
10. april Ordinært medlemsmøte
Vertskap: Geir Lundkvist,
Stig Bjønness Karlsen,
Hans Jørgen Steinbo
8. mai Ordinært medlemsmøte
Vertskap: Olav Røgeberg,
Rune Henningsen, Espen Bjerke
17. mai 08.00 Flaggheising
Tale ved monumentet.
5.-7. juni Åsgårdstrandsdagene 2015
19. juni Grillaften kl. 18.00