Kandidater til menighetsrådsvalget 2015

Transcription

Kandidater til menighetsrådsvalget 2015
Kandidater til menighetsrådsvalget 2015
Åsgårdstrand menighetsråd
1
Dennis Larsen
2
Hans Erik Vatne
3
Hilde Grøstad Aasen
4
Fred Andersen
5
Eli Irene Fjose
6
Øystein Bredal-Thorsen
Supple- Turid Stenersen
rende
Fred Andersen
Dennis Larsen
El Irene Fjose
Turid Stenersen
Øystein Bredal-Thorsen
Hans Erik Vatne
DENNIS ANDERS LARSEN
Stilling: Produktsjef
Alder: 61
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Satsingsområder
Fullføre utbygging av Åsgårdstrand kirke
Videreutvikle ungdomsarbeidet
Stimulere frivillighet i kirken
Gudstjenesten og søndagen som en annerledes dag
Arbeidserfaring / utdanning
Arbeidsveileder for prester/kateketer - 1 år
Kateketutdanning, pedagogikk + kristendom - 5 år
Kirkelige verv
10 år som leder i Åsgårdstrand menighetsråd
12 år som kateket i Den norske kirke
25 år i Sjømannskirken ute og hjemme
6 år i Tunsberg bispedømmeråd
9 år i Sjømannskirkens hovedstyre
HANS ERIK VATNE
Stilling: Teknologidirektør
Alder: 47
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Satsingsområder
Kirkeutbygging
Barne- og ungdomsarbeid
Bibelgrupper o.a. samlinger som fremmer åndelig fellesskap
Arbeidserfaring / utdanning
1995 - Sivil ing. / Dr. ing.
1996 - 2015 Norsk Hydro
Kirkelige verv
1998 - 2000 Hov menighetsråd (Sunndalsøra), formann
2002 - 2010 Søndagsskoleleder, Åsgårdstrand
2014 - 2015 Medlem økonomiutvalg for kirkebygging, Åsgårdstrand
2014 - 2015 Medliturg, Åsgårdstrand
FRED ANDERSEN
Stilling: Konserncontroller
Alder: 42
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Satsingsområder
Åpen og inkluderende kirke.
Trosopplæring med fokus på barn og unge.
Kirken som kulturbærer.
Arbeidserfaring / utdanning
1993 - 2015 En rekke stillinger i Forsvaret, inkludert utlandet
1995 - 1997 Høgskolen i Vestfold, økonomi og administrasjon
2001 - 2001 Luftkrigsskolen, Trondheim, KS kvalifiseringskurs
2003 - 2005 Luftkrigsskolen, Trondheim, KS II
2011 - 2012 Stabsskolen, Forsvarets høyskole
Offentlige og andre verv
1994 - 2011 En rekke ulike styreverv og trenerverv innenfor idretten
1995 - 1998 Borettslagsleder
ELI IRENE FJOSE
Stilling: Personalrådgiver
Alder: 52
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Satsingsområder
Arbeid for barn og unge
Trosopplæring
Aktivt gudstjenesteliv
Arbeidserfaring / utdanning
1986 - 1993 Cand. theol. Det teologiske menighetsfakultet
1993 - 1994 Praktisk teologisk seminar. Det teologiske menighetsfakultet
Kirkelige verv
1994 - 1996 Vikarprest Oslo bispedømme
2002 - 2007 Vikarprest Tunsberg
2007 - 2014 Teologisk rådgiver, sekretær for Tunsberg biskop
ØYSTEIN BREDAL-THORSEN
Stilling: Sen.forretningsutv
Alder: 60
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Satsingsområder
Inkluderende
Kulturbæring
Raus
Samfunnsaktør
Attraktiv og stolt
Arbeidserfaring / utdanning
Diverse internopplæring ledelse
Forskjellige mellom og lederstillinger innen Forsvaret
Maritim elektronikk internasjonalt
Offentlige og andre verv
Frimurer
Leder Horten næringsforening
Leder Norges båtbransjeforbund
TURID STENERSEN
Stilling: Pensjonist
Alder: 69
3179 ÅSGÅRDSTRAND
Satsingsområder
Jeg ønsker å stå som varamedlem
Arbeidserfaring / utdanning
1972 - 2015 Gartner
Offentlige og andre verv
Styremedlem i Åsgårdstrand hagelag