Invitasjon til medlemsseminar

Transcription

Invitasjon til medlemsseminar
Invitasjon til medlemsseminar
Sted: Åsgårdstrand hotell
23. – 24.oktober 2015
Vi inviterer til medlemsseminar 23. – 24.oktober på Åsgårdstrand hotell. Åsgårdstrand ligger
ca. 45 minutter kjøring fra Asker.
Program:
Ankomst fra kl. 15.00
Fredag kl.16.30-18.00
kl.18.00-19.30
kl.19.30
Lørdag kl.09.30-12.30
kl. 12.30
Lett servering, kaffe/te og vann
Velkommen med informasjon fra lokallaget
Egentid
Aperitiff og middag
Gyrid Beck Solberg
Lunsj
Overnatting og måltider dekkes av lokallaget.
Reiseutgifter og drikke må betales av den enkelte.
I fjor var det flere som ikke møtte på medlemsseminaret uten å gi beskjed, noe som påførte
lokallaget unødvendig kostnad. Styret har derfor besluttet at man i år må dekke 500kr i
egenandel ved forfall uten gyldig grunn. Evt. forfall kan meldes på telefon: 992 31 180
Påmelding til:
[email protected] eller
tlf.: 66 90 95 83 / 99 23 11 80 innen 25. september. Du får tilbakemelding i begynnelsen av
oktober om du har fått plass eller ikke.
Gi beskjed ved påmelding om evt. allergier.
Med vennlig hilsen
Utdanningsforbundet Asker