forsider perm lydlek.indd

Transcription

forsider perm lydlek.indd
LYDLEK PERM 1
LYDLEK
PERM 1
LÆRERVEILEDNING OG GENERELL DEL
Et lekbasert opplegg med de norske språklydene/språklydkombinasjonene.
Solveig Hovda og Inger Marie Hødnebø
Arbeid med ord
læremidler A/S
Arbeid med ord læremidler A/S
www.arbeidmedord.no
LYDLEK PERM 2
LYDLEK
PERM 2
Vokaler og diftonger
S-lyden
Et lekbasert opplegg med de norske språklydene/språklydkombinasjonene.
Solveig Hovda og Inger Marie Hødnebø
Arbeid med ord
læremidler A/S
Arbeid med ord læremidler A/S
www.arbeidmedord.no
LYDLEK PERM 3
LYDLEK
PERM 3
Stemte og ustemte konsonanter
b/p, v/f, d/t, k/g
Et lekbasert opplegg med de norske språklydene/språklydkombinasjonene.
Solveig Hovda og Inger Marie Hødnebø
Arbeid med ord
læremidler A/S
Arbeid med ord læremidler A/S
www.arbeidmedord.no
LYDLEK PERM 4
LYDLEK
PERM 4
L-lyden
H-, j-, m- og n-lydene
Et lekbasert opplegg med de norske språklydene/språklydkombinasjonene.
Solveig Hovda og Inger Marie Hødnebø
Arbeid med ord
læremidler A/S
Arbeid med ord læremidler A/S
www.arbeidmedord.no
LYDLEK PERM 5
LYDLEK
PERM 5
R-lyden
Kj-, skj-, ng- og nk-lydene
Et lekbasert opplegg med de norske språklydene/språklydkombinasjonene.
Solveig Hovda og Inger Marie Hødnebø
Arbeid med ord
læremidler A/S
Arbeid med ord læremidler A/S
www.arbeidmedord.no