Prisliste PM - Klepp Sparebank

Transcription

Prisliste PM - Klepp Sparebank
PRISLISTE PERSONKUNDE
Oppdatert 05.12.2013
INNSKUDD
Konto
Rentesats
Fordelskonto
0,10%
Ung voksen 18-26
0,10%
Lønnskonto Ungdom 13-18
0,10%
Brukskonto
0,10%
Honnørkonto
0,10%
Boligsparing for ungdom (BSU)
4,40%
Kapitalkonto*
Klepp Sparebank
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
Saldo inntil kr. 99.999,-
1,40%
Saldo fra kr.
100.000,-
1,95%
Saldo fra kr.
500.000,-
2,45%
Saldo fra kr. 1.000.000,-
3,00%
Saldo fra kr. 2.500.000,-
3,25%
Fremtidskonto*
Saldo inntil kr. 499.999,-
1,95%
Saldo fra kr. 500.000,-
2,45%
Fastrenteinnskudd, min innskudd kr 100.000,Utløp 13.05.2014
2,40%
Utløp 19.11.2014
2,65%
*På kapitalkonto og fremtidskonto får man ny rentesats på hele saldoen
ved passering av en saldogrense. Kontoen har hele 12 uttak i året. Utover
dette er det 0,5% i uttaksdekort.
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten
RENTESATSER LÅN/KREDITT
PRISLISTE PERSONKUNDE
Lånetype
Nominell
rente
Vardelån med pant i fast eiendom, innenfor 75% av
markedsverdi
fra 3,85%
3,98%
Førstehjemslån* innenfor 85% av markedsverdi til
1.gangs huskjøper/husbygger
fra 3,70%
3,81%
6,65%
8,68%
Billån med pant i bil**
Lån uten sikkerhet
14,20%
Effektiv
rente
17,07%
Effektiv rente på boliglån er basert på eks. kr. 2.000.000,- 20 års
nedbetaling med månedlig innbetaling, inkl. provisjon og gebyr
Klepp Sparebank
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
* Dette gjelder personer under 34 år, med BSU og egenkapital i Klepp
Sparebank
** Nyere bil med minst 35% egenkapital.
Effektiv rente på billån og lån uten sikkerhet er basert på eks. kr.
100.000,- 5 års nedbetaling, inkl. provisjoner og gebyr
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten
RENTESATSER LÅN/KREDITT
PRISLISTE PERSONKUNDE
Omkostninger
Pris
Etableringsomkostninger
Lån inntil kr. 100.000,-
fra kr 1500,-
Lån inntil kr 1.000.000,-
fra kr 1750,-
Lån inntil kr 2.000.000,-
fra kr 2250,-
Lån over kr 2.000.000,-
fra kr 2750,-
Opplegg av kausjonister (i tillegg til
etableringsomkostninger)
kr
500,-
Termingebyr
kr
50,-
Kontohold, fleksilån, pr. måned
kr
50,55,-
Termingebyr pr. giro
kr
Klepp Sparebank
Endringer på lån som krever saksbehandling pr lån
kr 500,-
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
Tinglysningsgebyr pr. dokument
Statens satser
Prioritetsvikelse, inkl. tinglysningsgebyr
Statens satser + kr 300,-
Forsikringsattest, når påkrevd
kr 300,-
Fornyelse av fastrentelån
kr 1000,-
Lån fra fast til flytende rente og omvendt
kr 1000,-
Purreomkostninger
1. gang
kr
63,-
2. gang
kr
63,-
Betalingsoppfordring
kr 183,-
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten
BETALINGSFORMIDLING
PRISLISTE PERSONKUNDE
Klepp Sparebank
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
Nettbank/Telebank/SMSbank
Pris
Etablering
Kr.
0,-
Nettgiro m/kid
Kr.
2,-/0,-*
Nettgiro u/kid
Kr.
3,-/0,-*
SMS varsling pr. melding
Kr.
2,-
Kvittering (oblat)
Kr.
15,-
Utstedelse av BankID
Kr. 150,-/0,-**
Rebestilling av BankID
Kr. 150,-
Avtalegiro og fast overføring
Pris
Avtalegiro
Kr
Avtalegiro uten dekning
Kr
10,-
Fast overførsel med melding
Kr
10,-
2,-/ 0,-*
* Kunder med Fordels-/Ung Voksen 18-26/ Lønnskonto Ungdom i Klepp
Sparebank har gebyrfri regningsbetaling fra sin fordelskonto på
nettbanken, telebank og smsbank
**Under 26år
Brevgiro
Pris
Etablering
Kr 300,-
Pr giro, porto kommer i tillegg. Portofritt om levert i banken
Kr
10,-
Oblat
Kr
15,-
Brevgiro honnør. Pr. giro, porto kommer i tillegg
Kr
0,-
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten
BETALINGSFORMIDLING
PRISLISTE PERSONKUNDE
Klepp Sparebank
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
Giro
Pris
Kontant
Kr 150,-
Kontant, ikke kunder
Kr 300,-
Belastet konto
Kr
Tillegg for ufullstendig utfylt giro
Kr 150,-
Belastet konto via skranke/telefon, ført direkte
Kr
Overførsel uten mottakers kontonummer
kr 100,-
Manuelle oppdrag
Pris
Avslutning av konto/overføring annen bank, pr. konto
Kr
75,-
Bankremisse
Kr
60,-
Heving av bankremisse, kontant
Kr 150,-
Heving av bankremisse/utbetalingsanvisning ikke kunde
Kr 300,-
Overførsel via telefon eller skranke, til egen konti
Kr
30,-
Overføring fra BSU-konto
Kr
60,-
Utskrift av kontobevegelser
Kr
20,-
Avviste transakjoner
Kr 150,-
Endring i faste oppdrag
Kr
30,-
60,-
60,-
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten
KORT
PRISLISTE PERSONKUNDE
KORT
Pris
Visa Classic, årsavgift
Kr 275-
Visa Electron Ungdom, årsavgift
Kr 200,-
Visa Electron Voksen, årsavgift
Kr 250,-
Egendesignet, i tillegg til årsavgift
Kr 200,-
Engangspris for kort med legitimasjon
Kr 300,-
Rebestilling av kort
Kr 150,-
Rebestilling av Juniorkort
Kr 100,-
Rebestilling av PIN-kode
Kr 20,-
Kjøp av Eika Verdikort
Kr
40,-
Klepp Sparebank
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
KORTBRUK
Pris
BankAxept varekjøp u/kr 200,-
Kr 3,-/0,-*
BankAxept varekjøp o/kr 200,-
Kr 0,-
VISA varekjøp, hele verden inkl. Norge
Kr 3,-**
Uttak i Klepp Sparebank sine minibanker
Kr 0,-
Uttak i andre bankers minibanker i Norge
Kr 5,50,-/0,-**
Kontantuttak i utenlandske minibanker
Kr 30,+0,5%***
Kredittpåslag ved bruk av kort i utlandet
1,75%
* Kunder med Fordelskonto/UngVoksen 18-26/Lønnskonto Ungdom konto i Klepp Sparebank har gratis bruk av kort på BankAxept varekjøp i
Norge.
** Ung Voksen 18-26 og Lønnskonto Ungdom - konto har gratis bruk av
kort i Norge, dette gjelder varekjøp i Norge, både BankAxept og VISA
varekjøp og gratis uttak i andre minibanker i Norge.
*** Av uttakssum
Har du visakort og nettbank med nettpost kan du få fordelskonto. Ta
kontakt med oss på 51 78 96 00 eller [email protected]
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten
KORT
PRISLISTE PERSONKUNDE
UTDRAG AV PRISLISTE EIKA KREDITTKORT *
Pris
Årsavgift, varekjøp og tillegskort
Kr 0,-
eFaktura
Kr 0,-
Uten efaktura
Kr 35,-
Valutapåslag ved bruk i utlandet
1,75%
Kontantuttak i minibank
Kr 25,- + 1%**
Administrasjonsgebyr ved inaktivt kort(dette gjelder om kortet
ikke er brukt siste 12 mnd. og heller ikke har utestående kreditt)
Kr 149,-
Effektiv rente 25,50% v/15.000,- o/12mnd. Totalt 16.460,40
Minimunsbetaling pr mnd. 2,5% av benyttet kreditt, mimn kr
250,Klepp Sparebank
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
* Fullstendig prisliste finnes på avtalevilkårene på kredittkort
** av uttakssum
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten
VALUTA OG UTENLANDSBETALING
PRISLISTE PERSONKUNDE
Klepp Sparebank
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
Kjøp og innløsning av valuta
Pris
Kjøp og innløsing av kontanter, via konto, pr. valutasort
Kr 50,-
Over NOK 10.000,-
Kr 100,-
Over NOK 20.000,-
Kr 200,-
Kjøp av Euro og danske kroner i våre minibanker
Kr 25,-
Kjøp og salg av kontanter (ikke via konto), pr. valutasort
Kr 300,-
Ikke kunder, kjøp av Euro og danske kroner i våre minibanker
Kr 70,-
Innløsning av valutasjekker
Pris
Inntil kr 1.000,- samt pensjonssjekker
Kr 100,- pr sjekk
Over kr 1.000,-
Kr 200,- pr sjekk
Valutasjekker over kr 10.000,- sendnes via DnB til inkasso. Det
tar vanligvis ca. 8 uker før pengene blir kreditert konto
Kr 600,-
Kjøp av valutasjekker
Pris
Valutasjekk
Kr 300,- pr sjekk
Sjekk i 3. lands valuta
Kr 500,- pr
sjekk
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten
VALUTA OG UTENLANDSBETALING
PRISLISTE PERSONKUNDE
Utenlandske overføringer/SWIFT
Pris
Remburs
Pris etter avtale
SWIFT via skranke, normal
Kr 250,-
SWIFT via nettbank, normal
Kr 60,-
HasteSWIFT inntil kr 10.000,-
Kr 400,-
HasteSWIFT over kr 10.000,-
Kr 700,-
Ekstra omkostninger ved mangelfull informasjon
Kr 100,-
Reklamasjon/endring/etterlysning av oppdrag, minimum
Kr 500,-
Feilføring i nettbank, minimum
Kr 500,-
Overførsler utføres kun for kunder i Klepp Sparebank eller
ansatte hos kunde.
Klepp Sparebank
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
Innbetaling til konto fra utlandet
Pris
Oppfyller SEPA krav
Kr 20,-
Oppfyller ikke SEPA krav <NOK 5000,-
Kr 50,-
Oppfyller ikke SEPA krav >NOK 5000,-
Kr 100,-
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten
ØVRIGE PRISER
PRISLISTE PERSONKUNDE
Verdipapirhandel
Pris
Kontohold eksl. årsavgift
Kr
Flytting av verdipapir til en annen konto
Kr 50,-
Flytting internt i Klepp Sparebank
Kr
Etablering av pant/rettighet
Kr 150,-
Etablering av handelsfullmakt, pr. megler, pr. gang
Kr 150,-
Frigivelse pr. verdipapir, pr. megler, pr. gang
Kr 50,-
Aksjer i ordresystemet pr. selskap
0,05%
-minimum
Kr 350,-
Årsavgift VPS-konto
Pris
Saldo under kr. 100.000,-
Kr
Saldo mellom kr 100.000,- og 1.000.000,-
Kr 350,-
Saldo over 1.000.000,-
Kr 450,-
0,-
0,-
Klepp Sparebank
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
0,-
Aksjehandel på Internett
Pris
Pris pr. handel
0,05%
-minimum
Kr 95,-
Realtidskurser på Oslo Børs
Realtid uten ordredybde
Kr 12,50
Realtid med ordredybde
Kr 125,-
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten
ØVRIGE PRISER
PRISLISTE PERSONKUNDE
Kundeprogram
Pris
Fordelskonto, pr. mnd
Kr 25,-*
Ung Voksen 18-26, årsavgift, pr. år
Kr 250,-*
Etablering av forenklet kundeforhold
Kr 500,-
* Ett gebyrfritt Visakort
Øvrige priser
Overskrift
Kunder uten lønns/trygdeinngang i Klepp Sparebank,
BankID-brikke pr. år
Kr 500,-
Bankboks, avhengig av størrelse
Kr 375,-/1000,-
Klepp Sparebank
Etterbestilling av bilag, giro og kontoutskrift
Kr
Postboks 53
4358 Kleppe
Tlf. 51 78 96 00
[email protected]
www.klepp-sparebank.no
Etterbestilling av bilag, giro og kontoutskrift eldre enn 12
mnd
Kr 120,-
Depositumskonto, etableringsavgift for utleier
Kr 600,-
Depositumskonto, etableringsavgift for utleier uten
lønnsinngang i Klepp Sparebank
Kr 1.500,-
Faks
Kr
Nettbank uten nettpost, pr. år
Kr 200,-
60,-
50,-
Du finner alltid siste versjon av prislisten på www.klepp-sparebank.no
Vi tar forbehold om feil i prislisten