Brev medlemskap Rackenfiber ver 141103.pdf

Transcription

Brev medlemskap Rackenfiber ver 141103.pdf
Hej Fastighetsägare i området runt sjön Racken!
– Nu går tåget vidare gällande fiberutbyggnad och du är välkommen att åka med!
Du som får det här brevet bor i upptagningsområdet för fiberutbyggnaden som
sträcker sig från nedre Rackstad i söder och upp till Ingersbyn i norr. Många av
er har redan anmält intresse för att vara med om fiberutbyggnaden. Nu har
processen gått vidare och föreningen som ska genomföra och administrera
utbyggnaden är registrerad Fiber runt Racken ekonomisk förening med
organisationsnummer 769628-6108. Nu är det dags att formellt bli medlem i
föreningen, mer om detta längre ner i brevet.
Varför fiber?
Kopparnätet är i dåligt skick och under nedmontering. Den bredbandshastighet
som går att leverera via ADSL är starkt beroende av kvalitén på kabeln och
avståndet till telestationen. Det finns fastigheter i vårt område som inte kan få
ADSL pga. avståndet till telestationen eller att det inte finns ledigt utrymme i
kopplingsstationen.
Några fördelar med fiber






Närmast obegränsad kapacitet i kabeln. Signalen färdas med ljusets
hastighet, varför begränsningen enbart ligger i sändare/mottagare.
Hastigheten är oberoende av fysiskt avstånd eller antalet användare.
Åsksäkert, eftersom fiberoptiken inte är strömledande. Även driftsäkert
på andra sätt, då kabeln läggs i marken.
Lägre kostnader för telefoni, Internet och TV.
Perfekt TV-mottagning med fullt stöd för HD.
Stöd för framtida tjänster, såsom distansutbildning, trygghetslarm,
hemlarm och annat som kommer att tillhandahållas över Internet i
framtiden.
www.rackenfiber.se
Det är nu det gäller
Just nu pågår utbyggnad av fiber och bildandet av fiberföreningar i hela Arvika
kommun. Därför har också Arvika kommunnät bildats för att samordna
fiberutbyggnaden för Arvikas alla fiberföreningar och då gäller det att Fiber runt
Racken ekonomisk förening också är med i framkant.
Gå med nu
För att fiberutbyggnaden ska bli verklighet, behövs förutom den genomförda
registreringen av ekonomisk förening att tillräckligt många hushåll tecknar ett
formellt medlemskap i föreningen.
Kostnaden för att ansluta sitt hus till fiber kommer att delas lika mellan alla
hushåll som tecknar sig. Om man väljer att ansluta sig i efterhand får man ensam
bära den faktiska kostnaden för att dra i fiber till sin fastighet.
Att bli medlem
Den som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde kan bli
medlem. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av dem vara medlem.
Om det är ändamålsenligt kan arrendator jämställas med fastighetsägare.
Medlemskapet prövas av styrelsen.
Medlemskapet innebär att man är intresserad av att ansluta sin fastighet till
fibernätet. Bindande beställning av anslutning till fibernätet görs på separat
blankett efter beslut om projektets genomförande.
Medlemsavgiften är 200 kr per år och medlemsinsatsen (andel) är 500 kr,
sammanlagt 700 kr som betalas inom två veckor till vårt bankgiro 567-4742,
skriv fastighetsbeteckningen, namn och telefon. Den som äger fler fastigheter
betalar bara en medlemsavgift.
En medlem som äger en fastighet med ett hushåll betalar en medlemsavgift, en
insats och en anslutningsavgift. En medlem som äger en fastighet med två
hushåll betalar en medlemsavgift, en insats och två anslutningsavgifter. En
medlem som äger två fastigheter med vardera ett hushåll betalar en
medlemsavgift, en insats och två anslutningsavgifter. Osv.
Om projektet av någon anledning kommer att läggas ner, kommer föreningen att
upplösas och föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i
förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
Så här gör du!
1. Du blir medlem genom att betala in medlemsavgift och insatsbelopp,
sammanlagt 700 kr på föreningens bankgiro 567-4742,
www.rackenfiber.se
betalningsmottagare Fiber runt Racken ekonomisk förening. (Insatsbelopp
i föreningen är 500 kr/hushåll samt en årsavgift för att vara med i
föreningen på 200 kr = 700 kronor)Märk din inbetalning med namn &
fastighetsbeteckning och telefon
2. Fyll i formuläret som finns på www.rackenfiber.se/medlem
Varmt välkommen att teckna ditt medlemskap i Fiber runt Racken ekonomisk
förening.
Mvh
Styrelsen, Fiber runt Racken ekonomisk förening.
Anders Johansson, Rackstad 073-060 25 67
Thomas Karlsson, Perserud 073-049 38 12
Karl Östergård, Ingersbyn 070-396 80 44
Bente Plöen, Bosebyn 0736-00 00 39
Lennart Ekström, nedre Rackstad 070-562 36 65
Anders Eriksson, Stålsberga 070-234 91 93
Marcus Frödin, Öjerud 070-374 88 35
www.rackenfiber.se