fiberinfo - Ölme Fiber

Comments

Transcription

fiberinfo - Ölme Fiber
Ölme Fiber
Information till alla fastighetsägare i Ölme – fastboende, företagare och fritidshus
Ölme Fiber ekonomisk förening registrerades hos Bolagsverket i
oktober 2012 och föreningens ändamål är att skapa en trygg och
framtidssäker kommunikation.
Den digitala infrastrukturen har idag minst lika stor betydelse som
den fysiska, detta är ett sätt att hålla landsbygden vid liv!
I hela Sverige pågår nu ett teknikskifte som är det mest genomgripande sedan elektriciteten infördes. För att den nya tekniken ska
komma landsbygden till del till rimliga kostnader, krävs att många
ansluter sig!
Vad händer med kopparnätet?
Telias kopparnät är slitet, lappat och lagat, vilket många har fått
erfara och omkring 2017 går det inte längre att reparera Sveriges
gamla AXE-system.
Varför inte ADSL?
Det ADSL vi har nu, är och förblir en tillfällig lösning på grund av
dess begränsade kapacitet. Fördelen var att vi snabbt fick ett
bredband även på landsbygden. Nackdelen med ADSL är att
kapaciteten sjunker snabbt med ökat avstånd till telestationen.
Detta ger redan nu en hastighet under dagens acceptabla nivå.
Varför inte mobilt?
3G-masterna är redan idag fullbelagda, för utbyggnad krävs fiberuppkoppling till masten. 4G-master måste alltid anslutas till fiber
och räckvidden är högst någon kilometer.
De mobila alternativen kan inte leverera de ökade kraven på
kapacitet och hastighet som framtiden kräver – till alla.
www.olmefiber.se
Varför fibernät?
Kraven på kapacitet har utvecklats mycket snabbt, tjänsterna blir
fler och mer krävande och antalet användare har växt kraftigt. Den
statliga utredningen ”Bredband 2013” slog fast att den minsta acceptabla hastigheten idag är 2 MB/s. Det kan de flesta få via telenätet idag. Men redan 2013 kommer detta golv att ligga på 10 MB/s på
grund av utökat tjänsteutbud och fler samtidiga användare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Internet med hög hastighet
Telefon
TV-program, nyheter, film och radio
Trygghetslarm
Sjukvård via distans
Studier
Företagande
Distansarbete
Fjärrstyrning av fritidshus
Punkterna ovan är alla beroende av en bra digital infrastruktur,
samtliga är under ständig utveckling och ligger till grund för en
bättre service och större trygghet!
•
•
•
•
Hur lönar det sig för mig?
Fastigheten blir mer attraktiv vid en försäljning.
Fastigheten blir mer attraktiv att ta över för nästa generation
Förmånligare att gå med nu inför den gemensamma
upphandlingen.
För många kommer investeringen löna sig från dag 1
genom minskade abonnemangsavgifter och vara återbetald
inom cirka 7 år.
Se räkneexempel på sista sidan.
www.olmefiber.se
Vad händer nu?
Vi har delat in Ölme i åtta områden, med en eller två ansvariga/
område. De kommer att verka som styrelsens förlängda arm genom att sprida information och ta in nya medlemmar.
När vi kommer till anslutningsavtal och markägaravtal är de även
behjälpliga med dessa. Ta emot synpunkter och önskemål från
medlemmar.
LABBERUD
Viktor Eriksson, 070-674 93 01
Magnus Johansson, 070-543 63 00
Carl-Fredrik Norman, 070-369 59 00
TRÄFORS/BROBY
Angelica Pettersson, 073-928 64 99
Gunilla Johnson, 070-626 76 17
LERDALA/NIKLASDAM
Sylvia Eriksson, 070-240 55 71
Helene Dahlström, 070-600 04 79
SAMHÄLLET
Tony Rioflorido, 070-392 92 42
SUNNÄS/RUDSNÄS/NORE
Josef Farkas, 070-642 44 90
Carl Gustav Holmquist, 070-572 06 78
Kuriosa:
1914 bildades en förening i
Ölme vars ändamål var att
med gemensamma krafter
se till att hela Ölme fick
tillgång till el.
”En förverkligad framtidsdröm, en
stor fosterländsk gärning till gagn
för samhället och fosterlandet.”
-Lars Lämgren
KUMMELÖN
Victor Burhöi, 073-045 35 65
Bibi Andersson, 070-811 62 06
ÅSVIKEN/STRANDVIK
Patric Norström, 070-833 52 60
Thomas Nilsson, 070-691 58 00
MÅRÖN
Mikael Mårgård, 070-861 29 08
Anders Mattsson, 070-334 06 20
Samtliga har även mail, se exempel
nedan:
fö[email protected]
www.olmefiber.se
Fiber är nyckeln till modern telekommunikation och därmed till
Ölmebygdens framtid!
Att bli medlem i föreningen kostar 100 kr/år, samt en insats om
100 kr (engångsbelopp)
Du förbinder dig inte till att ansluta dig till fibernätet
eller några övriga kostnader, men ger föreningen underlag och
möjlighet att fortsätta arbetet inför en gemensam upphandling!
Anmälan sker via hemsidan www.olmefiber.se eller maila till
[email protected] eller ring någon av oss.
Styrelsen:
Per Westlund, Samhället
054-14 17 82
[email protected]
Ann Forsberg, Fridhem
070-511 72 94
[email protected]
Jan Larsson, Berga
054-19 61 19
[email protected]
Andreas Larsson, Stubberud 070-633 48 83
[email protected]
Räkneexempel
Kostnader Idag
Anslutningsavgift
Bredband
299 kr/mån 6-8 MB
TV
159 kr/mån Boxer mix
Telefoni
145 kr/mån Telia Bas Summa
7 236 kr/år
Vid anslutning
20 900 kr*
199 kr/mån 10 MB
109 kr/mån Bas 28 kanaler
49 kr/mån IP-telefoni
4 284 kr/år
Besparing Prisuppgifter från Telia.se och Karlstads stadsnät
*Generell siffra, kommer att ändras efter gemensam upphandling.
www.olmefiber.se
År 1
År 5
År 7
2 952 kr
14 760 kr
20 660 kr

Similar documents