KOS-fiber

Transcription

KOS-fiber
Intresseanmälan KOS fibernät
Bredband via fiber i Köinge, Okome & Svartrå
Denna intresseanmälan är inte på något sätt bindande utan är till för att känna
av om det finns ett intresse att bygga ett fibernät i vårt område. Det är dock
viktigt att du svarar, speciellt om du är intresserad, eftersom svaren kommer att
påverka hur vårt fibernät byggs ut.
Det kan alltså bli svårare/dyrare att komma med om man vill ansluta sig senare.
Anslutningskostnad beräknas av närliggande fiberföreningar till Ca 15-25000:inkl bidrag, beroende på hur många som ansluter sig.
Fibernätet ger möjlighet till säkert och snabbt internet, telefon, TV, larm, trygghetslarm, handel och tjänster på nätet mm.
Jag är intresserad av att ansluta min fastighet till Okome Köinge Svartrå fiberförening. Medlemsavgiften är 200 kr/hushåll som betalas in på BG 882-4963.
Ange din fastighetsbeteckning vid inbetalningen. OBS! Denna anmälan är inte
bindande. Informationsbladet går ut till alla, även de som redan betalt medlemsavgift.
Namn:__________________________________________________
Adress i området:________________________________________
Fastighetsbeteckning:_ ____________________________________
Telefon i området:________________________________________
Alternativ adress:_________________________________________
Alternativ telefon:________________________________________
Mobiltelefon:____________________________________________
E-postadress:_ ___________________________________________
Namnunderskrift:________________________________________
Jag vill gärna ha löpande information om fibernätprojektet via e-post och godkänner att min e-postadress ingår i ev. utsändningslista.
Kontakt:
[email protected]
Anders Lindqvist, Okome
0346-230 43
0731-400 514
www.kosfiber.se
Poa Jarl, Okome
0346-233 61
073-38 233 61
KOS-fiber
Bredband via fiber i Köinge, Okome & Svartrå
8 snabba frågor och svar ang fiberplaner i Köinge, Okome, Svartrå
1.
Vad är ett fibernät?
Ett fibernät är ett nät med kablar som ligger nedgrävda i marken utanför ditt
hus. Det är betydligt säkrare uppkoppling än de ledningar som går upp i luften
idag och man kan få tillgång till många mer saker än det man kan få tillgång via
ADSL-abonnemanget som de flesta av oss har idag. Detta på grund av att man
kan få snabbare och stabilare bredbandsuppkoppling.
2.
Vad får man i fibern?
Du kan få flera olika saker via fibern. IP-telefoni, Tv-kanaler, larm och sist men
inte minst en snabbare uppkoppling för ditt bredband än vad du kan få via ditt
ADSL-abonnemang som de flesta ute på landet har just nu. Ex i Okome kan vi
få max 8 Mbit just nu, jämförelsevis med 100 Mbit genom fibern.
Ett av förslagen vi tittat på just nu innehåller Telia ca 20 kanaler, bredband och
IP-telefoni för 299kr + 50 kr/mån i medlemsavgift till serviceavtal för ev störningar. Men vi tittar även efter andra leverantörer för att få bästa möjliga avtal
för föreningens medlemmar. Ställ en fråga till dig själv...
Vad betalar du idag för bredband, telefon och tv-kanaler idag???
3.
Vad blir kostnaden?
Den kan bli lite olika beroende på hur många hushåll vi får med i vår förening.
Vi har tittat på Sibbarps fiberförening och deras kostnader som var beräknade
till ca 25 000 kr, men de fick till slut ned kostnaden till ca 15 000 kr. Är vi tillräckligt många i Köinge/Okome/Svartrå så kommer vi förhoppningsvis ned till
samma siffror...
4.
Trådlöst eller fiber?
Det är mycket snack om trådlöst bredband just nu och det är en smidig lösning i storstäder, men ute på landet, innebär det att vi skulle behöva ha en mast
ungefär vart 800:e m för att få en stabil uppkoppling. Det kommer troligtvis inte
att ske under vår livstid...
5.
Varför gå med i föreningen?
Fiberkabel är inte en fluga. De större aktörerna är i full gång med att byta ut
kopparkabeln i de större städerna och redan nu har minst 20% av Sveriges
befolkning (i princip bara i storstäderna) tillgång till fiberkabel.
Landsbygdens problem är att det inte finns någon ekonomi i att gräva ner kabel
här och därför kommer det inte vara aktuellt i nuläget för någon operatör att
bygga i våra trakter. Vi vet att fiberoptik är framtiden och att på landsbygden på
andra orter där man fått fiber har fastighetens värde stigit med ca 30 000 40 000 kr. Därför skall man få någonting gjort så får man göra det själv...
6.
Vad kostar det att gå med senare?
Det bestämmer föreningens medlemmar, men tittar man på andra orter har det
blivit betydligt dyrare för den enskilde husägaren att gå med efteråt, eftersom
jobbet har lagts ned av andra medlemmar som varit med från början och dessa
vill naturligtvis ha tillbaka lite av det arbetet, som dessa lagt ned sedan tidigare. Det kan bli ex 10 000 - 15 000 kr dyrare.
7.
När blir det dags att koppla upp sig?
Vi har under våren 2012 startat upp föreningen, skapat en styrelse och vi har
som mål att inom två år skall ha ett fullt fungerande fibernät ute på landet.
Medlemsavgiften tills vi når vårt mål är 200 kr/år per hushåll.
8.
Om jag behöver ekonomisk hjälp
Vi har kontakter inom Falkenbergs Sparbank som meddelat oss att man undersöker om de kan skapa ett så kallat ”Fiberlån”. Men än så länge ligger denna
idé endast som förslag. Dessutom kommer det inte bli några större utgifter för
dig som medlem innan vi börjar gräva. Detta blir förhoppningsvis under hösten 2013.