Ring, surfa och titta på tv i Framtidens Bredband

Comments

Transcription

Ring, surfa och titta på tv i Framtidens Bredband
Swedish
Vart vänder jag mig?
Allmänna frågor om fibernätet, installationer med mera:
Framtidens Bredbands informationskontor eller telefonsupport, se nedan.
Frågor om specifika tjänster: Kontakta leverantören av tjänsten.
Frågor om mediaboxen: Kontakta ditt bostadsbolag.
Framtidens Bredbands informationskontor
Kabel-tv-nätet stängs i etapper.
Se till att beställa tv-tjänst i god
tid före datumen nedan.
Brunnsbotorget 5
Frölunda Torg: Näverlursgatan 26
Öppet vardagar 10–18
Öppet vardagar 10–18
Olskrokstorget 16
Öppet vardagar 10–18
Framtidens Bredbands telefonsupport
Telefon: 031-335 18 80
Öppet: vardagar 10–18
Etapp 1: Start 18 aug 2014
Etapp 2: Start 8 sep 2014
Etapp 3: Start 6 okt 2014
Etapp 4: Start 3 nov 2014
Etapp 5: Start 3 dec 2014
Då stängs kabel-tv i ditt område
Under 2014 är det dags för den gamla
att du beställer tv-tjänst i det nya fibernätet
kabel-tv-tekniken att helt fasas ut till förmån
– Framtidens Bredband – i god tid innan
för det nya fibernätet. Stängningen av kabel-
kabel-tv-nätet stängs i ditt område. Kartan
tv-nätet sker i fem etapper, med början
visar när det är dags för din stadsdel.
i augusti. Det sista området stängs i decem-
Mer information finns på www.framtidens-
ber. Om du vill fortsätta se på tv är det viktigt
bredband.se.
www.framtidensbredband.se
Ring, surfa
och titta på tv
i Framtidens
Bredband
Ring, surfa
och se på tv
Är du hyresgäst i något av de allmännyttiga bostadsbolagen i
Göteborg har du också tillgång till det stora öppna fibernätet
Framtidens Bredband. Det innebär att du kan välja bland allt vad
en mängd olika leverantörer erbjuder av tv, bredband och telefon.
Så beställer du
1. Välj och beställ
Om du
har dator
Om du inte
har dator
Gå in på www.fram-
Ring den leverantör du
tidensbredband.se
är intresserad av. Vilka
och klicka på ”Beställ tv, bredband &
leverantörer som finns
telefoni”. Då kommer du till Framti-
att välja mellan och hur du når dem
dens Bredbands tjänsteportal, där du
hittar du här intill. Behöver du väg-
kan jämföra och välja bland de olika
ledning kan du kontakta Framtidens
bredbandstjänster, telefoni och ett så gott
inte heller att kunna ha bredband i kabel-
leverantörernas erbjudanden. Om
Bredbands support eller besöka något
som obegränsat tv-utbud. Här finns allt från
tv-nätet. Fast telefon i kopparnätet via tele-
det är första gången du kopplar in din
av informationskontoren (se baksidan).
enkla alternativ till stora paket med massor
fonjacket berörs dock inte utan kommer att
dator till mediaboxen, kommer du
Personalen kan guida dig kring vad
av nyheter, sport, nöje, film, barnprogram
fungera som vanligt.
automatiskt till rätt sida när du öpp-
du ska tänka på och hur du beställer
nar din webläsare (Internet Explorer,
abonnemang.
Tänk på att kabel-tv-nätet släcks under
2014 och att du innan dess behöver beställa
I den här foldern hittar du det du behöver
Firefox m fl). Du beställer ditt val direkt
veta för att kunna beställa tjänster och vart
på nätet, eller genom att kontakta leve-
du kan vända dig för att få hjälp.
rantören på telefon.
Tv-paket med 10–12 kanaler subventioneras
Vissa tv-paket i Framtidens Bredband
Du behöver själv ansöka om subven-
subventioneras av ditt bostadsbolag.
tion. Information om hur du ska göra samt
Dessa paket innehåller minst 10 och max
blankett hittar du på www.framtidens-
12 kanaler, där svt:s kanaler samt tv4
bredband.se liksom på ditt bostadsbolags
alltid ingår. Subventionen är 50 kronor i
websida. Du kan också få information från
månaden för abonnemanget och 1 000
Framtidens Bredbands support och de
kronor för IPTV-boxen, vilket i flera fall
lokala informationskontoren (se baksidan).
täcker hela kostnaden för tv-paketet.
tv
bredband
telefoni
Bahnhof
Tel 08-555 771 50 www.bahnhof.se
tv-tjänster för att kunna se på tv. Du kommer
andra länder.
Beställ tjänster separat eller i paket
AllTele
Tel 0910-79 80 00 www.alltele.se
Du väljer själv vad du vill beställa bland olika
och serier – både svenska och från många
Leverantörer i Framtidens Bredband
Bitcom
Tel 031-706 27 40 www.bitcom.se
Bredband2
Tel 0770-811 000 www.bredband2.com
Bredbandsbolaget
Tel 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se
Canal Digital
Tel 0770-33 22 11 www.canaldigital.se
Com Hem
Tel 0775-17 17 15 www.comhem.se
IP Sweden
Tel 0300-152 40 www.ipsweden.se
Net at Once
Tel 0771-404 400 www.netatonce.se
Serverado
Tel 08-5000 5777 www.serverado.se
T3
Tel 090-12 93 00 www.t3.se
Tele2
Tel 0772-25 25 25 www.tele2.se
Telia
Tel 90 200 www.telia.se
2. När du beställt
... kommer leverantören att förse dig
Information om hur du kopplar in
med den utrustning du behöver och
boxen och annan utrustning hittar
instruera dig hur du ska göra för att
du på www.framtidensbredband.se.
komma igång. Om du beställt tv får du
Du kan också kontakta Framtidens
en ny digitalbox, en så kallad IPTV-box,
Bredbands support som guidar dig
som ska kopplas till tv:n.
och kan hjälpa dig med installationen.
Tyfon
Tel 08-546 00 000 www.tyfon.net
Universal Telecom
Tel 0771-85 00 00 www.universal.se
Viasat
Tel 0200-210 219 www.viasat.se
Installations- och supporttjänster
Bredbandsgruppen
Digital Hemservice
Utbud maj 2014. Leverantörer och tjänster kan förändras.
077-446 60 60, www.bredbandsgruppen.se
031-788 18 40, www.digitalhemservice.se

Similar documents