Sammanställning bredband och tv

Comments

Transcription

Sammanställning bredband och tv
 Sammanställning bredband och tv
På förfrågan från ett medlemsföretag har vi gjort en kort sammanställning kring bredband
och tv hos några av våra medlemsföretag . Om du undrar över något eller vill veta mer om
ett specifikt system, kontakta oss på kansliet, [email protected], eller
respektive kontaktperson nedan.
AF BOSTÄDER
Hastighet: 1 Gbit/
Kostnadsmodell: Ingår i hyran. Betalningsmodell är flatrate för hela deras bestånd upp till
9.500 uttag. De betalar 156.250 kr per månad för hela beståndet. Idag har de ca 8.500
aktiva uttag vilket ger en kostnad per uttag som är 18,50. Av dessa 8.500 uttag använder
de själva ca 500 för kontorsnät, telemetri etc. Kvar blir 8.000 uttag som nyttjas i bostäderna.
Om man räknar om detta så kostar bredband för bostäderna 148.000 kr/månad Räknat per
bostad (5.839) blir detta 25,34 kr/mån. Kostnader för TV ingår även den i hyran.
Per Olof Stener
Tel: 046-19 15 33
[email protected]
BOSTADEN I UMEÅ
Hastighet: Helt eget nät till 14.500 lgh där de äger både fiber inom kvarteren men också
mellan kvarteren. Nätet erbjuder 1 Gbit (1.000 Mbit) till samtliga hyresgäster.
Kostnadsmodell: Nätet är ett öppet nät där hyresgästen i dagsläget kan välja mellan fem
olika leverantörer men olika tjänster och därmed kostnader. De har också ett system med
studentrabatter för studenter som är inskrivna på Umeå Universitet och Lantbruksskolan.
Bostaden tar ut sina kostnader via fakturor till respektive Internetleverantör.
Exempel: Studentpris 10/10 Mbit c:a 160 kr/mån (faktureras direkt från Internetleverantör.
Har inget med hyran att göra). Bostaden tillhandahåller ett analogt grundutbud på 17
kanaler som ligger på grundhyran med 65 kr/mån.
Håkan Holmström
Tel: 090 - 17 76 37
[email protected]
CHALMERS STUDENTBOSTÄDER
Hastighet: 1 Gbit/sek
Kostnadsmodell: Internetavgiften: 150 kr/mån, inget extra för Kabel-TV. Avgiften är ett
obligatoriskt tillägg på hyran. Kabel-TV – vi har ett analogt utbud om ca 12 kanaler, det
”vanliga” utbudet – ettan, tvåan, etc finns också som digitala kanaler för den som så önskar.
Bengt Jansson
Tel. 0722 – 10 11 80
[email protected]
GAVLEGÅRDARNA
Hastighet bredband: 100/10
Kostnadsmodell: Bredband inkluderat i hyran. Även kabel TV ingår och då är det ComHems
grundutbud som ingår.
Pia Karlsson
Tel/Phone +46(0)26-17 28 06
[email protected]
LULEBO
Hastighet: Bredbandsuppkoppling på 10/10 Mbit
Kostnadsmodell: Ingår i hyran. Man kan köpa upp högre hastighet än den vi erbjuder som
standard. Vad gäller TV-tjänst så erbjuder de ett basutbud där samtliga licenskanaler ingår.
De har även förhandlat in en rabatt på 39 kr om hyresgästen väljer att ta ett utökat tvutbud. De erbjuder denna TV lösning via kabel TV nätet och via vårt Bredband så kallad IPTV.
Mats Tolonen
Tel: 070-60 66 720
[email protected]
SGS STUDENTBOSTÄDER
Hastighet bredband: 100/100 Mbit/s dvs både uppströms/nedströms.
Kostnadsmodell: Kostnaden är 140 kr/ månad. Det är en obligatorisk del av hyreskontraktet
men den särredovisas som en egen post på hyresavin kallad IT-avgift. Kabel TV-n är en
likadan post på 40 kr/ månad.
Jan-Anders Janson
Tel/mobil 031-333 63 34
[email protected]
STUDENTBOSTÄDER I LINKÖPING
Hastighet: 100/10 Mbit bredband
Kostnadsmodell: Kostnaden för bredband och Kabel-TV är inkluderat i grundhyran.
Anna Petersson
Tel: +46 13 20 85 51
[email protected]
VÄXJÖBOSTÄDER
Hastighet bredband: 10/10 mbit
Kostnadsmodell: Bredband är inkluderat i hyran. Vill kunden har bättre hastighet köper de
till via vår tjänsteleverantör.
Henrik Täck
Direkt 0470-59 90 12
[email protected]
ÖREBROBOSTÄDER
Hastighet: 2mbit/s
Kostnadsmodell: Kostnaden är inkluderad i hyran, vill studenten uppgradera hastigheten
får de själva kontakta leverantör och stå för kostnaden. Vad kostnaden för bredbandet
separat är vet vi inte, då detta inbakats i en hyresförhandling för länge sedan. Kabel-tv är
likaså inkluderat i hyran och vi har inga kronor på denna kostnad heller
Mikael Gustander
019-194423
[email protected]

Similar documents