Informationsblad Larv-Längjum fiber ekonomisk förening

Comments

Transcription

Informationsblad Larv-Längjum fiber ekonomisk förening
Larv Längjum Fiber Ek För
Några stolpar
•
F IBER ÄR F R AM TI DE N
Idag finns det inga begränsningar
hastighetsmässigt vad gäller
överföring av data
Vara kommun satsar, om vi satsar!
Idag har många av oss mobilt
Just i dagsläget kan vi, som
bredband eller ADSL som
ekonomisk förening, söka
varken håller den hastighet
bidrag till 33% av investerings-
eller kvalitet vi kräver idag.
kostnaden, och tillsammans
med stödet från Vara kommun,
•
•
•
•
BIL LI G ARE TJ ÄNS TE R
Den enda idag hållbara lösning
TV/bredband/telefon blir billigare
inför framtiden är att investera i
en fiberanslutning.
AT TR AKTI V ARE F AS TI G HET
är detta enda sättet för oss att
satsa. Att inte ta chansen nu,
kan innebära betydligt högre
Fastighetens värde ökar mer än vad
Vara kommun väntas satsa
kostnader för en investering i ett
man investerar (ca 30.000-40.000 kr)
5,6 miljoner kr (beslut tas den
senare skede.
F IBER ÄR O K ÄNS L I G F Ö R ÅS K A
28 mars) varefter regionen
Fiberkabeln kan aldrig leda ström
bidrar med motsvarande
summa för att bygga ca 10 st
TE LES T ATI O NE R L ÄG G S NE R
Gamla, ej lönsamma telestationer
kommer att läggas ner
anslutningspunkter i
kommunen. Våra fastigheter
ansluts till någon av dessa
punkter.
Kostnaden per fastighet
uppskattas idag till mellan
10.000-25.000 kr, helt beroende
på hur många som väljer att
ansluta sig. Det krävs att minst
50% av hushållen ansluter sig.
Svar på några frågor:
Var och varför?
Vara kommun har en ambition att säkerställa framtida kommunikation för
landsbygden (tätorter ingår inte i denna plan). Att lägga ner fiberkabel är
ett led i denna ambition. Att göra en stor gemensam satsning på fibernät,
medför att våra fastigheter kan anslutas till en lägre kostnad; att ansluta
sig i efterhand kommer bli betydligt dyrare.
Hur?
Du bidrar genom att gå med i den ekonomiska förening som finns i ditt
område samt gör en insats i form av lite arbete, allt efter förmåga, som
t ex flytta staket för grävaren, markera var det ska grävas, baka bullar till
möten. Detta för att hålla nere kostnaderna. Se karta på sista sidan.
När?
Vi börjar omgående med att värva medlemmar. Vill du redan nu gå med i
föreningen, kontakta någon av personerna (se kolumnen till höger på
denna sida) i ditt område. Ju fler medlemmar vi blir, desto billigare blir det
för oss alla. I slutet av mars kommer Vara kommun med ett beslut om
bidrag för att börja bygga stamnätet. Målsättningen är att grävningarna
ska påbörjas före juli månad.
Kontaktpersoner
Larv Längjum Fiber
Ekonomisk Förening
Larv
Hans Lundmark
Tel: 0512-420 21
Pontus Karlsson
Tel: 0708-77 63 53
Ingemar Andersson
Tel: 0512-422 66
Längjum
Alf Bonander
Tel: 0512-710 30
Johan Ekblom
Tel: 0512-420 42
Martin Gustavsson
0512-422 62
Allmänt
Valeberg/Ballstorp
Jan-Olof Andersson
Tel: 0512-720 11
Det är viktigt med en levande och attraktiv landsbygd där människor kan
bo och arbeta på samma villkor som i städerna. I dag sker allt mer på
nätet, vi utbildar oss på distans via nätet, vi gör våra bankärenden och
inköp, vi kommunicerar och vi roar oss. Nya användningsområden
kommer hela tiden. Vi vet inte hur morgondagen ser ut. Det enda vi kan
vara säkra på är att tjänsteutbudet via nätet kommer att öka och bli
viktigare för varje dag som går.
Ryd
Kjell Johansson
Tel: 0512-720 50
Roland Fahlqvist
Tel: 0512-720 22
Inom ett antal år kommer Telia att plocka bort sina luftledningar och
nedgrävda, olönsamma kopparledningar. Konsekvensen av detta blir att
du som privatperson blir drabbad; du kommer inte längre ha tillgång till
någon fast telefonförbindelse.
För att fortsättningsvis hålla landsbygden levande och attraktiv och kunna
utföra sådant som vi idag ser som självklart, att kunna ringa via en fast
telefon och koppla upp sin dator mot internet, krävs ett gemensamt
engagemang, arbete och investeringar.
Bilden är hämtad från ByNet
Karlsberg
Leila F. Wallén
Tel: 0512-423 23
Ovanstående är baserat på en kostnad innan fiber bestående av:
Bredband 6-8Mbit (309 kr), telefon (145 kr) och TV Canal Digital familjepaket (288 kr)
Investeringskostnaden för fiberinstallationen är här beräknad på 20.000 kr.
Detta gör att investeringen är intjänad redan efter fem år.
Exempel på kostnad och utbud med utbyggt fibernät
Kostnad 299 kr/månad för basutbud (bredband/tv/telefon).
Telia Bredband FiberLan samt Telefon (IP-telefoni)
• 100/10 Mbit/s (ca 13 gånger snabbare än vanligt mobilt bredband)
• Extra uppringd anslutning (att använda i t ex sommarstugan)
Digital TV
• Telias paket Lagom med 19 TV-kanaler, TV-switch och TV-boxar för hushåll med två TV-mottagare
• Upp till fem TV-mottagare kan anslutas, dock krävs en box per mottagare
• Ingående kanaler:
SVT1, SVT1 HD, SVT2, SVT2 HD, TV3, TV4, TV4+, TV4 Sport, Kanal5, TV6, TV8, Kanal 9, TV10, SVT 24, SVT lokal-tv,
Barnkanalen, Kunskapskanalen, Discovery Channel, Eurosport och MTV. Dessutom SVT Play och Videobutiken.
Vill man ha fler kanaler, tecknar man Telia Stor och därmed ökar utbudet med ytterligare 28 kanaler.
Kostnaden för Telia Stor ger en ökning med 99 kr/mån enligt andra fiberföreningar på nätet.
För övrigt se Telias utbud på www.telia.se.
Om fiberkabel
Fiberoptikens fördelar är uppenbara, trådlösa nät ger inte alls samma möjligheter. Eftersom informationen i fiberoptiska kablar
överförs via ljussignaler är det oerhört driftsäkert och mycket okänsligt för störningar. Då fiberkabeln inte kan leda elektricitet
påverkas den inte alls av åska. Ledningen är nedgrävd och väl skyddad från andra oväder och skaderisker.
Kapaciteten i en fiberoptisk kabel är mycket stor och kan utan problem samtidigt användas för både telefon, tv och internet. Du
som vill koppla in en HD-TV kan även göra detta via fiber utan problem.
Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och när den behöver bytas ut krävs ingen ny grävning eftersom ny kabel blåses in
med tryckluft. Skulle det i framtiden komma tjänster som behöver ännu större överföringshastigheter är det endast
utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna som behöver bytas ut.
Du behåller ditt gamla telefonnummer även om du byter till fiberuppkoppling. För att koppla upp dig till fibernätet behövs ingen
dator, det går lika bra att använda nätet enbart för telefon och/eller TV. Med IP-telefoni ringer du både billigare och säkrare än
via traditionella ledningar. För att telefonen med mera ska fungera krävs dock el- eller batteriförsörjning.
Genom en fiberledning har du även möjlighet att koppla in larm och övervakning via webbkamera av exempelvis din bostad. I
vissa delar av landet håller redan en del kommuner på med fjärrsjukvård via webbteve.

Similar documents