Adresslista med foton

Comments

Transcription

Adresslista med foton
Bastuvännerna i Paradisbacken 2015‐03‐11 Leif Alstad 08 774 10 18, 073 583 73 95 [email protected] Lars Lind 08 97 68 94, 070 568 88 88 [email protected] nr 22/5, Född: 3 jan nr 28/5, Född: 23 aug Arne Andersson 08 716 24 71, 070 672 24 71 [email protected] Lars Lindgren 08 711 90 62, 070 553 56 93 [email protected] Nr 24/3, Född: 13 dec nr 20/7, Född: 16 maj Karl‐Erik Andersson 08 774 63 13,070 590 15 67 [email protected] Sören Löfvenhaft 08 689 70 06, 073 969 21 35 [email protected] Tujavägen 14, Född: 9 mars nr 24/3, Född: 5 feb Arne Broberg 08 774 53 11, 070 669 48 63 [email protected] Lars‐Eric Oddsberg 08 774 35 31, 073 387 55 34 [email protected] nr 20/6. Född: 12 april nr 20/8, Född: 9 dec Roland Engström 08 774 50 77, 070 623 79 03 [email protected] Bernt Orrebrink 08 746 62 49, 070 743 22 89 [email protected] nr 24/5, Född: 20 aug nr 20/4, Född: 27 jan Rainer Hemmälin 08 774 46 70, 073 510 58 20 [email protected] Urban Rydmark 08 774 62 61, 070 678 62 77 [email protected] nr 26/5, Född: 4 juli nr 20/8, Född: 10 juli Karl‐Erik Holm 08 774 17 85, 073 952 30 12 Kurre Samuelsson 08 711 37 78, 070 666 37 78 [email protected] Nr 26/2, Född: 19 dec nr 26/6, Född: 26 feb Krister Wesström 08 711 95 22, 070 865 42 94 [email protected] Tage Järpsten 08 711 90 85, 070 465 95 53 [email protected] nr 18/8, Född: 26 jun nr 22/2, Född: 31 dec Per Jönsson 08 774 31 92, 076 836 94 33 [email protected] nr 28/6, Född: 1 okt Stig Larsson 08 711 36 96, 073 374 53 60 [email protected] nr 18/6, Född: 26 feb Torsten Wikenståhl 08 774 50 33, 070 877 45 09 [email protected] nr 18/3, Född: 17 aug