ansökningsblankett Bostadsbolaget

Comments

Transcription

ansökningsblankett Bostadsbolaget
2016-03-01
Ansökningsblankett för subvention av tv-tjänst
OBS! Endast kontraktsinnehavaren kan ansöka.
Förnamn, efternamn
Personnummer
Adress
Objektnummer (Står på hyresavin och hyreskontraktet)
Postadress
Telefon bostad
Mobiltelefon/ telefon arbete
Jag ansöker om subvention:
Välj ett av alternativen nedan. Alternativen beskrivs utförligt i informationsbladet ”Information
om subvention för tv-paket med 10–12 kanaler” samt på www.framtidensbredband.se
1. (700:- subvention på endast IPTV-box)
2. (1000:- subvention på IPTV-box samt 50:- för månadsavgift.
Gäller tv-paket med 10–12 kanaler, där svt och tv4 ingår)
Leverantör jag väljer:
Namn på leverantör
Underskrift
Ort och datum
Namnförtydligande
Genom att skriva under ansökan godkänner jag att Göteborgs stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) och Framtidens
Bredband lagrar, sparar och bearbetar mina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL) samt delger dem vald leverantör. Jag förbinder mig också att omgående meddela Bostadsbolaget om abonnemanget enligt subventionsalternativ 2 förändras eller upphör. Jag godkänner även att Bostadsbolaget och Framtidens Bredband kontrollerar mitt abonnemang.
När du fyllt i blanketten:
Glöm inte skriva objektnummer (du hittar det på hyresavin och på ditt hyreskontrakt).
Lägg denna blankett i ett kuvert och posta till:
Framtidens Bredband, c/o Bostads AB Poseidon, Box 1, 424 21 Angered
Du kan beställa tjänst hos din leverantör cirka tre arbetsdagar efter att vi fått din ansökan.

Similar documents