Verksamhetsberättelse för SMU i Trollhättan 2012

Transcription

Verksamhetsberättelse för SMU i Trollhättan 2012
Verksamhetsberättelse för
SMU i Trollhättan 2012
SMU i Trollhättan har ansvaret för barn- och ungdomsarbetet i Trollhättans
Missionskyrka.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådets uppgift (nedan benämnt UR) är att sköta ekonomin och ha ett
övergripande ansvar för grupper och verksamhet. UR har haft 11 sammanträden
under verksamhetsåret, Ungdomsrådet har under 2012 bestått av:
Elin Frick
Cecilia Glimstrand
Johan Möll
Sofia Björkenfors
Tomas Nilsson
Karl Borgljung
Deltagare utan rösträtt:
Matilda Blom
Stellan Fryler
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ungdomsledare (vårterminen)
Repr. från församlingens styrelse
SMU i Trollhättan har under året 2012 varit ___ deltagare, varav ___ betalat
medlemsavgift för någon del av året.
Vi anordnade en ekumenisk ledarträff den 17 september tillsammans med Patric
Forsling som är ordförande för Equmenia. Kvällen gav många nya perspektiv på
arbetet med unga i församlingarna samt en varm gemenskap mellan ca 40 ledare
från olika kyrkor i staden. Kvällen avslutades med lovsång och nattvard. I juni
träffades smu-ledarna för en grillkväll med god mat, gemenskap och rapport från
Equmenias riksstämma. Vi har sökt medel ur Charlotta Svenssons minnesfond.
Under hösten har SMU varit utan såväl ungdomsanställd som musikanställd då
dessa personer valt att sluta hos oss. Detta har bidragit till att UR har minskat ännu
mer till antal och haft ett tufft arbetsår.
2013-01-20
Verksamhetsberättelse SMU 2012
Valborgsfirande
I år har vi traditionsenligt arrangerat ett välbesökt och uppskattat
valborgsmässofirande på Slätthult. Musikkåren tågade i spetsen på fackeltåget med
scouterna och de skofteby/trollhättebor som anslöt under vägen. Kören Englarna
sjöng vårsånger och vi lyssnade till vårtal av multisportaren Rune Larsson. Vi sålde
lotter och korv med bröd, och det samlades in en kollekt till Musslan.
Julmarknad
Årets julmarknad för SMU och församlingen ägde rum lördagen före första advent.
Lotterier och försäljning fyllde foajen och församlingssalen. En stor kakbuffé fanns att
njuta av och en god stämning och gemenskap upplevdes. Detta inbringade ca 17000
kr till SMUs kassa varav 10% gick till Musslans verksamhet. Dagen avrundades i
kyrksalen med sång av barnkören f#karna och musik av musikkåren.
Under året 2012 har Musslan mottagit drygt 5000kr av SMU. Som del av
riksorganisationen Equmenia har vi både drog- och alkoholpolicy.
/ Ordförande Elin Frick, vice ordförande Cecilia Glimstrand
Tonår
Tonårsåret började med den sedvanliga nyårsfesten som avslutades på nyårsdagen
efter fyrverkeri vid slussarna och mysig middag i caféet. Vårterminen har bjudit på lek
i snön, bowling, bakning, spel, lek och film. Vi har spelat brännboll och vi avslutade
vårterminen med bad och volleyboll på Vårhaga! Vi fick besök ifrån Brottsofferjouren
och deltog i en gudstjänst. En fredagkväll var vi inbjudna till Tonår på Strömmen
vilket var mycket uppskattat. Vi har efter önskemål från tonåringarna lagt stor vikt vid
andakterna. Våra sex stadigvarande tonåringar kom flitigt varje gång och några fler
var med vid olika tillfällen.
På sommaren arrangerade Floris Hedelund sommartonår på Vårhaga varje
onsdagkväll. Även Anders Rhodin var tillgänglig för verksamheten. Tyvärr var
deltagandet lågt. Få av ”våra” tonåringar kom, men det fanns chans att skapa kontakt
med nya besökare.
Tonårsverksamheten har dock förändrats under 2012. Under våren anslöt Floris
Hedelund och Håkan Ekström som ledare. Även Rickard Hill har hjälpt till som ledare
några gånger. Övriga ledare var Matilda Blom och Jonas Björkenfors. Under våren
och sommaren flaggade några av tonåringarna för att de skulle flytta från Trollhättan
efter sommaren medan andra kände att det var dags att gå vidare till andra
verksamheter, bland annat till Pingstkyrkans tonårsaktivitet Robert. Så när
2013-01-20
Verksamhetsberättelse SMU 2012
höstterminen startade fanns det knappt några tonåringar att bygga verksamheten
runt.
Vi ledare har ändå träffats vid några tillfällen för att samtala om vad vi kan göra för att
upprätthålla ungdomsarbetet i SMU, framför allt tonårsgruppen, speciellt som vi inte
har någon ungdomsledare för närvarande. Vi har även funnits med när Big Slam har
anordnats, två tillfällen på våren och två på hösten. Ca 100 tonåringar övernattade i
kyrkan under det senaste Big Slam på hösten. Vi försökte även samla ungdomar från
församlingar i Trollhättan när en kör från Årjäng hade konsert i missionskyrkan, bland
annat kom Lage Rylander med sina tonåringar från Strömmen.
Vi planerar nu för en ny åldersgrupp i kyrkan där de som fyllt 10 år och uppåt får vara
med.
/Jonas Björkenfors och Floris Hedelund
Söndagsskolan
Vi träffades 15 gånger på våren med bl a ökenvandring med Malin Johansson och
traditionsenlig söndagsskolavslutning på Vårhaga.
I mars åkte Karin Thörnblad till Tibro med 6 söndagsskolebarn på Badoskläger. Det
var ett uppskattat kreativt läger med sång, dans, snickeri mm.
Inför höstterminen köpte vi nytt söndagsskolematerial som heter "Himmelrik". Den är
indelad efter kyrkoåret. Emma Melldén blev inskolad som ny söndagsskolelärare på
höstkanten. Vi har även fått hjälp av Maria Engström som vikarie några gånger.
Heléne Larsson startade med skapelseberättelsen och gjorde nya jordglobar att
samla in kollekt i till svältdrabbade på Afrikas horn.
Under månaderna oktober till december gjorde vi en fotoutställning med foton från
söndagsskolavslutning, julspel och läger.
/Karin Thörnblad
Idrott
Under vår- och höstterminen har vi idrottat i Polhemsskolans idrottshall mellan 17:00
och 19:00. Vi har spelat innebandy. Vi har varit mellan 4 och 8 personer. Det har varit
med 2 personer som inte har andra kopplingar till kyrkan.
Jag har försökt att i församlingsbladet samt i höstens SMU-utskick informera alla
barnfamiljer att de är välkomna på idrotten. Jag har haft med mig min dotter Tindra
2013-01-20
Verksamhetsberättelse SMU 2012
så gott som varje gång och byggt upp olika hinderbanor där hon har fått öva sig på
olika moment, balansgång mm. Vid ett fåtal tillfällen har andra familjer deltagit.
Jag har hela terminen själv varit ansvarig för bollar och klubbor samt att öppna
hallen. De gånger som jag inte har kunnat så har bröderna Zackariasson eller Mölls
ställt upp och hjälp till. Några av dessa gånger har det inte blivit något då det varit för
få deltagare för att spela innebandy.
Jag har försökt att få till lite gemensam skridskoåkning i Slättbergshallen på
allmänhetens åkning före, under och efter jul men det har varit svag uppslutning.
Under höstterminen så har vi inte varit med på någon turnering.
Vid halvtid så har jag försökt att hålla en kort andakt då jag läser en kort text som jag
får från distriktets idrottsansvarig varje månad. De gånger jag har läst har det varit
uppskattat.
Jag har bestämt mig för att avtacka mig ansvaret för idrotten då musikrådet kommer
att ta all min tid. Jag har försökt att få till en senare tid då vissa äldre har visat
intresse att börja spela volleyboll igen men tyckt att dagens tid är för tidig. Har ännu
inte fått något besked om annan tid.
/Andreas Glimstrand
Barnkören F# karna
Under våren sjöng vi på ett par gudstjänster och åkte med de äldre barnen
på Badoskläger i Tibro, där de var med och skapade de olika delarna i en musikal.
Vi hade Matilda vid pianot, gjorde en kvällssoare med familjefika och avslutade
terminen med sommarfesten på Vårhaga med söndagsskolan.
På hösten har vi övat med en liten men väldigt duktig skara, vi gläds över att vi fick
nytillskott på ledarsidan med Lotta som pianist och Julia som ledare! Vi medverkade
på två söndagsgudstjänster på hösten, vi gjorde även denna termin en kvällssoaré
och i adventstid gjorde vi en liten variant på adventskonsert med temat "Sprid ljus Gud är ljus!" Det blev en "ljus och julkonsert" med musikkåren på kyrkans
julmarknad och vi spred ljus på trädgårdsföreningens julfest. I oktober var fem av
barnen iväg på ett barnkörläger med ett par ledare på Sjöviksgården. Ett mycket
uppskattat dygn med 120 sjungande barn från vårat SMU- disktrikt. En mysig
övernattning, härliga låtar, härliga ledare, korvgrillning i mörkaste natten, lek och bus
mm.
/Elin Frick
2013-01-20
Verksamhetsberättelse SMU 2012
Scout
Ledare under året var Kenneth Eriksson, Lars-Håkan Gustavsson, Peter Johansson,
Erik Möll, Emma Melldén, Ulf Sjöberg (t.o.m. feb.), Tomas Nilsson, Maria Melldén
(ht), och ungdomsledaren (vt).
Ulf Sjöberg som skulle vikariera som kårchef fick jobb i Norge och slutade i februari.
Därav stod kåren utan kårchef under våren. Men det gick bra ändå.
Vi har fortsatt med gemensamt program för hela kåren och gemensam start- och
sluttid och under året samlat ett 15-tal trogna scouter.
Vårens program bestod bl.a. av månvandring, is-kunskap, mat ute och cykeltur,
fågelskådning vid Hullsjön, traditionellt Valborgsmässofirande och förstås avslutning
på Vårhaga.
Vi deltog i en skräpplockardag för Håll Sverige Rent den 21 april med hajk utanför
Lysekil. Våra scouter städade stränderna i Lysekil och det var spännande då vi som
avslutning gjorde en tävling mellan Lysekils och Trollhättans SMU scouter: Vem
lyckas samla ihop största skräpberget på bara 30 minuter.
Inte nog med detta, vi vann 1:a priset i Kusträddarnas fototävling för föreningar, 10
000 kr till vår SMU förening!!!
Sommarens läger, SOS 2012, hölls vid Nyckelvattnet i Dalsland 16-20 juni.
Tillsammans var vi ca 80 scouter och ledare från Ed, Bengtsfors, Bäckefors,
Mellerud, Södra Dal, Vänersborg och Trollhättan. Under temat SOS och scout-OS
fick vi kunskaper om brand, sjukvård och polisens arbetsuppgifter. Däremellan
arrangerades OS med olika scoutgrenar.
Ömsom regn och ömsom knott med ändå gott humör och tillfällen till bad när solen
vågade sig fram. Varje kväll bjöd på lägerbål med lekar, sketcher, scoutrop och
2013-01-20
Verksamhetsberättelse SMU 2012
sånger bl.a. en specialskriven lägersång. Morgonsamlingarna med flagghissning
innehöll också drama om Sauls liv. Därefter samtal i patrullerna innan dagens
aktiviteter drog igång. Från Trollhättan deltog 7 scouter och 3-7 ledare samt vår
ungdomsledare som dessutom var lägerchef.
Under hösten arrangerades scout på Överby där vi bakade bröd över eld. Efter förra
årets succé planerade vi att ha en cykelhajk efter Överbydagen men pga. för få
anmälningar blev det tyvärr inställt.
Miljötema under hösten bestod av besök på återvinningsstationen och miljöspår. Fler
programpunkter: äta ute, mörkerspår, vandring över älven, schiffer, foto-orientering
och patrullmöte. Kämpaleken på Ekehagens forntidsby utanför Falköping med
forntidsuppgifter i mycket vackert väder.
Scoutinvigning med en SMUgudstjänst där bl.a. miljömärken delades ut. SMUs basar
för andra året en gemensam julmarknad med församlingen lördagen före 1:a advent.
Julfest hos Vänersborgs SMUscouter på Karlsro avslutade terminen. Det bjöds på
gröt och besök av tomten alias Kapten Haddock som kom med julklapp. Vänersborgs
SMU hade haft Tintin tema under hösten.
Gott Nytt Scoutår!
/Maria Melldén
Verksamhetsberättelse lördagsscout
Vi ville satsa på att bli fler scouter men då antalet ledare år få kunde eller orkade vi
inte satsa på att rekrytera. Vi hörde av oss till några f.d. scoutledare och de nappade
på idén med scouting några lördagar under hösten. Två lördagar 27 oktober och 17
november. Tanken med lördagsscout var att rikta sig till barnfamiljer för att barn som
ännu inte är scouter ska bli intresserade av att börja i scout när de har åldern inne.
Samt att föräldrarna tar ansvar för sina barn, antalet ledare behövde därför inte vara
så många. Men givetvis var alla åldrar välkomna. Programmet bjöd på eld för den
som ville grilla korv, scoutaktivitet, lekar, scouttipsfrågor mm.
Fokus
Fokus är en grupp som träffas hemma hos varandra för en stund av fika, gemenskap,
samtal och bön. Under verksamhetsåret 2011 bytte Fokus dag till tisdagar från
onsdagar i förhoppning att fler skulle kunna komma på våra träffar. Tyvärr var
gruppen fortfarande väldigt liten under året 2012, vilket innebar att några träffar fick
ställas in då inga kunde komma. Hösten 2012 var det bara två träffar.
/ Sofia Björkenfors
2013-01-20
Verksamhetsberättelse SMU 2012
Elin Frick
Sofia Björkenfors
_____________________
_________________________
Ordförande
Sekreterare
__________________________
_________________________
Ort
Ort
2013-01-20
Datum
Verksamhetsberättelse SMU 2012
Datum