Ecolab Ecolab uppmanar branschen uppmanar branschen

Transcription

Ecolab Ecolab uppmanar branschen uppmanar branschen
Ecolab uppmanar branschen att rädda räddarna.
Mikael Findin uppmärksammade tidigare problemen med att brandmän drabbas oftare än andra
yrkesgrupper av vissa cancerformer. Ett problem var att brandmännens larmställ inte gick att få
rena från cancerogena ämnen och giftiga partiklar och det blev en utmaning för oss. Vi har nu
lyckats ta fram tvättmedel som gör brandmännens larmställ rena. Vi har rest runt hela Sverige
och haft ett antal kontakter med brandmän och blivit tagna av den höga risken för dem att
drabbas av cancer.
Vi vill bidra till att rädda räddarna och kommer nu att avsätta 5 % av inköpen som
räddningstjänsten gör varje år till Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond. Därför
överlämnade vi ett gåvobevis på 15 000 kr till Jan Wisén som är ordförande för Brandmännens
Cancerfond i samband med ett event i Stockholm den 24 mars. Vi hoppas att kunna öka den
summan för varje år och uppmanar nu alla andra leverantörer inom räddningstjänstbranschen
att göra likadant för att rädda räddarna.
Personerna på bilden från vänster är Örjan Gustafsson, Mikael Findin, Fredrik Viktor, Jan Wisén
och Anders Cederberg.
Fakta
Ecolab arbetar globalt med att göra världen renare, säkrare och hälsosammare. I över 55 år har
Ecolab varit en aktör inom hygien och rengöring. Ecolabs innovativa lösningar och tjänster
täcker många områden. Från hotell och restaurang till livsmedelsproduktion och från sjukhus
till skötsel av textilier.