S105 Skumspruta Doseringsutrustning för skumrengöring

Transcription

S105 Skumspruta Doseringsutrustning för skumrengöring
S105 Skumspruta
Doseringsutrustning för
skumrengöring
• Komplett skumrengöringsutrustning med tillbehör
• Allt-i-ett lösning: Installera, anslut och rengör!
• Drivs med ordinarie vattentryck 2,5-5 bar 36-73 psi
• ETA/VA godkänt 14919/VA3,45
S105 Skumspruta doseringsutrustning för skumrengöring
Hållare för slang, dunk och
och munstycke
15 m slang med
anslutningar
2 m stålarmerad anslutningsslang
Handtag med koppling,
skum- och spolmunstycke
Enheten innehåller all utrustning, tillbehör och
instruktioner som krävs för rengöring. Testad med
Ecolabs rengörings- och desinfektionsmedel.
Tillbehör: Spolrör
Sugslang och doseringstipar
Användarinstruktion, doseringsmått, skruvar för montage
Teknisk data
S105
Skumkapacitet
L/min.
48
Spol
L/min.
25
Arbetstryck
bar/psi
2,5 - 5 / 36 - 73
Temperatur
C/F
4 - 60 / 39 - 140
Rekommenderad installationshöjd
130 cm / 53"
Vattenanslutning
1/2" eller 3/4"
Slanglängd
meter
25/30 Tornado® munstycke
Spolmunstycke
Skummunstycke
Topjet 2,5-5 bar
Material
Storlek
Vikt
S105 Skumspruta-pdf/apr 2007
ETA / VA godkänd
Ecolab AB, Institutional Division
Box 164, 125 24 Älvsjö · Armborstvägen 1, 125 44 Älvsjö
Tel. 08-603 22 00 · Fax 08-603 22 88, Tel Order & Service 020-220 230
Std. 15 max. 25
Kemikalieresistent plast
mm
280 x 250 x 125
6,5 kg / 229 ounces
VA3,14 / 14919
www.ecolab.com