Nexa Autocolor Teknisk guide CT

Transcription

Nexa Autocolor Teknisk guide CT
Innovativa reparationslösningar
Nexa Autocolor
Teknisk guide CT
PPD-godkänt sortiment
Innovativa reparationslösningar
SAMMANFATTNING:
PRIMERS
CF etsprimer P565-767
Primecoat P565-625
Högfyllande anti-korrosiv primer P540-41x
Anti-korrosiv primer P540-51x
Vattenburen epoxiprimer P950-650x
HP kromatfri epoxiprimer – ljusgrå P565-2980
HP epoxiprimer P580-3005
HP kromatfri epoxiprimer P580-3501/-3502/-3503
Högfyllande epoxiprimer P580-2920
Extra högfyllande II anti-korrosiv primer P540-614
Underlack för omlackering P595HS vått-i-vått-underlack – EHS-system P565-897
Transparent sealer – EHS-system P565-755
HS högfyllande primer-surfacer – grå/vit P565-1027/1028
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
SPACKEL
Universalspackel P551-1052
High Performance-universalspackel P551-1077
Allround-universalspackel P551-1089
2.1
2.2
2.3
BLANDNINGSSCHEMA
EHS Turbo Plus TM P498-serien och P494-serien
EHS Turbo Plus TM strukturlack P478-serien
3.1
3.2
KLARLACKER
EHS Turbo Plus TM klarlack P190-1250
4.1
ÖVRIGA
Vattenburet avfettningsmedel P980-6000
5.1
PROCESS
EHS Turbo Plus TM Rapid P275-455
6.1
CF etsprimer P565-767
Den här kromatfria, högfyllande tvåkomponents
etsprimern torkar snabbt, har goda korrosionsbeständiga egenskaper och utmärkt vidhäftningsförmåga på en rad olika underlag. Produkten är
avsedd för applicering med HVLP och konventionell sprutning.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Konventionell/HVLP
P565-767 1 del
P275-533 1 del
Brukstid vid 20 °C: inom 24 timmar
HVLP
KONVENTIONELL
SPRUTNING
Viskositet
DIN4/20 °C
18–20 sek.
(23–27 sek. BSB4)*
18–20 sek.
(23–27 sek. BSB4)*
Pistoluppsättning
och applicering:
Munstycke:
1,0–1,4 mm
Munstyckstryck:
max 0,675 bar (10 psi)
15–17 CFM
Munstycke:
1,4–1,8 mm
Munstyckstryck:
3,3–4,3 bar (50–65 psi)
Skikt:
2 enkla skikt
för en skikttjocklek på 25
mikron
2 enkla skikt
för en skikttjocklek på 25
mikron
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Före omlackering
minst 10 minuter
30–60 minuter
minst 10 minuter
30–60 minuter
Ugnstorkning vid
en metalltemperatur på:
50 °C: 20 min.
50 °C: 20 min.
* Viskositeten kan justeras med små tillsatser snabb förtunning P851-396 eller Turbo Plus snabb förtunning P850-1393.
Tillsätt INTE mer aktivator.
2004/42/IIB(c)(780)780
1.1
Primecoat P565-625
Den här etsprimer-underlacken, avsedd för HVLPoch konventionell applicering, kombinerar fördelarna
hos en syrabaserad etsprimer för vidhäftning
med goda fyllande egenskaper. Den är främst
avsedd för användning över bar metall, och dess
fyllnadsegenskaper och neutrala färg gör att det inte
behövs underlack på nya underlag.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
P565-625 P275-124/-232/-292
1 del
1 del
Brukstid vid 20 °C: 2 dagar
Låt aktiverad lack stå i 20 minuter före
användning.
HVLP/KONVENTIONELL
Viskositet
DIN4/20 °C
17–18 sek.
(21–23 sek. BSB4)*
Pistoluppsättning och
applicering:
1,4–1,8 mm
3,3–4,3 bar ingångstryck (50–65 psi)
Pistoluppsättning och
applicering:
0,85–1,0 mm
Munstyckstryck:
max 0,675 bar (10 psi)
Skikt:
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Före ugnstorkning
Före omlackering
1 eller 2 fulla skikt
12–25 mikron
1–2 minuter
5 min. Låt torka något längre med
långsam eller extra långsam aktivator.
1 timme
Ugnstorkning vid
en metalltemperatur på: 50 °C: 20 min.
*Justera viskositeten med små tillsatser av P851-396/P850-1391. Tillsätt INTE mer aktivator
Mattslipning behövs normalt inte och rekommenderas inte
2004/42/IIB(c)(780)780
1.2
Högfyllande anti-korrosiv primer P540-41x
Denna högfyllande anti-korrosiva primer (P540-414/418/) är avsedd för högtrycks- och kombiapplicering
över blästrade strukturerade stålkomponenter såsom
chassier. Den har utmärkta appliceringsegenskaper och
ger en hög grad av skydd när den appliceras med rätt
skikttjocklek över ett grundligt preparerat underlag.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Bruksfärdig
OBSERVERA: Förtunning behövs normalt inte, men upp till 10 % P8501335 kan tillsättas om lägre skiktvikt eftersträvas, t.ex. om produkten
används som svetsbar, tillfällig skyddsprimer.
HÖGTRYCKSAPPLICERING/KOMBI
Pistoluppsättning och
applicering:
Skikt:
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Högtrycksapplicering: 0,33–0,43 mm
Vinkel 20°–60°
Spruttryck: 100–200 bar (1500–3000 psi)
Kombimetod (Air Assisted Airless): 0,33–0,43 mm
Vinkel 20°–60°
Spruttryck: 50-60 bar (800-1000 psi)
Munstyckstryck: upp till 1,6 bar (25 psi)
1–2 skikt 50 mikron
För optimalt skydd av stålet bör primerns torra skikttjocklek vara
minst 50 mikron (0,0508 mm). På blästrat stål bör den vara 50 mikron
(0,0508 mm) mätt över blästrade områden. Ytterligare skikt kan
behövas beroende på appliceringsutrustning, sprutteknik, underlagets
profil och valt förtunningsförhållande.
Den totala torra skikttjockleken bör inte överstiga 125 mikron.
10–20 minuter mellan skikt, beroende på skikttjocklek och
torkförhållanden.
Överlackeringstid vid 20 °C:
Minst 2 timmar
(luftfuktighet 60 %)
Hanterbar
Genomtorr
Över natten för optimalt slutresultat
Ca 2 timmar
Nästa dag
Mattslipning rekommenderas inte såvida det inte är nödvändigt för att avlägsna smuts eller spill och ytan bör
slipas lätt när den är genomtorr (minst torkning över natten).
2004/42/IIB(c)(540)540
1.3
Anti-korrosiv primer P540-51x
Denna anti-korrosiva primer har utmärkta anti-korrosiva egenskaper, vilket gör den till en idealisk
primer för nya stålchassier. Den är speciellt framtagen för HVLP-sprutapplicering och kan användas under Nexa Autocolor CT en- och tvåkomponents topplacker och som en- och tvåkomponents
underlack.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
HVLP högfyllande primer:
P540-51x
7–8 delar
Valfri förtunning 1 del
HVLP-primer för allmän användning:
6 delar
1 del
HVLP aktiverad primer:
3 delar
P210-0788
1 del
Brukstid vid 20 °C: 4 timmar
Rengör pistolen omedelbart efter användning.
Högfyllande
Allmän användning
Aktiverad
Viskositet
DIN4/20 °C
36–43 sek.
(50–60 sek. BSB4)
36–43 sek.
(50–60 sek. BSB4)
20–26 sek.
(25–35 sek. BSB4)
Pistoluppsättning och
applicering:
1,4 mm:
Munstyckstryck:
0,675 bar (max 10 psi)
1,0–1,4 mm
Munstyckstryck:
0,675 bar (max 10 psi)
1,0–1,4 mm
Munstyckstryck:
0,675 bar (max 10 psi)
Pistoluppsättning och
applicering:
Tryckkärl:
1,0–1,4 mm
Munstyckstryck:
0,675 bar (max 10 psi)
Spruttryck:
0,3–1,0 bar (5–15 psi)
Tryckkärl:
1,0–1,4 mm
Munstyckstryck:
0,675 bar (max 10 psi)
Spruttryck:
0,3–1,0 bar (5–15 psi)
Tryckkärl:
1,0–1,4 mm
Munstyckstryck:
0,675 bar (max 10 psi)
Spruttryck:
0,3–1,0 bar (5–15 psi)
Skikt:
2 skikt
50–75 mikron
Minst 2 skikt
37–62 mikron
Minst 2 skikt
37–62 mikron
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
20 min.
20 min.
20 min.
Överlackeringstid vid
20 °C:
Dammtorr
Genomtorr
30 minuter–4 timmar*
Ca 2 timmar
Nästa dag
30 minuter–4 timmar*
Ca 2 timmar
Nästa dag
30 minuter–4 timmar*
Ca 2 timmar
Nästa dag
! För optimalt skydd av stålet bör primerns torra skikttjocklek vara minst 50 mikron (0,0508 mm). På blästrat stål bör den
vara 50 mikron (0,0508 mm) mätt över blästrade områden. Ytterligare skikt kan behövas beroende på appliceringsutrustning,
sprutteknik, underlagets profil och valt förtunningsförhållande.
* Över natten för optimalt slutresultat.
Mattslipning rekommenderas inte såvida det inte är nödvändigt för att avlägsna smuts eller
spill och ytan bör slipas lätt när den är genomtorr (minst torkning över natten).
2004/42/IIB(c)(540)540
1.4
Vattenburen epoxiprimer P950-650x
Detta är en vattenburen tvåkomponents-epoxi för
HVLP-applicering. Den har låg VOC-halt (<250 g/l i
bruksfärdig form) och är framtagen för användning
i VOC-godkända verkstäder. Den ger utmärkt
korrosionsbeständighet, torkar snabbt och har
ingen stark lukt, med utmärkt uppbärningsförmåga
för topplacken.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
P950-650x
8 delar efter volym
P980-6550
1 del efter volym*
P980-249/-250
3 delar efter volym
* Se till att lack och aktivator är ordentligt blandade innan
förtunningen tillsätts. Låt produkten stå i 15 minuter före
applicering.
Brukstid vid 25°C: 2 timmar
HVLP
Viskositet
DIN4/20 °C
32–38 sek.
Pistoluppsättning och
applicering:
1,2 mm munstycke 2–2,5 bar ingångstryck vid pistolhandtaget
400 cc/min. vätsketillförsel
Pistoluppsättning
och applicering:
1,8 mm munstycke (självtrycksmatning)
2,2 mm munstycke (sugmatning)
Skikt:
Ett dubbelt eller två enkla skikt beroende
på vilken skiktvikt som ska uppnås.
Avluftning vid 20 °C:
Före omlackering
Före slipning
60 min.
4–5 timmar
Lufttorkning:
Ugnstorkning vid
en metalltemperatur på:
60 °C: 60 min.
Efter ugnstorkning i låg temperatur, låt avsvalna
till rumstemperatur före slipning.
Kan handslipas med antingen P320-papper eller Scotchbrite efter den rekommenderade torktiden.
Kan mattslipas med P320 sliprondeller med öppet filter efter den rekommenderade torktiden.
Förvara inomhus och transportera vid temperaturer över 4°C.
UNDVIK ATT PRODUKTEN FRYSER. FÖRVARA INTE I DIREKT SOLLJUS.
Utrustningen bör rengöras med vattenburen pistolrengöring (P980-212)
omedelbart efter användning. Rengör slutligen med lösningsmedel.
2004/42/IIB(c)(540)540
1.5
HP kromatfri epoxiprimer – ljusgrå
P565-2980
P580-2980 är en högpresterande aminhärdad
epoxiprimer med utmärkta vidhäftningsegenskaper
och korrosionsbeständighet över de flesta underlag
inom kommersiell transport.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
HVLP och konventionell applicering
P565-2980
4 delar
P275-3022
1 del
P850-139x
1,5 delar
Högtrycksapplicering/kombimetod
P565-2980
4 delar
P275-3022
1 del
Brukstid vid 20 °C: 4–6 timmar
HVLP/KONVENTIONELL
HÖGTRYCKSAPPLICERING/
KOMBI
Viskositet
DIN4/20 °C
18–22 sek.
(24–30 sek. BSB4)
71–85 sek.
(110–130 sek. BSB4)
Pistoluppsättning och
applicering:
Självtrycks- eller sugmatning:
1,4–1,8 mm
Munstyckstryck: 3,7–4,0 bar
Högtrycksapplicering:
Munstycke 0,33–0,37 mm
Ca 140 bar (2000 psi) vätsketryck
Kombimetod (Air Assisted Airless):
Munstycke 0,33–0,37 mm
Ca 70 bar (1000 psi) vätsketryck
Ca 1,4–1,8 bar
(20–25 psi) munstyckstryck
Tryckmatning: 1,0–1,4 mm
Pistoluppsättning och
applicering:
Pistoluppsättning och
applicering:
Skikt:
Självtrycks- eller sugmatning:
1,4–1,8 mm
Munstyckstryck: max 0,675 bar
(10 psi)
Tryckmatning: 0,85–1,4 mm HVLP
2 enkla skikt för en torr skikttjocklek
på 50–75 mikron
1–2 skikt för en torr skikttjocklek på
75–100 mikron
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Före ugnstorkning
10–15 minuter
15–30 minuter
10–15 minuter
15–30 minuter
Lufttorkning:
Före omlackering
Dammtorr
Genomtorr
Kan omlackeras vått-i-vått efter minst 30 minuters lufttorkning
10–15 minuter
10–15 minuter
16 timmar
16 timmar
! De angivna torktiderna är ungefärliga och kan variera beroende på torkförhållanden och skikttjocklek.
Våtslipning:
P600 eller finare
Maskinslipning:
P240 eller finare
2004/42/IIB(c)(540)540
1.6
HP epoxiprimer P580-3005
P580-3005 är en högpresterande aminhärdad,
strontium/kromatbaserad epoxiprimer. Denna
snabbhärdande HS-produkt har utmärkta vidhäftningsegenskaper och korrosionsbeständighet över de flesta underlag som förekommer
inom kommersiell transport, inklusive aluminium
och områden där ytan är en kombination av olika
underlag.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
HVLP och konventionell applicering
P580-3005
4 delar
P275-3022 1 del
P850-1390/1/2/3 1 del
Högtrycksapplicering/kombimetod
P580-3005 4 delar
P275-3022 1 del
Brukstid vid 20 °C: 4–6 timmar
HVLP/KONVENTIONELL
Viskositet
DIN4/ 20 °C
HÖGTRYCKSAPPLICERING/
KOMBI
23–26 sek. (35–40 sek. BSB4)
71–85 sek. (110–130 sek. BSB4)
Pistoluppsättning och
applicering:
Självtrycks- eller sugmatning:
1,4–1,8 mm
Munstyckstryck:
3,7–4,0 bar (55–60 psi)
Tryckmatning: 1,0–1,4 mm
Högtrycksapplicering:
Munstycke 0,33–0,37 mm
Ca 140 bar (2000 psi) vätsketryck
Kombimetod (Air Assisted Airless):
Munstycke 0,33–0,37 mm
Ca 70 bar (1000 psi) vätsketryck
Ca 1,4–1,8 bar (20–25 psi) munstyckstryck
Pistoluppsättning och
applicering:
Självtrycks- eller sugmatning:
1,4–1,8 mm
Munstyckstryck: max 0,675 bar
(10 psi)
Tryckmatning: 0,85–1,4 mm HVLP
Skikt:
2 enkla skikt för en torr skikttjocklek
på 50–75 mikron
1–2 skikt för en torr skikttjocklek på
75–100 mikron
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Före ugnstorkning
10–15 minuter
15–30 minuter
10–15 minuter
15–30 minuter
Lufttorkning:
Före omlackering
Dammtorr
Genomtorr
Kan omlackeras vått-i-vått efter minst 30 minuters lufttorkning
10–15 minuter
10–15 minuter
16 timmar
16 timmar
Våtslipning:
Rekommenderas inte p.g.a. förekomsten av kromatpigment
Maskinslipning:
Rekommenderas inte p.g.a. förekomsten av kromatpigment
! Om slipning krävs, se rekommendationerna i det tekniska databladet.
2004/42/IIB(c)(540)540
1.7
HP kromatfri epoxiprimer
P580-3501/-3502/-3503
P580-3501/-3502/-3503 är en serie högpresterande
aminhärdade epoxiprimers. Dessa snabbhärdande
HS-produkter har utmärkt vidhäftningsförmåga och
korrosionsbeständighet över de flesta underlag som
förekommer inom kommersiell transport.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
HVLP och konventionell applicering
P580-3501/2/3 4 delar
P275-3022 1 del
P850-139x 1,5 delar
Högtrycksapplicering/kombimetod
P580-3501/2/3 4 delar
P275-3022 1 del
Brukstid vid 20 °C: 4–6 timmar
HVLP/KONVENTIONELL
Viskositet
DIN4/20 °C
18–22 sek. (24–30 sek. BSB4)
Pistoluppsättning och
applicering:
Självtrycks- eller sugmatning:
1,4–1,8 mm
Munstyckstryck: 3,7–4,0 bar
Tryckmatning: 1,0–1,4 mm
Pistoluppsättning och
applicering:
Skikt:
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Före ugnstorkning
Lufttorkning:
Före omlackering
Dammtorr
Genomtorr
Ugnstorkning vid en
metalltemperatur på:
Självtrycks- eller sugmatning:
1,4–1,8 mm
Munstyckstryck: max 0,675 bar
(10 psi)
Tryckmatning: 0,85–1,4 mm HVLP
2 enkla skikt för en torr skikttjocklek
på 50–75 mikron
10–15 minuter
15–30 minuter
HÖGTRYCKSAPPLICERING/
KOMBI
71–85 sek. (110–130 sek. BSB4)
Högtrycksapplicering:
Munstycke 0,33–0,37 mm
Ca 140 bar (2000 psi) vätsketryck
Kombimetod (Air Assisted Airless):
0,33–0,37 mm munstycke
Ca 70 bar (1000 psi) vätsketryck
Ca 1,4–1,8 bar (20–25 psi) munstyckstryck
1–2 skikt för en torr skikttjocklek på
75–100 mikron
10–15 minuter
15–30 minuter
Kan omlackeras vått-i-vått efter minst 30 minuters lufttorkning
10–15 minuter
10–15 minuter
16 timmar
16 timmar
60 °C: 60 min.
Våtslipning:
P600 eller finare
Maskinslipning:
P240 eller finare
60 °C: 60 min.
! De angivna torktiderna är ungefärliga och kan variera beroende på torkförhållanden och skikttjocklek.
2004/42/IIB(c)(540)540
1.8
Högfyllande epoxiprimer P580-2920
P580-2920 är en högpresterande epoxiprimer
särskilt avsedd för högfyllande applikationer över
strukturerade underlag såsom chassier. Den är särskilt framtagen för användning med utrustning för
högtrycksapplicering eller med kombimetod. P5802920 är en HS-produkt med utmärkta vidhäftningsegenskaper och korrosionsbeständighet över de
flesta underlag inom kommersiell transport.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Konventionell blandning
Högtrycksapplicering/kombimetod
P580-2920
4 delar
P275-3034
1 del
Pluralmix
Högtrycksapplicering/kombimetod
P580-2920
3 delar
P275-3032
1 del
Brukstid vid 20 °C: 3–4 timmar
Brukstid vid 20 °C: ej relevant
KONVENTIONELL
BLANDNING
Högtrycksapplicering: 0,33–1,37 mm
munstycke
Ca 140 bar
(2000 psi) vätsketryck
PLURALMIX
Kombimetod (Air Assisted Airless):
0,33–0,37 mm munstycke
Ca 70 bar
(1000 psi) vätsketryck
Ca 1,4–1,8 bar
(20–25 psi) munstyckstryck
Kombimetod (Air Assisted Airless):
0,33–0,37 mm munstycke
Ca 70 bar
(1000 psi) vätsketryck
Ca 1,4–1,8 bar
(20–25 psi) munstyckstryck
1–2 skikt för en torr skikttjocklek på
75–150 mikron
1–2 skikt för en torr skikttjocklek på
75–150 mikron
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Före ugnstorkning
10–15 minuter
15–30 minuter
10–15 minuter
15–30 minuter
Lufttorkning:
Före omlackering
Dammtorr
Genomtorr
Kan omlackeras vått-i-vått efter minst 30 minuters lufttorkning
10–15 minuter
10–15 minuter
16 timmar
16 timmar
Pistoluppsättning och
applicering:
Skikt:
Ugnstorkning vid
en metalltemperatur på:
60 °C: 40 min.
50 °C: 80 min.
40 °C: 120 min.
Våtslipning:
P600 eller finare. När lacken är genomtorr.
Maskinslipning:
P240 eller finare. När lacken är genomtorr.
Högtrycksapplicering: 0,33–0,37 mm
munstycke
Ca 140 bar
(2000 psi) vätsketryck
60 °C: 30 min.
50 °C: 60 min.
40 °C: 90 min.
! De angivna torktiderna är ungefärliga och kan variera beroende på torkförhållanden och skikttjocklek.
2004/42/IIB(c)(540)540
1.9
Extra högfyllande II anti-korrosiv primer
P540-614
Extra högfyllande II anti-korrosiv primer (P540-614)
är avsedd för högtrycks- och kombiapplicering över
blästrade strukturerade stålkomponenter såsom
chassier. Den har utmärkta appliceringsegenskaper
och ger en hög grad av skydd när den appliceras med
rätt skikttjocklek över ett grundligt preparerat underlag.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Högtrycksapplicering och kombimetod (Air Mix)
Bruksfärdig
OBSERVERA: Upp till 15 % P850-1335 kan tillsättas om lägre skiktvikt
eftersträvas, t.ex. om produkten används som svetsbar, tillfällig skyddsprimer.
Brukstid vid 20 °C: 4–6 timmar
HÖGTRYCKSAPPLICERING/KOMBI
Pistoluppsättning och
applicering:
Högtrycksapplicering: 0,33–0,43 mm
Vinkel 20°–60°
Spruttryck: 100–200 bar (1500–3000 psi)
Kombimetod (Air Assisted Airless): 0,33–0,43 mm
Vinkel 20°–60°
Spruttryck: 50–60 bar (800–1000 psi)
Munstyckstryck: upp till 1,6 bar (25 psi)
Skikt:
1–2 skikt 50 mikron *
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
10–20 minuter
Lufttorkning:
Före omlackering
Dammtorr
Genomtorr
Minst 2 timmar. Över natten för optimalt slutresultat
Ca 2 timmar
Nästa dag
* För optimalt skydd av stålet bör primerns torra skikttjocklek vara minst 50 mikron (0,0508 mm). På blästrat stål bör den
vara 50 mikron (0,0508 mm) mätt över blästrade områden. Ytterligare skikt kan behövas beroende på appliceringsutrustning,
sprutteknik, underlagets profil och valt förtunningsförhållande. Den totala torra skikttjockleken bör inte överstiga 125 mikron.
Mattslipning:
Mattslipning rekommenderas inte såvida det inte är nödvändigt för att avlägsna smuts
eller spill och ytan bör slipas lätt när den är genomtorr (minst torkning över natten).
2004/42/IIB(c)(540)540
1.10
Underlack för omlackering P595Underlacken för omlackering (P595-serien) är en syntetisk
underlack som inte slipas. Den har utmärkta skikt- och
appliceringsegenskaper och kan appliceras både med
konventionell sprutning och med HVLP. Denna produkt är avsedd
att användas som en underlack för allmän tillämpning som inte
behöver slipas. Den kan appliceras över en rad olika underlag
vid reparationsarbeten inom kommersiell transport. Dessutom
kan underlacken för omlackering isocyanathärdas med P210788 för att ge ett kraftfullare, mer tåligt underlacksystem.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Konventionell sprutning
Lufttorkning
P595-
6 delar
Valfri förtunning 1 del
HVLP-sprutning
Lufttorkning
6–8 delar
1 del
Varm konventionell
HVLP-sprutning
6–8 delar
1 del
Konv. sprutning/HVLP
2-komp. isocy. härdat syst.
P595-
3 delar
P210-788 1 del
Konventionell
sprutning,
lufttorkning
HVLP-sprutning Varm konv./
varm HVLPLufttorkning
sprutning
Konv. sprutning/
HVLP
2-komp. isocy.
härdat syst.
Viskositet
DIN4/20 °C
22–25 sek.
(29–33 sek. BSB4)
22–33 sek.
(29–45 sek. BSB4)
20–26 sek.
(25–35 sek. BSB4)
Pistoluppsättning
och applicering:
1,4–1,8 mm
3,0–4,0 bar
(45–60 psi)
1,4–1,8 mm
3,0–4,0 bar
(45–60 psi)
1,4–1,8 mm
3,7–5,7 bar
(55–80 psi)
1,0–1,4 mm
Munstyckstryck:
max 0,675 bar
(10 psi)
1,0–1,4 mm
Munstyckstryck:
max 0,675 bar
(10 psi)
1,0–1,4 mm
Munstyckstryck:
max 0,675 bar
(10 psi)
2 enkla
Torr skikttjocklek
på max 25 mikron
(0,0254 mm)
2 enkla
Torr skikttjocklek
på max 25 mikron
(0,0254 mm)
2 enkla
Torr skikttjocklek
på max 25 mikron
(0,0254 mm)
2 enkla
Torr skikttjocklek
på max 25 mikron
(0,0254 mm)
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
15–30 minuter
15–30 minuter
15–30 minuter
15–30 minuter
Lufttorkning:
Före omlackering
Minst 2 timmar
Minst 2 timmar
Minst 2 timmar
Minst 2 timmar
Pistoluppsättning
och applicering:
Skikt:
! Tvåkomponents topplacker kan appliceras direkt över P595- enligt tidigare beskrivning. Där fyllnaden är av
mindre betydelse kan P595- även isocyanathärdas genom tillsättning av aktivator P210-788.
2004/42/IIB(c)(540)540
1.11
HS vått-i-vått underlack – EHS-system
P565-897
P565-897 är en snabbtorkande isocyanathärdad
akrylbaserad tvåkomponentsprodukt med utmärkt
vidhäftningsförmåga över en rad olika underlag, och
mycket god uppbärningsförmåga under tvåkomponents-topplacker. Den kan tonas med Turbo Plus
EHS baslacker eller färdigblandade lacker för användning som toningsbar underlack.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Standard och snabb process
P565-897 (tonad eller ej tonad)
P210-982 P850-13XX 5 delar
1 del
2 delar
Brukstid vid 25 °C: Ca 60 min.
STANDARD OCH SNABB PROCESS
Viskositet
DIN4/20 °C
15–17 sek.
(19–22 sek. BSB4)
Pistoluppsättning och
applicering:
1,0–1,4 mm
Skikt:
1 eller 2 enkla skikt beroende
på önskad fyllnad
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Före topplackering
10–15 minuter
30 min.
Ugnstorkning vid
en metalltemperatur på:
50 °C: 60 min.
60 °C: 30 min.
! P565-897 kan omlackeras med valfri Nexa Autocolor tvåkomponents topplack för kommersiell transport.
För att undvika skiktlossning är det viktigt att omlackeringstiderna följs, i synnerhet med metallic-baslacker. Se
relevant produktdatablad för mer utförlig information.
Normalt behöver P565-897 inte mattslipas och bör omlackeras direkt. Om ytan av misstag smutsats ned kan den slipas lätt med slippapper P600 eller finare när den är genomtorr.
2004/42/IIB(c)(540)540
1.12
Transparent sealer – EHS-system
P565-755
En mångsidig transparent vått-i-vått-sealer med utmärkt
vidhäftningsförmåga. Underlagen behöver bara vara
rengjorda och slipade, vilket förkortar förberedelsetiden
avsevärt. Den lämpar sig särskilt väl för omsprutningar,
då maskeringen av dörröppningar inte är lika viktig som
med konventionella primers eftersom all eventuell översprutning är färglös.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
HVLP och konventionell applicering:
Vidhäftningsfrämjande sealer
Färgad sealer/underlack
P565-755
5 delar
5 delar
P210-982
1 del
1 del
P850-13xx
3 delar
3 delar
Brukstid vid 20 °C: 4 timmar
Vidhäftningsfrämjande
sealer
Färgad sealer/underlack
Viskositet
DIN4/20 °C
14–16 sek.
(19–21 sek. BSB4)
14–16 sek.
(19–21 sek. BSB4)
Pistoluppsättning och
applicering:
1,4–1,8 mm
3,3–4,0 bar (50–60 psi)
1,4–1,8 mm
3,3–4,0 bar (50–60 psi)
Pistoluppsättning och
applicering:
1,0–1,4 mm
1,0–1,4 mm
Skikt:
1 dubbelt eller 2 enkla skikt
25–35 mikron
1 dubbelt eller 2 enkla skikt
25–35 mikron
10–15 minuter
15–30 minuter
10-15 minuter
15–30 minuter
Efter avluftning, med
EHS Turbo Plus P488-serien
Efter avluftning, med
EHS Turbo Plus P488-serien
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Före topplackering
Lufttorkning:
Före omlackering
! Produkten lämpar sig också för försegling av polyesterspacklade områden och kan användas
som färgad sealer eller grundlack om den tonas med EHS Turbo Plus. Använd endast på hela
paneler.
Toning med EHS Turbo Plus (P498-) måste göras före aktivering.
Max blandningsförhållande 1:1
2004/42/IIB(c)(540)540
1.13
HS högfyllande primer-surfacer - grå/vit
P565-1027/1028
Dessa primers är högpresterande tvåkomponentsunderlacker för användning under Nexa Autocolor
tvåkomponents-topplacker. De är särskilt avsedda
för applicering över större ytor och kan användas
som högfyllande eller som vått-i-vått. När produkten
har torkat har den utmärkta slipegenskaper.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Standardfyllnad
inkl. vått-i-vått
och ickeslipning
Högfyllande
Standardprocess:
Extra high solid (EHS):
P565-1027/8
7 delar
P210-982
1 del
P852-1792/4
1 del
P565-1027 P210-982
7 delar
1 del
Medium solid (MS):
P565-1027
P210-821/2
4 delar
1 del
Brukstid vid 20 °C: 1 timme Brukstid vid 20 °C: 1–2 timmar
EHS
Snabb process:
Varm HVLP-sprutning:
P565-1027/8
7 delar
P210-982
1 del
P852-1792/4
1 del
Brukstid vid 20 °C: 15 min.
MS
Standardfyllnad
23–29 sek.
(35–45 sek. BSB4)
Självtrycks- eller
sugmatning:
Pistoluppsättning och 1,6–1,8 mm
Munstyckstryck:
applicering:
3,7–4,0 bar (55–60 psi)
Tryckmatning:
1,0–1,4 mm
Standardfyllnad
23–29 sek.
(35–45 sek. BSB4)
Självtrycks- eller sugmatning:
1,6–1,8 mm
Munstyckstryck:
3,7–4,0 bar (55–60 psi)
Tryckmatning:
1,0–1,4 mm
Självtrycks- eller
sugmatning:
1,6–1,8 mm
Pistoluppsättning och Munstyckstryck: max
applicering:
0,675 bar (10 psi)
Tryckmatning:
0,85–1,4 mm HVLP/
VOC-godkänd
Skikt:
2 skikt
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
10–15 minuter
Före ugnstorkning
15–30 minuter
Lufttorkning:
Före omlackering
*
Dammtorr
10–15 minuter
Genomtorr
4 timmar
Självtrycks- eller sugmatning:
1,6–1,8 mm
Munstyckstryck: max
0,675 bar (10 psi)
Tryckmatning:
0,85–1,4 mm HVLP/
VOC-godkänd
2 skikt
Viskositet
DIN4/20 °C
Varm HVLPsprutning
Standardfyllnad
23–29 sek.
(35–45 sek. BSB4)
Självtrycks- eller
sugmatning:
1,6–1,8 mm
Munstyckstryck:
3,7–4,0 bar (55–60 psi)
ANVÄND INTE I TRYCKMATADE SYSTEM
Självtrycks- eller sugmatning:
1,6–1,8 mm
Munstyckstryck: max
0,675 bar (10 psi)
ANVÄND INTE I
TRYCKMATADE SYSTEM
2 skikt
10–15 minuter
15–30 minuter
5 min.
5–10 minuter
*
Forcertorkning/ugnstorkning vid låg temp.
30 °C: 20 min.
40 °C: 10 min.
10–15 minuter
4 timmar
* Kan omlackeras vått-i-vått efter minst 30 minuters lufttorkning. Vid omlackering med Turbo Plus metallic-baslack, låt torka i
minst 2 timmar, då det annars kan leda till skiktlossning.
! Rekommenderas inte för användning direkt på metall. Använd etsprimer och se relevant produktdatablad P565-1027/1028
kan tonas. EHS Turbo Plus toning kan tillsättas till P565-1027/1028 med en mängd upp till 5 %, och ska sedan aktiveras
och förtunnas enligt processrekommendationerna för P565-1027/1028.
Våtslipning:
Maskinslipning:
P600 eller finare
P800 eller finare
P240 eller finare P360 eller finare Solida lacker
Baslacker
Solida lacker
Baslacker
2004/42/IIB(c)(540)540
1.14
Universalspackel P551-1052
P551-1052 är ett högpresterande universalspackel
som kan användas under valfri Nexa Autocolor
underlack eller under fint spackel. Produkten ger
en krämig, jämn applicering och är framtagen för
att ge utmärkt vidhäftning på en rad olika metalliska
underlag, inklusive zinkgalvaniserade.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
5–10 °C: 100 g
10°–20 °C: 100 g
Över 20 °C: 100 g
Härdare P275-4000*
3 %
2 %
1 %
* Arbetstid: 3 till 12 minuter beroende på appliceringsförhållandena.
Pistoluppsättning
och applicering:
För djupare fyllning, applicera flera tjocka skikt och låt
torka mellan skikten. Slipa varje skikt för bästa möjliga
vidhäftning.
Lufttorkning:
15–30 min. (beroende på förhållanden)
Våtslipning:
Torr – P80-P120
Maskinslipning:
Slutlackering med P150-P220
! Spacklets tork- och brukstid kan variera betydligt beroende på verkstadens temperatur och mängden härdare
som används. Användning av elektronisk våg eller doseringsmaskin rekommenderas starkt (i tabellen nedan
motsvarar 50 g spackel ungefär en golfbolls storlek). Blanda noggrant för att undvika att det bildas luftbubblor.
2004/42/IIB(b)(250)250
2.1
High Performance-universalspackel
P551-1077
P551-1077 är ett högpresterande universalspackel som
kan användas under valfri Nexa Autocolor underlack.
Produkten möjliggör enkel, jämn applicering, har
utmärkta slipegenskaper och är framtagen för att ge
utmärkt vidhäftning på en rad olika metalliska underlag,
inklusive zinkgalvaniserade, vilket gör det till den bästa
universalprodukten på marknaden.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Härdare P275-4000*
5–10 °C: 100 g
3 %
10°–20 °C: 100 g
2 %
Över 20 °C: 100 g
1 %
* Arbetstid: 3 till 12 minuter beroende på appliceringsförhållandena.
Pistoluppsättning
och applicering:
För djupare fyllning, applicera flera tjocka skikt och låt
torka mellan skikten. Slipa varje skikt för bästa möjliga
vidhäftning.
Lufttorkning:
15–30 min. (beroende på förhållanden)
Våtslipning:
Torr – P80-P120
Maskinslipning:
Slutlackering med P150-P220
! Tvåkomponents-polyesterspackel P551-1077 bör endast appliceras över: grundligt slipat och
avfettat bart stål och aluminium – använd Nexa Autocolor tvåkomponents kromatfria etsprimer eller
2K-epoxiprimer för maximal hållbarhet – grundligt slipad glasfiber, polyesterspackel, verkstadsprimers,
gammal lack i gott skick och zink-galvaniserade underlag.
2004/42/IIB(b)(250)250
2.2
Allround-universalspackel
P551-1089
P551-1089 är ett universalspackel framtaget för att
ge god vidhäftning på en rad metalliska underlag,
inklusive zinkgalvaniserade. Produkten är enkel att
applicera och slipa och kan användas under valfri
underlack från Nexa Autocolor.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Härdare P275-300*
5–10 °C: 100 g
3 %
10°–20 °C: 100 g
2 %
Över 20 °C: 100 g
1 %
* Arbetstid: 3 till 12 minuter beroende på appliceringsförhållandena.
Pistoluppsättning
och applicering:
För djupare fyllning, applicera flera tjocka skikt och låt
torka mellan skikten. Slipa varje skikt för bästa möjliga
vidhäftning.
Lufttorkning:
15–30 min. (beroende på förhållanden)
Våtslipning:
Torr – P80-P120
Maskinslipning:
Slutlackering med P150-P220
! Tvåkomponents-polyesterspackel P551-1089 bör endast appliceras över: grundligt slipat och
avfettat bart stål och aluminium – använd Nexa Autocolor tvåkomponents kromatfria etsprimer
eller 2K-epoxiprimer för maximal hållbarhet – grundligt slipad glasfiber, polyesterspackel,
verkstadsprimers, gammal lack i gott skick och zink-galvaniserade underlag.
2004/42/IIB(b)(250)250
2.3
EHS Turbo Plus
P498-serien och P494-serien
TM
EHS Turbo Plus är ett mångsidigt akrylbaserat
tvåkomponents-lacksystem särskilt avsett för
lackering av kommersiella fordon. EHS Turbo
Plus ger en yta med enastående glans och
hållbarhet som uppfyller de högsta standarderna
i branschen.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
HVLP och konventionell applicering:
Högfyllnadsprocess:
Standardprocess:
4 delar
P498-, P494-
3 delar
2 delar
P210-982/3
2 delar
P852-179 * 1 del
1 del
Process vid pluralmix-applicering:
Pluralmix-applicering:
1 del
P210-987
1 del
Brukstid vid 20 °C: 2 timmar Brukstid vid 20 °C: 2 timmar Brukstid vid 20 °C: 2 timmar
* OBSERVERA: För att hålla dig inom VOC-gränsvärdena, tillsätt INTE mer förtunning.
Viskositet
DIN4/20 °C
19–24 sek.
(25–32 sek. BSB4)
Högfyllnadsprocess Pluralmixapplicering
23–27 sek.
19–24 sek.
(29–36 sek. BSB4)
(25–32 sek. BSB4)
Pistoluppsättning och
applicering:
Självtryck/sugmatning
1,4–1,8 mm
Självtryck/sugmatning
1,8–2,2 mm
Pistoluppsättning och
applicering:
Tryckmatning
1,0–1,2 mm
Munstyckstryck: max
0,675 bar (10 psi)
Tryckmatning
1,2–1,4 mm
Munstyckstryck: max
0,675 bar (10 psi)
Standardprocess
Pistoluppsättning och
applicering:
1,0–1,4 mm
Spruttryck:
0,3–1,0 bar (5–15 psi)
Pistoluppsättning och
applicering:
1,6–1,8 mm
Skikt:
2 enkla skikt
50–75 mikron
2 enkla skikt
75–100 mikron
2 enkla skikt
50–75 mikron
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
10–15 minuter
10–15 minuter
10–15 minuter
Lufttorkning:
Före omlackering
Dammtorr
Hanterbar
16 timmar
40–60 minuter
8 timmar
16 timmar
40–60 minuter
8 timmar
40 °C: 90 min.
50 °C: 60 min.
60 °C: 30 min.
40 °C: 90 min.
50 °C: 60 min.
60 °C: 30 min.
Ugnstorkning vid en
metalltemperatur på:
20 °C: 8 timmar
40 °C: 90 min.
50 °C: 60 min.
60 °C: 30 min.
! Den sprutpistol som lämpar sig bäst för applicering av produkter för kommersiell transport är en tryckmatad
HVLP-pistol. (Om långa tryckslangar används måste trycket ökas.) Munstyckstryck: max 0,675 bar (10 psi)
Spruttryck: 0,3–1,0 bar (5–15 psi)
2004/42/IIB(d)(420)420
3.1
EHS Turbo Plus strukturlack
P478-serien
TM
EHS Turbo Plus strukturlack är ett akrylbaserat
tvåkomponents-lacksystem särskilt avsett för
lackering av kommersiella fordon. EHS strukturlack
ger enastående glans och hållbarhet i kombination
med förbättrad rinningsresistens för strukturarbete.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
HVLP och konventionell applicering
P478-serien
4 delar
P210-982
2 delar
P852-1791/2 1 del
Brukstid vid 20 °C: 90 min.
HVLP/KONVENTIONELL
Viskositet
DIN4/20 °C
27–31 sek.
(35–42 sek. BSB4)
Pistoluppsättning och
applicering:
Tryckmatning: 1,0–1,4 mm
Självtrycksmatning: 1,4–1,6 mm
Sugmatning: 1,8–2,0 mm
Skikt:
2 enkla skikt
50–75 mikron
Avluftning vid 20 °C:
Före omlackering
Dammtorr
Hanterbar
Ugnstorkning vid en
metalltemperatur på:
16 timmar
30–40 minuter
6 timmar
40 °C: 90 min.
50 °C: 60 min.
60 °C: 30 min.
! Större fordon behöver längre ugnstorkningstider för att uppnå den metalltemperatur som krävs. OBSERVERA:
Låt lackerna härda ordentligt innan de utsätts för fordonstvätt. Detta kan ta flera veckor om fordonen har
lufttorkats i låga temperaturer och/eller om skikten är ovanligt tjocka.
2004/42/IIB(e)(840)840
3.2
EHS Turbo Plus klarlack
P190-1250
TM
P190-1250 är Nexa Autocolors främsta klarlack för
kommersiell transport. Produkten är utvecklad för
att uppfylla de tuffaste kraven inom branschen, och
ger ett enastående slutresultat och hållbarhet över
lösningsmedels- eller vattenburna baslacker.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
HVLP
P190-1250
P210-983
Brukstid vid 25 °C: 2 timmar
5 delar
2 delar
HVLP
Viskositet
DIN4/20 °C
19–22 sek.
(24–28 sek. BSB4)
Pistoluppsättning och
applicering:
Munstycke: 1,0–1,4 mm
Munstyckstryck: max 0,675 bar (10 psi)
Tryckluftsförbrukning: 15–17 CFM
Skikt:
2 enkla skikt
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Före ugnstorkning
Minst 10 min.
Behövs inte
Lufttorkning:
Före omlackering
Dammtorr
Hanterbar
16 timmar
45 min.
4 timmar
Ugnstorkning vid en
metalltemperatur på:
40 °C: 90 min.
50 °C: 60 min.
60 °C: 30 min.
70 °C: 20 min.
! P190-1250 möjliggör enkel applicering, korta ugnstorkningstider och pålitlig polering. Liksom med andra
lacksystem blir sprutappliceringen optimal om lacken tillåts uppnå rumstemperatur (20–25 °C) innan den
används. Detta är särskilt viktigt för HS-system.
2004/42/IIB(d)(420)420
4.1
Vattenburet avfettningsmedel P980-6000
P980-6000 är ett avfettningsmedel med låg VOChalt som lämpar sig för avlägsnande av fett, olja och
trafikfilm från bart stål, aluminium, GRP och gammal
en- och tvåkomponents-topplack före applicering
av vatten- eller lösningsmedelsburna primers.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Bruksfärdig
HVLP
Applicering:
Applicera med en luddfri trasa.
Gummi- eller plasthandskar och ögonskydd bör bäras
under applicering
OBSERVERA:Sprutapplicering eller applicering med
pensel rekommenderas på blästrade underlag
Avlägsna fett och rester från avfettningsmedel med
en ren, luddfri trasa.
Se till så att allt flytande avfettningsmedel är avtorkat.
Nexa Autocolors primers kan appliceras när ytan
som har avfettats har torkat.
! Förvara inomhus och transportera vid temperaturer över 4 °C. Undvik att produkten fryser.
2004/42/IIB(a)(200)200
5.1
EHS Turbo Plus Rapide P275-455
TM
EHS Turbo Plus Rapide-processen är framtagen
för att förbättra genomhärdningen av EHS Turbo
Plus solida lacker vid låga omgivningstemperaturer
(under 20 ºC).
Den lämpar sig särskilt väl för användning när en
andra lack ska appliceras och det finns behov för
kortare tejpfria tider.
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
HVLP och konventionell applicering:
Standardprocess:
Högfyllnadsprocess:
P498
3 delar
4 delar
P210-982
2 delar
2 delar
P852-179x
1 del
1 del
Brukstid vid 20 °C: 1 timme
* Tillsätt sedan upp till 50 ml P275-455 per liter aktiverad och förtunnad lack
HVLP/KONVENTIONELL
Standardprocess
Högfyllnadsprocess
Viskositet
DIN4/20 °C
19–24 sek.
(25–32 sek. BSB4)
23–27 sek.
(29–36 sek. BSB4)
Pistoluppsättning
och applicering:
1,0–1,4 mm
1,0–1,4 mm
Skikt:
2 enkla skikt
60–75 mikron
2 enkla skikt
75–100 mikron
Avluftning vid 20 °C:
Mellan skikt
Max 30 minuter
Max 30 minuter
Lufttorkning:
Före omlackering
Dammtorr
Hanterbar/tejpning
Applicering av dekaler
16 timmar
20–40 minuter
4–6 timmar
Minst 1 vecka efter härdning
16 timmar
20–40 minuter
4–6 timmar
Minst 1 vecka efter härdning
40 °C: 45–60 min.
50 °C: 30–45 min.
60 °C: 15–30 min.
40 °C: 45–60 min.
50 °C: 30–45 min.
60 °C: 15–30 min.
Ugnstorkning vid
en metalltemperatur på:
! Högre temperaturer förkortar brukstiden avsevärt. Använd INTE mer än den rekommenderade mängden (50 ml
per liter aktiverad och förtunnad lack). Rör om blandningen ordentligt före användning.
2004/42/IIB(c)(540)540
6.1
Nexa Autocolor och Turbo Plus är varumärken tillhörande PPG Industries. © 2008 PPG Industries. Med ensamrätt.
Innovativa reparationslösningar
PPG Scandinavia
Midtager 29
DK-2605 Brøndby
Denmark
Tel: +45 4343 6566
Fax: +45 4343 8188
E-mail [email protected]
www.ppgscandinavia.com
www.nexaautocolor.com