HEMPATHANE HS 55610

Transcription

HEMPATHANE HS 55610
HEMPATHANE
HS 55610
EN NY DIMENSION AV TÄCKFÄRG
Ökad produktivitet
o
Lagt VOC–innehåll
Utmärkta appliceringsegenskaper
HEMPATHANE HS 55610
Den nya High solid täckfärgen med lågt VOC
innehåll. Lämplig för skydd av stålkonstruktioner
i en mängd olika industrisegment, både vid
nymålning- och underhållsmålning.
Idealisk som täckfärg i olika
färgsystem för:
Idealisk som enskiktslack direkt
på stål, vid on-line målning av:
• generella stålkonstruktioner
• broar
• kraftverk med mera
• containers
• fordon, gasflaskor
• maskindetaljer med mera
Hög
o
produktivitet
Den nya HEMPATHANE HS 55610 är en high-solid produkt vilket innebär ungefär 27% lägre färgförbrukning jämfört med en traditionell täckfärg.
Genom den snabba torktiden kan en optimering
av genomloppstider göras.
Lagt
VOC-innehåll
Nya HEMPATHANE HS 55610 uppfyller kraven
i gällande och föreslagen lagstiftning vad gäller
utsläpp av flyktiga organiska föreningar (Volatile
Organic Compounds, VOC). Genom att använda
den kan du minska mängden VOC som går ut i atmosfären utan att begränsa din affärsverksamhet och utan ökade kostnader.
L Ä G R EL Ä GTR EOTTO TAA LLK OK
ST
Appliceringsexempel för 1000 liter av en färg
Målad yta*
VOC utsläpp**
(m2), dft 100 mikron
(kg)
STANDARDPRODUKT
Färg med låg volymtorrhalt (51 %)
5100
450
HEMPATHANE HS 55610
Färg med hög volymtorrhalt (65 %)
6500
330
Mindre
utsläpp av
*) För teoretisk täckförmåga användes följande formel
Volymtorrhalt (%) × 10
Torr filmtjocklek (mikron)
= m2/liter
**) VOC innehåll anges i produkt datablad.
Genom applicering av den nya HEMPATHANE HS 55610
kan du måla 28 % större yta
och samtidigt minska VOC utsläpp med 27 %
Större
belagd yta
HEMPATHANE HS 55610
är en tvåkomponent polyuretan täckfärg,
som härdas med alifatisk isocyanat.
Produkten har utmärkt glans och
kulörbeständighet. Innehåller zinkfosfat.
Tillgänglig i alla kulörer
med utmärkt glans och
kulörstabilitet.
HEMPATHANE HS 55610
Fysikaliska data
Utmärkta
appliceringsegenskaper
Den nya HEMPATHANE HS 55610 är en snabbtorkande, high-build färg med en god slutlig hårdhet. Produkten har utmärkt täckförmåga och är kulörstabil i alla
kulörer. Lämpar sig väl även för penselapplicering. Produkten kan användas som täckfärg i en mängd olika
färgsystem eller som enskiktslack direkt på stål.
Driftstemperatur: . . . . . . . . . . . . . . 120 °C, max, endast torr exponering
Kulörer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finns i alla nyanser
Glans: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blank
Volymtorrhalt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ± 1 %
VOC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 g/liter
Teoretisk sträckförmåga: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 m2/liter, 100 mikron
Specifik vikt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 kg/liter
Yttorr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (ca) timmar vid 20 °C
Beröringstorr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (ca) timmar vid 20 °C
Fullt härdad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 dagar vid 20 °C
Appliceringsanvisningar
Förbehandling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa 2½ enl. ISO 8501-1
Appliceringsmetoder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Högtrycksspruta, pensel
Förtunning. (max.vol.): . . .08080 (5 %) för båda appliceringsmetoderna
Brukstid: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 timmar vid 20 °C
Område för skiktjockleksintervall: . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 - 125 mikron
Rekomenderad skiktjocklek, torr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mikron
Rekomenderad skiktjocklek, våt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mikron
Övermålningsintervall, min.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 timmar vid 20 °C
Övermålningsintervall, max.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingen
O
N AS
D T N A D
Se produktdatablad för ytterligare uppgifter.
Använd radargramet för att jämföra den nya produkten mot traditionella täckfärger
med låga torrhalter.
RADARGRAMET visar skillnader mellan produkter inom 8 olika egenskapsområden. Dessa utvärderas genom en 10 gradig
skala där 10 är bäst.
HEMPATHANE HS 55610
STANDARDPRODUKT
10
10
FÖRBEHANDLING
8
KRYPROST
FÖRBEHANDLING
KOSTNAD
PRODUKTIVITET
2
KRYPROST
4
4
VOC
8
6
6
MEKANISK STYRKA
VOC
UV BESTÄNDIGHET
KOSTNAD
KEMIKALIE RESISTENS
PRODUKTIVITET
2
MEKANISK STYRKA
UV BESTÄNDIGHET
KEMIKALIE RESISTENS
www.hempel.se
HEMPEL (SWEDEN) AB
Datavägen 61
436 32 Askim
Tel: +46 31 695 250
Fax: +46 31 694 087
E-mail: [email protected]