Målningsanvisningar Elforsk Teknos

Transcription

Målningsanvisningar Elforsk Teknos
Vers 1, 2011-09-04, L.Falck
Målningssystem för vattenkraftstationer
Enligt Elforsk rapport 08:22. kap 9.1 Tabell 11
Tabell 11. Målningssystem för vattenkraftstationer och kringutrustning
Vers 1, 2011-09-04, L.Falck
C3
1) Det förutsätts att löphjulskammarens vattensida består av rostfritt stål. Om även luftsidan är rostfri
utelämnas ålningen.
2) Oljesida är beroende av vilken typ av olja som används och ingår inte i någon
korosivitetsklassindelning.
3) Bör varmförzinkas
Vers 1, 2011-09-04, L.Falck
MA-V 1 (BSK 99 S8.05) Alt.1
Skikttjocklek (µm)
Förbehandling
Grundfärg
Mellanfärg
Täckfärg
Totalt
Enligt Elforsk rapport 08:22 kap 8.2
Inerta 51 Miox
Inerta 165
Antal skikt
80
1
400
480
2
3
MA-V 1 (BSK 07 A6.04) Alt.2
Skikttjocklek (µm)
Förbehandling
Grundfärg
Mellanfärg
Täckfärg
Totalt
Enligt Elforsk rapport 08:22 kap 8.2
Inerta 51 Miox
Inerta 165
Antal skikt
80
1
420
500
2
3
MA-V 2 (BSK 99 S8.06 i nya ISO 12944 Teknos förslag A6.06)
Skikttjocklek (µm)
Förbehandling
Grundfärg
Mellanfärg
Täckfärg
Totalt
Enligt Elforsk rapport 08:22 kap 8.2
Inerta 51 Miox
Inerta 165
Antal skikt
100
1
700
800
2
3
MA-V 3
Skikttjocklek (µm)
Förbehandling
Grundfärg
Mellanfärg
Täckfärg
Totalt
Enligt Elforsk rapport 08:22 kap 8.2
Inerta 51 Miox
Antal skikt
80
1
80
1
MA-V 4
Skikttjocklek (µm)
Förbehandling
Grundfärg
Mellanfärg
Täckfärg
Totalt
Enligt Elforsk rapport 08:22 kap 8.2
Inerta 51 Miox
Inerta 165
Teknodur 0050
80
200
40
320
Antal skikt
1
1
1
3
MA-V 5
Skikttjocklek (µm)
Förbehandling
Grundfärg
Mellanfärg
Täckfärg
Totalt
Enligt Elforsk rapport 08:22 kap 8.2
Teknolac Primer 0168
Teknolac Combi 1282/ Teknolac 0191
Antal skikt
80
1
80
160
1
2
Vers 1, 2011-09-04, L.Falck
MA-V 6
Skikttjocklek (µm)
Förbehandling
Grundfärg
Mellanfärg
Täckfärg
Totalt
Enligt Elforsk rapport 08:22 kap 8.2
Inerta 280
Inerta 280
Antal skikt
125
1
125
250
1
2
MA-V 7 (BSK 99 S2.16 i nya ISO 12944 Teknos förslag A3.08)
Skikttjocklek (µm)
Förbehandling
Grundfärg
Mellanfärg
Täckfärg
Totalt
Enligt Elforsk rapport 08:22 kap 8.2
Inerta 51 Miox
Teknodur 0050
Antal skikt
80
1
80
160
1
2
MA-V 8 Alt.1
Skikttjocklek (µm)
Förbehandling
Grundfärg
Mellanfärg
Täckfärg
Totalt
Enligt Elforsk rapport 08:22 kap 8.2
Inerta Mastic Aluminium
Inerta Mastic Miox
Inerta 165
160
160
160
480
Antal skikt
1
1
1
3
MA-V 8 Alt.2
Skikttjocklek (µm)
Förbehandling
Grundfärg
Mellanfärg
Täckfärg
Totalt
Enligt Elforsk rapport 08:22 kap 8.2
Inerta Mastic Aluminium
Inerta Mastic Miox
Teknopox 3290
160
160
160
480
Antal skikt
1
1
1
3
Vänligen läs databladen för nödvändig och mer ingående information om respektive produkt
Skyddsmärkning se säkerhetsdatablad. www.teknos.com.