Sju favoriter blir en marknadsledare - StrongPoint

Transcription

Sju favoriter blir en marknadsledare - StrongPoint
Sju favoriter blir en marknadsledare
Antonson Etikett ABs ägarbolag, PSI Group stärker sina aktiviteter och verksamheter i gruppen och
ändrar namn till StrongPoint.
De sju företagen inom koncernen som nu kommer att förena sina resurser är: PSI Systems AS,
PSI Antonson AB, New Vision Baltija UAB, SQS Security Qube System AB, Antonson Etikett AB,
CashGuard AB och Vensafe AS.
Antonson Etikett AB blir nu StrongPoint Labels AB och vi har kontor i Arlöv, Mölndal och Stockholm.
Med tre egna tryckerier i Sverige och Norge planerar vi jobb så de går i rätt tryckpress för bästa pris,
leveranstid och kvalité. Antalet anställda i StrongPoint Labels AB är 50 st och omsättningen uppgår
till 116 MSEK (2014).
Genom denna sammanslagning får StrongPoint ökade möjligheter att erbjuda lösningar och service som
ytterligare stärker kundernas verksamheter. StrongPoint blir också bättre rustat att fortsätta sin
internationella expansion och attrahera fler nya kunder. StrongPoints utbud kommer att organiseras
i tre områden: Detaljhandel, Etiketter och Kontantsäkerhet.
”Att skapa StrongPoint är den rätta vägen för oss att bättre kunna erbjuda våra kunder en mer mångsidig
produktportfölj, tillsammans med support och konsultativ service”, säger Jørgen Waaler, StrongPoint
CEO.
Genom godkännandet av namnbytet på bolagsstämman den 27 augusti startar processen. Alla bolagen
kommer att byta namn till StrongPoint varpå aktiviteter och erbjudanden på marknaden samlas under
samma namn.
”StrongPoint har nu cirka 570 medarbetare som alla arbetar tillsammans”, säger Waaler. ”Det betyder ett
helt nytt sätt att samverka och nya möjligheter till innovationer som kommer att innebära stora fördelar
för våra kunder.”
Som kund eller intressent i något av bolagen som nu inkorporeras i StrongPoint, kommer ni fortsättningsvis att dra nytta av samma höga kvalitet på service och expertis som ni alltid har upplevt.
StrongPoint erbjuder också ytterligare lösningar och service som kommer att stärka era verksamheter.
StrongPoint har tickernamnet STRONG på Oslobörsen. Huvudkontoret förblir i Rælingen, utanför Oslo
i Norge.
Vänligen kontakta er StrongPoint-representant för ytterligare information om vad denna förändring
betyder för er. Gå in på www.strongpoint.com för mer information om era möjligheter med StrongPoint.
För ytterligare information kontakta:
Jørgen Waaler Leif Persson
CEO, PSI Group ASA Senior Vice President
+47 905 90 010
Managing Director, Antonson Etikett AB
+46 738 43 28 93
All companies in PSI Group join forces and become StrongPoint. The consolidation enables us to serve our customers better with
a more comprehensive product portfolio. New collaborations and opportunities for innovation will also be possible with StrongPoint.
Go to www.StrongPoint.com/one for more information.