Yrkesförarutbildning – lastbil - Lärcentrum Vansbro

Transcription

Yrkesförarutbildning – lastbil - Lärcentrum Vansbro
Yrkesförarutbildning – lastbil
Utbildningen ger möjlighet att pröva enligt Trafikverkets krav för körkortsbehörighet C och
Yrkeskompetensbevis för godstransporter.
Innehåll:
Yrkestrafik
Godstrafik
Godshantering
300
200
100
Förkunskapskrav:
Minimumålder 21 år
Avslutat sista årskursen grundskolan med
godkända betyg i svenska, matematik och
engelska.
Körkortsbehörighet klass B
Kunna visa upp Körkortstillstånd för
körkortsbehörighet C vid sista
ansökningsdag.
Medicinska krav enligt Transportstyrelsen,
se www.korkortsportalen.se
Kurskostnad: Ca 3 000 kronor. För
körkortstillstånd, läromedel, foton,
teoriprov, färdskrivarkort m.m.
Kurslängd:
30 veckor på heltid
Kursstart:
23 mars 2015
Bifoga ansökan:
Grundskole- och/eller gymnasiebetyg
Kopia på B- körkort
Aktuellt Körkorttillstånd för
körkortsbehörighet C
Ofullständig ansökan behandlas ej
Ansökan skickas till:
Vansbro Kommun
Lärcentrum
Box 7
780 50 Vansbro
Studiestöd:
Kontakta CSN 0771-276 000, www.csn.se
Mer Information:
Björn Lundin
0281-752 78
Maria Lissmors
0281-752 71
Björn Sohl
070-689 60 01
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sista ansökningsdag: 2 mars 2015
Välkommen med din ansökan!
Ansökan ska skickas direkt till Vansbro och inte till din hemkommun
Interkommunal ersättning är inte aktuell"
Se även www.vansbro.se/larcentrum
Ansökan Vuxenutbildning
Ankomstdatum
Personuppgifter (var god texta)
…………………………………………………….
Efternamn
………………………………………………..
Förnamn
…………………………………………….
Personnummer
…………………………………………..……….
Adress
………………………………………………….
Postnummer och ort
……………………………………………….
Folkbokföringsadress
……………………………………………………
Telefon, arbete
…………………………………………………..
Mobiltelefon
………………………………………………..
Telefon bostad
E-postadress ……………………………………………………………………………
Följande uppgifter skall rapporteras till Skolverket/SCB, därför ber vi dig fylla i nedanstående uppgifter.
6 månader efter avslutad utbildning kommer en uppföljning av din sysselsättning att göras. (Gäller yrkesvux)
Ålder
Var är du född
Tidigare slutförd utbildning
-19
I Sverige
Folkhögskola
20-24
Ej i Sverige men i Europa
Grundskola eller motsvarande
25-29
Utanför Europa
Gymnasieutbildning 2 år;
Vilken? ……………………………………..
Gymnasieutbildning 3-4 år
Vilken? ……………………………………..
Högskoleutbildning
Vilken? ……………………………………..
30-34
35-44
Kön
45-54
Kvinna
Annan utbildning
Vilken? ……………………………………..
55-59
Man
Utländskutbildning
Antal år? …………………………………...
Avbruten utbildning
Vilken? ……………………………………..
60-
Nuvarande sysselsättning
Funktionshinder
Heltidsanställd
Nej
Deltidsanställd
Ja, vilket? ……………………………………………………………………….
Egenföretagare
Studerande i kommunalvuxenutbildning
Studerande annan skolform
Annan sysselsättning Vilken? ……………………………………………………………………………………………………………………
Kurser som söks
Kurs, utbildning/prövning
Kurs kod
Start
Slut
Heltid
Deltid
Distans
Validering
DalaWux - Dalarnas samlade utbildningar för vuxna
● Borlänge ● Falun ●Gagnef ● Hedemora
Leksand ● Ludvika/Smedjebacken ● Malung-Sälen
● Orsa ● Rättvik ● Säter ●Vansbro ● Älvdalen
www.dalawux.se
Målet med min utbildning
Fortsätta pågående studier
Läsa in gymnasiekompetens
Behörighetskomplettering
Kompetensutv. Inom mitt yrke
Ändra yrkesval
Annan orsak
Finansiering av studierna
Studiemedel från CSN
Lön från arbetsgivare
Aktivitetsstöd, a-kassa…
Annat
Jag vill ha
Betyg
Intyg
Mina studier är planerade i samråd med Studie & Yrkesvägledare.
Vilken?………………………………………………..
Nej
Ja, med …………………………………………………………………………………….
Förtydliga dina mål med utbildningen:…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Noteringar SYV
Du som är folkbokförd i en annan kommun
Jag avser att fortsatt vara folkbokförd i min hemkommun under studietiden
 Du lämnar ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun
 Din hemkommun avgör om du får studera i annan kommun.
Jag avser att flytta till kommunen där utbildningen äger rum
 Du sänder ansökan direkt till berörd kommun, bifogar personbevis senast en vecka efter sista
ansökningsdatum.
Ansökan
Frågor kontakta Studie & Yrkesvägledare i din hemkommun. Ofullständig ansökan behandlas ej.
Till din ansökan skall du bifoga
 Betyg
 Personbevis
Personuppgifterna i denna ansökan registreras i enlighet med PUL personuppgiftslagen §25
Underskrift
Jag försäkrar att lämnade uppgifter överensstämmer med verkliga förhållanden
Ort ……………………………………
Datum ……………………..
Upplysningar ifylles av hemkommun
Interkommunal ersättning tillstyrkes.
Sökandes underskrift …………………………………………..
Teoretisk
Orientering
Interkommunal ersättning avslås.
Yrkesvux
Lärling
Datum ………………………
Motivering till avslag:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Underskrift: ………………………………………………………………… Stämpel
Namnförtydligande……………………………………………………… Telefon.nr………………………………………………………………..
Ansökan skickas till: Lärcentrum Vansbro
Medborgarhuset
tel: 0281-752 75
780 50 Vansbro
DalaWux - Dalarnas samlade utbildningar för vuxna
● Borlänge ● Falun ●Gagnef ● Hedemora
Leksand ● Ludvika/Smedjebacken ● Malung-Sälen
● Orsa ● Rättvik ● Säter ●Vansbro ● Älvdalen
www.dalawux.se