ansökan Prisca våren 2015

Transcription

ansökan Prisca våren 2015
ANSÖKAN TILL BIBELSKOLA Prisca i Uddevalla våren 2015
Du har tre alternativ att välja på (kryssa i rutan för ditt val):
1.
Bibelskolan på kvartsfart: teori med bibelfokus
2.
Bibelskolan på halvfart: kvartsfart teori med bibelfokus samt kvartsfart i
en församling där du får lära dig saker ute på plats och utvecklas i dina gåvor
Det är bara du som väljer alternativ 2 som behöver svara på frågan under punkt 4. De uppgifter du skriver
här kommer att behållas inom ledningen för Bibelskola Prisca.
Har du frågor så hör gärna av dig till oss. För adresser se www.bibelskolaprisca.se eller ring 0704-15 26 78.
Välkommen med din ansökan!
Kryssa i tidigare utbildningsnivå. Obligatorisk uppgift!
Jag har gått Grundskola
Gymnasium
Högskola
1. Personlig information
Efternamn
Förnamn
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer hem
Mobil
E-post
Personnummer (10 siffror)
2. Övriga upplysningar/tankar
Saker som kan vara bra för oss att veta inför bibelskolan, t ex speciella önskemål du har,
eventuella handikapp, svårare allergier eller dylikt
3. Referensperson (ej familj eller släktingar)
Efternamn
Förnamn
Telefonnummer hem/arbete (Markera vilket)
Telefonnummer mobil
Beskriv din relation till referenspersonen
Punkt 4 ska bara besvaras av dig som väljer alternativ 2
4. Vad är du intresserad av att lära dig mer om?
Inom vilket område skulle du helst vilja verka i en församling? (Barnarbete,
lovsång, att möta ungdomar i skolan, gudstjänst, ungdomsgrupp etc.)
Skriv utförligt och motivera gärna varför.
5. Vilka förväntningar har du på tiden i Bibelskolan?
(Vad är din längtan, vad ser du mest fram emot?)
6. Studiemedel
Jag avser att söka studiemedel från CSN
ja
nej
(gäller dig som är 20-54 år)
Om du antas delges detta CSN som registrerar dig i deras dataregister. Detta underlättar hanteringen när du
sedan söker studiemedel.
Läs mer om ansökan av studiemedel på www.csn.se
7. Underskrift
Din ansökan kommer att lagras i skolans dataregister
Jag har tagit del av kursprospektet för Bibelskola Prisca:
Sökandes namn
Datum
Ansökan skickas till Helsjön folkhögskola, Helsjön 1, 519 90 Horred