Belysning EXAKTOR

Transcription

Belysning EXAKTOR
Belysning EXAKTOR
Produktkatalog 2011
Vi marknadsför och säljer teknisk utrustning, material och komponenter
för el, data och telekommunikation.
Vi ger dig som installatör rätt uppbackning och support för att alltid
erbjuda rätt lösning vid varje enskilt tillfälle.
Vi hjälper dig att kombinera passiva och aktiva komponenter med
rätt funktion för ett optimalt slutresultat.
Vår tekniska kompetens gör oss till den naturliga länken mellan det
tillverkande ledet och dig som kund.
Vi håller en hög servicenivå med snabba och säkra leveranser. Du handlar
bekvämt via vår ordertelefon och centralt belägna hämtlager med hjälp
av vår kunniga personal.
Hos oss hittar du personlig service av personal med lång erfarenhet
och stort tekniskt kunnande om de produkter och lösningar vi säljer.
www.osram.se
Proton Lighting;
utvecklar och säljer belysning och belysningslösningar i
alla dess former för industri, kontor, skola, butik, bostad
och OEM. Vi har över 60 års erfarenhet av offentlig
belysning och är mest kända för varumärket Exaktor.
DALI® Skolan med OSRAM och EXAKTOR
Vad är DALI®?
Våra starka sidor är funktion, design, flexibilitet i kombination med ett starkt miljöengagemang. Med ett väl
utbyggt modultänkande kan vi leverera personligt
anpassade helhetslösningar med god totalekonomi.
DALI® (Digital Addressable Lighting Interface) är ett gränssnitt för ljusstyrningssytem. Belysningslösningar m
DALI® ger bredare funktion och enklare hantering än system med analogt gränssnitt 1...10 V.
DALI® hanterar:
• Styrning av 4 DALI® linor med totalt 256 individuellt adresserbara HF-don (ECGs) och kan utökas
via DALI® Repeaters
Digital ljusreglering
• 64 adresser, varje komponent är 1 adress
• 16 grupper
Dali = Digital Adressable Lighting Interface.
• 16 scener
Bild på Dali loggan
Behagligt & rätt mängd ljus förhållande till solen och lokalen och vad man gör där.
®
Energi & komfort
rättljus
vid rätt tillfälle.
egenskaper:
DALI
Flexibiliten på ljus
senarium
är bättre än 1-10V
• 2-vägskommunikation
vilket möjliggör att man även kan få information tillbaka om t ex en trasig lampa
För enklare funktioner i kontor – industri – idrottsanläggningar – skolor.
• Kan lätt
integreras
i större fastighetssystem
via Gateways (BMS)
Data hasighet 1200bits
för en
tryggare kommunikation
mellan komponenterna.
•
Möjlighet
till
sändning
i
grupp
utan
adresser,
Broadcast
Max ledningslängd 300m 1.5m². Repeter + 300m repeter + 300m osv,
Få med att vi kan
till att
anläggningar
med
• hjälpa
Spänning
tillprojektera
armaturen
ligger alltid
pådali
- avljusreglerings
och på styrskomponeneter
av DALI® .
DALI är:
- Ett protokoll för digital kommunikation mellan belysningskomponenter.
Vad kan vi ljusreglera med DALI®?
- 64 individuellt adresserbara komponenter, möjliga att dela in i 16 grupper och 16 scener.
är HF-donet
somavavgör
huri mycket
att ljusreglera.
- Framtaget av deDet
ledande
tillverkarna
driftdon
Europa, det
vilkagår
tillsammans
bildat DALI-gruppen.
- Fullt kompatibelt - dvs att DALI HF-don från olika tillverkare kan fungera tillsammans i samma DALI-nät.
HF-don
från följer
OSRAM
Detta förutsatt att
tillverkaren
standarden.
Tips!
Lysrör och kompaktlysrör ska
Ljuskälla
Intervall
HF-don
Tekniska fakta för DALI-nät:
brännas in i 100 timmar på
Halogen
0-100%
Halotronic HTi DALI
DALI som standardspråk för med sig möjligheten att adressera och styra grupper i en belysningsanläggning
där dessutom
maxeffekt.
3-100%
Quicktronic
QTiDetta
DALIutan komplicerade kabeldragningar
flera olika scenerKompaktlysrör
med armaturer ur
olika grupper kan
kombineras.
och krav på
Lysrör
1-100%
Quicktronic QTi DALI
en mängd kringutrustning.
Texten
Ledarna för matning
och trådarna för Optotronic
styrning kanOTi
ingåDALI
i samma kabel eller förläggas i samma
rör.på lysrören ska vara åt
LED av armaturen0-100%
- DALI-signalens spänning är 9,5-22,4 V
samma håll.
- DALI-signalensFördelar
ström är max
250
mA
med QTi DALI
- Dataöverföringshastigheten är 1200 bit/s
Trenden går mot kallare ljus.
• 100för
000
timmar vid Tc
= 65˚C
- Maximal ledarlängd
DALI-signalen
är 300
m vid 1,5mm²
• Ljuskällorna
tänds
optimerad
- Digitalt gränssnitt,
isolerat, möjligt
att med
använda
standardförvärmning
nätkablar vid installation
- Uppfyller EMC-kraven
då signalen
arbetar
med
låg spännning
överförings-hastighet
• Automatisk
återstart
efter
lysrörsbyte
elleroch
strömavbrott
• Power boost, ger en tillfällig extraeffekt till lampan för
DALI styrsystemets största styrka ligger i anläggningar där ett konventionellt styrsystem inte är tillräckligt flexibelt, men
anläggningar som snabbare
ändå inte äruppstart
tillräckligt omfattande för att motivera ett BMS.
• Ljusreglering möjlig ner till -20˚C
Exempel på fabrikanter som ingår i DALI-samarbetet:
- Tridonic-Atco
- Helvar
- Vossloh-Schwabe
- Philips
- Osram
- Hüco
Kontor
Callisto
Callisto med ljusstege ger en snäv samt välavbländad ljusbild nedåt och
en bred ljusbild uppåt och används också med fördel i mindre kontor
där belysningen är knuten till en person.
E70 221 52
E70 221 54
E70 221 55
Cosmic
Cosmic är en armaturserie som i sitt mjuka och rena formspråk erbjuder
energieffektivt och komfortabelt ljus. Cosmic Office monteras pendlad
och Ceiling monteras dikt tak.
E70 222 23
E70 222 45
E70 222 61
Cressida
Cressida Basic 3963/28
Cressida Basic 3963/35
Cressida Basic 3963/28 Vit
Cressida Basic 3963/35 Vit
Med nedpendlade lysande ytor ger Thebe ett rent ljus som kombinerar
energieffektivitet med visuell komfort för arbetsplatser och kontor. Armaturen
är uppbyggd kring en optisk mikroprisma i högkvalitativ akryl (PMMA).
E70 223 81
E70 223 82
Peak
Cosmic Office 3562/28
Cosmic Ceiling 3562/28
Cosmic Ceiling 3561/28 ÖK
Cressida bygger på principen en armatur - ett kontorsrum och kombinerar
indirekt ljus med direkt. Varierad ljusbild kan erhållas med dragströmbrytare
för individuell styrning av uppljus respektive nedljus. Cressida är väl avbländad ochgör den mycket lämplig som belysning vid bildskärmsarbete.
E70 255 10
E70 255 12
E70 255 17
E70 255 18
Thebe
Callisto 1042/54
Callisto 1042/54 DE
Callisto 1042/54 DE Vit
Thebe 1512/49 DE
Thebe 1512/49 DE Auto
Peak är lämplig som belysning i kontorslokaler, korridorer, skolsalar och
andra offentliga miljöer. Armaturen kan monteras dikt tak alternativt med
wire- eller kedjeupphäng.
E70 220 10
E70 220 12
E70 220 14
Peak 2092/36 EP
Peak 2092/58 EP
Peak 2092/28 EP
Miranda
Miranda är en infälld belysningslösning för undertak med synlig bärprofil och
är avsedd som allmänbelysning i de flesta interiöra- och offentliga miljöer.
Armaturen bygger på en mikroprismatisk akrylskiva som ger ett väl avbländad
ljus med bibehållen god verkningsgrad.
E70 268 41
Miranda Cirkel
Miranda Cirkel utvidgar nu Mirandafamiljen med en ny armatur som skiljer
sig från mängden med sin runda ljusöppning. Armaturen är avsedd för montage i undertak med synlig bärprofil och har en opalt lysande yta vilket ger ett
jämt och behagligt ljus.
E70 268 46
Miranda DT
Miranda Dikt Tak 1514/14 840
Miranda FT – Fast Tak – en utökning av Mirandafamiljen, armaturen är
ämnad för montering i fasta undertak. Den mikroprismatiska akrylskivan ger
ett väl avbländat ljus med bibehållen verkningsgrad. Armaturen monteras
i en öppning på 605 x 605 mm, helt underifrån. Upphängningsbeslagen är
justerbara för taktjocklek upp till 80 mm.
E70 268 42
Pandora
Miranda Cirkel 1504/14 840
Miranda DT, avsedd för montage dikt tak, är en tillökning i Mirandafamiljen
och bygger på en mikroprismatisk akrylskiva som ger ett väl avbländat ljus
med bibehållen god verkningsgrad. Armaturen kan användas som allmänbelysning i de flesta interiöra miljöer. Öppningar på ovansidan ger ett behagligt släpljus uppåt mot tak. Vid lysrörsbyte hänger ramen kvar, inga verktyg
behövs.
E70 268 43
Miranda FT
Miranda 1514/14 840
Miranda Fast Tak 1514/14 840
Med en diffus lysande opal yta i en mjuk, välvd rund form är Pandora en
utmärkt lösning på belysningsbehov i en mängd miljöer och utrymmen.
Armaturen monteras på vägg eller tak i exempelvis korridorer,
trappuppgångar, förråd, toaletter, källare, omklädningsrum mm.
E75 337 68
E75 337 69
E75 337 70
E75 337 71
E75 337 73
E75 337 74
Pandora 2802/18 TC-DE
Pandora 2802/18 TC-DE DIM 1-10
Pandora 2802/18 TC-DE RS
Pandora 2802/18 TC-DE RS DIM 1-10
Pandora 2802/18 TC-DE NÖD
Pandora 2802/26 TC-DE
Capella
Capella, armaturserien för infällt montage i undertak med synlig bärprofil.
Armaturen vilar på bärprofilen och är avsedd för allmänbelysning i de flesta
interiöra- och offentliga miljöer.
Capella DT är en tillökning i Capellafamiljen, avsedd för montage dikt tak.
Öppningar på armaturens ovansida ger ett behagligt släpljus uppåt mot tak.
Capella DT
Saturnus
E70 268 48
E70 268 49
E70 268 50
E70 268 51
E70 268 52
E70 268 53
E70 268 54
E70 268 55
E70 268 56
E70 268 57
E70 268 59
Capella 1762/14 150 830
Capella 1762/28 150 830
Capella 1761/14 150 830
Capella 1762/14 300 830
Capella 1762/14 600 830
Capella 1764/14 600 830
Capella 1761/28 150 830
Capella 1762/28 300 830
Capella 1762/28 600 830
Capella 1764/28 600 830
Capella 1764/14 1-10V 600 830
E70 268 58
Capella 1764/14 DT
Saturnus är ett överskådligt program av lågbyggda infällda downlights.
Formen är liten och kompakt med horisontellt placerad ljuskälla, vilket även
ger en bra spridning av ljuset. Fungerar mycket bra i de flesta miljöer som
entré, reception, korridor, varuhus och motsvarande offentliga miljöer.
E74 695 04
E74 695 06
E74 695 08
E74 695 10
Galileo
Saturnus 8001/18 HF
Saturnus 8002/18 HF
Saturnus 8001/26 HF
Saturnus 8002/26 HF
Galileo är en högeffektiv downlight, avsedd för infällt montage i undertak.
Med en vit takram skapar armaturen en egen identitet som ger en mjuk
övergång av luminans mellan tak och reflektor.
E74 698 80
E74 698 81
E74 698 82
E74 698 83
E74 698 84
E74 698 85
Galileo 1901/26
Galileo 1901/32
Galileo 1901/42
Galileo 1901/26 1-10V
Galileo 1901/32 1-10V
Galileo 1901/42 1-10V
E74 698 80
E74 698 80
E74 698 80
E74 698 80
E74 698 80
E74 698 80
E74 698 95 Monteringsplåt
E74 698 96 Bländskydd Mikroprisma
E74 698 97 Bländskydd Opal
Galileo 1901/26 DALI
Galileo 1901/32 DALI
Galileo 1901/42 DALI
Galileo 1901/26 NÖD 1h
Galileo 1901/32 NÖD 1h
Galileo 1901/42 NÖD 1h
Garage/Industri
Zodiac
Zodiac är en industribelysning för både T5- och T8-rör. Den är framtagen
med tanke på de krävande miljöer som en industriarmatur kan monteras i.
Zodiac har en unik kylande armaturstomme i aluminium, som ger armaturen
suveräna egenskaper och prestanda.
E72 218 31
E72 218 33
E72 218 42
E72 218 43
E79 218 00
Serie 24
Allroundarmaturen IP44 som passar in i många olika typer av miljöer.
Serie 24 kommer till sin rätt inom livsmedelsindustri, storköksmiljö,
parkeringshus, sjukhus, skyddsrum etc.
E72 232 53
E72 232 54
E72 233 16
E72 233 37
Naiad
Naiad 2512/14
Naiad 2512/28
Naiad 2512/28 RS
Naiad 2512/28 RS DIM (Master)
Mamba, en mycket prisvärd helplastarmatur i dammtätt utförande som kan
installeras i krävande miljöer så som industri, djurstallar, snickerier mm.
E72 235 45
E72 235 54
E72 235 55
E72 235 64
E72 235 65
Serie 55
2412/18
2412/36
2412/58
2412/28 RS ÖK
Naiad är en av marknadens mest lågbyggda IP44. Naiad är en perfekt allroundarmatur lämplig för många olika typer av miljöer. Armaturserien kommer
till sin rätt inom livsmedelsindustrin, storköksmiljön, parkeringshus, korridorer, omklädningsrum mm.
E72 234 12
E72 234 14
E72 234 44
E72 234 45
Mamba
Zodiac 4522/58
Zodiac 4522/58 HF
Zodiac 4522/49 Std
Zodiac 4522/54 Std
Linfäste 348
Mamba 5212/58
Mamba 5212/36 HF
Mamba 5212/58 HF
Mamba 5212/28 T5
Mamba 5212/35 T5
Serie 55 är en kapslad armatur som används i smörj- och arbetsgropar, på
vägg i bilverkstäder, garage och kan även användas för montage utomhus.
Eftersom den är både damm- och vattentät kan den också användas i våta
lokaler t.ex. tvätthallar.
E72 236 14
E72 236 15
5502/36
5502/58
Titan
Titan – en armatur i modern design anpassad för T5-lysrör. Titan lämpar
sig som allmänljus i t.ex. kök, förråd, garage (beror på IP klass), offentliga
miljöer, korridorer, tvättstugor, entréer och andra miljöer där det behövs en
enkel och lätt belysningslösning.
E70 240 30
E70 240 31
E70 240 32
Serie 29
Serie 29 är en köksarmatur som har fått ett rundare utseende för
att smälta in i dagens kök, förråd mm.
E70 213 90
E70 213 92
Sink
Sink 3121/2x20 600
Sink 3121/2x20 Uttag 900
Sink 3121/3x20 Uttag 1200
Viking är en lågbyggd bänkarmatur - endast 44 mm hög - för montering under skåp. Armaturen har ett vändbart “lock” (ej15W) med 10/16A petsäkert,
dubbelt jordat uttag med en vippströmbrytare. Armaturen är okompenserad
och godkänd för genomgående installationsledning.
E70 210 70
E70 210 71
E70 210 72
E70 210 73
E70 210 80
E70 210 81
UltraLED
2912/18 OK
2912/36 OK
Sink är en bänkarmatur med halogenspotlights avsedd för montage under
skåp. Armaturen är vändbar för alternativ placering av uttaget som kan finns
på 900 och 1 200 mm varianterna. Sink är godkänd för genomgående
installationsledning och är uppbyggd på ett mycket monteringsvänligt sätt.
Vippströmbrytare är standard.
E74 608 93
E74 608 95
E74 608 97
Viking
Titan 2602/14 Opal
Titan 2602/28 Opal
Titan 2602/14 Opal B
Viking 3131/15 OK D
Viking 3131/18 OK D
Viking 3131/30 OK D
Viking 3131/36 OK D
Viking 3131/14 D
Viking 3131/28 D
UltraLED en ledbelysning med minimalistiska mått (H = 10 mm) lämpad
som hyllbelysning, belysning i vitriner, butiker, museum, konstutställningar,
juvelerarbutiker och i allmänhet där man behöver belysning med lång livslängd.
E75 505 15
UltraLED
www.netaccess.se
Net Access
Industrivägen 12
171 48 Solna
Tel 08-410 229 20
Fax 08-410 229 29
Net Access
Varuvägen 32
125 30 Älvsjö
Tel 08-556 238 00
Fax 08-556 238 95
Net Access
Flöjelbergsgatan 7A
431 37 Mölndal
Tel 031-63 45 90
Fax 08-410 229 29