Nya insatser i Nätraån för - Nedre Nätraälvens Fiskevårdsområde

Transcription

Nya insatser i Nätraån för - Nedre Nätraälvens Fiskevårdsområde
Nya insatser i Nätraån för
bättre
fiske
– Och det är
ju inte lite, skrattar Roger.
Fiske i Nätraälven
Roger Nordin, sekreterare i Nedre
Nätradalens Fiskevårdsområdesförvalting,
har varit med i styrelsen sedan 1987 och
har dessutom ett brinnande intresse för
fiske. Han berättar att det har varit några
bra år för fisket i Nätraälven med en bra
föryngling. Både 2008 och 2009 lekte
både havsöring och lax i de nyrestaurerade områdena av älven och man kunde
samma år hitta småfisk från tidigare lek.
Hösten 2010 var det dock svårare att
samla in några mätvärden på grund av
mycket högvatten sommaren 2011.
Grus från skyn och block med grävare
Med hjälp av helikopter har man dumpat
grövre lekgrus i valda delar av Nätraäven
från den nybyggda Hällforsbron och
uppströms medan man från samma plats
och nedströms med hjälp av grävmaskiner har lagt större stenblock för att styra
strömmarna i fyra av forsarna.
– Öring och lax, framför allt, har gynnats
stort av detta projekt, berättar Roger.
Tack vare dessa åtgärder har man
också lyckats bygga ut Nätraälven med
ytterligare 1732m2 ny lekbotten för just lax
och öring. Totalt har älven fått en ny yta på
ytterligare 2379m2 längs med hela älven
och sedan är det också 74 stycken stora
stenblock.
Överlag i hela Ångermanland sett så
är fisket rätt varierande. Moälven hade en
förhållandevis ganska liten lek 2009 då
Nätraälven hade en rätt stor lek.
– Och nu fram emot hösten ser det
ännu bättre ut, fortsätter Roger. Med
chans till stora mängder vatten och en
förhoppning om att det finns mycket fisk
som vill upp och leka.
SMS-fiskekort
Nedre Nätraälvens Fiskevårdsområde,
eller Nätra FVO kort och gott, har också
börjat med ett ganska unikt system för
fisketillstånd; SMS-fiskekort. Med ett enkelt
samtal så får man välja typ av kort och
sedan dras pengarna från kortet eller
abonnemanget. Ett SMS med bekräftelse
kommer strax därpå. Barn och ungdomar
upp till 17 år har däremot gratis fiske, och
ett intyg på detta kan hämtas ut på ishall
i Bjästa.
Framtiden
– Det finns en del efterjusteringar kvar
att göra dock, berättar Roger. Tillexempel
måste vi styra om strömmarna vid den
nya bron i Bjästa så att det lekgruset vi
lagt där inte blir algbeväxt. Sedan finns
lite att göra upp mot Fors, men de största
jobben är färdiga nu.
Själv tänker Roger stiga ner från platsen
som sekreterare.
– Jag känner att det är dags att lämna
över till nya krafter, men jag tänker absolut
fortsätta inom föreningen, skrattar han
sedan. Det finns alltid saker att assistera med, tillexempel ansökningar och
kontakter.
Vidare hoppas han på att fler och
fler kommer att upptäcka fiskevattnet i
Nätraälven. Med stora chanser till både
havsöring och lax och med ett av de billigaste fiskekorten i området får man som
fiskeintresserad inte missa de möjligheter
som finns där.
Text: CONNY GYLL
Foto: OLOF WIGREN
FAKTA
4
2009 kunde Collage Nätra
skriva om det påbörjade
åtgärden med att förbättra
Nätraälvens möjligheter för att husera fisk. Kubadammen, som byggdes
åt fabriken, hade länge varit ett hinder
för lekande lax och öring men att
avlägsna dammen var bara en av de
saker som gav älven det lyft som den
idag åtnjuter.
Fiskekort i Nätraälven
Barn 0-17 år: Gratis
Årskort, Familj: 320sek
Årskort, Individ: 270sek
Dagskort: 70sek
Priserna är för SMS-fiskekort.
Att köpa i butik är ungefär
20sek billigare.
Collage Nätra Nr 5 2011